BPMN-yhteensopivien prosessien luominen

BPMN on standardoitu liiketoimintaprosessien graafinen esitystapa. Visiossa on malli, joka sisältää BPMN 2.0 -määritysten mukaiset graafiset elementit analyyttisen vaatimustenmukaisuusluokan mukaisesti.

Ota malli käyttöön valitsemalla Tiedosto > Uusi ja kirjoittamalla hakukenttään BPMN-kaavio.

 1. Vedä mallinnettavan prosessin kaikissa vaiheissa muoto kaavaimesta sivulle ja yhdistä muodot tavalliseen tapaan.
  1. BPMN-määritys sisältää kolmenlaisia yhdistimiä: sarjavuo, sanomavuo ja liitos. Automaattinen yhdistäminen -toiminnolla tai yhdistintyökalulla lisätyt yhdistimet ovat oletusarvoisesti sarjavuoyhdistimiä. Voit muuttaa yhdistimen tyyppiä napsauttamalla yhdistintä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten pikavalikosta haluamasi tyypin.
  2. Lisätietoja muotojen yhdistämisestä on artikkelissa Muotojen yhdistäminen automaattisesti tai yhdistämistyökalulla.
 2. Määritä kunkin objektin määritteet napsauttamalla muotoja hiiren kakkospainikkeella.
  1. Jokaisessa BPMN-muodossa on valmiita tietoja eli määritteitä. Nämä määritteet ohjaavat muodon ulkoasua ja muotoon liittyviä muita tietoja. Voit tarkastella ja muuttaa yleisimpiä määritteitä napsauttamalla muotoa hiiren kakkospainikkeella, jolloin määritteet tulevat näkyviin pikavalikkoon.
 3. Tarkista, vastaako työnkulku BPMN-sääntöjoukkoa.
  1. Valitse Prosessi-välilehden Kaavion vahvistus -ryhmästä Tarkista kaavio.
  2. Korjaa mahdolliset Seurantakohteet-ikkunassa näkyvät ongelmat.

Tarkistuksessa käydään läpi vain graafiset elementit – määritteiden arvojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Lisätietoja tarkistamisesta on artikkelissa Rakenteellisen kaavion tarkistaminen.

Tietyt visuaaliset muutokset, jotka voidaan tehdä vuokaavioiden ja muiden kaavioiden muodoille, eivät ole sallittuja BPMN-kaavioissa, koska BPMN 2.0 -määritys kieltää ne. Et voi esimerkiksi muuttaa sarjavuota esittävää viivaa harmaaksi katkoviivaksi, koska se näyttäisi silloin sanomavuolta.

Lisätietoja BPMN 2.0 -määrityksestä ja analyyttisestä vaatimustenmukaisuudesta on Object Management Group -organisaation sivustossa osoitteessa http://www.bpmn.org.

 
 
Käyttö:
Visio Professional 2013