Microsoft Wordin pikanäppäimet

Pikanäppäinkuvaukset USA-näppäimistöasettelun mukaiselle näppäimistölle. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

 Huomautus   Tässä artikkelissa ei käsitellä pikanäppäinten mukauttamista eikä makrojen tai automaattisen tekstin pikanäppäinten luomista. Lisätietoja on Katso myös -kohdan linkeissä.

Sisältö


Pikanäppäinten etsiminen ja käyttäminen

Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää vähintään kahden näppäimen samanaikaista painamista, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+) Microsoft Word 2013 -ohjeessa. Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, jossa on ensin painettava yhtä näppäintä ja välittömästi sen jälkeen toista näppäintä, painettavat näppäimet on erotettu pilkulla (,).

Osien laajentaminen näppäimistöllä

 • Voit laajentaa artikkelin kaikki osat painamalla SARKAINTA, kunnes Näytä kaikki on valittu, ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Voit kutistaa kaikki osat painamalla ENTER-näppäintä uudelleen.
 • Voit laajentaa artikkelista vain yhden osan painamalla SARKAINTA, kunnes kyseisen osan otsikko ja plusmerkki valitaan ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Voit kutistaa osan painamalla ENTER-näppäintä uudelleen.

Tästä artikkelista etsiminen

 Tärkeää   Ennen kuin aloitat haun paina SARKAINTA, kunnes Näytä kaikki on valittuna, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 1. Paina CTRL+F.

Esiin tulee hakuruutu, johon voit kirjoittaa hakusanan.

 1. Kirjoita hakusana ruutuun.
 2. Paina ENTER-näppäintä.

Tämän artikkelin tulostaminen

Voit tulostaa tämän ohjeaiheen painamalla SARKAINTA, kunnes Näytä kaikki valitaan, painamalla ENTER-näppäintä ja painamalla sitten CTRL+P.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Perustoiminnot: Microsoft Office

NäytäIkkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto Paina:
Siirtää seuraavaan ikkunaan. ALT+SARKAIN
Siirtää edelliseen ikkunaan. ALT+VAIHTO+SARKAIN
Sulkee aktiivisen ikkunan. CTRL+W tai CTRL+F4
Palauttaa aktiivisen ikkunan koon suurentamisen jälkeen. ALT+F5
Siirtää jostakin ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun (myötäpäivään). F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja. F6
Siirtää jostakin ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun (vastapäivään). VAIHTO+F6
Siirtää seuraavaan ikkunaan, jos avoinna on useita ikkunoita. CTRL+F6
Siirtää edelliseen ikkunaan. CTRL+VAIHTO+F6
Suurentaa tai palauttaa valitun ikkunan. CTRL+F10
Kopioi näytön kuvan leikepöydälle. PRINT SCREEN
Kopioi valitun ikkunan kuvan leikepöydälle. ALT+PRINT SCREEN

NäytäValintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto Paina:
Siirtää seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään. SARKAIN
Siirtää edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään. VAIHTO+SARKAIN
Siirtää valintaikkunan seuraavaan välilehteen. CTRL+SARKAIN
Siirtää valintaikkunan edelliseen välilehteen. CTRL+VAIHTO+SARKAIN
Siirtävät avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen. Nuolinäppäimet
Suorittaa valitun näppäimen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan. VÄLINÄPPÄIN
Valitsee vaihtoehdon tai lisää valintaruutuun valintamerkin tai poistaa sen. ALT ja vaihtoehdon alleviivattu kirjain
Avaa valitun avattavan luettelon. ALT+ALANUOLI
Valitsee vaihtoehdon avattavasta luettelosta. Avattavassa luettelossa olevan vaihtoehdon ensimmäinen kirjain
Sulkee valitun avattavan luettelon, peruuttaa komennon tai sulkee valintaikkunan. ESC
Suorittaa valitun komennon. ENTER

NäytäMuokkausruutujen käyttäminen valintaikkunoissa

Muokkausruutu on tyhjä alue, johon voi kirjoittaa tai liittää tekstiä, esimerkiksi käyttäjänimen tai kansion polun.

Toiminto Paina:
Siirtää syötteen alkuun. HOME
Siirtää syötteen loppuun. END
Siirtää yhden merkin vasemmalle tai oikealle. VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI
Siirtää sanan alkuun. CTRL+VASEN NUOLI
Siirtää sanan loppuun. CTRL+OIKEA NUOLI
Valitsee seuraavan merkin vasemmalta tai kumoaa sen valinnan. VAIHTO+VASEN NUOLI
Valitsee seuraavan merkin oikealta tai kumoaa sen valinnan. VAIHTO+OIKEA NUOLI
Valitsee seuraavan sanan vasemmalta tai kumoaa sen valinnan. CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI
Valitsee seuraavan sanan oikealta tai kumoaa sen valinnan. CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI
Valitsee lisäyskohdasta syötteen alkuun. VAIHTO+HOME
Valitsee lisäyskohdasta syötteen loppuun. VAIHTO+END

NäytäKäytä Avaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoita.

