Microsoft Wordin pikanäppäimet

Tässä ohjeaiheessa kuvatut pikanäppäimet viittaavat Yhdysvalloissa käytettävään näppäimistöasetteluun. Muissa asetteluissa näppäimet eivät välttämättä ole samat.


 Huomautuksia 

 • Tässä artikkelissa ei käsitellä pikanäppäinten mukauttamista eikä makrojen ja automaattisen tekstin pikanäppäinten luomista. Lisätietoja on Katso myös -kohdan linkeissä.
 • Jos käytät Microsoft Word Starteria, ota huomioon, että kaikki luetellut Word-ominaisuudet ja toiminnot eivät ole tuettuja Word Starterissa. Jos haluat lisätietoja Word Starterissa käytettävissä olevista ominaisuuksista ja toiminnoista, tutustu Word Starter -ominaisuuksien tukeen.
Sisältö


Pikanäppäinten etsiminen ja käyttäminen

Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää vähintään kahden näppäimen samanaikaista painamista, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+) Microsoft Word 2010 -ohjeessa. Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, jossa on ensin painettava yhtä näppäintä ja välittömästi sen jälkeen toista näppäintä, painettavat näppäimet on erotettu pilkulla (,).

Osien laajentaminen näppäimistöllä

 • Laajenna artikkelin kaikki osat painamalla SARKAINTA, kunnes Näytä kaikki valitaan ja paina sitten ENTER-näppäintä.Tiivistä kaikki osat painamalla ENTER-näppäintä uudelleen.
 • Voit laajentaa artikkelista vain yhden osan painamalla SARKAINTA, kunnes kyseisen osan otsikko ja plusmerkki valitaan ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Voit tiivistää osan painamalla ENTER-näppäintä uudelleen.

Tästä artikkelista etsiminen

 Tärkeää    Ennen kuin aloitat haun paina SARKAINTA, kunnes Näytä kaikki valitaan ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 1. Paina CTRL+F.

Esiin tulee hakuruutu, ja voit aloittaa kirjoittamisen osoittimen kohdalta.

 1. Kirjoita hakuteksti ruutuun.
 2. Paina ENTER-näppäintä.

Tämän artikkelin tulostaminen

Voit tulostaa tämän ohjeaiheen painamalla SARKAINTA, kunnes Näytä kaikki valitaan, painamalla ENTER-näppäintä ja painamalla sitten CTRL+P.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Microsoft Officen perustoiminnot

NäytäIkkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto: Paina:
Siirtää seuraavaan ikkunaan. ALT+SARKAIN
Siirtää edelliseen ikkunaan. ALT+VAIHTO+SARKAIN
Sulkee aktiivisen ikkunan. CTRL+W tai CTRL+F4
Palauttaa aktiivisen ikkunan koon suurentamisen jälkeen. ALT+F5
Siirtää ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun myötäpäivään. F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja. F6
Siirtyy ohjelmaikkunan toisesta ruudusta tehtäväruutuun (vastapäivään). VAIHTO+F6
Siirtää seuraavaan ikkunaan, jos avoinna on useita ikkunoita. CTRL+F6
Siirtää edelliseen ikkunaan. CTRL+VAIHTO+F6
Suurentaa tai palauttaa valitun ikkunan. CTRL+F10
Kopioi näytön kuvan leikepöydälle. PRINT SCREEN
Kopioi valitun ikkunan kuvan leikepöydälle. ALT+PRINT SCREEN

NäytäValintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto: Paina:
Siirtää seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään. SARKAIN
Siirtää edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään. VAIHTO+SARKAIN
Siirtää valintaikkunan seuraavaan välilehteen. CTRL+SARKAIN
Siirtää valintaikkunan edelliseen välilehteen. CTRL+VAIHTO+SARKAIN
Siirtävät avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen. Nuolinäppäimet
Suorittaa valitun näppäimen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan. VÄLINÄPPÄIN
Valitsee vaihtoehdon tai lisää valintaruutuun valintamerkin tai poistaa sen. ALT ja vaihtoehdon alleviivattu kirjain
Avaa valitun avattavan luettelon. ALT+ALANUOLI
Valitse avattavan luettelon vaihtoehto. Avattavan luettelon vaihtoehdon ensimmäinen kirjain
Sulkee valitun avattavan luettelon, peruuttaa komennon tai sulkee valintaikkunan. ESC
Suorita valittu komento. ENTER

NäytäMuokkausruutujen käyttäminen valintaikkunoissa

Muokkausruutu on tyhjä alue, johon voidaan kirjoittaa tai liittää tekstiä, esimerkiksi käyttäjänimi tai kansion polku.

Toiminto: Paina:
Siirtää syötteen alkuun. HOME
Siirtää syötteen loppuun. END
Siirtää yhden merkin vasemmalle tai oikealle. VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI
Siirtää sanan alkuun. CTRL+VASEN NUOLI
Siirtää sanan loppuun. CTRL+OIKEA NUOLI
Valitsee seuraavan merkin vasemmalta tai kumoaa sen valinnan. VAIHTO+VASEN NUOLI
Valitsee seuraavan merkin oikealta tai kumoaa sen valinnan. VAIHTO+OIKEA NUOLI
Valitsee seuraavan sanan vasemmalta tai kumoaa sen valinnan. CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI
Valitsee seuraavan sanan oikealta tai kumoaa sen valinnan. CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI
Valitsee lisäyskohdasta syötteen alkuun. VAIHTO+HOME
Valitsee lisäyskohdasta syötteen loppuun. VAIHTO+END

NäytäKäytä Avaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoita.

