Access 2010: valikko- ja valintanauhakomentojen vastaavuuksien työkirja

 Access 2010: valikko- ja valintanauhakomentojen vastaavuuksien työkirja 

Kuvaus

Tietoja siitä, mistä Access 2003 -komennot löytyvät Access 2010:ssä. Tämä Excel-työkirja sisältää taulukoita, joissa on kerrottu vanhojen valikkokomentojen sijainti Access 2010:ssä.