Rivivälin muuttaminen

Rakenne-välilehden Kappaleväli-painike on nopein tapa muuttaa tekstirivien ja kappaleiden väliin jäävää tilaa koko asiakirjassa, koska painikkeella molemmat välit voidaan muuttaa samanaikaisesti.

 1. Valitse Rakenne > Kappaleväli.
  Kappaleväli-valikko
 2. Kun siirrät kohdistimen eri välivaihtoehtojen kohdalle Sisäinen-kohdassa näet, kuinka riviväli muuttuu.
 3. Valitse haluamasi asetus. Jos haluat valita rivivälin 1 koko asiakirjaan, valitse Ei kappaleväliä.

Tämä korvaa tyylijoukon nykyiset asetukset. Jos haluat ottaa alkuperäiset asetukset käyttöön myöhemmin, valitse uudelleen Rakenne > Kappaleväli ja valitse vaihtoehto Tyylijoukko-kohdasta. Vaihtoehto voi olla Oletus yllä kuvatulla tavalla tai parhaillaan käytössä olevan tyylijoukon nimi.

Asiakirjan osan rivivälin muuttaminen

Voit muuttaa vain asiakirjan osan riviväliä seuraavasti:

 1. Valitse muutettavat kappaleet.
 2. Napsauta Aloitus-välilehden Rivi- ja kappaleväli -painiketta.
  Rivi- ja kappaleväli -valikko
 3. Valitse haluamasi rivivälien määrä tai valitse valikon alareunassa Rivivälin asetukset ja valitse sitten haluamasi asetukset Välistys-kohdan Kappale-välilehdessä. Lisätietoa asetuksista on kohdassa Sisennysten ja välin muuttaminen.
  Kappale-valintaikkuna
  Jos haluat muuttaa väliä, joka tulee ennen valittuja kappaleita tai niiden jälkeen, napsauta Ennen- tai Jälkeen-kohdan vieressä olevaa nuolta ja määritä haluamasi väli.
 
 
Käyttö:
Word 2013