Toiminto: Paina:
Näyttää Avaa-valintaikkunan. CTRL+F12 tai CTRL+O
Näyttää Tallenna nimellä -valintaikkunan. F12
Avaa valitun kansion tai tiedoston. ENTER
Avaa valittua kansiota yhden tason ylempänä olevan kansion. ASKELPALAUTIN
Poistaa valitun kansion tai tiedoston. DEL
Tuo näyttöön valitun kohteen, esimerkiksi kansion tai tiedoston, pikavalikon. VAIHTO+F10
Siirtyy seuraavaan asetukseen. SARKAIN
Siirtyy edelliseen asetukseen. VAIHTO+SARKAIN
Avaa Kohde-luettelon. F4 tai ALT+K

NäytäToimien kumoaminen ja tekeminen uudelleen

Toiminto: Paina:
Peruuttaa toimen. ESC
Kumoaa toimen. CTRL+Z
Toistaa toimen tai tekee toimen uudelleen. CTRL+Y

NäytäTehtäväruutujen ja valikoiminen käyttäminen

Toiminto: Paina:
Siirry tehtäväruutuun ohjelmaikkunan toisesta ruudusta. (Sinun on ehkä painettava F6-näppäintä useasti.) F6
Siirtyy tehtäväruutuun, kun valikko on aktiivinen. (CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää on ehkä painettava useita kertoja.) CTRL+SARKAIN
Kun tehtäväruutu on valittuna, valitse tehtäväruudun seuraava tai edellinen vaihtoehto. SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN
Näytä kaikki komennot tehtäväruudun valikossa. CTRL+VÄLINÄPPÄIN
Suorittaa valitun painikkeen toiminnon. VÄLILYÖNTI tai ENTER
Avaa valikoiman valitun kohteen avattavan valikon. VAIHTO+F10
Valitsee valikoiman ensimmäisen tai viimeisen kohteen. HOME tai END
Vierittää valittua valikoimaluetteloa ylös- tai alaspäin. PAGE UP tai PAGE DOWN

Tehtäväruudun sulkeminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.
 2. Paina CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.
 3. Valitse Sulje nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Tehtäväruudun siirtäminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.
 2. Paina CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.
 3. Valitse Siirrä nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.
 4. Siirrä tehtäväruutu nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Tietoruudun koon muuttaminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.
 2. Paina CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.
 3. Valitse Koko nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.
 4. Muuta tehtäväruudun kokoa nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

NäytäKäytettävissä olevien toimintojen käyttäminen

Toiminto: Paina:
Tuo näyttöön valitun kohteen pikavalikon. VAIHTO+F10
Näyttää käytettävissä olevan toiminnon, Automaattisen korjauksen asetukset -painikkeen Painikkeen kuva tai Liittämisasetukset-painikkeen Painikkeen kuva valikon tai viestin. Jos näkyvissä on useita toimintoja, siirtyy seuraavaan toimintoon ja näyttää sen valikon tai viestin. ALT+VAIHTO+F10
Siirry käytettävissä olevien toimintojen valikon vaihtoehdosta toiseen. Nuolinäppäimet
Suorita käytettävissä olevien toimintojen valikossa valitun kohteen toiminto. ENTER
Sulje käytettävissä olevien toimintojen valikko tai viesti. ESC

Vinkkejä

 • Voit määrittää ohjelman antamaan äänimerkin aina, kun toiminto on käytettävissä (tämä ominaisuus ei ole käytettävissä Word Starterissa). Äänivihjeet edellyttävät sitä, että tietokoneessa on äänikortti ja Microsoft Officen ääniapuohjelma asennettuna.
 • Jos voit käyttää Internetiä, voit ladata Microsoft Officen ääniapuohjelman Office.com-sivustosta. Kun olet asentanut äänitiedostot, toimi seuraavasti:
  1. Avaa Wordin asetukset painamalla ALT+F, T.
  2. Valitse Lisäasetukset painamalla A-näppäintä ja siirry Wordin käyttämisen lisäasetukset -kohtaan painamalla SARKAINTA .
  3. Siirry Yleiset-kohdan Anna äänimerkki toiminnon yhteydessä -valintaruutuun painamalla ALT+S-näppäinyhdistelmää kahdesti. Paina sitten VÄLILYÖNTIÄ.
  4. Valitse OK painamalla SARKAINTA toistuvasti ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 Huomautus    Tämän valintaruudun valitseminen tai valinnan poistaminen vaikuttaa kaikkiin ääntä tukeviin Office-ohjelmiin.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Siirtyminen valintanauhassa

NäytäVoit käyttää mitä tahansa komentoa muutaman näppäimen painalluksella

Pikanäppäimillä avulla voit nopeasti käyttää komentoja riippumatta siitä, mitä olet ohjelmassa tekemässä. Voit käyttää kaikkia Word 2010 -komentoja pikanäppäimillä. Useimpien komentojen käyttö onnistuu 2–5 näppäinpainalluksella. Jos haluat käyttää pikanäppäintä, toimi seuraavasti:

 1. Paina ALT-näppäintä.

Näppäinvihjeet näyttävät, mitkä toiminnot ovat käytettävissä nykyisessä näkymässä.

 1. Paina näppäinvihjeessä haluamasi toiminnon päällä näkyvää kirjainta.
 2. Painamasi kirjainnäppäimen mukaan näyttöön saattaa tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivisena ja painat N-kirjainta, näyttöön tulee Lisää-välilehti sekä kyseisen välilehden ryhmien näppäinvihjeet.
 3. Jatka kirjainten painamista, kunnes painat sen komennon tai ohjausobjektin kirjainta, jota haluat käyttää. Joissakin tapauksissa ensin on painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainta.

