Microsoft Office Wordin pikanäppäimet

Tässä aiheessa mainitut pikanäppäimet viittaavat yhdysvaltalaiseen näppäimistöasetteluun. Muiden näppäimistöasetteluiden mukaiset näppäimet eivät ehkä vastaa tämän näppäimistöasettelun näppäimiä.

Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää vähintään kahden näppäimen samanaikaista painamista, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+) Microsoft Office Word 2007 -ohjelman ohjeessa. Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää kahden näppäimen painamista peräkkäin, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

Voit tulostaa tämän aiheen painamalla SARKAINTA (Näytä kaikki), painamalla ENTER-näppäintä ja painamalla CTRL+P.

Tämän artikkelin sisältö


Microsoft Office -perustoiminnot

NäytäIkkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto: Paina:
Siirtyy seuraavaan ikkunaan. ALT+SARKAIN
Siirtyy edelliseen ikkunaan. ALT+VAIHTO+SARKAIN
Sulkee aktiivisen ikkunan. CTRL+W tai CTRL+F4
Palauttaa aktiivisen ikkunan koon suurentamisen jälkeen. ALT+F5
Siirtyy ohjelmaikkunan toisesta ruudusta tehtäväruutuun (myötäpäivään). F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja. F6
Siirtyy ohjelmaikkunan toisesta ruudusta tehtäväruutuun (vastapäivään). VAIHTO+F6
Siirtyy seuraavaan ikkunaan, kun avoinna on useita ikkunoita. CTRL+F6
Siirtyy edelliseen ikkunaan. CTRL+VAIHTO+F6
Suurentaa tai palauttaa valitun ikkunan. CTRL+F10
Kopioi näytön kuvan Leikepöydälle. PRINT SCREEN
Kopioi valitun ikkunan kuvan Leikepöydälle. ALT+PRINT SCREEN

NäytäValintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto: Paina:
Siirtyy avoimesta valintaikkunasta takaisin asiakirjaan, jos valintaikkuna, esimerkiksi Etsi ja korvaa, tukee tätä toimintoa. ALT+F6
Siirtyy seuraavaan asetukseen tai asetusryhmään. SARKAIN
Siirtyy edelliseen asetukseen tai asetusryhmään. VAIHTO+SARKAIN
Siirtyy valintaikkunan seuraavaan välilehteen. CTRL+SARKAIN
Siirtyy valintaikkunan edelliseen välilehteen.  CTRL+VAIHTO+SARKAIN
Siirtyy avoimen luettelon vaihtoehdosta toiseen tai asetusryhmän asetuksesta toiseen. Nuolinäppäimet
Suorittaa valitun painikkeen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan. VÄLINÄPPÄIN
Valitsee vaihtoehdon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan. ALT+vaihtoehdon nimen alleviivattu kirjain
Avaa valitun avattavan luettelon. ALT+ALANUOLI
Valitsee avattavan luettelon vaihtoehdon. Avattavan luettelon vaihtoehdon ensimmäinen kirjain
Sulkee valitun avattavan luettelon tai peruuttaa komennon ja sulkee valintaikkunan. ESC
Suorittaa valitun komennon. ENTER

NäytäValintaikkunoiden muokkausruutujen käyttäminen

Muokkausruutu on tyhjä alue, johon voidaan kirjoittaa tai liittää tekstiä, esimerkiksi käyttäjänimi tai kansion polku.

Toiminto: Paina:
Siirtyy tekstin alkuun. HOME
Siirtyy tekstin loppuun. END
Siirtyy seuraavaan merkkiin vasemmalla tai oikealla. VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI
Siirtyy seuraavaan sanaan vasemmalla. CTRL+VASEN NUOLI
Siirtyy seuraavaan sanaan oikealla. CTRL+OIKEA NUOLI
Valitsee seuraavan merkin vasemmalta tai kumoaa sen valinnan. VAIHTO+VASEN NUOLI
Valitsee seuraavan merkin oikealta tai kumoaa sen valinnan. VAIHTO+OIKEA NUOLI
Valitsee seuraavan sanan vasemmalta tai kumoaa sen valinnan. CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI
Valitsee seuraavan sanan oikealta tai kumoaa sen valinnan. CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI
Valitsee merkit kohdistimesta tekstin alkuun asti. VAIHTO+HOME
Valitsee merkit kohdistimesta tekstin loppuun asti. VAIHTO+END

NäytäAvaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto: Paina:
Näyttää Avaa-valintaikkunan. CTRL+F12 tai CTRL+O
Näyttää Tallenna nimellä -valintaikkunan. F12
Siirtyy edelliseen kansioon. Painikkeen kuva ALT+1
Yksi taso ylöspäin -painike Painikkeen kuva : Avaa kansion, joka on yhden tason ylempänä kuin avoin kansio. ALT+2
Poista -painike Painikkeen kuva : Poistaa valitun kansion tai tiedoston. DEL
Luo uusi kansio -painike Painikkeen kuva : Luo uuden kansion. ALT+4
Näkymät -painike Painikkeen kuva : Siirtyy kansionäkymästä toiseen. ALT+5
Näyttää valitun kohteen, kuten kansion tai tiedoston, pikavalikon. VAIHTO+F10
Siirtyy valintaikkunan vaihtoehtojen tai alueiden välillä. SARKAIN
Avaa Kohde-luettelon. F4 tai ALT+I
Päivittää tiedostoluettelon. F5

