Microsoft Office System -ohjelmien aktivoiminen ja rekisteröiminen

Sovellukset
Microsoft Office System

Voit jatkaa tuotteen kaikkien ominaisuuksien käyttämistä aktivoimalla ohjelmistosi. Tuoteaktivoinnissa käytetään tekniikkaa, jolla pyritään estämään laittomien kopioiden käyttäminen ja vahvistamaan ohjelmistotuotteiden käyttöoikeudet. Tuotteen aktivoiminen on nopeaa, helppoa ja vaivatonta ja auttaa suojaamaan asiakkaan yksityisyyttä. Tuotteen aktivointi edellyttää, ettei tuotteen asentamiseen tarvittavaa Product Key -tunnusta ole käytetty useammassa koneessa kuin ohjelmiston käyttöoikeudet edellyttävät.

Microsoft säilyttää tuoteaktivoinnin yhteydessä saamiansa tietoja turvallisessa paikassa. Microsoft on sitoutunut huolehtimaan tuoteaktivoinnin yhteydessä ilmoitettujen tietojen tietosuojasta ja turvallisuudesta. Lisätietoja siitä, miten Microsoft suojaa yksityisyyttäsi, on Microsoft Office -aktivoinnin ja -rekisteröinnin tietosuojalausunnossa.

Viimeisimmät aktivointia koskevat tiedot ovat luettavissa Microsoft Software Piracy Protection -sivustossa.

Tuotteen rekisteröiminen on vapaaehtoista ja vaatii henkilökohtaisten tietojen ilmoittamista. Rekisteröinti mahdollistaa erikoistarjousten ja erilaisten ilmoitusten hyödyntämisen.

Ohjelmiston aktivoiminen

Voit aktivoida ohjelmistosi heti tai myöhemmin:

 • Ohjelmiston ensimmäisellä käynnistyskerralla     Kun käynnistät ohjelmiston ensimmäistä kertaa asennuksen jälkeen, ohjattu aktivoimistoiminto käynnistyy automaattisesti.
 • Myöhemmin     Kun haluat aktivoida tuotteen myöhemmin, valitse Ohje-valikosta Aktivoi tuote.

Kun päätät aktivoida tuotteen, ohjattu aktivoimistoiminto pyytää valitsemaan jommankumman aktivointitavan:

 • Aktivoiminen Internetin välityksellä    Ohjattu aktivoimistoiminto muodostaa Internet-yhteyden Microsoftin käyttöoikeuspalvelimiin automaattisesti. Sinun on määritettävä ainoastaan sijaintimaasi tai -alueesi. Jos annat kelvollisen Product Key -tunnuksen eivätkä sallittujen käynnistyskertojen määrä ylity, tuote aktivoidaan heti.

Kun aktivoit tuotteen Internetin välityksellä, Product ID -tunnuksesi (joka muodostetaan asennuksen Product Key -tunnuksen perusteella) lähetetään Microsoftin salatun yhteyden välityksellä. Tuote aktivoituu, kun tietokoneesi vastaanottaa vastauksen (vahvistustunnuksen). Jos haluat aktivoida tuotteen Internetin kautta etkä ole vielä muodostanut Internet-yhteyttä, ohjattu toiminto auttaa muodostamaan yhteyden.

 • Aktivoiminen puhelimitse    Voit soittaa aktivoimiskeskukseen ja aktivoida tuotteesi puhelimitse keskustelemalla asiakaspalvelun edustajan kanssa. Puhelimitse tapahtuva aktivoiminen saattaa kestää kauemmin kuin aktivoiminen Internetin välityksellä. Soittaessasi sinun tulee olla tietokoneen ääressä ja ohjelmiston Product Key -tunnus on oltava käsillä. Puhelinnumerot vaihtelevat käyttöoikeuslajin ja maan tai alueen mukaan. Valitse ohjatun aktivoimistoiminnon vaiheessa 2 omaa maatasi tai aluettasi vastaavan Microsoftin aktivoimiskeskuksen puhelinnumero.
  1. Valitse ohjatun aktivoimistoiminnon vaiheessa 1 maa tai alue, jossa asut ja aiot käyttää tuotetta.

Kun valitset maan tai alueen, näkyviin tulee vähintään yksi puhelinnumero.

 1. Ohjatun aktivoimistoiminnon vaiheessa 2 aktivoimiskeskuksen asiakaspalvelun edustaja pyytää sinua antamaan asennustunnuksen ja muut tarvittavat tiedot.
 2. Kun asennustunnus on vahvistettu osana vaihetta 3, saat vahvistustunnuksen, joka sinun tulee kirjoittaa näytön alareunassa olevaan tilaan.

