Muodon tekstien lisääminen, muokkaaminen, siirtäminen ja kiertäminen

Tekstin lisääminen muotoon

 1. Valitse muoto.
 2. Kirjoita teksti. Kun muoto on valittuna, ja alat kirjoittaa, Visio lisää tekstin valittuun muotoon.
 3. Jos haluat muotoilla tekstiä, tee jompikumpi seuraavista:
 • Määritä fontin ominaisuudet Aloitus-välilehden Fontti-ryhmässä.
 • Määritä Aloitus-välilehden Kappale-ryhmässä tasaus ja muut ominaisuudet.
 1. Kun olet valmis, napsauta tyhjää kohtaa sivulla tai paina ESC.

Tekstin lisääminen sivulle

Voit myös lisätä tekstiä suoraan sivulle riippumatta mistään piirustuksen muodosta tai objektista.

 1. Valitse Aloitus-välilehden Työkalut-ryhmästä Teksti Painikkeen kuva.
 2. Luo tekstiruutu napsauttamalla jotakin sivun kohtaa tai napsauta ja vedä, kunnes tekstiruutu on halutun kokoinen.
 3. Kirjoita teksti.
 4. Jos haluat muotoilla tekstiä, tee jompikumpi seuraavista:
 • Määritä fontin ominaisuudet Aloitus-välilehden Fontti-ryhmässä.
 • Määritä Aloitus-välilehden Kappale-ryhmästä tasaus ja muut ominaisuudet.
 1. Kun olet valmis, napsauta tyhjää kohtaa sivulla tai paina ESC.

Tekstin muokkaaminen

 1. Kaksoisnapsauta tekstiä, jota haluat muokata.
 2. Muokkaa tekstiä.
 3. Kun olet valmis, napsauta tyhjää kohtaa sivulla tai paina ESC.

 Huomautus    Jos et ole vielä ole lähentänyt muotoon, Visio lähentää muotoon kirjoittaessasi. Kun lopetat kirjoittamisen, napsauta tyhjää kohtaa sivulla tai paina ESC-näppäintä. Visio loitontaa muodosta.Voit estää Visiota zoomaamasta lähemmäs muotoa seuraavasti:

 1. Valitse Tiedosto-välilehdestä Asetukset.
 2. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
 3. Kirjoita Muokkausasetukset-kohdan Automaattinen zoomaus pistekoon ollessa alle -ruutuun arvo 0 (nolla).

Tekstin siirtäminen tai kiertäminen

Muodossa

 1. Valitse Aloitus-välilehden Työkalut-ryhmässä Tekstialuetyökalu Tekstialue.
 2. Valitse muodon tekstilohko (tekstialue: Muotoon liittyvä tekstialue, joka ilmestyy näkyviin valittaessa muoto tekstityökalulla tai osoitintyökalulla.) napsauttamalla muotoa.

 Huomautus    Jos teksti on osa ryhmää, napsauta ryhmää ja valitse muodon teksti napsauttamalla uudelleen.

 1. Vetämällä tekstiä voit siirtää tekstilohkoa.
 2. Valitse Aloitus-välilehden Työkalut-ryhmästä Osoitintyökalu Painikkeen kuva.

Kun valitset taas Osoitintyökalun Painikkeen kuva, teksti säilyttää saman sijainnin suhteessa muotoon. Jos vedät tekstiä Osoitintyökalulla, myös muoto siirtyy, vaikka teksti ei ole enää muodon päällä. Jos haluat siirtää vain tekstiä, käytä Tekstilohko-työkalua Tekstialue.

Sivulla

 1. Valitse Aloitus-välilehden Työkalut-ryhmästä Osoitintyökalu Painikkeen kuva.
 2. Siirrä tekstiä napsauttamalla ja vetämällä tai kierrä sitä kiertokahvasta vetämällä. Kun osoitin on kiertokahvan (kiertokahva: Pyöreä kahva, joka tulee kaksiulotteisen muodon tai tekstialueen valintasuorakulmion päälle, kun valitset muodon tai tekstialueen osoitintyökalulla tai valitset tekstialueen tekstialuetyökalulla.) yläpuolella, se muuttuu ympyränmuotoiseksi nuoleksi Kiertotyökalun osoitin.

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Visio 2013, Visio Professional 2013