Tietojen tuominen: Tekstitiedostojen tuominen Exceliin

Ohjattu tekstin tuominen - vaihe 2, kun tuotu tiedosto sisältää erotinmerkeillä erotettuja tietoja

Kuva 1  Ohjattu tekstin tuominen - vaihe 2, jos tiedosto sisältää erotinmerkeillä erotettuja tietoja

Ohjattu tekstin tuominen - vaihe 2, kun tuotujen tietojen leveys on kiinteä

Kuva 2  Ohjattu tekstin tuominen - vaihe 2, jos tiedoston tietojen leveys on kiinteä

Se, mitä näet toisessa vaiheessa, määräytyy sen mukaan, minkä tietotyypin (erotinmerkit tai kiinteä leveys) olet valinnut ensimmäisessä vaiheessa.

Erotinmerkit-tietotyyppi

Jos vaiheessa 1 on valittu Erotinmerkit, sinun on valittava tiedostossa käytetty erotinmerkki: Sarkain, Välilyönti, Puolipiste, Pilkku tai Muu.

Sen mukaan, miltä tiedot näyttävät näytön alaosassa olevasta esikatselussa, näet, oletko valinnut oikean erotinmerkin. Jos olet valinnut oikean erotinmerkin, sarakkeet näyttävät oikein tasatuilta, kuten kuvassa 1.

Jos tiedät, että tiedostossa on käytetty useita erotinmerkkejä, valitse useita valintaruutuja. Voit tarkistaa tuloksen ohjatun toiminnon esikatselusta.

Valittavanasi on kaksi muutakin asetusta:

  • Käsittele peräkkäisiä erotinmerkkejä yhtenä     Tämän asetuksen valitseminen poistaa tarpeettomat tyhjät sarakkeet. Jos esimerkiksi teksti on erotettu sarkaimilla ja tekstikenttien välissä on kaksi sarkainta yhden sijasta, tämän asetuksen valitseminen poistaa ylimääräiset tyhjät sarakkeet. Esikatselusta näet, onko tämä valinta tarpeellinen.
  • Tekstin tarkenne     Voit valita kaksinkertaisen lainausmerkin ("), yksinkertaisen lainausmerkin (') tai ei yhtään tai voit jättää tämän asetuksen tyhjäksi. Tekstitiedostoissa käytetään joskus tekstierottimia (" tai '), joilla ilmaistaan merkkijonon alku ja loppu. Näet esikatselusta, sisältääkö teksti tekstierottimia. Esimerkiksi nimen ympärillä olevat lainausmerkit (kuten "Liisa Virtanen") ilmaisevat merkkijonon alun ja lopun. Valitse Ei mitään, jos haluat Excelin pysähtyvän kunkin tekstierottimen kohdalla yrittämättä tulkita merkkijonoja. Jos valitset Ei mitään, Excel ei tuo tekstierottimia.

Kiinteäleveyksinen-tietotyyppi

Jos ensimmäisessä vaiheessa on valittu Kiinteäleveyksinen-tietotyyppi, erotinmerkin ja muiden edellä kuvattujen asetusten sijasta, voit korjata sarakkeiden rajat napsauttamalla niitä, jos ne eivät ole oikein. Näet esikatselusta, miltä sarakkeet näyttävät. Katso kuvaa 2.