OneNote Onlinen pikanäppäimet

Tässä artikkelissa kuvatut pikanäppäimet toimivat yhdysvaltalaisessa näppäimistöasettelussa. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

Jos pikanäppäinkomennossa painetaan useita näppäimiä samanaikaisesti, näppäimet on erotettu plusmerkillä. Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, jossa on ensin painettava yhtä näppäintä ja välittömästi sen jälkeen toista näppäintä, painettavat näppäimet on erotettu pilkulla (,).

Voit tulostaa tämän aiheen painamalla Ctrl+P.

Voit etsiä tästä ohjeaiheesta painamalla Ctrl+F, kirjoittamalla etsittävän tekstin hakuruutuun ja painamalla Enter.

Microsoft OneNote Online ‑sovelluksen pikanäppäimet

OneNote Online -sovelluksen pikanäppäimet vastaavat suurelta osin Microsoft OneNoten pikanäppäimiä. Tässä artikkelissa on lueteltu pikanäppäimet OneNote Online -sovelluksen yleisimpiä toimintoja varten. Täydellinen luettelo Microsoft OneNote 2013 -sovelluksen pikanäppäimistä löytyy kohdasta OneNote 2013:n pikanäppäimet.

Lukunäkymä

Valintanauhassa ja ruuduissa siirtyminen

Toiminto Paina:
Siirry muistikirjan siirtymisruudusta selaimen kenttiin. F6
Aktivoi jokin toinen valintanauhan välilehti. Sarkain, Enter
Siirry valintanauhan komennoissa. Välilehti
Suorita valittuna oleva valintanauhan komento. Enter
Vieritä sivua ylös- tai alaspäin. PgUp tai PgDn

Siirtymisruutu

Toiminto Paina:
Selaa muistikirjaa eteenpäin. Ctrl+PgDn
Selaa muistikirjaa taaksepäin. Ctrl+PgUp
Siirry osion ensimmäiselle sivulle. Alt+PgUp
Siirry osion viimeiselle sivulle. Alt+PgDn
Tiivistä tai laajenna osio. Enter valitussa osiossa

Muokkausnäkymä

Valintanauhassa ja ruuduissa siirtyminen

Toiminto Paina:
Aktivoi jokin toinen valintanauhan välilehti. Sarkain, Enter
Siirry valintanauhan komennoissa. Välilehti
Suorita valittuna oleva valintanauhan komento. Enter
Siirry muistikirjan sisällöstä valintanauhaan ja siirry sitten komennosta toiseen. Ctrl+F6, Enter, Sarkain

Siirtymisruutu

Toiminto Paina:
Selaa muistikirjaa eteenpäin. Ctrl+PgDn
Selaa muistikirjaa taaksepäin. Ctrl+PgUp
Siirry osion ensimmäiselle sivulle. Alt+PgUp
Siirry osion viimeiselle sivulle. Alt+PgDn
Uusi osio Sarkain osioon, Vaihto+F10, Alanuoli (kolme kertaa Uusi osio -komentoon), Enter
Vieritä nykyistä sivua ylös- tai alaspäin. Alt+Vaihto+Ylänuoli, Alt+Vaihto+Alanuoli
Poista sivu. Sarkain sivulle, Vaihto+F10, Enter
Poista osio. Sarkain osioon, Vaitho+F10, Alanuoli (Poista-komentoon), Enter

Kohdistimen siirtäminen

Toiminto Paina:
Otsikkoalueelta sivulle Sarkain tai Enter
Yksi merkki oikealle Oikea nuoli
Yksi merkki vasemmalle Vasen nuoli
Yksi sana oikealle Ctrl+oikea nuoli
Yksi sana vasemmalle Ctrl+vasen nuoli
Ylöspäin yhden rivin verran Ylänuoli
Alaspäin yhden rivin verran Alanuoli
Yksi kappale ylöspäin Ctrl+Ylänuoli
Yksi kappale alaspäin Ctrl+Alanuoli
Rivin alkuun Home
Rivin loppuun End
Sivun alkuun (lukuun ottamatta otsikkoaluetta) Ctrl+Home
Sivun loppuun Ctrl+End
Otsikkoalueelle PgUp tai Ctrl+A, Ctrl+A, Sarkain, kunnes otsikko valitaan