 Huomautus    Jos haluat peruuttaa valitsemasi toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina ALT-näppäintä.

NäytäNäppäimistön kohdistuksen muuttaminen ilman hiirtä

Voit käyttää Office-valintanauhan sisältäviä ohjelmia näppäimistön avulla myös siirtämällä kohdistusta välilehdissä ja komennoissa, kunnes löydät haluamasi toiminnon. Seuraava taulukko sisältää joitakin tapoja siirtää kohdistusta käyttämättä hiirtä.

Toiminto: Paina:
Valitse valintanauhan aktiivinen välilehti ja aktivoi pikanäppäimet. ALT tai F10. Voit palata asiakirjaan ja peruuttaa pikanäppäinten aktivoinnin painamalla jompaa kumpaa näppäintä uudelleen.
Siirry valintanauhassa toiseen välilehteen. Valitse aktiivinen välilehti F10-näppäimellä ja paina sitten VASENTA NUOLTA tai OIKEAA NUOLTA.
Laajentaa tai kutistaa valintanauhan. CTRL+F1
Tuo näyttöön valitun kohteen pikavalikon. VAIHTO+F10

Valitse kukin seuraavista ikkunan alueista siirtämällä kohdistusta:

 • valintanauhan aktiivinen välilehti
 • avoimet tehtäväruudut
 • ikkunan alaosassa oleva tilarivi
 • oma asiakirja.
F6
Siirtää kohdistuksen valintanauhan kuhunkin komentoon (eteen- tai taaksepäin). SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN
Siirtyy valintanauhan kohteissa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle. ALANUOLI, YLÄNUOLI, VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI
Aktivoi valintanauhan valittu komento tai ohjausobjekti. VÄLILYÖNTI tai ENTER
Avaa valintanauhan valittu valikko tai valikoima. VÄLILYÖNTI tai ENTER
Aktivoi valintanauhan komento tai ohjausobjekti arvon muokkaamista varten. ENTER
Lopettaa valintanauhan ohjausobjektin arvon muokkaamisen ja siirtää kohdistuksen takaisin asiakirjaan. ENTER
Tuo näyttöön valintanauhan valitun komennon tai ohjausobjektin ohje. (Jos valittuun komentoon ei liity ohjeaihetta, näyttöön tulee ohjelman yleinen ohjeaihe.) F1

Sivun alkuun Sivun alkuun

Microsoft Wordin pikaopas

NäytäMicrosoft Wordin yleiset tehtävät

Toiminto: Paina:
Lisää sitovan välilyönnin. CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN
Lisää sitovan yhdysmerkin. CTRL+YHDYSMERKKI
Lihavoi tekstin. CTRL+B
Kursivoi tekstin. CTRL+I
Alleviivaa tekstin. CTRL+U
Pienentää fontin kokoa yhdellä arvolla. CTRL+<
Suurentaa fontin kokoa yhdellä arvolla. CTRL+>
Pienentää fontin kokoa yhdellä pisteellä. CTRL+ALT+VAIHTO+8
Suurentaa fontin kokoa yhdellä pisteellä. CTRL+ALT+VAIHTO+9
Poistaa kappale- tai merkkimuotoilun. CTRL+VÄLINÄPPÄIN
Kopioi valitun tekstin tai objektin. CTRL+C
Leikkaa valitun tekstin tai objektin. CTRL+X
Liittää tekstin tai objektin. CTRL+V
Liittää määräten. CTRL+ALT+V
Liittää vain muotoilun. CTRL+VAIHTO+V
Kumoa edellinen toiminto. CTRL+Z
Tee viime toiminto uudelleen. CTRL+Y
Avaa Rakenne-valintaikkunan. CTRL+VAIHTO+G

Asiakirjojen ja WWW-sivujen käsitteleminen

NäytäAsiakirjojen luominen, tarkasteleminen ja tallentaminen

Toiminto: Paina:
Luo uusi tiedosto. CTRL+N
Avaa asiakirjan. ­­CTRL+O
Sulkee asiakirjan. ­­CTRL+W
Jakaa asiakirjaikkunan. ALT+CTRL+S
Poistaa asiakirjaikkunan jakamisen. ALT+VAIHTO+C tai ALT+CTRL+S
Tallentaa asiakirjan. CTRL+S

NäytäTekstin etsiminen, korvaaminen ja selaaminen

Toiminto: Paina:
Avaa siirtymisruudun (asiakirjan hakua varten). CTRL+F
Toistaa haun (Etsi ja korvaa -ikkunan sulkemisen jälkeen). ALT+CTRL+Y
Korvaa tekstin, muotoilun tai erikoismerkin. CTRL+H
Siirtyy sivulle, kirjanmerkkiin, alaviitteeseen, taulukkoon, kommenttiin, grafiikkaan tai muuhun kohteeseen. CTRL+G
Siirtyy neljän viimeisimmän muokkauksen välillä. ALT+CTRL+Z
Avaa selausvaihtoehtojen luettelon. Valitse vaihtoehto nuolinäppäimillä ja selaa asiakirjaa valitun vaihtoehdon mukaisesti painamalla ENTER-näppäintä. ALT+CTRL+HOME
Siirtyy edelliseen selattavaan objektiin (määritetty selausasetuksissa). CTRL+PAGE UP
Siirtyy seuraavaan selattavaan objektiin (määritetty selausasetuksissa). CTRL+PAGE DOWN

NäytäToiseen näkymään siirtyminen

Toiminto: Paina:
Siirtyy tulostusasettelunäkymään. ALT+CTRL+P
Siirtyy jäsennysnäkymään. ALT+CTRL+O
Siirtyy luonnosnäkymään. ALT+CTRL+N