NäytäToimien kumoaminen ja tekeminen uudelleen

Toiminto: Paina:
Peruuttaa toimen. ESC
Kumoaa toimen. CTRL+Z
Toistaa toimen tai tekee toimen uudelleen. CTRL+Y

NäytäTehtäväruutujen ja valikoiminen käyttäminen

Toiminto: Paina:
Siirtyy toisesta ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun. (F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.) F6
Siirtyy tehtäväruutuun, kun valikko on aktiivinen. (CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää on ehkä painettava useita kertoja.) CTRL+SARKAIN
Valitsee seuraavan tai edellisen tehtäväruudun toiminnon, kun tehtäväruutu on aktiivisena. SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN
Näyttää tehtäväruudun valikon kaikki komennot. CTRL+VÄLILYÖNTI
Suorittaa valitun painikkeen toiminnon. VÄLINÄPPÄIN tai ENTER
Avaa valikoiman valitun kohteen avattavan valikon. VAIHTO+F10
Valitsee valikoiman ensimmäisen tai viimeisen kohteen. HOME tai END
Vierittää valittua valikoiman kohdeluetteloa ylös- tai alaspäin. PAGE UP tai PAGE DOWN

Tehtäväruudun sulkeminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.
 2. Paina CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.
 3. Valitse nuolinäppäimillä Sulje ja paina ENTER-näppäintä.

Tehtäväruudun siirtäminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.
 2. Paina CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.
 3. Valitse Siirrä nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.
 4. Siirrä tehtäväruutu nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Tehtäväruudun koon muuttaminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.
 2. Paina CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.
 3. Valitse Koko nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.
 4. Muuta tehtäväruudun kokoa nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

NäytäToimintotunnisteiden käyttäminen

Toiminto: Paina:
Tuo näyttöön valitun kohteen pikavalikon. VAIHTO+F10
Näyttää toimintotunnisteen, Automaattisen korjauksen asetukset -painikkeen Painikkeen kuva tai Liittämisasetukset-painikkeen Painikkeen kuva valikon tai sanoman. Jos näkyvissä on useita toimintotunnisteita, siirtyy seuraavaan toimintotunnisteeseen ja näyttää sen valikon tai sanoman. ALT+VAIHTO+F10
Valitsee toimintotunnisteen valikon seuraavan kohteen. ALANUOLI
Valitsee toimintotunnisteen valikon edellisen kohteen. YLÄNUOLI
Suorittaa toimintotunnisteen valikon valitun kohteen toiminnon. ENTER
Sulkee toimintotunnisteen valikon tai sanoman. ESC

Vihjeitä

 • Voit määrittää asetukset niin, että toimintotunnisteista ilmoitetaan äänimerkillä. Voit ottaa äänimerkit käyttöön, jos tietokoneessa on äänikortti. Lisäksi tietokoneeseen tulee asentaa Microsoft Office Sounds.
 • Jos voit käyttää Internetiä, voit ladata Microsoft Office Soundsin Microsoft Office Online -sivustosta. Kun olet asentanut äänitiedostot, toimi seuraavasti Microsoft Office Access 2007-, Microsoft Office Excel 2007-, Microsoft Office PowerPoint 2007- tai Microsoft Office Word 2007 -ohjelmassa:
  1. Avaa Microsoft Office -painikkeen Painikkeen kuva alla oleva valikko painamalla ALT+F-näppäinyhdistelmää. Avaa sitten Ohjelman asetukset painamalla I-näppäintä.
  2. Valitse Lisäasetukset painamalla A-näppäintä ja siirry Ohjelman käytön lisäasetukset -kohtaan painamalla SARKAINTA.
  3. Siirry Yleiset-kohdan Anna äänimerkki toiminnon yhteydessä -valintaruutuun painamalla ALT+S-näppäinyhdistelmää kahdesti. Paina sitten VÄLILYÖNTIÄ.
  4. Valitse OK painamalla SARKAINTA toistuvasti ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 Huomautus   Tämän valintaruudun valitseminen tai sen valinnan poistaminen vaikuttaa kaikkiin ääntä tukeviin Office-ohjelmiin.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Office Fluent -valintanauhan käyttäminen

NäytäKomentojen käyttäminen yksinkertaisilla näppäinyhdistelmillä

 Huomautus   Valintanauha on Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymän komponentti.

Pikanäppäinten avulla voit nopeasti käyttää komentoja riippumatta siitä, mitä olet ohjelmassa tekemässä. Office Word 2007 -ohjelman kaikkia toimintoja voidaan käyttää pikanäppäimillä. Useimmat komennot ovat vain 2–5 näppäimen painalluksen päässä. Kun haluat käyttää pikanäppäintä, tee seuraavat toimet:

 1. Paina ALT-näppäintä.

Näppäinvihjeet näyttävät, mitkä toiminnot ovat käytettävissä nykyisessä näkymässä.

Valintanauha ja näppäinvihjeet

Edellä oleva kuva on lainattu Microsoft Office Online -sivuston opetusosasta.

 1. Paina näppäinvihjeen osoittamaa kirjainta, kun haluat käyttää toimintoa.
 2. Painetun kirjaimen mukaan näyttöön voi tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivinen ja painat I-näppäintä, Lisää-välilehti ja sen ryhmien näppäinvihjeet tulevat näyttöön.
 3. Jatka kirjainten painamista, kunnes painat haluamasi komennon tai ohjausobjektin kirjainta. Jossain tapauksissa on ensin painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainta.

 Huomautus   Kun haluat peruuttaa toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina ALT-näppäintä.