Toiminto Paina:
Näyttää Avaa-valintaikkunan. CTRL+F12 tai CTRL+O
Näyttää Tallenna nimellä -valintaikkunan. F12
Avaa valitun kansion tai tiedoston. ENTER
Avaa valittua kansiota yhden tason ylempänä olevan kansion. ASKELPALAUTIN
Poistaa valitun kansion tai tiedoston. DEL
Tuo näyttöön valitun kohteen, esimerkiksi kansion tai tiedoston, pikavalikon. VAIHTO+F10
Siirtyy seuraavaan asetukseen. SARKAIN
Siirtyy edelliseen asetukseen. VAIHTO+SARKAIN
Avaa Kohde-luettelon. F4 tai ALT+I

NäytäToimien kumoaminen ja tekeminen uudelleen

Toiminto Paina:
Peruuttaa toimen. ESC
Kumoaa toimen. CTRL+Z
Toistaa toimen tai tekee toimen uudelleen. CTRL+Y

NäytäTehtäväruutujen ja valikoiminen käyttäminen

Toiminto Paina:
Siirtää jostakin ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun. (Sinun on ehkä painettava F6-näppäintä useasti.) F6
Siirtyy tehtäväruutuun, kun valikko on aktiivinen. (CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää on ehkä painettava useita kertoja.) CTRL+SARKAIN
Kun tehtäväruutu on valittuna, valitsee tehtäväruudun seuraavan tai edellisen vaihtoehdon. SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN
Näyttää kaikki komennot tehtäväruudun valikossa. CTRL+VÄLINÄPPÄIN
Suorittaa valitun painikkeen toiminnon. VÄLINÄPPÄIN tai ENTER
Avaa valikoimasta valitun kohteen avattavan valikon. VAIHTO+F10
Valitsee valikoiman ensimmäisen tai viimeisen kohteen. HOME tai END
Vierittää valittua valikoimaluetteloa ylös- tai alaspäin. PAGE UP tai PAGE DOWN

Tehtäväruudun sulkeminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.
 2. Paina CTRL+VÄLINÄPPÄIN-näppäinyhdistelmää.
 3. Valitse Sulje nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Tehtäväruudun siirtäminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.
 2. Paina CTRL+VÄLINÄPPÄIN-näppäinyhdistelmää.
 3. Valitse Siirrä nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.
 4. Siirrä tehtäväruutu nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Tehtäväruudun koon muuttaminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.
 2. Paina CTRL+VÄLINÄPPÄIN-näppäinyhdistelmää.
 3. Valitse Koko nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.
 4. Muuta tehtäväruudun kokoa nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

NäytäKäytettävissä olevien toimintojen käyttäminen

Toiminto Paina:
Tuo näyttöön valitun kohteen pikavalikon. VAIHTO+F10
Näyttää käytettävissä olevan toiminnon, Automaattisen korjauksen asetukset Painikkeen kuva -painikkeen tai Liittämisasetukset Painikkeen kuva -painikkeen valikon tai viestin. Jos näkyvissä on useita toimintoja, siirtyy seuraavaan toimintoon ja näyttää sen valikon tai viestin. ALT+VAIHTO+F10
Siirry käytettävissä olevien toimintojen valikon vaihtoehdosta toiseen. Nuolinäppäimet
Suorita käytettävissä olevien toimintojen valikosta valitun kohteen toiminto. ENTER
Sulje käytettävissä olevien toimintojen valikko tai viesti. ESC

Vihjeitä

 • Voit määrittää ohjelman antamaan äänimerkin aina, kun toiminto on käytettävissä. Voit ottaa äänimerkit käyttöön, jos tietokoneessa on äänikortti. Lisäksi tietokoneessa on oltava asennettuna Microsoft Office Sounds.
 • Jos sinulla on internet-yhteys, voit ladata Microsoft Officen Sounds -ohjelman osoitteesta Office.com. Kun olet asentanut äänitiedostot, toimi seuraavasti:
  1. Avaa Wordin asetukset painamalla ALT+F, T.
  2. Valitse Lisäasetukset painamalla A-näppäintä ja siirry Wordin käyttämisen lisäasetukset -kohtaan painamalla SARKAINTA.
  3. Siirry Yleiset-kohdan Anna äänimerkki toiminnon yhteydessä ‑valintaruutuun painamalla ALT+S-näppäinyhdistelmää kahdesti. Paina sitten VÄLINÄPPÄINTÄ.
  4. Valitse OK painamalla SARKAINTA toistuvasti ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 Huomautus   Tämän valintaruudun valitseminen tai valinnan poistaminen vaikuttaa kaikkiin ääntä tukeviin Office -ohjelmiin.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Valintanauhassa siirtyminen

NäytäVoit käyttää mitä tahansa komentoa muutaman näppäimen painalluksella

Pikanäppäimillä voit käyttää komentoja nopeasti riippumatta siitä, mitä ohjelman toimintoa olet käyttämässä. Voit käyttää pikanäppäimillä kaikkia Word 2013 -komentoja. Useimpien komentojen käyttö onnistuu 2–5 näppäinpainalluksella. Jos haluat käyttää pikanäppäintä, toimi seuraavasti:

 1. Paina ALT-näppäintä.

Näppäinvihjeet näkyvät niiden toimintojen yllä, jotka ovat käytettävissä valitussa näkymässä.

 1. Paina kirjainta, joka näkyy näppäinvihjeenä haluamasi toiminnon yllä.
 2. Painamasi kirjainnäppäimen mukaan näyttöön saattaa tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivinen ja painat N- kirjainta, näkyviin tulee Lisää sekä Lisää-ryhmien näppäinvihjeet.
 3. Jatka kirjainten painamista, kunnes olet painanut sen komennon tai ohjausobjektin kirjainta, jota haluat käyttää. Joissakin tapauksissa ensin on painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainta.

 Huomautus   Jos haluat peruuttaa valitsemasi toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina ALT-näppäintä.

