Word 2010: ensimmäisen tiedoston luominen

Word-tiedosto, jossa on kohdistin


Etsi kohdistin tiedostosta. Löydät sen sivun vasemmassa yläkulmassa olevalta vilkkuvalta riviltä. Tämä ilmaisee sivusta sen kohdan, johon kirjoittamasi sisältö lisätään. Word odottaa, että aloitat kirjoittamisen.

Jos et halua aloittaa kirjoittamista aivan sivun yläreunasta, paina näppäimistön ENTER-näppäintä, kunnes kohdistin on kohdassa, johon haluat kirjoittaa.

Kun aloitat kirjoittamisen, kirjoittamasi teksti työntää kohdistinta oikealle. Kun pääset rivin loppuun, jatka kirjoittamista. Teksti ja lisäyskohta siirtyvät seuraavalle riville automaattisesti.

Kun olet kirjoittanut ensimmäisen kappaleen, voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen painamalla ENTER-näppäintä. Jos haluat kahden kappaleen väliin enemmän tilaa, paina ENTER-näppäintä uudelleen, ennen kuin aloitat seuraavan kappaleen kirjoittamisen.

Jos teet virheen kirjoittaessasi, voit pyyhkiä väärinkirjoitetut sanat tai väärät kirjaimet painamalla ASKELPALAUTIN-näppäintä.