 Huomautus   Microsoftin tekstipuhelinpalvelut (TT/TTY) ovat kuulovammaisten ja huonokuuloisten käytettävissä. Voit muodostaa yhteyden TT/TTY-modeemiin valitsemalla Yhdysvalloissa numeron (800) 718 1599. Valitse Yhdysvaltojen ulkopuolella numero (716) 871 6859. TT/TTY-palvelu on englanninkielinen.

Tuotteen rekisteröiminen

Kun olet aktivoinut ohjelmiston Internetin kautta, voit rekisteröidä tuotteen ja vastaanottaa suoraan Microsoftilta tietoja tuotepäivityksistä ja erikoistarjouksista. Rekisteröintivaihtoehto ei ole käytettävissä, jos aktivoit tuotteen puhelimitse.

Voit rekisteröidä tuotteen myös myöhemmin. Ohjeet myöhemmin tapahtuvaa rekisteröintiä varten ovat jäljempänä usein kysyttyjen kysymysten osassa.

Tuotteen rekisteröiminen on vapaaehtoista ja vaatii henkilökohtaisten tietojen, kuten kelvollisen sähköpostiosoitteen, ilmoittamista. Microsoft säilyttää rekisteröintitietoja turvallisessa paikassa erillään tuoteaktivointitiedoista. Tietoja ei luovuteta missään oloissa kolmannelle osapuolelle.

Rekisteröinti mahdollistaa erikoistarjousten ja erilaisten ilmoitusten hyödyntämisen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

NäytäKuinka tuote aktivoidaan myöhemmin?

Jos et halua aktivoida ohjelmistokopiotasi asentaessasi sen, voit aktivoida sen myöhemmin.

 • Valitse Ohje-valikosta Aktivoi tuote.

Ohjatun aktivoimistoiminnon vaiheittaisten ohjeiden avulla voit aktivoida tuotteen Internetin välityksellä tai puhelimitse.

Jos aktivoinnissa on ongelmia, ota yhteyttä asiakaspalvelun edustajaan soittamalla ohjatussa toiminnossa mainittuun puhelinnumeroon.

NäytäKuinka tuote rekisteröidään myöhemmin?

Voit käyttää Microsoft Office 2003:n ohjattua rekisteröimistoimintoa milloin tahansa.

NäytäMilloin tuote on aktivoitava?

Voit käynnistää ohjelmiston 50 kertaa ennen aktivoimista.

NäytäNäyttöön tulee Ohjattu aktivoimistoiminto ei löytänyt Internet-yhteyttä -virhesanoma

Lisätietoja tästä ongelmasta on Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelissa 822519.

NäytäMiksi näkyvissä ei ole puhelinnumeroa, johon tulee soittaa?

Microsoft-ohjelmistoja voidaan hankkia ja niihin voidaan hankkia käyttöoikeuksia usealla eri tavalla. Mahdollisia käyttöoikeuslajeja ovat yksittäiset jälleenmyyntikäyttöoikeudet, OEM-käyttöoikeudet ja volyymikäyttöoikeudet. Puhelinnumerot vaihtelevat käyttöoikeuslajin ja maan tai alueen mukaan. Valitse ohjatun aktivoimistoiminnon vaiheessa 2 omaa maatasi tai aluettasi vastaavan Microsoftin aktivoimiskeskuksen puhelinnumero.

NäytäMitä tapahtuu, jos tuotetta ei aktivoida?

Voit käynnistää ohjelmiston enintään 50 kertaa, ennen kuin tuote on aktivoitava. Tämän jälkeen ohjelmisto siirtyy rajoitetun toiminnan tilaan. Asiakirjoihin tehtyjä muutoksia ei voi tallentaa, uusia asiakirjoja ei voi luoda eivätkä useat muut toiminnot ehkä toimi. Täydet toiminnot palautuvat käyttöön, kun aktivoit ohjelmiston.

Mitkään aiemmin luodut tiedostot tai asiakirjat eivät vahingoitu rajoitetun toiminnan tilassa.

NäytäOvatko aktivoiminen ja rekisteröiminen sama asia?

Eivät. Aktivoiminen on pakollista, mutta rekisteröiminen on vapaaehtoista.

NäytäMistä tietää, että ohjelmisto on aktivoitu?

Toimi seuraavasti:

 • Valitse Ohje-valikosta Aktivoi tuote.

Jos ohjelmisto on aktivoitu, näkyviin tulee seuraava vahvistussanoma:

Tämä tuote on jo aktivoitu.

NäytäMistä käyttöoikeussopimus löytyy?

Toimi seuraavasti:

 • Valitse Ohje-valikosta Tietoja ja valitse Näytä käyttöoikeussopimus.

NäytäMistä aktivoinnin ja rekisteröinnin tietosuojalausunto löytyy?

Tietosuojalausunto on luettavissa Webissä.

 
 
Käyttö:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Word 2003