NäytäNäppäimistön kohdistuksen muuttaminen ilman hiirtä

Voit käyttää Office-valintanauhan sisältäviä ohjelmia näppäimistön avulla myös siirtämällä kohdistusta välilehdissä ja komennoissa, kunnes löydät haluamasi toiminnon. Seuraava taulukko sisältää joitakin tapoja siirtää kohdistusta käyttämättä hiirtä.

Toiminto Paina:
Valitse valintanauhan aktiivinen välilehti ja aktivoi pikanäppäimet. ALT tai F10. Voit palata asiakirjaan ja peruuttaa pikanäppäinten aktivoinnin painamalla jompaakumpaa näppäintä uudelleen.
Siirtyy valintanauhassa toiseen välilehteen. Valitse aktiivinen välilehti F10-näppäimellä ja paina sitten VASENTA NUOLTA tai OIKEAA NUOLTA.
Laajentaa tai kutistaa valintanauhan. CTRL+F1
Tuo näyttöön valitun kohteen pikavalikon. VAIHTO+F10

Valitsee seuraavat ikkunan alueet kohdistusta siirtämällä:

 • valintanauhan aktiivinen välilehti
 • avoimet tehtäväruudut
 • ikkunan alaosassa oleva tilarivi
 • asiakirja
F6
Siirtää kohdistusta eteen- tai taaksepäin kuhunkin valintanauhan komentoon. SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN
Siirtyy valintanauhan kohteissa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle. ALANUOLI, YLÄNUOLI, VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI
Aktivoi valintanauhan valitun komennon tai ohjausobjektin. VÄLINÄPPÄIN tai ENTER
Avaa valintanauhan valitun valikon tai valikoiman. VÄLINÄPPÄIN tai ENTER
Aktivoi valintanauhan komennon tai ohjausobjektin arvon muokkaamista varten. ENTER
Lopettaa valintanauhan ohjausobjektin arvon muokkaamisen ja siirtää kohdistuksen takaisin asiakirjaan. ENTER
Tuo näyttöön valintanauhassa valitun komennon tai ohjausobjektin ohjeen. (Jos valittuun komentoon ei liity ohjeaihetta, näyttöön tulee ohjelman yleinen ohjeaihe.) F1

Sivun alkuun Sivun alkuun

Pikaopas: Microsoft Word

NäytäYleiset tehtävät: Microsoft Word

Toiminto Paina:
Lisää sidotun välilyönnin. CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN
Lisää sidotun yhdysmerkin. CTRL+VAIHTO+YHDYSMERKKI
Lihavoi tekstin. CTRL+B
Kursivoi tekstin. CTRL+I
Alleviivaa tekstin. CTRL+U
Pienentää fontin kokoa yhdellä arvolla. CTRL+VAIHTO+<
Suurentaa fontin kokoa yhdellä arvolla. CTRL+VAIHTO+>
Pienentää fontin kokoa yhdellä pisteellä. CTRL+[
Suurentaa fontin kokoa yhdellä pisteellä. CTRL+]
Poistaa kappale- tai merkkimuotoilun. CTRL+VÄLINÄPPÄIN
Kopioi valitun tekstin tai objektin. CTRL+C
Leikkaa valitun tekstin tai objektin. CTRL+X
Liittää tekstin tai objektin. CTRL+V
Liittää määräten. CTRL+ALT+V
Liittää vain muotoilun. CTRL+VAIHTO+V
Kumoaa edellisen toiminnon. CTRL+Z
Tekee uudelleen viimeksi kumotun toiminnon. CTRL+Y
Avaa Rakenne-valintaikkunan. CTRL+VAIHTO+G

Asiakirjojen ja verkkosivujen käsitteleminen

NäytäAsiakirjojen luominen, tarkasteleminen ja tallentaminen

Toiminto Paina:
Luo uusi tiedosto. CTRL+N
Avaa asiakirjan. CTRL+O
Sulkee asiakirjan. CTRL+W
Jakaa asiakirjaikkunan. ALT+CTRL+S
Poistaa asiakirjaikkunan jakamisen. ALT+VAIHTO+C tai ALT+CTRL+S
Tallentaa asiakirjan. CTRL+S

NäytäTekstin etsiminen, korvaaminen ja selaaminen

Toiminto Paina:
Avaa siirtymisruudun (asiakirjasta hakemista varten). CTRL+F
Toistaa haun (Etsi ja korvaa -ikkunan sulkemisen jälkeen). ALT+CTRL+Y
Korvaa tekstin, muotoilun tai erikoismerkin. CTRL+H
Siirtyy sivulle, kirjanmerkkiin, alaviitteeseen, taulukkoon, kommenttiin, grafiikkaan tai muuhun kohteeseen. CTRL+G
Siirtyy neljän viimeisimmän muokkauksen välillä. ALT+CTRL+Z
Avaa selausvaihtoehtojen luettelon. Valitse vaihtoehto nuolinäppäimillä ja selaa asiakirjaa valitun vaihtoehdon mukaisesti painamalla ENTER-näppäintä. ALT+CTRL+HOME
Siirtyy edelliseen selattavaan objektiin (määritetty selausasetuksissa). CTRL+PAGE UP
Siirtyy seuraavaan selattavaan objektiin (määritetty selausasetuksissa). CTRL+PAGE DOWN

NäytäToiseen näkymään siirtyminen

Toiminto Paina:
Siirtyy tulostusasettelunäkymään. ALT+CTRL+P
Siirtyy Verkkoasettelu-näkymään.
Siirtyy jäsennysnäkymään. ALT+CTRL+O
Siirtyy luonnosnäkymään. ALT+CTRL+N

