Excel Onlinen pikanäppäimet

Tässä artikkelissa kuvatut pikanäppäimet toimivat yhdysvaltalaisessa näppäimistöasettelussa. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

Jos pikanäppäinkomennossa painetaan useita näppäimiä samanaikaisesti, näppäimet on erotettu plusmerkillä. Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, jossa on ensin painettava yhtä näppäintä ja välittömästi sen jälkeen toista näppäintä, painettavat näppäimet on erotettu pilkulla (,).

Voit tulostaa tämän aiheen painamalla Ctrl+P.

Voit etsiä tästä ohjeaiheesta painamalla Ctrl+F, kirjoittamalla etsittävän tekstin hakuruutuun ja painamalla Enter.

Microsoft Excel Online ‑sovelluksen pikanäppäimet

Excel Online -sovelluksen pikanäppäimet vastaavat suurelta osin Microsoft Excelin pikanäppäimiä. Tässä artikkelissa on lueteltu pikanäppäimet Excel Online -sovelluksen yleisimpiä toimintoja varten. Täydellinen luettelo Microsoft Excel 2013 -sovelluksen pikanäppäimistä löytyy kohdasta Excelin pikanäppäimet.

Excel Online-komennot

Toiminto Paina:
Siirry valintanauhan ja työkirjan sisällön välillä. Ctrl+F6
Aktivoi jokin toinen valintanauhan välilehti. Sarkain, Enter
Siirry valintanauhan komennoissa. Sarkain
Suorita valittuna oleva valintanauhan komento. Enter

Laskentataulukoiden käyttäminen

Toiminto Paina:
Siirry edelliseen laskentataulukkoon Ctrl+PgUp
Siirry seuraavaan laskentataulukkoon Ctrl+PgDn
Etsi Ctrl+F tai Vaihto+F5
Toista etsi alaspäin -komento Vaihto+F4
Toista etsi ylöspäin -komento Ctrl+Vaihto+F4

Siirry laskentataulukossa ja selaa laskentataulukoita

Toiminto Paina:
Yksi solu ylöspäin Ylänuoli tai Vaihto+Enter
Yksi solu alaspäin Alanuoli tai Enter
Yksi solu oikealle Oikea nuoli tai Sarkain
Yksi solu vasemmalle Vasen nuoli tai Vaihto+Sarkain
Siirry rivin alkuun Home
Siirry soluun A1 Ctrl+Home
Siirry käytetyn alueen viimeiseen soluun Ctrl+End
Siirry yksi näyttö alaspäin Page Down
Siirry yksi rivijoukko ylöspäin Page Up

Objektien käyttäminen

Toiminto Paina:
Avaa valikko/siirry alaspäin Alt+Alanuoli
Siirry ylöspäin Alt+Ylänuoli
Seuraa hyperlinkkiä Ctrl+Enter

Solujen, rivien, sarakkeiden ja objektien valitseminen

Toiminto Paina:
Solualue Vaihto+nuolinäppäimet
Koko sarake Ctrl+Välilyönti
Koko rivi Vaihto+Välilyönti
Rivin alkuun Vaihto+Home
Yksi solujoukko ylöspäin nykyisessä sarakkeessa Vaihto+Page Up
Yksi solujoukko alaspäin nykyisessä sarakkeessa Vaihto+Page Down

Valitulla alueella siirtyminen

Toiminto Paina:
Ylhäältä alas (tai eteenpäin valitulla alueella) Enter
Alhaalta ylös (tai taaksepäin valitulla alueella) Vaihto+Enter
Eteenpäin rivillä (tai alaspäin valitussa sarakkeessa) Sarkain
Taaksepäin rivillä (tai ylöspäin valitussa sarakkeessa) Vaihto+sarkain

Tietojen laskeminen

Toiminto Paina:
Laske työkirja (päivitä) F9
Täysi laskenta Ctrl+Vaihto+Alt+F9

Ulkoisten tietojen päivittäminen

Toiminto Paina:
Päivitä Alt+F5
Päivitä kaikki Ctrl+Alt+F5

Solujen muokkaaminen

Toiminto Paina:
Leikkaa Ctrl+X
Kopioi Ctrl+C
Liitä Ctrl+V
Kumoa Ctrl+Z
Tee uudelleen Ctrl+Y

Tietojen lisääminen

Toiminto Paina:
Täydennä solun tiedot ja valitse alla oleva solu Enter
Täydennä solun tiedot ja valitse yllä oleva solu Vaihto+Enter
Täydennä solun tiedot ja valitse seuraava solu samalla rivillä Sarkain
Täydennä solun tiedot ja valitse edellinen solu samalla rivillä Vaihto+sarkain
Peruuta solun täydennys ESC
Aloita uusi rivi samassa solussa Alt+Enter
Lisää hyperlinkki Ctrl+K
Lisää taulukko Ctrl+T tai Ctrl+L

Solun tietojen muokkaaminen

Toiminto Paina:
Muokkaa valittua solua F2
Tyhjennä valittu solu Delete
Tyhjennä valittu solu ja aloita muokkaaminen Askelpalautin
Yksi merkki oikealle Oikea nuoli
Yksi merkki vasemmalle Vasen nuoli
Yksi sana oikealle Ctrl+oikea nuoli
Yksi sana vasemmalle Ctrl+vasen nuoli
Siirry solun tietojen alkuun Home
Siirry solun tietojen loppuun End
Valitse oikealle merkki kerrallaan Vaihto+oikea nuoli
Valitse vasemmalle merkki kerrallaan Vaihto+vasen nuoli
Valitse oikealle sana kerrallaan Ctrl+Vaihto+Oikea nuolinäppäin
Valitse vasemmalle sana kerrallaan Ctrl+Vaihto+Vasen nuolinäppäin
Valitse solun tietojen alkuun Vaihto+Home
Valitse solun tietojen loppuun Vaihto+End
Kopioi Ctrl+C
Leikkaa Ctrl+X
Liitä Ctrl+V

Solujen muotoilu

Toiminto Paina:
Lihavoi Ctrl+B
Kursivoi Ctrl+I
Alleviivaa Ctrl+U
 
 
Käyttö:
Excel Online, Excel Web App