NäytäNäppäimistön kohdistuksen muuttaminen ilman hiirtä

Voit käyttää Office Fluent -valintanauhan sisältäviä ohjelmia näppäimistön avulla myös siirtämällä kohdistusta välilehdissä ja komennoissa, kunnes löydät haluamasi toiminnon. Seuraava taulukko sisältää joitakin tapoja siirtää kohdistusta käyttämättä hiirtä.

Toiminto: Paina:
Valitsee valintanauhan aktiivisen välilehden ja aktivoi pikanäppäimet. ALT tai F10. Voit siirtyä takaisin asiakirjaan ja peruuttaa pikanäppäimet painamalla jompaakumpaa näppäintä uudelleen.
Siirtyy valintanauhan toiseen välilehteen. Valitse aktiivinen välilehti F10-näppäimellä ja paina sitten VASENTA NUOLTA tai OIKEAA NUOLTA.
Näyttää tai piilottaa valintanauhan. CTRL+F1
Näyttää valitun komennon pikavalikon. VAIHTO+F10

Siirtää kohdistuksen niin, että ikkunan seuraavat alueet valitaan:

 • valintanauhan aktiivinen välilehti
 • avoimet tehtäväruudut
 • ikkunan alaosassa oleva tilarivi
 • asiakirja.
F6
Siirtää kohdistuksen valintanauhan kuhunkin komentoon (eteen- tai taaksepäin). SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN
Siirtyy valintanauhan kohteissa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle. ALANUOLI, YLÄNUOLI, VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI
Aktivoi valintanauhan valitun komennon tai ohjausobjektin. VÄLINÄPPÄIN tai ENTER
Avaa valintanauhan valitun valikon tai valikoiman. VÄLINÄPPÄIN tai ENTER
Aktivoi valintanauhan komennon tai ohjausobjektin, jotta voit muokata arvoa. ENTER
Lopettaa valintanauhan ohjausobjektin arvon muokkaamisen ja siirtää kohdistuksen takaisin asiakirjaan. ENTER
Avaa valintanauhan valitun komennon tai ohjausobjektin ohjeen. (Jos valittuun komentoon ei liity ohjeaihetta, näyttöön tulee ohjelman yleinen ohjeaihe.) F1

Sivun alkuun Sivun alkuun

Microsoft Office Wordin pikaopas

NäytäMicrosoft Office Wordin yleisiä tehtäviä

Toiminto: Paina:
Lisää sitovan välilyönnin. CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN
Lisää sitovan yhdysmerkin. CTRL+YHDYSMERKKI
Lihavoi tekstin. CTRL+B
Kursivoi tekstin. CTRL+I
Alleviivaa tekstin. CTRL+U
Pienentää fontin kokoa yhdellä arvolla. CTRL+VAIHTO+<
Suurentaa fontin kokoa yhdellä arvolla. CTRL+VAIHTO+<
Pienentää fontin kokoa yhdellä pisteellä. CTRL+[
Suurentaa fontin kokoa yhdellä pisteellä. CTRL+]
Poistaa kappale- tai merkkimuotoilun. CTRL+VÄLILYÖNTI
Kopioi valitun tekstin tai objektin. CTRL+C
Leikkaa valitun tekstin tai objektin. CTRL+X
Liittää tekstin tai objektin. CTRL+V
Liittää määräten. CTRL+ALT+V
Liittää vain muotoilun. CTRL+VAIHTO+V
Kumoaa viimeisen toimen. CTRL+Z
Tekee uudelleen viimeisen toimen. CTRL+Y
Avaa Rakenne-valintaikkunan. CTRL+VAIHTO+G

Asiakirjojen ja Web-sivujen käsitteleminen

NäytäAsiakirjojen luominen, tarkasteleminen ja tallentaminen

Toiminto: Paina:
Luo nykyisen tai edellisen asiakirjan tyyppisen uuden asiakirjan. CTRL+N
Avaa asiakirjan. CTRL+O
Sulkee asiakirjan. CTRL+W
Jakaa asiakirjaikkunan. ALT+CTRL+S
Poistaa asiakirjaikkunan jakamisen. ALT+VAIHTO+S
Tallentaa asiakirjan. CTRL+S

NäytäTekstin etsiminen, korvaaminen ja selaaminen

Toiminto: Paina:
Etsii tekstin, muotoilun tai erikoismerkin. CTRL+F
Toistaa haun (Etsi ja korvaa -ikkunan sulkemisen jälkeen). ALT+CTRL+Y
Korvaa tekstin, muotoilun tai erikoismerkin. CTRL+H
Siirtyy sivulle, kirjanmerkkiin, alaviitteeseen, taulukkoon, kommenttiin, grafiikkaan tai muuhun kohteeseen. CTRL+G
Siirtyy neljän viimeisimmän muokkauksen välillä. ALT+CTRL+Z
Avaa selausvaihtoehtojen luettelon. Valitse vaihtoehto nuolinäppäimillä ja selaa asiakirjaa valitun vaihtoehdon mukaisesti painamalla ENTER-näppäintä. ALT+CTRL+HOME
Siirtyy edelliseen muokkauskohtaan. CTRL+PAGE UP
Siirtyy seuraavaan muokkauskohtaan. CTRL+PAGE DOWN

NäytäToiseen näkymään siirtyminen

Toiminto: Paina:
Siirtyy tulostusasettelunäkymään. ALT+CTRL+P
Siirtyy jäsennysnäkymään. ALT+CTRL+O
Siirtyy luonnosnäkymään. ALT+CTRL+N