NäytäJäsennysnäkymä

Toiminto Paina:
Pienentää kappaleen sisennystä. ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI
Suurentaa kappaleen sisennystä. ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI
Laskee tekstin leipätekstiksi. CTRL+VAIHTO+N
Siirtää valitut kappaleet ylöspäin. ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI
Siirtää valitut kappaleet alaspäin. ALT+VAIHTO+ALANUOLI
Laajentaa otsikon alla olevan tekstin. ALT+VAIHTO+PLUS
Kutistaa otsikon alla olevan tekstin. ALT+VAIHTO+MIINUS
Laajentaa tai kutistaa koko tekstin tai kaikki otsikot. ALT+VAIHTO+A
Piilottaa tai näyttää merkkimuotoilun. Vinoviiva (/) numeronäppäimistössä
Näyttää leipätekstin ensimmäisen rivin tai koko tekstin. ALT+VAIHTO+L
Näyttää kaikki otsikot otsikkotyylissä 1. ALT+VAIHTO+1
Näyttää kaikki otsikot otsikkotyyliin n asti. ALT+VAIHTO+n
Lisää sarkainmerkin. CTRL+SARKAIN

NäytäAsiakirjojen tallentaminen ja esikatseleminen

Toiminto Paina:
Tulostaa asiakirjan. CTRL+P
Siirtyy esikatseluun. ALT+CTRL+I
Siirtyy esikatselusivulla sivun ollessa lähennettynä. Nuolinäppäimet
Siirtyy yhden sivun verran esikatselussa sivun ollessa loitonnettuna. PAGE UP tai PAGE DOWN
Siirtyy ensimmäiselle sivulle esikatselussa sivun ollessa loitonnettuna. CTRL+HOME
Siirtyy viimeiselle sivulle esikatselussa sivun ollessa loitonnettuna. CTRL+END

NäytäAsiakirjojen tarkistaminen

Toiminto Paina:
Lisää kommentin. ALT+CTRL+M
Ottaa muutosmerkinnät käyttöön tai poistaa ne käytöstä. CTRL+VAIHTO+E
Sulkee tarkistusruudun, jos se on avoinna. ALT+VAIHTO+C

NäytäLukutila

 Huomautus   Lukutila ei ehkä ole yhteensopiva kaikkien näytönlukuohjelmien kanssa.

Toiminto Paina:
Siirtyy asiakirjan alkuun. HOME
Siirtyy asiakirjan loppuun. END
Siirtyy sivulle n. n, ENTER
Lopettaa lukutilan. ESC

NäytäViitteet, alaviitteet ja loppuviitteet

Toiminto Paina:
Merkitsee sisällysluettelokohteen. ALT+VAIHTO+O
Merkitsee lähdeluettelokohteen. ALT+VAIHTO+I
Merkitsee hakemistokohteen. ALT+VAIHTO+X
Lisää alaviitteen. ALT+CTRL+F
Lisää loppuviitteen. ALT+CTRL+D

NäytäVerkkosivujen käsitteleminen

Toiminto Paina:
Lisää hyperlinkin. CTRL+K
Siirtyy yhden sivun taaksepäin. ALT+VASEN NUOLI
Siirtyy yhden sivun eteenpäin. ALT+OIKEA NUOLI
Päivittää näkymän. F9

Tekstin ja grafiikan muotoileminen ja siirtäminen

NäytäTekstin ja grafiikan poistaminen

Toiminto Paina:
Poista merkki kohdistimen vasemmalta puolelta. ASKELPALAUTIN
Poista sana kohdistimen vasemmalta puolelta. CTRL+ASKELPALAUTIN
Poista merkki kohdistimen oikealta puolelta. DEL
Poista sana kohdistimen oikealta puolelta. CTRL+DEL.
Leikkaa ja siirtää valitun tekstin Officen leikepöydälle. CTRL+X
Kumoaa edellisen toiminnon. CTRL+Z
Leikkaa ja liittää piikkiin. CTRL+F3

NäytäTekstin ja grafiikan kopioiminen ja siirtäminen

Toiminto Paina:
Avaa Officen leikepöydän. Siirry Aloitus-välilehteen painamalla ALT+H-näppäinyhdistelmää ja paina sitten F,O.
Kopioi valitun tekstin tai grafiikan Officen leikepöydälle. CTRL+C
Leikkaa valitun tekstin tai grafiikan Officen leikepöydälle. CTRL+X
Liittää Officen leikepöydän viimeisimmän lisäyksen tai liitetyn kohteen. CTRL+V
Siirtää tekstin tai grafiikan kerran. F2 (siirrä sitten osoitinta ja paina ENTER-näppäintä)
Kopioi tekstin tai grafiikan kerran. VAIHTO+F2 (siirrä sitten osoitinta ja paina ENTER-näppäintä)
Kun teksti tai objekti on valittu, avaa Uuden rakenneosan luominen -valintaruudun. ALT+F3
Kun rakenneosa – esimerkiksi SmartArt-kuva  – on valittu, näyttää rakenneosan pikavalikon. VAIHTO+F10
Leikkaa ja liittää piikkiin. CTRL+F3
Liittää piikin sisällön. CTRL+VAIHTO+F3
Kopioi asiakirjan edellisessä osassa käytetyn ylä- tai alatunnisteen. ALT+VAIHTO+R

