Microsoft Office Word 2007:n komentorivin valitsimet

Jos haluat määrittää, miten Microsoft Office Word 2007 käynnistyy kullakin kerralla, voit lisätä valitsimia Microsoft Windowsin Suorita-komentoon (Käynnistä-valikko). Jos aiot käyttää jotakin muokattua käynnistystapaa usein, voit luoda pikakuvakkeen Windowsin työpöydälle.

 Huomautus   Voit estää automaattisesti suoritettavien makrojen suorittamisen valitsimia käyttämättä, kun pidät VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla käynnistäessäsi Wordin.

Tämän artikkelin sisältö


Komentojen, valitsimien ja parametrien esittely

Käyttäjä suorittaa Wordin jokaisella käynnistyskerralla Winword.exe-komennon, vaikka komentoa ei tavallisesti kirjoiteta eikä se ole edes näkyvissä. Voit muuttaa ohjelman joitakin käynnistysasetuksia lisäämällä Winword.exe-komentoon valitsimiksi kutsuttuja alikomentoja.

Valitsin kirjoitetaan pääkomennon jälkeen välilyönnin ja vinoviivan (/) perään. Valitsimen nimen jälkeen lisätään toisinaan välilyönti ja vähintään yksi parametriksi kutsuttu erityisohje, joka sisältää Winword.exe-komennon suorittamiseen liittyviä lisäohjeita ohjelmalle.

Esimerkiksi jäljempänä esitetty komento määrää Wordin käynnistymään ja avaamaan heti MyDocument-tiedoston.

Winword.exe /f MyDocument.docx

Sivun alkuun Sivun alkuun

Valitsimen käyttäminen kerran lisäämällä se Suorita-komentoon

Tarkista ensin Winword.exe-tiedoston sijainti tietokoneessa. Jos hyväksyit kansioiden oletusarvon mukaiset sijainnit Wordin asennuksen aikana, Winword.exe-tiedosto sijaitsee todennäköisesti seuraavassa kansiossa:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Winword.exe

Jos et löydä Winword.exe-tiedostoa tästä sijainnista, etsi tiedosto ja merkitse täydelliset polkutiedot muistiin.

 1. Tee jompikumpi seuraavista:
  • Microsoft Windows Vistassa:    Napsauta Käynnistä-painiketta Painikkeen kuva, osoita Kaikki ohjelmat -kohtaa, valitse Apuohjelmat ja valitse sitten Suorita.
  • Microsoft Windows XP:ssä tai Microsoft Windows Server 2003:ssa    Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Suorita.
 2. Kirjoita Suorita-valintaikkunaan Winword.exe-tiedoston täydelliset polkutiedot (tiedostonimi mukaan lukien) tai etsi tiedosto valitsemalla Selaa.
 3. Kirjoita polun loppuun välilyönti ja sitten valitsin ja mahdolliset parametrit. Voit kirjoittaa tiedot esimerkiksi seuraavasti:

"c:\program files\microsoft office\office12\winword.exe" /f c:\MyDocument.docx

Oletusasetukset tulevat uudelleen käyttöön Wordin seuraavalla käynnistyskerralla. Kun haluat käyttää mukautettuja käynnistysasetuksia toistuvasti, katso lisätietoja seuraavasta jaksosta.

 Huomautuksia 

 • Suurilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä valitsimissa ja parametreissa. Esimerkiksi /A on sama kuin /a.
 • Kunkin valitsimen ja parametrin eteen on lisättävä yksi tyhjä välilyönti.
 • Jos valitsin sisältää tiedostonimen ja tiedostonimessä on välilyöntejä, merkitse koko nimi lainausmerkkeihin - esimerkiksi /t "Elegant Report.dotx".

Sivun alkuun Sivun alkuun

Valitsimen käytettävyyden varmistaminen luomalla pikakuvake

Tarkista ensin Winword.exe-tiedoston sijainti tietokoneessa. Jos hyväksyit kansioiden oletusarvon mukaiset sijainnit Wordin asennuksen aikana, Winword.exe-tiedosto sijaitsee todennäköisesti seuraavassa kansiossa:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Winword.exe

Jos et löydä Winword.exe-tiedostoa tästä sijainnista, etsi tiedosto ja merkitse täydelliset polkutiedot muistiin.

