Mitä on tiedettävä ennen mallin luomista

Kun mietit millaisen mallin haluat luoda ja kuka sitä käyttää, muista nämä asiat.

Artikkelin sisältö


geopoliittiset kysymykset

On vaikea suunnitella malleja jokaisen käyttöön. Kun teet malleista sopivia useamman asiakkaan käyttöön, voit tunnistaa yleiset geopoliittiset ongelmat ja välttää niitä.

Käytä:

  • Vaihtelevasti etnisyyttä, ikiä ja sukuja eri malleissa
  • Uskonnollisia kuvia ja kieltä vain oikeassa asiayhteydessä, kuten lomakorteissa tai uskonnollisten juhlien kutsuissa

Ota huomioon:

  • Käsimerkkejä sisältävät valokuvat, grafiikka ja taide voivat olla sopimatonta materiaalia joillekin käyttäjille
  • Kartat ja liput voivat olla arkaluontoista materiaalia

Sivun alkuun Sivun alkuun

Oikeat vastaanottajat

Varmista, että sisältö on sopivaa oikeille vastaanottajille. Esimerkiksi puhekielisten sanojen, valuutan ja ajan tai muiden mittayksiköiden viittausten on noudatettava mallin julkaisupaikan paikallisia käytäntöjä.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Käytön helppous (helppokäyttöisyys)

Jotkut käyttäjät käsittelevät mallejasi käyttämällä helppokäyttötoimintoja, kuten näytönlukuohjelmia ja suuria kontrastiasetuksia. Tapa, jolla luot malleja (esimerkiksi valitsemasi fontin väri ja taustaväri sekä rakenne) voi vaikuttaa siihen, miten helppokäyttöisiä ne ovat käyttäjille.

Lisätietoja on ohjeessa Paranna mallien helppokäyttöisyyttä toimintarajoitteisia käyttäjiä varten.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Tekninen tarkkuus

Kaikkien mallin sisältämien tietojen on oltava paikkansapitäviä. Teknisten ominaisuuksien, kuten makrojen ja laskutoimitusten on toimittava oikein. Jos malli sisältää virheitä tai jos se ei toimi oletetusti, se voidaan poistaa verkkosivustolta.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Oikeakielisyysvaatimukset

Varmista, että mallien kaikki tiedot vastaavat oikeinkirjoituksen, kieliopin, välimerkkien ja tekniikan oikeakielisyysvaatimuksia. Viittaa uusimpiin tunnettuihin oikeakielisyyden teoksiin, kuten Osmo Ikolan Nykysuomen opas.

Jos luot asiakirjamallin tietyn alan tai ammatin käyttöön, kuten liikekirjeen, teknisen raportin tai laillisen materiaalin, varmista, että asiakirjan tyyli vastaa uusimpia vaatimuksia. Tyylien ja vaatimusten muuttuessa näiden mallien päivittäminen on sinun vastuullasi.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Lailliset nimeämisvaatimukset

 Tärkeää   Varmista tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja tietosuojasyistä, että mallien henkilöiden tai yritysten nimet, osoitteet, puhelinnumerot, verkkosivuston URL-osoitteet ja sähköpostiosoitteet noudattavat Microsoftin laillisia nimeämisvaatimuksia. Lisätietoja jokaisesta tuotteesta, jolle luot malleja, saat verkossa olevan paikkamerkin ja esimerkkitekstin ohjeista.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Oikeudet sisällön uudelleen jakamiseen

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat lisätietoja siitä, miten sinä tai Microsoft voivat jakaa malleja uudelleen, ota yhteyttä Microsoftin edustajaan.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Vihjeitä ja työkaluja Microsoft Officen käyttämistä varten

Lisätietoja Microsoft Office -tuotteista, tai ohjeita ja toimintaohjeita saat Microsoft Officen ohjeet -verkkosivustosta.

Lisätietoja Office 2010 -tiedoston tallentamisesta mallina saat:

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Word 2010, Access 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007