NäytäErikoismerkkien lisääminen

Toiminto: Paina:
Lisää kentän CTRL+F9
Lisää rivinvaihdon. VAIHTO+ENTER
Lisää sivunvaihdon. CTRL+ENTER
Lisää palstanvaihdon. CTRL+VAIHTO+ENTER
Lisää pitkän ajatusviivan. ALT+CTRL+MIINUSMERKKI
Lisää ajatusviivan. CTRL+MIINUSMERKKI
Lisää tavutusvihjeen. CTRL+YHDYSMERKKI
Lisää sitovan yhdysmerkin. CTRL+VAIHTO+YHDYSMERKKI
Lisää sitovan välilyönnin. CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN
Lisää tekijänoikeusmerkin. ALT+CTRL+C
Lisää rekisteröidyn tavaramerkin. ALT+CTRL+R
Lisää tavaramerkin. ALT+CTRL+T
Lisää kolme pistettä. ALT+CTRL+PISTE
Lisää vasemman puolilainausmerkin. CTRL+` (heittomerkki), ` (heittomerkki)
Lisää oikean puolilainausmerkin. CTRL+' (heittomerkki), ' (heittomerkki)
Lisää vasemman lainausmerkin. CTRL+` (heittomerkki), VAIHTO+' (heittomerkki)
Lisää oikean lainausmerkin. CTRL+' (heittomerkki), VAIHTO+' (heittomerkki)
Lisää automaattisen tekstin. ENTER (kun olet ensin kirjoittanut muutaman ensimmäisen merkin automaattisen tekstin nimestä ja kohdeohje on tullut näkyviin)

NäytäMerkkien lisääminen merkkikoodeja käyttämällä

Toiminto Paina:
Lisää määritettyä heksadesimaalista Unicode-merkkikoodia vastaavan Unicode-merkin. Jos haluat lisätä esimerkiksi euron symbolin (Euron valuuttasymboli ), kirjoita 20AC ja pidä sitten ALT-näppäintä alhaalla, kun painat X-näppäintä. Merkkikoodi, ALT+X
Etsii valitun merkin Unicode-merkkikoodin. ALT+X
Lisää määritettyä desimaalista ANSI-merkkikoodia vastaavan ANSI-merkin. Jos haluat lisätä esimerkiksi euron symbolin, pidä ALT-näppäintä alhaalla ja kirjoita sitten numeronäppäimistöllä luku 0128. ALT+merkkikoodi (numeronäppäimistössä)

NäytäTekstin ja grafiikan valitseminen

Valitse teksti pitämällä VAIHTO-näppäintä alhaalla ja siirtämällä osoitinta nuolinäppäimillä.

NäytäValinnan laajentaminen

Toiminto Paina:
Ottaa laajennustilan käyttöön. F8
Valitsee lähimmän merkin. F8, ja sitten VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI
Laajentaa valintaa. F8 (valitse sana painamalla kerran, valitse lause painamalla kaksi kertaa ja niin edelleen)
Pienentää valintaa. VAIHTO+F8
Poistaa laajennustilan käytöstä. ESC
Laajentaa valintaa yhden merkin oikealle. VAIHTO+OIKEA NUOLI
Laajentaa valintaa yhden merkin vasemmalle. VAIHTO+VASEN NUOLI
Laajentaa valintaa sanan loppuun. CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI
Laajentaa valintaa sanan alkuun. CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI
Laajentaa valintaa rivin loppuun. VAIHTO+END
Laajentaa valintaa rivin alkuun. VAIHTO+HOME
Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin. VAIHTO+ALANUOLI
Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin. VAIHTO+YLÄNUOLI
Laajentaa valintaa kappaleen loppuun. CTRL+VAIHTO+ALANUOLI
Laajentaa valintaa kappaleen alkuun. CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI
Laajentaa valintaa yhden näytön alaspäin. VAIHTO+PAGE DOWN
Laajentaa valintaa yhden näytön ylöspäin. VAIHTO+PAGE UP
Laajentaa valintaa asiakirjan alkuun. CTRL+VAIHTO+HOME
Laajentaa valintaa asiakirjan loppuun. CTRL+VAIHTO+END
Laajentaa valintaa ikkunan loppuun. ALT+CTRL+VAIHTO+PAGE DOWN
Laajentaa valinnan koskemaan koko asiakirjaa. CTRL+A
Valitsee pystysuuntaisen tekstialueen. CTRL+VAIHTO+F8, käytä sitten nuolinäppäimiä ja lopeta valintatila painamalla ESC-näppäintä
Laajentaa valintaa asiakirjan määrättyyn sijaintiin. F8+nuolinäppäimet, lopeta valintatila painamalla ESC-näppäintä

NäytäTekstin ja grafiikan valitseminen taulukossa

Toiminto Paina:
Valitsee seuraavan solun sisällön. SARKAIN
Valitsee edellisen solun sisällön. VAIHTO+SARKAIN
Laajentaa valinnan viereisiin soluihin. Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja paina nuolinäppäintä useita kertoja
Valitsee sarakkeen.

Siirry nuolinäppäimillä sarakkeen ylimmäiseen tai alimmaiseen soluun ja tee sitten jokin seuraavista:

 • Valitse sarake ylhäältä alas painamalla VAIHTO+ALT+PAGE DOWN -näppäinyhdistelmää.
 • Valitse sarake alhaalta ylös painamalla VAIHTO+ALT+PAGE UP -näppäinyhdistelmää.
Laajentaa valinnan (tai lohkon). CTRL+VAIHTO+F8, käytä sitten nuolinäppäimiä ja lopeta valintatila painamalla ESC-näppäintä
Valitsee koko taulukon. ALT+5 numeronäppäimistöltä (NUM LOCK -tilan on oltava poissa käytöstä)