 1. Napsauta Windowsin työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Uusi ja valitse sitten Pikakuvake.
 2. Kirjoita Kirjoita kohteen sijainti -ruutuun Winword.exe-tiedoston täydelliset polkutiedot (tiedostonimi mukaan lukien) tai etsi käynnistystiedosto valitsemalla Selaa.
 3. Kirjoita polun loppuun välilyönti ja sitten valitsin ja mahdolliset parametrit. Voit kirjoittaa tiedot esimerkiksi seuraavasti:

"c:\program files\microsoft office\office12\winword.exe" /f c:\MyFile.docx

 1. Valitse Seuraava.
 2. Kirjoita pikakuvakkeen nimi Kirjoita pikakuvakkeen nimi -ruutuun ja valitse sitten Valmis.

Pikakuvake näkyy työpöydällä.

 1. Kun haluat käynnistää Wordin määrittämälläsi mukautetulla tavalla, kaksoisnapsauta pikakuvaketta.
 2. Voit lisätä työpöydän pikakuvakkeen Käynnistä-valikkoon Windowsissa napsauttamalla pikakuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten pikavalikosta Kiinnitä Käynnistä-valikkoon.

Voit luoda erilaisia pikakuvakkeita, joista kukin sisältää eri valitsimia ja parametreja, joita käyttämällä voit käynnistää ohjelman.

 Huomautuksia 

 • Suurilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä valitsimissa ja parametreissa. Esimerkiksi /A on sama kuin /a.
 • Kunkin valitsimen ja parametrin eteen on lisättävä yksi tyhjä välilyönti.
 • Jos valitsin sisältää tiedostonimen ja tiedostonimessä on välilyöntejä, merkitse koko nimi lainausmerkkeihin - esimerkiksi /t "Elegant Report.dotx".

Sivun alkuun Sivun alkuun

Käytettävissä olevat valitsimet ja parametrit

Valitsin ja parametri Kuvaus:
/safe Käynnistää Wordin vikasietotilassa.
/q Käynnistää Wordin näyttämättä Wordin tervetulosivua.
/ttemplatename

Käynnistää Wordin ja avaa muuhun kuin Normal-malliin (Normal-malli: Yleinen malli, jota voi käyttää kaikentyyppisissä asiakirjoissa. Tätä mallia voidaan muokata muuttamalla oletusarvona olevaa asiakirjamuotoilua tai sisältöä.) perustuvan uuden asiakirjan.

Esimerkki    Kun haluat käynnistää Wordin ja avata C-asemassa sijaitsevaan Myfax.dotx-malliin perustuvan asiakirjan, kirjoita komentoriville seuraava kehote:

/tc:\Myfax.dotx

 Huomautus   Valitsimen ja mallitiedoston nimen välissä on oltava välilyönti.

Tietoturva  Koska mallit voivat sisältää makroviruksia, ole varovainen, kun avaat niitä tai luot uusiin malleihin perustuvia tiedostoja. Tee seuraavat varotoimet: tarkista tietokoneessa olevat tiedot ajan tasalla olevalla virustentorjuntaohjelmalla, aseta makrojen suojaustasoksi suuri, poista Luota kaikkiin asennettuihin apuohjelmiin ja malleihin -valintaruudun valinta, käytä digitaalisia allekirjoituksia ja ylläpidä luetteloa luotettavista julkaisijoista.

/t filename

Avaa Wordin ja avaa aiemmin luodun tiedoston.

Esimerkki    Kun haluat käynnistää Wordin ja avata C-asemaan tallennetun Myfax.dotx-mallitiedoston, kirjoita seuraavat tiedot komentoriville:

/t c:\Myfax.dotx

Esimerkki    Kun haluat käynnistää Wordin ja avata useita tiedostoja, kuten C-asemaan tallennetut MyFile.docx- ja MyFile2.docx-tiedostot, kirjoita komentoriville seuraavat tiedot:

/t c:\MyFile.docx c:\MyFile2.docx

/f filename

Käynnistää Wordin ja avaa aiemmin luotuun tiedostoon perustuvan uuden asiakirjan.

Esimerkki    Kun haluat käynnistää Wordin ja luoda MyFile.docx-tiedostoon perustuvan uuden asiakirjan, joka sijaitsee työpöydällä, kirjoita seuraavat tiedot komentoriville:

/f "c:\Documents and Settings\All Users\Desktop\MyFile.docx"

/h http://filename

Käynnistää Wordin ja avaa Microsoft Windows SharePoint Services -sivustoon tallennetun asiakirjan vain luku -kopion. Sivuston on sijaittava tietokoneessa, jossa on asennettuna Windows SharePoint Services 3.0 tai Windows SharePoint Services 2.0.