Sisällön valitseminen: valinnan laajentaminen

Toiminto Paina:
Yksi merkki oikealle Vaihto+oikea nuoli
Yksi merkki vasemmalle Vaihto+vasen nuoli
Yksi sana oikealle Ctrl+Vaihto+Oikea nuolinäppäin
Yksi sana vasemmalle Ctrl+Vaihto+Vasen nuolinäppäin
Ylöspäin yhden rivin verran Vaihto+ylänuoli
Alaspäin yhden rivin verran Vaihto+alanuoli
Yksi kappale ylöspäin Ctrl+Vaihto+Ylänuoli
Yksi kappale alaspäin Ctrl+Vaihto+Alanuoli
Kappaleen alkuun Vaihto+Home
Kappaleen loppuun Vaihto+End
Jäsennyksen alkuun Vaihto+Ctrl+Home
Jäsennyksen loppuun Vaihto+Ctrl+End
Koko kappale, sitten jäsennys, sitten sivu Ctrl+A kullekin laajennustasolle

Sisällön muokkaaminen

Toiminto Paina:
Leikkaa Ctrl+X
Kopioi Ctrl+C
Liitä Ctrl+V
Hyperlinkin lisääminen Ctrl+K
Kumoa Ctrl+Z
Tee uudelleen Alt+F7
Siirry väärin kirjoitetusta sanasta toiseen Alt+F7
Uusi jäsennys Ctrl+Vaihto+Q
Siirry jäsennyksestä toiseen Ctrl+A, Ctrl+A, Sarkain

Tallenna muutokset

 Huomautus    Kun OneNote Online on toiminnassa, muistiinpanot tallennetaan automaattisesti aina, kun teet niihin muutoksia. Muistiinpanojen manuaalinen tallennus ei ole tarpeellista.

.

Ctrl+S

Taulukot

Toiminto Paina:
Luo uusi solu taulukon viimeisessä solussa. Välilehti
Lisää rivi alapuolelle. Ctrl+Enter

 Huomautus    Kun valitaan solu, sarake tai rivi, tasausta käytetään valittujen solujen sisällössä. Kun valitaan taulukko, tasausta käytetään taulukossa, mutta se ei vaikuta solujen tasaukseen.

Tekstin muotoileminen

Toiminto Paina:
Lihavoi Ctrl+B
Kursivoi Ctrl+I
Alleviivaa Ctrl+U
Luettelomerkeillä varustettu luettelo Ctrl+Piste
Numeroitu luettelo Ctrl+Vinoviiva tai Ctrl+Vaihto+O
Tasaa vasemmat reunat. Ctrl+L
Tasaa oikeat reunat. Ctrl+R
Tasaa keskelle. Ctrl+E
Suurenna sisennystä. Alt+Vaihto+oikea nuoli
Pienennä sisennystä. Alt+Vaihto+vasen nuoli

Tunnisteiden lisääminen muistiinpanoihin

Toiminto Paina:
Tehtävä Ctrl+1
Tärkeää Ctrl+2
Kysymys Ctrl+3
Muista myöhemmin Ctrl+4
Määritelmä Ctrl+5
Korosta Ctrl+6
Yhteyshenkilö Ctrl+7
Osoite Ctrl+8
Puhelinnumero Ctrl+9