NäytäJäsennysnäkymä

Toiminto: Paina:
Korottaa kappaleen. ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI
Laskee kappaleen. ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI
Laskee tekstin leipätekstiksi. CTRL+VAIHTO+N
Siirtää valitut kappaleet ylöspäin. ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI
Siirtää valitut kappaleet alaspäin. ALT+VAIHTO+ALANUOLI
Laajentaa otsikon alla olevan tekstin. ALT+VAIHTO+PLUSMERKKI
Kutistaa otsikon alla olevan tekstin. ALT+VAIHTO+MIINUSMERKKI
Laajentaa tai kutistaa koko tekstin tai kaikki otsikot. ALT+VAIHTO+A
Piilottaa tai näyttää merkkimuotoilun. Vinoviiva (/) numeronäppäimistössä
Näyttää leipätekstin ensimmäisen rivin tai koko tekstin. ALT+VAIHTO+L
Näyttää kaikki otsikot otsikkotyylissä 1. ALT+VAIHTO+1
Näyttää kaikki otsikot otsikkotyyliin n asti. ALT+VAIHTO+n
Lisää sarkainmerkin. CTRL+SARKAIN

NäytäAsiakirjojen tallentaminen ja esikatseleminen

Toiminto: Paina:
Tulostaa asiakirjan. CTRL+P
Siirtyy tulostuksen esikatseluun tai lopettaa esikatselun. ALT+CTRL+I
Siirtyy esikatselusivulla sivun ollessa lähennetty. Nuolinäppäimet
Siirtyy yhden sivun verran esikatselussa sivun ollessa loitonnettu. PAGE UP tai PAGE DOWN
Siirtyy ensimmäiselle sivulle esikatselussa sivun ollessa loitonnettu. CTRL+HOME
Siirtyy viimeiselle sivulle esikatselussa sivun ollessa loitonnettu. CTRL+END

NäytäAsiakirjojen tarkistaminen

Toiminto: Paina:
Lisää kommentin. ALT+CTRL+A
Ottaa muutosmerkinnät käyttöön tai poistaa ne käytöstä. CTRL+VAIHTO+E
Sulkee tarkistusruudun, jos se on avoinna. ALT+VAIHTO+C

NäytäKoko näytön lukutila

 Huomautus   Kaikki näytönlukijat eivät välttämättä ole yhteensopivia koko näytön lukutilan kanssa.

Toiminto: Paina:
Siirtyy asiakirjan alkuun. HOME
Siirtyy asiakirjan loppuun. END
Siirtyy sivulle n. n, ENTER
Poistuu lukuasettelunäkymästä. ESC

NäytäViitteet, alaviitteet ja loppuviitteet

Toiminto: Paina:
Merkitsee sisällysluettelokohteen. ALT+VAIHTO+O
Merkitsee lähdeluettelokohteen. ALT+VAIHTO+I
Merkitsee hakemistokohteen. ALT+VAIHTO+X
Lisää alaviitteen. ALT+CTRL+F
Lisää loppuviitteen. ALT+CTRL+D

NäytäWeb-sivujen käsitteleminen

Toiminto: Paina:
Lisää hyperlinkin. CTRL+K
Siirtyy yhden sivun taaksepäin. ALT+VASEN NUOLI
Siirtyy yhden sivun eteenpäin. ALT+OIKEA NUOLI
Päivittää näkymän. F9

Tekstin ja grafiikan muokkaaminen ja siirtäminen

NäytäTekstin ja grafiikan poistaminen

Toiminto: Paina:
Poistaa yhden merkin vasemmalta. ASKELPALAUTIN
Poistaa yhden sanan vasemmalta. CTRL+ASKELPALAUTIN
Poistaa yhden merkin oikealta. DEL
Poistaa yhden sanan oikealta. CTRL+DEL
Leikkaa ja siirtää valitun tekstin Officen Leikepöydälle. CTRL+X
Kumoaa viimeisen toimen. CTRL+Z
Leikkaa ja liittää Piikkiin. CTRL+F3

NäytäTekstin ja grafiikan kopioiminen ja siirtäminen

Toiminto: Paina:
Avaa Officen Leikepöydän. Siirry Aloitus-välilehteen painamalla ALT+H-näppäinyhdistelmää ja paina sitten F,O.
Kopioi valitun tekstin tai grafiikan Officen Leikepöydälle. CTRL+C
Leikkaa valitun tekstin tai grafiikan Officen Leikepöydälle. CTRL+X
Liittää Officen Leikepöydän viimeisimmän lisäyksen. CTRL+V
Siirtää tekstin tai grafiikan kerran. F2 (siirrä sitten osoitinta ja paina ENTER-näppäintä)
Kopioi tekstin tai grafiikan kerran. VAIHTO+F2 (siirrä sitten osoitinta ja paina ENTER-näppäintä)
Kun teksti tai objekti on valittu, avaa Uuden rakenneosan luominen -valintaruudun. ALT+F3
Kun SmartArt-grafiikka tai muu rakenneosa on valittu, näyttää rakenneosan pikavalikon. VAIHTO+F10
Leikkaa ja liittää Piikkiin. CTRL+F3
Liittää Piikin sisällön. CTRL+VAIHTO+F3
Kopioi asiakirjan edellisessä osassa käytetyn ylä- tai alatunnisteen. ALT+VAIHTO+R