NäytäAsiakirjassa siirtyminen

Siirry: Paina:
Yksi merkki vasemmalle VASEN NUOLINÄPPÄIN
Yksi merkki oikealle OIKEA NUOLINÄPPÄIN
Yksi sana vasemmalle CTRL+VASEN NUOLI
Yksi sana oikealle CTRL+OIKEA NUOLI
Yksi kappale ylöspäin CTRL+YLÄNUOLI
Yksi kappale alaspäin CTRL+ALANUOLI
Yksi solu vasemmalle (taulukossa) VAIHTO+SARKAIN
Yksi solu oikealle (taulukossa) SARKAIN
Ylöspäin yhden rivin verran YLÄNUOLI
Alaspäin yhden rivin verran ALANUOLI
Rivin loppuun END
Rivin alkuun HOME
Ikkunan alkuun ALT+CTRL+PAGE UP
Ikkunan loppuun ALT+CTRL+PAGE DOWN
Yksi näyttö ylöspäin (vierittäminen) PAGE UP
Yksi näyttö alaspäin (vierittäminen) PAGE DOWN
Seuraavan sivun alkuun CTRL+PAGE DOWN
Edellisen sivun alkuun CTRL+PAGE UP
Asiakirjan loppuun CTRL+END
Asiakirjan alkuun CTRL+HOME
Edelliseen muutokseen VAIHTO+F5
Asiakirjan avaamisen jälkeen kohtaan, jota käsiteltiin edellisen sulkemisen aikana VAIHTO+F5

NäytäTaulukossa siirtyminen

Siirry: Paina:
Rivin seuraavaan soluun SARKAIN
Rivin edelliseen soluun VAIHTO+SARKAIN
Rivin ensimmäiseen soluun ALT+HOME
Rivin viimeiseen soluun ALT+END
Sarakkeen ensimmäiseen soluun ALT+PAGE UP
Sarakkeen viimeiseen soluun ALT+PAGE DOWN
Edelliselle riville YLÄNUOLI
Seuraavalle riville ALANUOLI
Yksi rivi ylöspäin ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI
Yksi rivi alaspäin ALT+VAIHTO+ALANUOLI

NäytäKappaleiden ja sarkainmerkkien lisääminen taulukkoon

Toiminto: Paina:
Lisää uusia kappaleita soluun. ENTER
Lisää sarkainmerkkejä soluun. CTRL+SARKAIN

NäytäKorvaustilan käyttäminen

Voit muuttaa korvausasetuksia niin, että voit siirtyä korvaustilaan painamalla Insert-näppäintä:

 1. Avaa Wordin asetukset painamalla ALT+F, T.
 2. Valitse Lisäasetukset painamalla A-näppäintä ja paina sitten SARKAINTA.
 3. Siirry Ohjaa korvaustilaa Insert-näppäimen avulla -valintaruutuun painamalla ALT+O.
 4. Valitse valintaruutu painamalla VÄLILYÖNTIÄ ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Siirry korvaustilaan ja poistu korvaustilasta painamalla Insert-näppäintä.

Merkkien ja kappaleiden muotoileminen

NäytäKopioi muotoilun.

Toiminto Paina:
Kopioi muotoilun tekstistä. CTRL+VAIHTO+C
Käyttää kopioitua muotoilua tekstissä. CTRL+VAIHTO+V

NäytäFontin tai sen koon muuttaminen

 Huomautus   Seuraavia pikanäppäimiä ei voi käyttää lukutilassa.

Toiminto Paina:
Avaa Fontti-valintaikkunan fontin vaihtamista varten. CTRL+VAIHTO+F
Suurentaa fonttikokoa. CTRL+VAIHTO+>
Pienentää fonttikokoa. CTRL+VAIHTO+<
Suurentaa fonttikokoa yhden pisteen. CTRL+]
Pienentää fonttikokoa yhden pisteen. CTRL+[

NäytäMerkkimuotojen käyttäminen

Toiminto Paina:
Avaa Fontti-valintaikkunan merkkien muotoilun muuttamista varten. CTRL+D
Muuttaa kirjainkokoa. VAIHTO+F3
Muuttaa kaikki kirjaimet isoiksi kirjaimiksi. CTRL+VAIHTO+A
Lihavoi. CTRL+B
Alleviivaa. CTRL+U
Alleviivaa sanat välejä alleviivaamatta. CTRL+VAIHTO+W
Kaksoisalleviivaa tekstin. CTRL+VAIHTO+D
Ottaa käyttöön piilotetun tekstin. CTRL+VAIHTO+H
Kursivoi. CTRL+I
Muuttaa kaikki kirjaimet kapiteelikirjaimiksi. CTRL+VAIHTO+K
Ottaa käyttöön alaindeksimuotoilun (automaattinen välistys). CTRL+YHTÄLÄISYYSMERKKI
Ottaa käyttöön yläindeksimuotoilun (automaattinen välistys). CTRL+VAIHTO+PLUS
Poistaa manuaalisen merkkien muotoilun. CTRL+VÄLINÄPPÄIN
Muuttaa valitun alueen fontin Symbol-fontiksi. CTRL+VAIHTO+Q

NäytäTekstimuotoilujen näyttäminen ja kopioiminen

Toiminto Paina:
Näyttää tulostumattomat merkit. CTRL+VAIHTO+* (numeronäppäimistön asteriski ei toimi)
Näyttää muotoilun. VAIHTO+F1 (valitse sitten teksti, jonka muotoilua haluat tarkastella)
Kopioi tekstin muotoilun. CTRL+VAIHTO+C
Liittää tekstin muotoilun. CTRL+VAIHTO+V

NäytäRivinvälistyksen määrittäminen

Toiminto Paina:
Riviväli 1. CTRL+1
Riviväli 2. CTRL+2
Riviväli 1,5. CTRL+5
Lisää tai poistaa kappaletta edeltävän rivivälin. CTRL+0 (nolla)