NäytäJäsennysnäkymä

Toiminto: Paina:
Pienennä kappaleen sisennystä. ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI
Suurenna kappaleen sisennystä. ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI
Laskee tekstin leipätekstiksi. CTRL+VAIHTO+N
Siirrä valitut kappaleet ylöspäin. ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI
Siirrä valitut kappaleet alaspäin. ALT+VAIHTO+ALANUOLI
Laajentaa otsikon alla olevan tekstin. ALT+VAIHTO+PLUSMERKKI
Kutistaa otsikon alla olevan tekstin. ALT+VAIHTO+MIINUSMERKKI
Laajentaa tai kutistaa koko tekstin tai kaikki otsikot. ALT+VAIHTO+A
Piilottaa tai näyttää merkkimuotoilun. Vinoviiva (/) numeronäppäimistössä
Näyttää leipätekstin ensimmäisen rivin tai koko tekstin. ALT+VAIHTO+L
Näyttää kaikki otsikot otsikkotyylissä 1. ALT+VAIHTO+1
Näyttää kaikki otsikot otsikkotyyliin nasti. ALT+VAIHTO+n
Lisää sarkainmerkin. CTRL+SARKAIN

NäytäAsiakirjojen tallentaminen ja esikatseleminen

Toiminto: Paina:
Tulostaa asiakirjan. CTRL+P
Siirtyy esikatseluun. ALT+CTRL+I
Siirtyy esikatselusivulla sivun ollessa lähennetty. Nuolinäppäimet
Siirtyy yhden sivun verran esikatselussa sivun ollessa loitonnettu. PAGE UP tai PAGE DOWN
Siirtyy ensimmäiselle sivulle esikatselussa sivun ollessa loitonnettu. CTRL+HOME
Siirtyy viimeiselle sivulle esikatselussa sivun ollessa loitonnettu. CTRL+END

NäytäAsiakirjojen tarkistaminen

Toiminto: Paina:
Lisää kommentin. ALT+CTRL+A
Ottaa muutosmerkinnät käyttöön tai poistaa ne käytöstä. CTRL+VAIHTO+E
Sulkee tarkistusruudun, jos se on avoinna. ALT+VAIHTO+C

NäytäKoko näytön lukutila

 Huomautus    Kaikki näytönlukijat eivät välttämättä ole yhteensopivia koko näytön lukutilan kanssa.

Toiminto: Paina:
Siirtyy asiakirjan alkuun. HOME
Siirtyy asiakirjan loppuun. END
Siirtyy sivulle n. n, ENTER
Poistuu lukuasettelunäkymästä. ESC

NäytäViitteet, alaviitteet ja loppuviitteet

Toiminto: Paina:
Merkitsee sisällysluettelokohteen. ALT+VAIHTO+O
Merkitsee lähdeluettelokohteen. ALT+VAIHTO+I
Merkitsee hakemistokohteen. ALT+VAIHTO+X
Lisää alaviitteen. ALT+CTRL+F
Lisää loppuviitteen. ALT+CTRL+D

NäytäWWW-sivujen käsitteleminen

Toiminto: Paina:
Lisää hyperlinkki. CTRL+K
Siirtyy yhden sivun taaksepäin. ALT+VASEN NUOLI
Siirtyy yhden sivun eteenpäin. ALT+OIKEA NUOLI
Päivittää näkymän. F9

Tekstin ja kappaleiden muotoileminen ja siirtäminen

NäytäTekstin ja grafiikan poistaminen

Toiminto: Paina:
Poista merkki kohdistimen vasemmalta puolelta. ASKELPALAUTIN
Poista sana kohdistimen vasemmalta puolelta. CTRL+ASKELPALAUTIN
Poista merkki kohdistimen oikealta puolelta. DEL
Poista sana kohdistimen oikealta puolelta. CTRL+DEL.
Leikkaa ja siirtää valitun tekstin Officen leikepöydälle. CTRL+X
Kumoa edellinen toiminto. CTRL+Z
Leikkaa ja liittää piikkiin. CTRL+F3

NäytäTekstin ja grafiikan kopioiminen ja siirtäminen

Toiminto: Paina:
Avaa Officen leikepöydän. Siirry Aloitus-välilehteen painamalla ALT+H-näppäinyhdistelmää ja paina sitten F,O.
Kopioi valitun tekstin tai grafiikan Officen leikepöydälle. CTRL+C
Leikkaa valitun tekstin tai grafiikan Officen leikepöydälle. CTRL+X
Liittää Officen leikepöydän viimeisimmän lisäyksen tai liitetyn kohteen. CTRL+V
Siirtää tekstin tai grafiikan kerran. F2 (siirrä sitten osoitinta ja paina ENTER-näppäintä)
Kopioi tekstin tai grafiikan kerran. VAIHTO+F2 (siirrä sitten osoitinta ja paina ENTER-näppäintä)
Kun teksti tai objekti on valittu, avaa Uuden rakenneosan luominen -valintaruudun. ALT+F3
Kun rakenneosa – esimerkiksi SmartArt-kuva  – on valittu, näyttää rakenneosan pikavalikon. VAIHTO+F10
Leikkaa ja liittää piikkiin. CTRL+F3
Liittää piikin sisällön. CTRL+VAIHTO+F3
Kopioi asiakirjan edellisessä osassa käytetyn ylä- tai alatunnisteen. ALT+VAIHTO+R