NäytäErikoismerkkien lisääminen

Toiminto: Paina:
Lisää kentän. CTRL+F9
Lisää rivinvaihdon. VAIHTO+ENTER
Lisää sivunvaihdon. CTRL+ENTER
Lisää palstanvaihdon. CTRL+VAIHTO+ENTER
Lisää pitkän ajatusviivan. ALT+CTRL+MIINUSMERKKI
Lisää ajatusviivan. CTRL+MIINUSMERKKI
Lisää tavutusvihjeen. CTRL+YHDYSMERKKI
Lisää sitovan yhdysmerkin. CTRL+VAIHTO+YHDYSMERKKI
Lisää sitovan välilyönnin. CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN
Lisää tekijänoikeusmerkin. ALT+CTRL+C
Lisää rekisteröidyn tavaramerkin. ALT+CTRL+R
Lisää tavaramerkin. ALT+CTRL+T
Lisää kolme pistettä. ALT+CTRL+PISTE
Lisää vasemman puolilainausmerkin. CTRL+` (heittomerkki), ` (heittomerkki)
Lisää oikean puolilainausmerkin. CTRL+' (heittomerkki), ' (heittomerkki)
Lisää vasemman lainausmerkin. CTRL+` (heittomerkki), VAIHTO+' (heittomerkki)
Lisää oikean lainausmerkin. CTRL+' (heittomerkki), VAIHTO+' (heittomerkki)
Lisää automaattisen tekstin. ENTER (kun olet ensin kirjoittanut muutaman ensimmäisen merkin automaattisen tekstin nimestä ja kohdeohje on tullut näkyviin)

NäytäMerkkien lisääminen merkkikoodeja käyttämällä

Toiminto: Paina:
Lisää määritetyn heksadesimaalisen Unicode-merkkikoodin Unicode-merkin. Jos haluat esimerkiksi lisätä euron symbolin (Euron valuuttasymboli ), kirjoita 20AC ja pidä sitten ALT-näppäintä alhaalla, kun painat X-näppäintä. Merkkikoodi, ALT+X
Etsii valitun merkin Unicode-merkkikoodin. ALT+X
Lisää määritetyn desimaalisen ANSI-merkkikoodin ANSI-merkin. Jos haluat lisätä esimerkiksi euron symbolin, pidä ALT-näppäintä alhaalla ja kirjoita sitten numeronäppäimistöllä luku 0128. ALT+merkkikoodi (numeronäppäimistössä)

NäytäTekstin ja grafiikan valitseminen

Valitse teksti pitämällä VAIHTO-näppäintä alhaalla ja siirtämällä osoitinta nuolinäppäimillä.

NäytäValinnan laajentaminen

Toiminto: Paina:
Ottaa laajennustilan käyttöön. F8
Valitsee lähimmän merkin. F8, ja sitten VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI
Laajentaa valintaa. F8 (valitse sana painamalla kerran, valitse lause painamalla kaksi kertaa ja niin edelleen)
Pienentää valintaa. VAIHTO+F8
Poistaa laajennustilan käytöstä. ESC
Laajentaa valintaa yhden merkin oikealle. VAIHTO+OIKEA NUOLI
Laajentaa valintaa yhden merkin vasemmalle. VAIHTO+VASEN NUOLI
Laajentaa valintaa sanan loppuun. CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI
Laajentaa valintaa sanan alkuun. CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI
Laajentaa valintaa rivin loppuun. VAIHTO+END
Laajentaa valintaa rivin alkuun. VAIHTO+HOME
Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin. VAIHTO+ALANUOLI
Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin. VAIHTO+YLÄNUOLI
Laajentaa valintaa kappaleen loppuun. CTRL+VAIHTO+ALANUOLI
Laajentaa valintaa kappaleen alkuun. CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI
Laajentaa valintaa yhden näytön alaspäin. VAIHTO+PAGE DOWN
Laajentaa valintaa yhden näytön ylöspäin. VAIHTO+PAGE UP
Laajentaa valintaa asiakirjan alkuun. CTRL+VAIHTO+HOME
Laajentaa valintaa asiakirjan loppuun. CTRL+VAIHTO+END
Laajentaa valintaa ikkunan loppuun. ALT+CTRL+VAIHTO+PAGE DOWN
Laajentaa valinnan koskemaan koko asiakirjaa. CTRL+A
Valitsee pystysuuntaisen tekstialueen. CTRL+VAIHTO+F8, käytä sitten nuolinäppäimiä ja lopeta valintatila painamalla ESC-näppäintä
Laajentaa valintaa asiakirjan määrättyyn sijaintiin. F8+nuolinäppäimet, lopeta valintatila painamalla ESC-näppäintä

NäytäTekstin ja grafiikan valitseminen taulukossa

Toiminto: Paina:
Valitsee seuraavan solun sisällön. SARKAIN
Valitsee edellisen solun sisällön. VAIHTO+SARKAIN
Laajentaa valinnan viereisiin soluihin. Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja paina nuolinäppäintä useita kertoja
Valitsee sarakkeen.