NäytäKappaleiden tasaaminen

Toiminto Paina:
Tasaa kappaleen keskelle tai vasempaan reunaan. CTRL+E
Tasaa kappaleen molemmista reunoista tai vasempaan reunaan. CTRL+J
Tasaa kappaleen oikeaan tai vasempaan reunaan. CTRL+R
Tasaa kappaleen vasemmalle. CTRL+L
Sisentää kappaleen vasemmalta. CTRL+M
Poistaa kappaleen sisennyksen vasemmalta. CTRL+VAIHTO+M
Luo riippuvan sisennyksen. CTRL+T
Pienentää riippuvaa sisennystä. CTRL+VAIHTO+T
Poistaa kappaleen muotoilun. CTRL+Q

NäytäKappaletyylien käyttäminen

Toiminto Paina:
Avaa Käytä tyylejä -tehtäväruudun. CTRL+VAIHTO+S
Avaa Tyylit-tehtäväruudun. ALT+CTRL+VAIHTO+S
Aloittaa automaattisen muotoilun. ALT+CTRL+K
Ottaa normaalityylin käyttöön. CTRL+VAIHTO+N
Ottaa otsikkotyylin 1 käyttöön. ALT+1
Ottaa otsikkotyylin 2 käyttöön. ALT+2
Ottaa otsikkotyylin 3 käyttöön. ALT+3

Tyylit-tehtäväruudun sulkeminen

 1. Jos Tyylit-tehtäväruutua ei ole valittu, valitse se painamalla F6-näppäintä.
 2. Paina CTRL+VÄLINÄPPÄIN-näppäinyhdistelmää.
 3. Valitse Sulje nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Objektien lisääminen ja muokkaaminen

NäytäObjektin lisääminen

 1. Avaa Objekti-valintaikkuna painamalla ALT, N, J, ja sitten J.
 2. Tee jokin seuraavista.
  • Valitse objektilaji painamalla ALANUOLTA ja luo objekti painamalla ENTER-näppäintä.
  • Siirry Luo tiedostosta -välilehteen painamalla CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää, paina SARKAINTA ja kirjoita sitten tiedostoon lisättävän objektin nimi tai etsi se selaamalla.

NäytäObjektin muokkaaminen

 1. Aseta osoitin objektin vasemmalle puolelle asiakirjassa ja valitse objekti painamalla VAIHTO+OIKEA NUOLI -näppäinyhdistelmää.
 2. Paina VAIHTO+F10.
 3. Siirry Objektin nimi -kohtaan painamalla SARKAINTA, paina ENTER-näppäintä ja paina sitten ENTER-näppäintä uudelleen.

NäytäSmartArt-kuvan lisääminen

 1. Valitse SmartArt painamalla ja vapauttamalla ALT, N ja sitten M.
 2. Valitse grafiikkalaji nuolinäppäimillä.
 3. Paina SARKAINTA ja valitse lisättävä grafiikka nuolinäppäimillä.
 4. Paina ENTER-näppäintä.

NäytäWordArt-objektin lisääminen

 1. Valitse WordArt painamalla ja vapauttamalla ALT, N ja sitten W.
 2. Valitse haluamasi WordArt-tyyli nuolinäppäimillä ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 3. Kirjoita haluamasi teksti.
 4. Valitse WordArt-objekti painamalla ESC-näppäintä ja siirrä objektia nuolinäppäimillä.
 5. Palaa asiakirjaan painamalla ESC-näppäintä uudelleen.

Yhdistäminen ja kentät

NäytäYhdistämistoiminnon suorittaminen

 Huomautus   Näitä pikanäppäimiä voi käyttää, kun Postitukset on valittu.

Toiminto Paina:
Yhdistämisen esikatseleminen ALT+VAIHTO+K
Asiakirjan yhdistäminen ALT+VAIHTO+N
Yhdistetyn asiakirjan tulostaminen ALT+VAIHTO+M
Yhdistetyn tietoasiakirjan muokkaaminen ALT+VAIHTO+E
Yhdistämiskentän lisääminen ALT+VAIHTO+F

NäytäKenttien käsitteleminen

Toiminto Paina:
Lisää DATE-kentän. ALT+VAIHTO+D
Lisää LISTNUM-kentän. ALT+CTRL+L
Lisää PAGE-kentän. ALT+VAIHTO+P
Lisää TIME-kentän. ALT+VAIHTO+T
Lisää tyhjän kentän. CTRL+F9
Päivittää Microsoft Word -lähdeasiakirjan linkitetyt tiedot. CTRL+VAIHTO+F7
Päivittää valitut kentät. F9
Purkaa kentän linkin. CTRL+VAIHTO+F9
Vaihtaa valitun kenttäkoodin ja sen tuloksen välillä. VAIHTO+F9
Liikkuu kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä. ALT+F9
Käyttää GOTOBUTTON-kenttää tai MACROBUTTON-kenttää kentän tulokset näyttävässä kentässä. ALT+VAIHTO+F9
Siirtyy seuraavaan kenttään. F11
Siirtyy edelliseen kenttään. VAIHTO+F11
Lukitsee kentän. CTRL+F11
Poistaa kentän lukituksen. CTRL+VAIHTO+F11