Windowsin ja Macin näppäimistövastaavuudet

Avain Määre Windows Mac
Askelpalautin Alt Peruuta sana kerrallaan.
End Alt Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.
Enter Alt Internet Explorerissa näytä sivun ominaisuudet.
Välilehti Ctrl-Alt Vaihda tehtävää
Home Alt Siirry aloitussivulle Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.
Vasen reuna Alt Internet Explorerissa palaa takaisin. Siirry vasemmalle sana kerrallaan
PageDn Alt Siirry seuraavalle sivulle. Siirry seuraavalle sivulle.
PageUp Alt Siirry edelliselle sivulle. Siirry edelliselle sivulle.
Oikea reuna Alt Internet Explorerissa siirry eteen päin. Siirry oikealle sana kerrallaan.
Välilehti Alt Siirry sovelluksesta toiseen Siirrä kohdistusta selaimen ja sivuelementtien välillä (käytettävyyssilmukka)
Alas Alt-Shift Siirrä nykyistä sivua askeleen verran alas päin siirtymisruudussa. Valitse lisäyskohdasta kappaleen loppuun.
End Alt-Shift Siirry osan viimeiselle sivulle. Siirry osan viimeiselle sivulle.
Enter Alt-Shift Internet Explorerissa siirry koko näytön näkymään.
Välilehti Ctrl-Alt-Shift Vaihda tehtävää
Home Alt-Shift Siirry osan ensimmäiselle sivulle. Siirry osan ensimmäiselle sivulle.
Vasen reuna Alt-Shift Pienennä sisennystä yhden askeleen verran. Valitse vasemmalle sana kerrallaan.
Oikea reuna Alt-Shift Sisennä Valitse vasemmalle sana kerrallaan.
Välilehti Alt-Shift Siirry sovelluksesta toiseen Siirrä kohdistusta selaimen ja sivuelementtien välillä (käytettävyyssilmukka)
Ylös Alt-Shift Siirrä nykyistä sivua askeleen verran alas päin siirtymisruudussa. Valitse lisäyskohdasta kappaleen loppuun.
Askelpalautin Peruuta sana kerrallaan.
Delete Poista sana kerrallaan.
Alas Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.
End Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.
Home Siirry asiakirjan tai jäsennyksen alkuun (Safarissa siirry selaimen aloitussivulle).
Vasen reuna Siirrä osoitin rivin alkuun (Firefoxissa siirry edelliselle sivulle).
Oikea reuna Siirrä osoitin rivin loppuun (Firefoxissa siirry eteen päin).
Välilehti Vaihda tehtävää (kuten Windows Alt-Tab)
Ylös Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.
ESC ⌘-Alt Avaa Tehtävienhallinta (Lopeta sovellukset)
Home ⌘-Alt Safarissa siirry selaimen aloitussivulle
Vasen reuna ⌘-Alt Chromessa liiku selaimen välilehtien välillä
Delete ⌘-Shift Firefoxissa tyhjennä selaimen välimuisti
Alas ⌘-Shift Valitse alas kappale kerrallaan
End ⌘-Shift Valitse asiakirjan tai sivun loppuun.
Home ⌘-Shift Valitse asiakirjan tai sivun alkuun (Safarissa siirry selaimen aloitussivulle).
Vasen reuna ⌘-Shift Valitse rivin alkuun.
Oikea reuna ⌘-Shift Valitse rivin loppuun.
Välilehti ⌘-Shift Vaihda tehtävää (kuten Windows Alt-Tab).
Ylös ⌘-Shift Valitse ylös kappale kerrallaan.
ESC Ctrl-Shift Avaa Tehtävienhallinta.
Oikea reuna Ctrl-Shift Valitse oikealle sana kerrallaan.
Alas Ctrl Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan. Siirrä osoitin rivin loppuun.
Vasen reuna Ctrl-Shift Valitse vasemmalle sana kerrallaan.
ESC Ctrl Avaa Käynnistä-valikko tai Aloitus-näyttö.
Delete Ctrl-Alt Avaa Lukitse näyttö -valikko.
Vasen reuna Ctrl Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan. Näytä pienoisraporttinäkymä.
PageDn Ctrl Firefoxissa ja Chromessa liiku avoimien välilehtien välillä.
PageUp Ctrl Firefoxissa ja Chromessa liiku avoimien välilehtien välillä.
End Ctrl Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.
Välilehti Ctrl Liiku avoimien välilehtien välillä. Liiku avoimien välilehtien välillä.