Siirry nuolinäppäimillä sarakkeen ylimmäiseen tai alimmaiseen soluun ja tee sitten jokin seuraavista:

 • Valitse sarake ylhäältä alas painamalla VAIHTO+ALT+PAGE DOWN -näppäinyhdistelmää.
 • Valitse sarake alhaalta ylös painamalla VAIHTO+ALT+PAGE UP -näppäinyhdistelmää.
Laajentaa valinnan (tai lohkon). CTRL+VAIHTO+F8, käytä sitten nuolinäppäimiä ja lopeta valintatila painamalla ESC-näppäintä
Valitsee koko taulukon. ALT+5 numeronäppäimistöltä (NUM LOCK -tilan on oltava poissa käytöstä)

NäytäAsiakirjassa siirtyminen

Siirry: Paina:
Yksi merkki vasemmalle VASEN NUOLI
Yksi merkki oikealle OIKEA NUOLI
Yksi sana vasemmalle CTRL+VASEN NUOLI
Yksi sana oikealle CTRL+OIKEA NUOLI
Yksi kappale ylöspäin CTRL+YLÄNUOLI
Yksi kappale alaspäin CTRL+ALANUOLI
Yksi solu vasemmalle (taulukossa) VAIHTO+SARKAIN
Yksi solu oikealle (taulukossa) SARKAIN
Yksi rivi ylöspäin YLÄNUOLI
Yksi rivi alaspäin ALANUOLI
Rivin loppuun END
Rivin alkuun HOME
Ikkunan alkuun ALT+CTRL+PAGE UP
Ikkunan loppuun ALT+CTRL+PAGE DOWN
Yksi näyttö ylöspäin (vierittäminen) PAGE UP
Yksi näyttö alaspäin (vierittäminen) PAGE DOWN
Seuraavan sivun alkuun CTRL+PAGE DOWN
Edellisen sivun alkuun CTRL+PAGE UP
Asiakirjan loppuun CTRL+END
Asiakirjan alkuun CTRL+HOME
Edelliseen muutokseen VAIHTO+F5
Asiakirjan avaamisen jälkeen kohtaan, jota käsiteltiin edellisen sulkemisen aikana VAIHTO+F5

NäytäTaulukossa siirtyminen

Siirry: Paina:
Rivin seuraavaan soluun SARKAIN
Rivin edelliseen soluun VAIHTO+SARKAIN
Rivin ensimmäiseen soluun ALT+HOME
Rivin viimeiseen soluun ALT+END
Sarakkeen ensimmäiseen soluun ALT+PAGE UP
Sarakkeen viimeiseen soluun ALT+PAGE DOWN
Edelliselle riville YLÄNUOLI
Seuraavalle riville ALANUOLI
Yksi rivi ylöspäin ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI
Yksi rivi alaspäin ALT+VAIHTO+ALANUOLI

NäytäKappaleiden ja sarkainmerkkien lisääminen taulukkoon

Toiminto: Paina:
Lisää uusia kappaleita soluun. ENTER
Lisää sarkainmerkkejä soluun. CTRL+SARKAIN

Merkki- ja kappalemuotoilu

NäytäMuotoilun kopioiminen

Toiminto: Paina:
Kopioi muotoilun tekstistä. CTRL+VAIHTO+C
Käyttää kopioitua muotoilua tekstissä. CTRL+VAIHTO+V

NäytäFontin vaihtaminen tai koon muuttaminen

 Huomautus   Seuraavat pikanäppäimet eivät ole käytettävissä koko näytön lukutilassa.

Toiminto: Paina:
Avaa Fontti-valintaikkunan, jossa voi muuttaa fonttia. CTRL+VAIHTO+F
Suurentaa fonttikokoa. CTRL+VAIHTO+<
Pienentää fonttikokoa. CTRL+<
Suurentaa fonttikokoa yhden pisteen. CTRL+]
Pienentää fonttikokoa yhden pisteen. CTRL+[

NäytäMerkkimuotoilujen käyttäminen

Toiminto: Paina:
Avaa Fontti-valintaikkunan, jossa voi muuttaa merkkien muotoilua. CTRL+D
Muuttaa kirjainkokoa. VAIHTO+F3
Muuttaa kaikki kirjaimet isoiksi kirjaimiksi. CTRL+VAIHTO+A
Lihavoi tekstin. CTRL+B
Alleviivaa tekstin. CTRL+U
Alleviivaa sanat ilman välien alleviivaamista. CTRL+VAIHTO+W
Kaksoisalleviivaa tekstin. CTRL+VAIHTO+D
Käyttää piilotettua tekstin muotoilua. CTRL+VAIHTO+H
Kursivoi tekstin. CTRL+I
Muuttaa kaikki kirjaimet kapiteelikirjaimiksi. CTRL+VAIHTO+K
Lisää alaindeksimuotoilun (automaattinen välistys). CTRL+YHTÄLÄISYYSMERKKI
Lisää yläindeksimuotoilun (automaattinen välistys). CTRL+VAIHTO+PLUSMERKKI
Poistaa manuaalisen merkkien muotoilun. CTRL+VÄLILYÖNTI
Muuttaa valitun alueen fontin Symbol-fontiksi. CTRL+VAIHTO+Q

NäytäTekstimuotoilujen näyttäminen ja kopioiminen

Toiminto: Paina:
Näyttää tulostumattomat merkit. CTRL+VAIHTO+* (numeronäppäimistön asteriski ei toimi)
Näyttää muotoilun. VAIHTO+F1 (valitse sitten teksti, jonka muotoilua haluat tarkastella)
Kopioi muotoilun. CTRL+VAIHTO+C
Liittää muotoilun. CTRL+VAIHTO+V

NäytäRivinvälistyksen määrittäminen

Toiminto: Paina:
Riviväli 1. CTRL+1
Riviväli 2. CTRL+2
Riviväli 1,5. CTRL+5
Lisää tai poistaa kappaletta edeltävän rivivälin. CTRL+0 (nolla)