NäytäErikoismerkkien lisääminen

Toiminto: Paina:
Kenttä CTRL+F9
Lisää rivinvaihdon. VAIHTO+ENTER
Lisää sivunvaihdon. CTRL+ENTER
Lisää palstanvaihdon. CTRL+VAIHTO+ENTER
Lisää pitkän ajatusviivan. ALT+CTRL+MIINUSMERKKI
Lisää ajatusviivan. CTRL+MIINUSMERKKI
Lisää tavutusvihjeen. CTRL+YHDYSMERKKI
Lisää sitovan yhdysmerkin. CTRL+YHDYSMERKKI
Lisää sitovan välilyönnin. CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN
Lisää tekijänoikeusmerkin. ALT+CTRL+C
Lisää rekisteröidyn tavaramerkin. ALT+CTRL+R
Lisää tavaramerkin. ALT+CTRL+T
Lisää kolme pistettä. ALT+CTRL+PISTE
Lisää vasemman puolilainausmerkin. CTRL+` (heittomerkki), ` (heittomerkki)
Lisää oikean puolilainausmerkin. CTRL+' (heittomerkki), ' (heittomerkki)
Lisää vasemman lainausmerkin. CTRL+` (heittomerkki), VAIHTO+' (heittomerkki)
Lisää oikean lainausmerkin. CTRL+' (heittomerkki), VAIHTO+' (heittomerkki)
Lisää automaattisen tekstin. ENTER (kun olet ensin kirjoittanut muutaman ensimmäisen merkin automaattisen tekstin nimestä ja kohdeohje on tullut näkyviin)

NäytäMerkkien lisääminen merkkikoodeja käyttämällä

Toiminto: Paina:
Lisää määritetyn heksadesimaalisen Unicode-merkkikoodin Unicode-merkin. Jos haluat esimerkiksi lisätä euron symbolin (Euron valuuttasymboli ), kirjoita 20AC ja pidä sitten ALT-näppäintä alhaalla, kun painat X-näppäintä. Merkkikoodi, ALT+X
Etsii valitun merkin Unicode-merkkikoodin. ALT+X
Lisää määritetyn desimaalisen ANSI-merkkikoodin ANSI-merkin. Jos haluat lisätä esimerkiksi euron symbolin, pidä ALT-näppäintä alhaalla ja kirjoita sitten numeronäppäimistöllä luku 0128. ALT+merkkikoodi (numeronäppäimistössä)

NäytäTekstin ja grafiikan valitseminen

Valitse teksti pitämällä VAIHTO-näppäintä alhaalla ja siirtämällä osoitinta nuolinäppäimillä.

NäytäValinnan laajentaminen

Toiminto: Paina:
Ottaa laajennustilan käyttöön. F8
Valitsee lähimmän merkin. F8, ja sitten VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI
Laajentaa valintaa. F8 (valitse sana painamalla kerran, valitse lause painamalla kaksi kertaa ja niin edelleen)
Pienentää valintaa. VAIHTO+F8
Poistaa laajennustilan käytöstä. ESC
Laajentaa valintaa yhden merkin oikealle. VAIHTO+OIKEA NUOLI
Laajentaa valintaa yhden merkin vasemmalle. VAIHTO+VASEN NUOLI
Laajentaa valintaa sanan loppuun. CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI
Laajentaa valintaa sanan alkuun. CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI
Laajentaa valintaa rivin loppuun. VAIHTO+END
Laajentaa valintaa rivin alkuun. VAIHTO+HOME
Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin. VAIHTO+ALANUOLI
Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin. VAIHTO+YLÄNUOLI
Laajentaa valintaa kappaleen loppuun. CTRL+VAIHTO+ALANUOLI
Laajentaa valintaa kappaleen alkuun. CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI
Laajentaa valintaa yhden näytön alaspäin. VAIHTO+PAGE DOWN
Laajentaa valintaa yhden näytön ylöspäin. VAIHTO+PAGE UP
Laajentaa valintaa asiakirjan alkuun. CTRL+VAIHTO+HOME
Laajentaa valintaa asiakirjan loppuun. CTRL+VAIHTO+END
Laajentaa valintaa ikkunan loppuun. ALT+CTRL+VAIHTO+PAGE DOWN
Laajentaa valinnan koskemaan koko asiakirjaa. CTRL+A
Valitsee pystysuuntaisen tekstialueen. CTRL+VAIHTO+F8, käytä sitten nuolinäppäimiä ja lopeta valintatila painamalla ESC-näppäintä
Laajentaa valintaa asiakirjan määrättyyn sijaintiin. F8+nuolinäppäimet, lopeta valintatila painamalla ESC-näppäintä

NäytäTekstin ja grafiikan valitseminen taulukossa

Toiminto: Paina:
Valitsee seuraavan solun sisällön. SARKAIN
Valitsee edellisen solun sisällön. VAIHTO+SARKAIN
Laajentaa valinnan viereisiin soluihin. Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja paina nuolinäppäintä useita kertoja
Valitsee sarakkeen.

Siirry nuolinäppäimillä sarakkeen ylimmäiseen tai alimmaiseen soluun ja tee sitten jokin seuraavista:

 • Valitse sarake ylhäältä alas painamalla VAIHTO+ALT+PAGE DOWN -näppäinyhdistelmää.
 • Valitse sarake alhaalta ylös painamalla VAIHTO+ALT+PAGE UP -näppäinyhdistelmää.
Laajentaa valinnan (tai lohkon). CTRL+VAIHTO+F8, käytä sitten nuolinäppäimiä ja lopeta valintatila painamalla ESC-näppäintä
Valitsee koko taulukon. ALT+5 numeronäppäimistöltä (NUM LOCK -tilan on oltava poissa käytöstä)

