Kommenttien tarkistaminen ja lisääminen Visio-kaavioon

Käytä Tarkista-välilehden työkaluja Visiossa, jos haluat lisätä tai tarkastella piirustuksen kommentteja ja käsin kirjoitettuja huomautuksia.

Kommentit

Voit lisätä kommentteja muotoihin ja koko sivuun. Kun lisäät kommentteja muotoon, ne pysyvät muodon yhteydessä, vaikka muotoa siirrettäisiin. Kommentit näkyvät myös selaimessa, kun kaavio on tallennettu verkkopiirustuksena SharePointissa.

 1. Valitse muoto, johon haluat lisätä kommentin, tai napsauta tyhjää kohtaa sivulla niin, ettei mitään ole valittuna, niin voit lisätä kommentin sivuun.
 2. Valitse Tarkista-välilehden Kommentit-ryhmästä Uusi kommentti ja kirjoita kommentti.

Jos haluat lukea kommentin, siirrä hiiren osoitin muodon vieressä tai sivun kulmassa olevan kommenttikuvakkeen päälle. Kommentti aukeaa. Jos haluat sulkea kommentin, napsauta tyhjää kohtaa sivulla.

Voit poistaa kommentin napsauttamalla poistamiskuvaketta (X) oikeassa yläkulmassa.

Kaikkien kommenttien ja vastausten tarkasteleminen

Avaamalla kommenttiruudun voit pitää kommentit ja vastaukset auki jatkuvasti kaavion rinnalla.

 • Valitse Tarkista-välilehden Kommentit-ryhmästä kommenttiruutu.

Voit muokata ja vastata aiemmin luotuihin kommentteihin ja lisätä uusia kommentteja kommenttiruudussa. Voit lisätä ja muokata kommentteja selaimen kommenttiruudussa, vaikka Visiota ei ole asennettu tietokoneeseen.

Muste

Voit luoda käsin piirrettyjä muotoja ja lisätä käsinkirjoitettuja muistiinpanoja käyttämällä Tarkista-välilehden Muste-työkaluja tarkastellessasi piirustusta. Muiden Visio-muotojen tapaan voit kopioida ja siirtää käsinpiirrettyjä muotoja ja muuttaa niiden kokoa sekä lisätä niitä mukautettuihin kaavaimiin, jolloin niitä voi käyttää muissakin piirustuksissa.

Kun valitset kohdan Muste, Visio avaa Kynät-välilehden valintanauhassa. Käytä tämän välilehden asetuksia mustepiirtojen ulkoasun säätämiseen. Ohjelmassa on myös Kynänpiirron pyyhekumi -työkalu, jolla voit puhdistaa virheellisiä mustepiirtoja.

Samalla kun piirrät, Visio käynnistää mustemuodon luomisen. Voit muuttaa kyniä tai kynäasetuksia ja jatkaa piirustusta. Pian piirtämisen lopettamisen jälkeen mustetta ympäröivä katkoviiva muuttuu yhtenäiseksi viivaksi ja katoaa sitten. Kun jatkat piirtämistä, Visio alkaa luoda uutta mustemuotoa.

Voit säätää Vision odotusaikaa ennen uuden muodon luomista.

 1. Siirry Backstage-näkymään valitsemalla Tiedosto-välilehti.
 2. Valitse sivupalkista Asetukset.
 3. Valitse Vision asetukset-valintaikkunan sivupalkista Lisäasetukset.
 4. Säädä Muokkaamisen asetukset-osan Mustetyökalu-kohdassa Automaattisen luonnin nopeus -liukusäädintä ja valitse sitten OK.

Jos haluat hallita mustemuotojen luomista manuaalisesti, voit poistaa Kynät-välilehden Luo mustemuodot automaattisesti -valintaruudun valinnan.

Voit muuntaa mustepiirustukset geometriaksi (jotta niistä tulee muiden Visio-muotojen kaltaisia), jos haluat käyttää muodossa Vision viivamuotoilua, tai voit jättää musteen musteobjektiksi, jolloin voit jakaa sen muiden musteohjelmien kanssa. Visio voi myös muuntaa käsinkirjoituksen tekstiksi taulutietokoneissa. Kun muoto on muunnettu tekstiksi, voit muuttaa fontin koon, tyylin ja muotoilun, jos olet luonut tekstin näppäimistöä käyttämällä.

Jäljitä merkinnät -toiminnon sijainti

Jos olet tottunut käyttämään Jäljitä merkinnät -toimintoa, voit lisätä sen valintanauhaan.

 1. Siirry Backstage-näkymään valitsemalla Tiedosto-välilehti.
 2. Valitse sivupalkista Asetukset.
 3. Valitse Vision asetukset -valintaikkunan sivupalkista Muokkaa valintanauhaa.
 4. Valitse avattavasta Valitse komennoista -luettelosta Muut kuin valintanauhan komennot.
 5. Vieritä luetteloa alaspäin ja valitse Jäljitä merkinnät.
 6. Valitse Valintanauhan mukauttaminen -kohdasta Tarkista ja valitse Uusi ryhmä -painike luettelon alapuolelta.
 7. Valitse uusi ryhmä (oletusarvoiselta nimeltään Uusi ryhmä (Mukautettu)), napsauta Nimeä uudelleen -painiketta, valitse kuvake, kirjoita valintanauharyhmän nimi ja napsauta sitten OK-painiketta.
 8. Napsauttamalla Lisää-painiketta luettelojen välissä voit lisätä Jäljitä merkinnät -komennon uuteen ryhmään Tarkista-välilehdellä.
 9. Valitse OK.

Uusi ryhmä ja Jäljitä merkintä -komento tulevat näkyviin Tarkista-välilehdellä.

 
 
Käyttö:
Visio 2013, Visio Professional 2013