NäytäKappaleiden tasaus

Toiminto: Paina:
Tasaa kappaleen keskelle tai vasempaan reunaan. CTRL+E
Tasaa kappaleen molemmista reunoista tai vasempaan reunaan. CTRL+J
Tasaa kappaleen oikeaan reunaan tai vasempaan reunaan. CTRL+R
Tasaa kappaleen vasemmalle. CTRL+L
Sisentää kappaleen vasemmalta. CTRL+M
Poistaa kappaleen vasemman sisennyksen. CTRL+VAIHTO+M
Luo riippuvan sisennyksen. CTRL+T
Pienentää riippuvaa sisennystä. CTRL+VAIHTO+T
Poistaa kappaleen muotoilun. CTRL+Q

NäytäKappaletyylien käyttäminen

Toiminto: Paina:
Avaa Käytä tyylejä -tehtäväruudun. CTRL+VAIHTO+S
Avaa Tyylit-tehtäväruudun. ALT+CTRL+VAIHTO+S
Aloittaa automaattisen muotoilun. ALT+CTRL+K
Ottaa normaalityylin käyttöön. CTRL+VAIHTO+N
Ottaa otsikkotyylin 1 käyttöön. ALT+1
Ottaa otsikkotyylin 2 käyttöön. ALT+2
Ottaa otsikkotyylin 3 käyttöön. ALT+3

Sulkee Tyylit-tehtäväruudun.

 1. Jos Tyylit-tehtäväruutua ei ole valittu, valitse se painamalla F6-näppäintä.
 2. Paina CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.
 3. Valitse Sulje nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Objektien lisääminen ja muokkaaminen

NäytäObjektin lisääminen

 1. Avaa Objekti-valintaikkuna painamalla ALT, N, J, ja sitten J.
 2. Tee jompikumpi jäljempänä esitetyistä toimista.
  • Valitse objektilaji painamalla ALANUOLTA ja luo objekti painamalla ENTER-näppäintä.
  • Siirry Luo tiedostosta -välilehteen painamalla CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää ja kirjoita sitten tiedostoon lisättävän objektin nimi tai etsi se selaamalla.

NäytäObjektin muokkaaminen

 1. Aseta osoitin objektin vasemmalle puolelle asiakirjassa ja valitse sitten objekti painamalla VAIHTO+OIKEA NUOLI -näppäinyhdistelmää.
 2. Paina VAIHTO+F10.
 3. Siirry Objektin nimi objekti -kohtaan painamalla SARKAINTA, paina ENTER-näppäintä ja paina sitten ENTER-näppäintä uudelleen.

NäytäSmartArt-grafiikan lisääminen

 1. Valitse SmartArt painamalla ja vapauttamalla ALT, N ja sitten M.
 2. Valitse grafiikkalaji nuolinäppäimillä.
 3. Paina SARKAINTA ja valitse lisättävä grafiikka nuolinäppäimillä.
 4. Paina ENTER-näppäintä.

NäytäLisää WordArt-objekti

 1. Valitse WordArt painamalla ja vapauttamalla ALT, N ja sitten W.
 2. Valitse haluamasi WordArt-tyyli nuolinäppäimillä ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 3. Kirjoita haluamasi teksti.
 4. Paina ensin SARKAINTA ja sitten ENTER-näppäintä.

Yhdistäminen ja kentät

NäytäYhdistämistoiminnon suorittaminen

 Huomautus   Seuraavia pikanäppäimiä voi käyttää vain Postitukset-välilehdessä.

Toiminto: Paina:
Yhdistämisen esikatseleminen ALT+VAIHTO+K
Asiakirjan yhdistäminen ALT+VAIHTO+N
Yhdistetyn asiakirjan tulostaminen ALT+VAIHTO+M
Yhdistetyn tietoasiakirjan muokkaaminen ALT+VAIHTO+E
Yhdistämiskentän lisääminen ALT+VAIHTO+F

NäytäKenttien käsitteleminen

Toiminto: Paina:
Lisää DATE-kentän. ALT+VAIHTO+D
Lisää LISTNUM-kentän. ALT+CTRL+L
Lisää PAGE-kentän. ALT+VAIHTO+P
Lisää TIME-kentän. ALT+VAIHTO+T
Lisää tyhjän kentän. CTRL+F9
Päivittää Microsoft Office Word -lähdetiedoston linkitetyt tiedot. CTRL+VAIHTO+F7
Päivittää valitut kentät. F9
Purkaa kentän linkin. CTRL+VAIHTO+F9
Vaihtaa valitun kenttäkoodin ja sen tuloksen välillä. VAIHTO+F9
Liikkuu kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä. ALT+F9
Käyttää GOTOBUTTON-kenttää tai MACROBUTTON-kenttää kentän tulokset näyttävässä kentässä. ALT+VAIHTO+F9
Siirtyy seuraavaan kenttään. F11
Siirtyy edelliseen kenttään. VAIHTO+F11
Lukitsee kentän. CTRL+F11
Poistaa kentän lukituksen. CTRL+VAIHTO+F11

Kielipalkki

NäytäKäsinkirjoitetun tekstin tunnistus

Toiminto: Paina:
Siirtyy kielten tai näppäimistöasettelujen välillä. Vasen ALT+VAIHTO
Näyttää korjausvaihtoehtojen luettelon. Windows-näppäin +C
Ottaa käsin kirjoittamisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Windows-näppäin +H
Ottaa 101-näppäimistöllä käytettävän japaninkielisen kirjoitustuen (IME) käyttöön tai poistaa sen käytöstä. ALT+~
Ottaa 101-näppäimistöllä käytettävän koreankielisen kirjoitustuen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Oikea ALT
Ottaa 101-näppäimistöllä käytettävän kiinankielisen kirjoitustuen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. CTRL+VÄLILYÖNTI

