PowerPoint Onlinen pikanäppäimet

Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka voit käyttää PowerPoint Onlinen toimintoja Ctrl- ja Alt-pikanäppäinten sekä toimintonäppäinten avulla.

Pikanäppäinten käyttäminen esitystä luotaessa

 Vihje    Jos pikanäppäinkomennossa painetaan useita näppäimiä samanaikaisesti , näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, jossa on ensin painettava yhtä näppäintä ja välittömästi sen jälkeen toista näppäintä, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

Lukunäkymä

Toiminto Pikanäppäin
Seuraava dia N
Edellinen dia P
Siirry tiettyyn diaan G, kirjoita numero, Sarkain, Enter

Diaesitysnäkymä

Toiminto Pikanäppäin
Seuraava dia N
Edellinen dia P
Siirry tiettyyn diaan G, kirjoita numero, Sarkain, Enter
Poistu diaesityksestä Esc

Muokkausnäkymä

Valintanauhassa ja ruuduissa siirtyminen

Jos haluat siirtyä PowerPoint Onlinessa tehtäväruudusta toiseen, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+F6. Tehtäväruudusta toiseen siirtyminen etenee seuraavasti (vasemmalta oikealle):

 1. diaruutu
 2. kommenttiruutu (jos avattuna)
 3. huomautusruutu (jos avattuna)
 4. tilarivi
 5. yläpalkki
 6. valintanauha
 7. pikkukuvaruutu

Tehtäväruudusta toiseen etenemisen järjestys

Toiminto Pikanäppäin
Siirry vasemmalta oikealle seuraavasta näytön osasta toiseen: pikkukuvaruutu, valintanauha, diaruutu ja huomautusruutu Ctrl+F6
Vastakkainen suunta: Siirry oikealta vasemmalle seuraavasta näytön osasta toiseen: huomautusruutu, diaruutu, valintanauha ja pikkukuvaruutu Vaihto+Ctrl+F6
Siirry toiseen valintanauhan välilehteen Sarkain, Enter
Suorita valittuna oleva valintanauhan komento Enter
Siirry valintanauhan komennosta toiseen Sarkain
Siirry valintanauhan toimintoryhmästä toiseen Ctrl + Vasen nuoli tai Oikea nuoli

Diojen muokkaaminen

Toiminto Pikanäppäin
Luo uusi dia valittuna olevan pikkukuvan jälkeen Ctrl+M
Siirry vasemmalta oikealle dian paikkamerkistä toiseen Sarkain
Valitse nykyinen paikkamerkki tai muokkaa sitä Enter tai F2
Lopeta paikkamerkin tekstin muokkaaminen F2
Kopioi dia Ctrl+C
Liitä dia Ctrl+V
Kumoa Ctrl+Z
Tee uudelleen Ctrl+Y

Muuta pikkukuvien järjestystä, kun pikkukuvaruutu on valittuna:

 • Siirrä diaa yksi paikka ylöspäin
 • Siirrä diaa yksi paikka alaspäin
 • Siirrä dia ensimmäiseksi
 • Siirrä dia viimeiseksi

Ctrl+Ylänuoli

Ctrl+Alanuoli

Ctrl+Vaihto+Ylänuoli

Ctrl+Vaihto+Alanuoli

Lisäyskohdan siirtäminen paikkamerkeissä ja muistiinpanoissa

Toiminto Pikanäppäin
Yksi merkki oikealle Oikea nuoli
Yksi merkki vasemmalle Vasen nuoli
Yksi sana oikealle Ctrl+Oikea nuoli
Yksi sana vasemmalle Ctrl+Vasen nuoli
Ylöspäin yhden rivin verran Ylänuoli
Alaspäin yhden rivin verran Alanuoli
Yksi kappale ylöspäin Ctrl+Ylänuoli
Yksi kappale alaspäin Ctrl+Alanuoli
Rivin alkuun Home
Rivin loppuun End
Paikkamerkin tai muistiinpanojen alkuun Ctrl+Home
Paikkamerkin tai muistiinpanojen loppuun Ctrl+End

Sisällön valitseminen: valinnan laajentaminen

Toiminto Pikanäppäin
Yksi merkki oikealle Vaihto+Oikea nuoli
Yksi merkki vasemmalle Vaihto+Vasen nuoli
Yksi sana oikealle Vaihto+Ctrl+Oikea nuoli
Yksi sana vasemmalle Vaihto+Ctrl+Vasen nuoli
Yksi rivi ylöspäin Vaihto+Ylänuoli
Yksi rivi alaspäin Vaihto+Alanuoli
Yksi kappale ylöspäin Vaihto+Ctrl+Ylänuoli
Yksi kappale alaspäin Vaihto+Ctrl+Alanuoli
Kappaleen alkuun Vaihto+Home
Kappaleen loppuun Vaihto+End
Paikkamerkin tai muistiinpanojen alkuun Vaihto+Ctrl+Home
Paikkamerkin tai muistiinpanojen loppuun Vaihto+Ctrl+End
Koko paikkamerkki tai kaikki muistiinpanot Ctrl+A

Tekstin muokkaaminen

Toiminto Pikanäppäin
Leikkaa Ctrl+X
Kopioi Ctrl+C
Liitä Ctrl+V
Lisää hyperlinkki Ctrl+K
Kumoa Ctrl+Z
Tee uudelleen Ctrl+Y
Tasaa teksti vasemmalle CTRL+J

Muodon muokkaaminen

Toiminto Pikanäppäin
Siirrä: Siirrä muotoa vähittäin oikealle Oikea nuoli
Siirrä: Siirrä muotoa vähittäin vasemmalle Vasen nuoli
Siirrä: Siirrä muotoa vähittäin ylöspäin Ylänuoli
Siirrä: Siirrä muotoa vähittäin alaspäin Alanuoli
Järjestä: Vie muoto taakse Ctrl+Vaihto+[
Järjestä: Siirrä muotoa taaksepäin Ctrl+[
Järjestä: Vie muoto eteen Ctrl+Vaihto+]
Järjestä: Siirrä muotoa eteenpäin Ctrl+]

Tekstin muotoileminen

Toiminto Pikanäppäin
Lihavoi Ctrl+B
Kursivoi Ctrl+I
Alleviivaa Ctrl+U
Tasaa vasemmalle Ctrl+L
Tasaa oikealle Ctrl+R
Tasaa keskelle Ctrl+E

Kommentit

Kommenttien pikanäppäimet toimivat vain silloin, kun kommenttiruutu on käytössä ja valittuna.

Toiminto Pikanäppäin
Lisää uusi kommentti Alt+N
Vastaa kommenttiin Alt+R
Siirry kommentista toiseen Sarkain

 Huomautus    Tässä artikkelissa kuvatut pikanäppäimet toimivat yhdysvaltalaisessa näppäimistöasettelussa. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

 
 
Käyttö:
PowerPoint Online