Officen käyttäminen näppäimistöltä

Järjestys, jossa valikkorivin ja työkalurivien kohdistus siirtyy CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää käytettäessä

Wordin vakio- ja muotoilutyökalurivit.
Kuvateksti 1 Kun painat CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää, kohdistus siirtyy valikkoriviltä vakiotyökaluriville.
Kuvateksti 2 Kun painat CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää uudelleen, kohdistus siirtyy vakiotyökaluriviltä muotoilutyökaluriville.
Kuvateksti 3 Kun vielä painat CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää, kohdistus siirtyy muotoilutyökaluriviltä takaisin valikkoriville.

Kaikkia työkalurivejä käytetään valikkorivin kautta. Kun ensin valitset valikkorivin ALT-näppäimellä, voit siirtyä työkalurivistä toiseen CTRL+SARKAIN-näppäimellä. Jos avoimia työkalurivejä on useita, työkalurivejä voi tarvittaessa selata käänteisessä järjestyksessä painamalla VAIHTO+CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää.

Kohdistus kiertää avointen työkalurivien kesken toistuvasti samassa järjestyksessä. Järjestys perustuu siis siihen, mitkä työkalurivit ovat auki. Myös valikkorivi on osa kiertoa. Jos avoimia työkalurivejä on kaksi, kierto tapahtuu tässä järjestyksessä:

  • valikkorivi
  • työkalurivi
  • työkalurivi
  • valikkorivi.

Valikkorivi muistuttaa joiltakin osin työkalurivejä, mutta merkittävä ero niiden välillä on se, että valikkoriviä ei voi sulkea. Valikkorivi on siis aina osa kiertoa huolimatta siitä, mitä työkalurivejä on näkyvissä.

Huomautus     Valikkorivi ei välttämättä näy kaikissa Office-ohjelmissa koko ruutu -näkymää käytettäessä. Valikkorivi ei kuitenkaan tällöinkään ole suljettu, ja sen saa näkyviin ALT-painikkeella.

Voit sulkea työkalurivin valitsemalla sen Työkalurivit-alivalikosta. Kun avoin työkalurivi valitaan, työkalurivin valintamerkki poistetaan ja työkalurivi suljetaan.