NäytäAsiakirjassa siirtyminen

Siirry: Paina:
Yksi merkki vasemmalle VASEN NUOLINÄPPÄIN
Yksi merkki oikealle OIKEA NUOLINÄPPÄIN
Yksi sana vasemmalle CTRL+VASEN NUOLI
Yksi sana oikealle CTRL+OIKEA NUOLI
Yksi kappale ylöspäin CTRL+YLÄNUOLI
Yksi kappale alaspäin CTRL+ALANUOLI
Yksi solu vasemmalle (taulukossa) VAIHTO+SARKAIN
Yksi solu oikealle (taulukossa) SARKAIN
Ylöspäin yhden rivin verran YLÄNUOLI
Alaspäin yhden rivin verran ALANUOLI
Rivin loppuun END
Rivin alkuun HOME
Ikkunan alkuun ALT+CTRL+PAGE UP
Ikkunan loppuun ALT+CTRL+PAGE DOWN
Yksi näyttö ylöspäin (vierittäminen) PAGE UP
Yksi näyttö alaspäin (vierittäminen) PAGE DOWN
Seuraavan sivun alkuun CTRL+PAGE DOWN
Edellisen sivun alkuun CTRL+PAGE UP
Asiakirjan loppuun CTRL+END
Asiakirjan alkuun CTRL+HOME
Edelliseen muutokseen VAIHTO+F5
Asiakirjan avaamisen jälkeen kohtaan, jota käsiteltiin edellisen sulkemisen aikana VAIHTO+F5

NäytäTaulukossa siirtyminen

Siirry: Paina:
Rivin seuraavaan soluun SARKAIN
Rivin edelliseen soluun VAIHTO+SARKAIN
Rivin ensimmäiseen soluun ALT+HOME
Rivin viimeiseen soluun ALT+END
Sarakkeen ensimmäiseen soluun ALT+PAGE UP
Sarakkeen viimeiseen soluun ALT+PAGE DOWN
Edelliselle riville YLÄNUOLI
Seuraavalle riville ALANUOLI
Yksi rivi ylöspäin ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI
Yksi rivi alaspäin ALT+VAIHTO+ALANUOLI

NäytäKappaleiden ja sarkainmerkkien lisääminen taulukkoon

Toiminto: Paina:
Lisää uusia kappaleita soluun. ENTER
Lisää sarkainmerkkejä soluun. CTRL+SARKAIN

NäytäKorvaustilan käyttäminen

Voit muuttaa korvausasetuksia niin, että voit siirtyä korvaustilaan painamalla Insert-näppäintä:

 1. Avaa Wordin asetukset painamalla ALT+F, T.
 2. Valitse Lisäasetukset painamalla A-näppäintä ja paina sitten SARKAINTA.
 3. Siirry Ohjaa korvaustilaa Insert-näppäimen avulla -valintaruutuun painamalla ALT+O.
 4. Valitse valintaruutu painamalla VÄLILYÖNTIÄ ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Siirry korvaustilaan ja poistu korvaustilasta painamalla Insert-näppäintä.

Merkki- ja kappalemuotoilu

NäytäKopioi muotoilun.

Toiminto: Paina:
Kopioi muotoilun tekstistä. CTRL+VAIHTO+C
Käyttää kopioitua muotoilua tekstissä. CTRL+VAIHTO+V

NäytäFontin tai sen koon muuttaminen

 Huomautus    Seuraavat pikanäppäimet eivät ole käytettävissä koko näytön lukutilassa.

Toiminto: Paina:
Avaa Fontti-valintaikkuna fontin vaihtamista varten. CTRL+VAIHTO+F
Suurenna fonttikokoa. CTRL+>
Pienennä fonttikokoa. CTRL+<
Suurentaa fonttikokoa yhden pisteen. CTRL+ALT+VAIHTO+9
Pienentää fonttikokoa yhden pisteen. CTRL+ALT+VAIHTO+8

NäytäMerkkimuotojen käyttäminen

Toiminto: Paina:
Avaa Fontti-valintaikkuna merkkien muotoilun muuttamista varten. ­­CTRL+D
Muuttaa kirjainkokoa. VAIHTO+F3
Muuttaa kaikki kirjaimet isoiksi kirjaimiksi. CTRL+VAIHTO+A
Lihavoi. CTRL+B
Alleviivaa. CTRL+U
Alleviivaa sanat ilman välien alleviivaamista. CTRL+VAIHTO+W
Kaksoisalleviivaa tekstin. CTRL+VAIHTO+D
Käyttää piilotettua tekstin muotoilua. CTRL+VAIHTO+H
Kursivoi. CTRL+I
Muuttaa kaikki kirjaimet kapiteelikirjaimiksi. CTRL+VAIHTO+K
Käytä alaindeksimuotoilua (automaattinen välistys). CTRL+YHTÄLÄISYYSMERKKI
Käytä yläindeksimuotoilua (automaattinen välistys). CTRL+VAIHTO+PLUS
Poistaa manuaalisen merkkien muotoilun. CTRL+VÄLINÄPPÄIN
Muuttaa valitun alueen fontin Symbol-fontiksi. CTRL+VAIHTO+Q

NäytäTekstimuotoilujen näyttäminen ja kopioiminen

Toiminto: Paina:
Näyttää tulostumattomat merkit. CTRL+VAIHTO+* (numeronäppäimistön asteriski ei toimi)
Näyttää muotoilun. VAIHTO+F1 (valitse sitten teksti, jonka muotoilua haluat tarkastella)
Kopioi tekstimuodot. CTRL+VAIHTO+C
Liitä tekstimuodot. CTRL+VAIHTO+V