Esimerkki    Kun haluat käynnistää Wordin ja avata asiakirjakirjastoon URL-osoitteeseen http://MySite/Documents tallennetun MyFile.docx-tiedoston kopion, kirjoita seuraavat tiedot komentoriville:

/h http://MySite/Documents/MyFile.docx

/pxslt

Käynnistää Wordin ja tiettyyn Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT) (XSLT (XSL Transformation): Tiedosto, jonka avulla XML-asiakirjat siirretään toiseen muotoon, kuten HTML- tai XML-muotoon. XSLT on suunniteltu käytettäväksi osana XSL:ää.) -muunnokseen perustuvan olemassa olevan XML-asiakirjan.

Esimerkki    Jos haluat käynnistää Wordin ja käyttää C-asemaan tallennettua XSLT MyTransform -muunnosta C-asemaan tallennettuun XML-tiedostoon Data.xml, kirjoita seuraavat tiedot komentoriville:

/pc:\MyTransform.xsl c:\Data.xml

/a Käynnistää Wordin ja estää apuohjelmien (apuohjelma: Ohjelma, joka lisää Microsoft Officeen mukautettuja komentoja tai ominaisuuksia.) sekä yleisten mallien (myös Normal-mallin) automaattisen lataamisen. Valitsin /a myös lukitsee määritystiedostot.
/ladd-in

Käynnistää Wordin ja lataa Wordin apuohjelman.

Esimerkki    Kun haluat käynnistää Wordin ja ladata sitten C-asemaan tallennetun Sales.dll-apuohjelman, kirjoita seuraavat tiedot komentoriville:

/lc:\Sales.dll

 Huomautus   Valitsimen ja apuohjelman nimen välillä ei saa olla välilyöntiä.

Tietoturva  Ole varovainen, kun käynnistät ohjelmatiedostoja tai makroja. Ohjelmatiedostot tai makrokoodi voivat suorittaa toimintoja, jotka saattavat vaarantaa tietokoneen tai tietojen turvallisuuden.

/m Käynnistää Wordin suorittamatta automaattisesti suoritettavia makroja (makro: Toiminto tai toimintojoukko, jonka avulla voidaan automatisoida tehtäviä. Makrot tallennetaan Visual Basic for Applications -ohjelmointikielellä.).
/mmacroname

Käynnistää Wordin ja suorittaa tietyn makron. Valitsin /m estää Wordia suorittamasta automaattisesti suoritettavia makroja.

Esimerkki    Kun haluat käynnistää Wordin ja suorittaa sitten Salelead-makron, kirjoita seuraavat tiedot komentoriville:

/mSalelead

 Huomautus   Valitsimen ja makron nimen välillä ei saa olla välilyöntiä.

Koska makrot voivat sisältää viruksia, ole varovainen, kun käynnistät niitä. Tee seuraavat varotoimet: tarkista tietokoneessa olevat tiedot ajan tasalla olevalla virustentorjuntaohjelmalla, aseta makrosuojauksen tasoksi suuri, poista Luota kaikkiin asennettuihin apuohjelmiin ja malleihin -valintaruudun valinta, käytä digitaalisia allekirjoituksia ja ylläpidä luetteloa luotettavista julkaisijoista.

/n Käynnistää Wordin avaamatta mitään asiakirjaa. Wordin esiintymissä avatut asiakirjat eivät näy valintoina muiden esiintymien Vaihda ikkunaa -luetteloissa.
/w Käynnistää uuden Wordin esiintymän ja avaa tyhjän asiakirjan. Wordin esiintymissä avatut asiakirjat eivät näy valintoina muiden esiintymien Vaihda ikkunaa -luetteloissa.
/r Rekisteröi Wordin uudelleen Windowsin rekisteriin. Valitsin käynnistää Wordin, suorittaa Officen asennusohjelman, päivittää Windowsin rekisterin ja sulkeutuu sen jälkeen.
/x Käynnistää Wordin käyttöjärjestelmäliittymässä siten, että Word vastaa vain yhteen Dynamic Data Exchange (DDE) (DDE (Dynamic Data Exchange): Vakiintunut protokolla tietojen vaihtamiseksi Windows-pohjaisten ohjelmien välillä.) -pyyntöön (esimerkiksi asiakirja ohjelmallisesti tulostettaessa).
/ztemplatename Valitsin näyttää toimivan samoin kuin /t-valitsin. Voit kuitenkin käyttää /z-valitsinta kohteen 2007 Microsoft Office systemin Microsoft Visual Studio 2005 Tools kanssa, kun haluat luoda sekä Käynnistys- että Uusi-tapahtuman. Valitsin /t luo ainoastaan Käynnistys-tapahtuman.

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Word 2007