Vihjeitä

 • Voit määrittää kielten ja näppäimistöasetteluiden välillä siirtymiseen käytettävän näppäinyhdistelmän Näppäinten lisäasetukset -valintaikkunassa. Avaa Näppäinten lisäasetukset -valintaikkuna napsauttamalla Kieli-palkkia hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Asetukset. Valitse Ominaisuudet-kohdassa Näppäinasetukset.
 • Windows-näppäin (Windows-näppäin ) on useimmissa näppäimistöissä näppäimistön alarivissä.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Toimintonäppäinten viitteet

NäytäToimintonäppäimet

Toiminto: Paina:
Avaa ohjeen tai siirtyy Microsoft Office Online -sivustoon. F1
Siirtää tekstin tai grafiikan. F2
Toistaa edellisen toiminnon. F4
Valitsee Siirry-komennon (Aloitus-välilehti). F5
Siirtyy seuraavaan ruutuun tai kehykseen. F6
Valitsee Oikeinkirjoitus-komennon (Tarkista-välilehti). F7
Laajentaa valintaa. F8
Päivittää valitut kentät. F9
Näyttää näppäinvihjeet. F10
Siirtyy seuraavaan kenttään. F11
Valitsee Tallenna nimellä -komennon (Microsoft Office -painike Painikkeen kuva ). F12

NäytäVAIHTO+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto: Paina:
Käynnistää kohdeohjeet tai näyttää muotoilun. VAIHTO+F1
Kopioi tekstin. VAIHTO+F2
Muuttaa kirjainkokoa. VAIHTO+F3
Toistaa Etsi- tai Siirry-toiminnon. VAIHTO+F4
Palaa viimeiseen muutokseen. VAIHTO+F5
Siirtyy edelliseen ruutuun tai kehykseen (F6-näppäimen painamisen jälkeen). VAIHTO+F6
Valitsee Tarkista-välilehden Tarkistustyökalut-ryhmän Synonyymisanasto-komennon. VAIHTO+F7
Tiivistää valinnan. VAIHTO+F8
Siirtyy kenttäkoodin ja kentän tuloksen välillä. VAIHTO+F9
Näyttää pikavalikon. VAIHTO+F10
Siirtyy edelliseen kenttään. VAIHTO+F11
Valitsee Tallenna-komennon (Microsoft Office -painike Painikkeen kuva ). VAIHTO+F12

NäytäCTRL+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto: Paina:
Valitsee Esikatselu-komennon (Microsoft Office -painike Painikkeen kuva ). CTRL+F2
Leikkaa ja liittää Piikkiin. CTRL+F3
Sulkee ikkunan. CTRL+F4
Siirtyy seuraavaan ikkunaan. CTRL+F6
Lisää tyhjän kentän. CTRL+F9
Suurentaa asiakirjaikkunan. CTRL+F10
Lukitsee kentän. CTRL+F11
Valitsee Avaa-komennon (Microsoft Office -painike Painikkeen kuva ). CTRL+F12

NäytäCTRL+VAIHTO+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto: Paina:
Lisää Piikin sisällön CTRL+VAIHTO+F3
Muokkaa kirjanmerkkiä CTRL+VAIHTO+F5
Siirtyy edelliseen ikkunaan CTRL+VAIHTO+F6
Päivittää Office Word 2007 -lähdeasiakirjan linkitetyt tiedot. CTRL+VAIHTO+F7
Laajentaa valinnan tai lohkon. CTRL+VAIHTO+F8 ja paina sitten nuolinäppäintä
Purkaa kentän linkin. CTRL+VAIHTO+F9
Poistaa kentän lukituksen. CTRL+VAIHTO+F11
Valitsee Tulosta-komennon (Microsoft Office -painike Painikkeen kuva ). CTRL+VAIHTO+F12

NäytäALT+FUNKTIONÄPPÄIN

Toiminto: Paina:
Siirtyy seuraavaan kenttään. ALT+F1
Luo uuden Rakenneosa-kohteen. ALT+F3
Sulkee Office Word 2007 -ohjelman. ALT+F4
Palauttaa tiedostoikkunan koon. ALT+F5
Siirtyy avoimesta valintaikkunasta takaisin asiakirjaan, jos valintaikkuna, esimerkiksi Etsi ja korvaa, tukee tätä toimintoa. ALT+F6
Etsii seuraavan kirjoitus- tai kielioppivirheen. ALT+F7
Suorittaa makron. ALT+F8
Liikkuu kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä. ALT+F9
Suurentaa ohjelman ikkunan. ALT+F10
Näyttää Microsoft Visual Basic -koodin. ALT+F11

NäytäALT+VAIHTO+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto: Paina:
Siirtyy edelliseen kenttään. ALT+VAIHTO+F1
Valitsee Tallenna-komennon (Microsoft Office -painike Painikkeen kuva ). ALT+VAIHTO+F2
Näyttää Oheistiedot-tehtäväruudun. ALT+VAIHTO+F7
Käyttää GOTOBUTTON-kenttää tai MACROBUTTON-kenttää kentän tulokset näyttävässä kentässä. ALT+VAIHTO+F9
Näyttää toimintotunnisteen valikon tai sanoman. ALT+VAIHTO+F10

NäytäCTRL+ALT+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto: Paina:
Näyttää Microsoftin järjestelmätiedot. CTRL+ALT+F1
Valitsee Avaa-komennon (Microsoft Office -painike Painikkeen kuva ). CTRL+ALT+F2

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Word 2007