NäytäRivinvälistyksen määrittäminen

Toiminto: Paina:
Riviväli 1. CTRL+1
Riviväli 2. CTRL+2
Riviväli 1,5. CTRL+5
Lisää tai poistaa kappaletta edeltävän rivivälin. CTRL+0 (nolla)

NäytäKappaleiden tasaaminen

Toiminto: Paina:
Tasaa kappaleen keskelle tai vasempaan reunaan. CTRL+E
Tasaa kappaleen molemmista reunoista tai vasempaan reunaan. CTRL+J
Tasaa kappaleen oikeaan reunaan tai vasempaan reunaan. CTRL+R
Tasaa kappale vasemmalle. CTRL+L
Sisennä kappale vasemmalta. CTRL+M
Poista kappaleen vasen sisennys. CTRL+VAIHTO+M
Luo riippuvan sisennyksen. CTRL+T
Pienentää riippuvaa sisennystä. CTRL+VAIHTO+T
Poistaa kappaleen muotoilun. CTRL+Q

NäytäKappaletyylien käyttäminen

Toiminto: Paina:
Avaa Käytä tyylejä -tehtäväruudun. CTRL+VAIHTO+S
Avaa Tyylit-tehtäväruudun. ALT+CTRL+VAIHTO+S
Aloittaa automaattisen muotoilun. ALT+CTRL+K
Ottaa normaalityylin käyttöön. CTRL+VAIHTO+N
Ottaa otsikkotyylin 1 käyttöön. ALT+1
Ottaa otsikkotyylin 2 käyttöön. ALT+2
Ottaa otsikkotyylin 3 käyttöön. ALT+3

Sulkee Tyylit-tehtäväruudun.

 1. Jos Tyylit-tehtäväruutua ei ole valittu, valitse se painamalla F6-näppäintä.
 2. Paina CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.
 3. Valitse Sulje nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Objektien lisääminen ja muokkaaminen

NäytäObjektin lisääminen

 1. Avaa Objekti-valintaikkuna painamalla ALT, N, J, ja sitten J.
 2. Tee jokin seuraavista.
  • Valitse objektilaji painamalla ALANUOLTA ja luo objekti painamalla ENTER-näppäintä.
  • Siirry Luo tiedostosta -välilehteen painamalla CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää, paina SARKAINTA ja kirjoita sitten tiedostoon lisättävän objektin nimi tai etsi se selaamalla.

NäytäObjektin muokkaaminen

 1. Aseta osoitin objektin vasemmalle puolelle asiakirjassa ja valitse sitten objekti painamalla VAIHTO+OIKEA NUOLI -näppäinyhdistelmää.
 2. Paina VAIHTO+F10.
 3. Siirry Objektin nimi -kohtaan painamalla SARKAINTA, paina ENTER-näppäintä ja paina sitten ENTER-näppäintä uudelleen.

NäytäSmartArt-kuvan lisääminen

 1. Valitse SmartArt painamalla ja vapauttamalla ALT, N ja sitten M.
 2. Valitse grafiikkalaji nuolinäppäimillä.
 3. Paina SARKAINTA ja valitse lisättävä grafiikka nuolinäppäimillä.
 4. Paina ENTER-näppäintä.

NäytäWordArt-objektin lisääminen

 1. Valitse WordArt painamalla ja vapauttamalla ALT, N ja sitten W.
 2. Valitse haluamasi WordArt-tyyli nuolinäppäimillä ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 3. Kirjoita haluamasi teksti.
 4. Valitse WordArt-objekti painamalla ESC-näppäintä ja siirrä objektia nuolinäppäimillä.
 5. Palaa asiakirjaan painamalla ESC-näppäintä uudelleen.

Yhdistäminen ja kentät

NäytäYhdistämistoiminnon suorittaminen

 Huomautus    Seuraavia pikanäppäimiä voi käyttää vain Postitukset-välilehdessä.

Toiminto: Paina:
Yhdistämisen esikatseleminen ALT+VAIHTO+K
Asiakirjan yhdistäminen ALT+VAIHTO+N
Yhdistetyn asiakirjan tulostaminen ALT+VAIHTO+M
Yhdistetyn tietoasiakirjan muokkaaminen ALT+VAIHTO+E
Yhdistämiskentän lisääminen ALT+VAIHTO+F

NäytäKenttien käsitteleminen

Toiminto: Paina:
Lisää DATE-kentän. ALT+VAIHTO+D
Lisää LISTNUM-kentän. ALT+CTRL+L
Lisää PAGE-kentän. ALT+VAIHTO+P
Lisää TIME-kentän. ALT+VAIHTO+T
Lisää tyhjän kentän. CTRL+F9
Päivittää Microsoft Office Word -lähdeasiakirjan linkitetyt tiedot. CTRL+VAIHTO+F7
Päivittää valitut kentät. F9
Purkaa kentän linkin. CTRL+VAIHTO+F9
Vaihtaa valitun kenttäkoodin ja sen tuloksen välillä. VAIHTO+F9
Liikkuu kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä. ALT+F9
Käyttää GOTOBUTTON-kenttää tai MACROBUTTON-kenttää kentän tulokset näyttävässä kentässä. ALT+VAIHTO+F9
Siirtyy seuraavaan kenttään. F11
Siirtyy edelliseen kenttään. VAIHTO+F11
Lukitsee kentän. CTRL+F11
Poistaa kentän lukituksen. CTRL+VAIHTO+F11