Kielipalkki

NäytäKäsinkirjoitetun tekstin tunnistus

Toiminto Paina:
Siirtyy kielten tai näppäimistöasettelujen välillä. Vasen ALT+VAIHTO
Näyttää korjausvaihtoehtojen luettelon. Windows-näppäin +C
Ottaa käsin kirjoittamisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Windows-näppäin +H
Ottaa 101-näppäimistöllä käytettävän japaninkielisen kirjoitustuen (IME) käyttöön tai poistaa sen käytöstä. ALT+~
Ottaa 101-näppäimistöllä käytettävän koreankielisen kirjoitustuen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Oikea ALT
Ottaa 101-näppäimistöllä käytettävän kiinankielisen kirjoitustuen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Vihjeitä

 • Voit määrittää kielten ja näppäimistöasetteluiden välillä siirtymiseen käytettävän näppäinyhdistelmän Näppäinten lisäasetukset -valintaikkunassa. Avaa Näppäinten lisäasetukset -valintaikkuna napsauttamalla Kieli-palkkia hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Asetukset. Valitse Ominaisuudet-kohdassa Näppäinasetukset.
 • Windows-näppäin (Windows-näppäin ) on useimmissa näppäimistöissä näppäimistön alarivissä.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Toimintonäppäinten viitteet

NäytäToimintonäppäimet

Toiminto Paina:
Avaa ohje tai siirry sivustoon Office.com. F1
Siirtää tekstin tai grafiikan. F2
Toistaa edellisen toiminnon. F4
Valitsee Siirry-komennon (Aloitus-välilehti). F5
Siirtyy seuraavaan ruutuun tai kehykseen. F6
Valitsee Oikeinkirjoitus-komennon (Tarkista-välilehti). F7
Laajentaa valintaa. F8
Päivittää valitut kentät. F9
Näyttää näppäinvihjeet. F10
Siirtyy seuraavaan kenttään. F11
Valitsee Tallenna nimellä -komennon. F12

NäytäVAIHTO+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto Paina:
Käynnistää kohdeohjeet tai näyttää muotoilun. VAIHTO+F1
Kopioi tekstin. VAIHTO+F2
Muuttaa kirjainkokoa. VAIHTO+F3
Toistaa Etsi- tai Siirry-toiminnon. VAIHTO+F4
Palaa viimeiseen muutokseen. VAIHTO+F5
Siirtyy edelliseen ruutuun tai kehykseen (F6-näppäimen painamisen jälkeen). VAIHTO+F6
Valitsee Tarkista-välilehden Tarkistustyökalut-ryhmän Synonyymisanasto-komennon. VAIHTO+F7
Pienentää valintaa. VAIHTO+F8
Siirtyy kenttäkoodin ja kentän tuloksen välillä. VAIHTO+F9
Näyttää pikavalikon. VAIHTO+F10
Siirtyy edelliseen kenttään. VAIHTO+F11
Valitsee Tallenna-komennon. VAIHTO+F12

NäytäCTRL+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto Paina:
Laajentaa tai kutistaa valintanauhan. CTRL+F1
Valitsee Esikatselu-komennon. CTRL+F2
Leikkaa ja liittää piikkiin. CTRL+F3
Sulkee ikkunan. CTRL+F4
Siirtyy seuraavaan ikkunaan. CTRL+F6
Lisää tyhjän kentän. CTRL+F9
Suurentaa asiakirjaikkunan. CTRL+F10
Lukitsee kentän. CTRL+F11
Valitsee Avaa-komennon. CTRL+F12

NäytäCTRL+VAIHTO+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto Paina:
Lisää piikin sisällön CTRL+VAIHTO+F3
Muokkaa kirjanmerkkiä CTRL+VAIHTO+F5
Siirtyy edelliseen ikkunaan CTRL+VAIHTO+F6
Päivittää Word 2013-lähdeasiakirjan linkitetyt tiedot. CTRL+VAIHTO+F7
Laajentaa valinnan tai lohkon. CTRL+VAIHTO+F8 ja paina sitten nuolinäppäintä
Purkaa kentän linkin. CTRL+VAIHTO+F9
Poistaa kentän lukituksen. CTRL+VAIHTO+F11
Valitsee Tulosta-komennon. CTRL+VAIHTO+F12

NäytäALT+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto Paina:
Siirtyy seuraavaan kenttään. ALT+F1
Luo uuden Rakenneosa-kohteen. ALT+F3
Lopeta Word 2013. ALT+F4
Palauttaa tiedostoikkunan koon. ALT+F5
Siirtyy avoimesta valintaikkunasta takaisin asiakirjaan, jos valintaikkuna tukee tätä näppäinyhdistelmää. ALT+F6
Etsii seuraavan kirjoitus- tai kielioppivirheen. ALT+F7
Suorittaa makron. ALT+F8
Liikkuu kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä. ALT+F9
Näyttää Valinta ja näkyvyys -tehtäväruudun. ALT+F10
Näyttää Microsoft Visual Basic -koodin. ALT+F11

NäytäALT+VAIHTO+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto Paina:
Siirtyy edelliseen kenttään. ALT+VAIHTO+F1
Valitsee Tallenna-komennon. ALT+VAIHTO+F2
Näyttää Oheistiedot-tehtäväruudun. ALT+VAIHTO+F7
Käyttää GOTOBUTTON-kenttää tai MACROBUTTON-kenttää kentän tulokset näyttävässä kentässä. ALT+VAIHTO+F9
Näyttää käytettävissä olevan toiminnon valikon tai viestin. ALT+VAIHTO+F10
ValitseeSisällysluettelo-painikkeen Sisällysluettelo-säilössä, kun säilö on aktiivinen. ALT+VAIHTO+F12

NäytäCTRL+ALT+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto Paina:
Näyttää Microsoftin järjestelmätiedot. CTRL+ALT+F1
Valitsee Avaa-komennon. CTRL+ALT+F2

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Word 2013