Ylös Ctrl Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan. Siirrä osoitin rivin alkuun.
Askelpalautin Ctrl-Alt Peruuta sana kerrallaan. Peruuta sana kerrallaan.
Home Ctrl Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.
Alas Ctrl-Alt Internet Explorerissa vieritä sivua alas päin.
End Ctrl-Alt Internet Explorerissa vieritä sivun loppuun.
Home Ctrl-Alt Internet Explorerissa vieritä sivun alkuun.
PageDn Ctrl-Alt Internet Explorerissa vieritä alas päin.
PageUp Ctrl-Alt Internet Explorerissa vieritä ylös päin.
Oikea reuna Ctrl Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.
Ylös Ctrl-Alt Internet Explorerissa vieritä sivua alas päin.
Askelpalautin Ctrl-Alt-Shift Peruuta sana kerrallaan. Peruuta sana kerrallaan.
End Ctrl-Alt-Shift Internet Explorerissa vieritä sivun loppuun.
Home Ctrl-Alt-Shift Internet Explorerissa vieritä sivun alkuun.
PageDn Ctrl-Alt-Shift Internet Explorerissa vieritä alas päin.
PageUp Ctrl-Alt-Shift Internet Explorerissa vieritä ylös päin.
ESC Alt Pienennä ikkuna.
Alas Ctrl-Shift Valitse alas kappale kerrallaan Valitse rivin loppuun.
ESC Alt-Shift Pienennä ikkuna.
Home Ctrl-Shift Valitse ylös kappale kerrallaan. Valitse rivin alkuun.
Lisääminen Ei mitään Aloita korvaustila.
PageDn Ctrl-Shift Siirry seuraavalle sivulle.
PageUp Ctrl-Shift Siirry edelliselle sivulle.
Välilehti Ctrl-Shift Liiku avoimien välilehtien välillä. Liiku avoimien välilehtien välillä.
Ylös Ctrl-Shift Valitse ylös kappale kerrallaan. Valitse rivin alkuun.
Askelpalautin Ei mitään Peruuta sana kerrallaan. Peruuta sana kerrallaan.
Delete Ei mitään Peruuta sana kerrallaan. Peruuta sana kerrallaan.
Alas Ei mitään Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan. Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.
End Ei mitään Siirrä osoitin rivin loppuun. Siirrä osoitin rivin loppuun.
Enter Ei mitään Lisää uusi rivi. Lisää uusi rivi.
Askelpalautin Ctrl Peruuta sana kerrallaan.
Home Ei mitään Siirrä osoitin rivin alkuun. Safarissa ja Chromessa siirrä osoitin kappaleen alkuun.
Vasen reuna Ei mitään Siirrä osoitinta vasemmalle kirjain kerrallaan. Siirrä osoitinta vasemmalle kirjain kerrallaan.
PageDn Ei mitään Siirrä osoitinta alas ruutu kerrallaan. Siirrä osoitinta alas ruutu kerrallaan.
PageUp Ei mitään Siirrä osoitinta ylös ruutu kerrallaan. Siirrä osoitinta ylös ruutu kerrallaan.
Oikea reuna Ei mitään Siirrä osoitinta oikealle kirjain kerrallaan. Siirrä osoitinta oikealle kirjain kerrallaan.
Välilehti Ei mitään Sisennä tai siirry taulukon seuraavaan soluun. Sisennä, siirry taulukon seuraavaan soluun tai lisää taulukko.
Ylös Ei mitään Siirrä osoitinta ylös rivi kerrallaan. Siirrä osoitinta ylös rivi kerrallaan.
Askelpalautin Vaihtonäppäin Peruuta kirjain kerrallaan. Peruuta sana kerrallaan.
Alas Vaihtonäppäin Valitse alas rivi kerrallaan. Valitse alas rivi kerrallaan.
End Vaihtonäppäin Valitse rivin loppuun. Valitse rivin loppuun.
Enter Vaihtonäppäin Lisää pehmeä rivinvaihto. Lisää pehmeä rivinvaihto.
Home Vaihtonäppäin Valitse rivin alkuun. Valitse rivin alkuun.
Vasen reuna Vaihtonäppäin Valitse vasemmalle kirjain kerrallaan. Valitse vasemmalle kirjain kerrallaan.
Oikea reuna Vaihtonäppäin Valitse oikealle kirjain kerrallaan. Valitse oikealle kirjain kerrallaan.
Välilehti Vaihtonäppäin Pienennä sisennystä yhden tason verran, siirry taulukon seuraavaan soluun. Pienennä sisennystä yhden tason verran, siirry taulukon seuraavaan soluun.
Ylös Vaihtonäppäin Valitse ylös rivi kerrallaan. Valitse ylös rivi kerrallaan.
 
 
Käyttö:
OneNote Online, OneNote Web App