Kielipalkki

NäytäKäsinkirjoitetun tekstin tunnistus

Toiminto: Paina:
Siirtyy kielten tai näppäimistöasettelujen välillä. Vasen ALT+VAIHTO
Näyttää korjausvaihtoehtojen luettelon. Windows-näppäin +C
Ottaa käsin kirjoittamisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Windows-näppäin +H
Ottaa 101-näppäimistöllä käytettävän japaninkielisen kirjoitustuen (IME) käyttöön tai poistaa sen käytöstä. ALT+~
Ottaa 101-näppäimistöllä käytettävän koreankielisen kirjoitustuen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Oikea ALT
Ottaa 101-näppäimistöllä käytettävän kiinankielisen kirjoitustuen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Vinkkejä

 • Voit määrittää kielten ja näppäimistöasetteluiden välillä siirtymiseen käytettävän näppäinyhdistelmän Näppäinten lisäasetukset -valintaikkunassa. Avaa Näppäinten lisäasetukset -valintaikkuna napsauttamalla Kieli-palkkia hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Asetukset. Valitse Ominaisuudet-kohdassa Näppäinasetukset.
 • Windows-näppäin (Windows-näppäin ) on useimmissa näppäimistöissä näppäimistön alarivissä.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Toimintonäppäinten viitteet

NäytäToimintonäppäimet

Toiminto: Paina:
Hanki ohjeita tai käy Microsoft Office.com -sivustossa. F1
Siirtää tekstin tai grafiikan. F2
Toistaa edellisen toiminnon. F4
Valitsee Siirry-komennon (Aloitus-välilehti). F5
Siirtyy seuraavaan ruutuun tai kehykseen. F6
Valitsee Oikeinkirjoitus-komennon (Tarkista-välilehti). F7
Laajentaa valintaa. F8
Päivittää valitut kentät. F9
Näyttää näppäinvihjeet. F10
Siirtyy seuraavaan kenttään. F11
Valitsee Tallenna nimellä -komennon. F12

NäytäVAIHTO+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto: Paina:
Käynnistää kohdeohjeet tai näyttää muotoilun. VAIHTO+F1
Kopioi tekstin. VAIHTO+F2
Muuttaa kirjainkokoa. VAIHTO+F3
Toistaa Etsi- tai Siirry-toiminnon. VAIHTO+F4
Palaa viimeiseen muutokseen. VAIHTO+F5
Siirtyy edelliseen ruutuun tai kehykseen (F6-näppäimen painamisen jälkeen). VAIHTO+F6
Valitsee Tarkista-välilehden Tarkistustyökalut-ryhmän Synonyymisanasto-komennon. VAIHTO+F7
Pienentää valintaa. VAIHTO+F8
Siirtyy kenttäkoodin ja kentän tuloksen välillä. VAIHTO+F9
Näyttää pikavalikon. VAIHTO+F10
Siirtyy edelliseen kenttään. VAIHTO+F11
Valitsee Tallenna-komennon. VAIHTO+F12

NäytäCTRL+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto: Paina:
Laajentaa tai kutistaa valintanauhan. CTRL+F1
Valitsee Esikatselu-komennon. CTRL+F2
Leikkaa ja liittää piikkiin. CTRL+F3
Sulkee ikkunan. CTRL+F4
Siirtyy seuraavaan ikkunaan. CTRL+F6
Lisää tyhjän kentän. CTRL+F9
Suurentaa asiakirjaikkunan. CTRL+F10
Lukitsee kentän. CTRL+F11
Valitsee Avaa-komennon. CTRL+F12

NäytäCTRL+VAIHTO+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto: Paina:
Lisää piikin sisällön CTRL+VAIHTO+F3
Muokkaa kirjanmerkkiä CTRL+VAIHTO+F5
Siirtyy edelliseen ikkunaan CTRL+VAIHTO+F6
Päivittää Word 2010 -lähdeasiakirjan linkitetyt tiedot. CTRL+VAIHTO+F7
Laajentaa valinnan tai lohkon. CTRL+VAIHTO+F8 ja paina sitten nuolinäppäintä
Purkaa kentän linkin. CTRL+VAIHTO+F9
Poistaa kentän lukituksen. CTRL+VAIHTO+F11
Valitsee Tulosta-komennon. CTRL+VAIHTO+F12

NäytäALT+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto: Paina:
Siirtyy seuraavaan kenttään. ALT+F1
Luo uuden Rakenneosa-kohteen. ALT+F3
Lopeta Word 2010. ALT+F4
Palauttaa tiedostoikkunan koon. ALT+F5
Siirtyy avoimesta valintaikkunasta takaisin asiakirjaan, jos valintaikkuna tukee tätä näppäinyhdistelmää. ALT+F6
Etsii seuraavan kirjoitus- tai kielioppivirheen. ALT+F7
Suorittaa makron. ALT+F8
Liikkuu kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä. ALT+F9
Näyttää Valinta ja näkyvyys -tehtäväruudun. ALT+F10
Näyttää Microsoft Visual Basic -koodin. ALT+F11

NäytäALT+VAIHTO+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto: Paina:
Siirtyy edelliseen kenttään. ALT+VAIHTO+F1
Valitsee Tallenna-komennon. ALT+VAIHTO+F2
Näyttää Oheistiedot-tehtäväruudun. ALT+VAIHTO+F7
Käyttää GOTOBUTTON-kenttää tai MACROBUTTON-kenttää kentän tulokset näyttävässä kentässä. ALT+VAIHTO+F9
Näyttää käytettävissä olevan toiminnon valikon tai viestin. ALT+VAIHTO+F10
ValitseeSisällysluettelo-painikkeen Sisällysluettelo-säilössä, kun säilö on aktiivinen. ALT+VAIHTO+F12

NäytäCTRL+ALT+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto: Paina:
Näyttää Microsoftin järjestelmätiedot. CTRL+ALT+F1
Valitsee Avaa-komennon. CTRL+ALT+F2

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Word 2010