SharePoint-tuotteiden helppokäyttötoiminnot

SharePoint-tuotteet ja -tekniikat sisältävät toimintoja, joiden ansiosta ohjelma on helppokäyttöisempi myös useammille sellaisille käyttäjille, joilla on esimerkiksi heikentynyt näkö, liikuntarajoite tai muita toimintarajoitteita. Esimerkiksi SharePointin pikanäppäinten ja valintanäppäinten avulla voi tehdä monia asioita ilman hiirtä. SharePointissa on myös käyttöä helpottavia apuvälineitä käyttäville käyttäjille (esimerkiksi näytönlukuohjelman käyttäjille) suunniteltu helppokäyttötila, jossa ohjelmiston osista luodaan erilaisia versioita – vaikkapa mukautettuja lomakkeita – jos esimerkiksi näytönlukuohjelma ei pysty käsittelemään alkuperäistä elementtiä.

Tässä artikkelissa kuvattujen helppokäyttötoimintojen lisäksi myös kaikissa SharePointin käyttöön liittyvissä tuotteissa on erilaisia helppokäyttötoimintoja ja apuohjelmia. Näitä tuotteita ovat Internet Explorer, Office Online -sovellukset, Microsoft Windows, Microsoft Office ja Lync. Lisätietoja on kohdassa Microsoft-tuotteiden helppokäyttötoiminnot. Jos käytät SharePointia muussa selaimessa kuin Internet Explorerissa, katso lisätietoja selaimen ohjeista.

 Huomautus    Tämän ohjeaiheen tiedot koskevat vain käyttäjiä, joilla on Microsoft-tuotteiden käyttöoikeus Yhdysvalloissa. Muualla asuvat henkilöt ovat saaneet tuotteen mukana tytäryhtiön tiedot, joissa luetellaan Microsoftin tukipalvelun puhelinnumerot ja osoitteet. Ota yhteyttä tytäryhtiöön selvittääksesi, onko tässä artikkelissa kuvattuja tuotteita ja palveluja käytettävissä omalla alueellasi.

Sisältö


Pikanäppäimet

Monia toimintoja ja komentoja voi suorittaa suoraan näppäimistöltä. Voit siirtyä sivun elementistä toiseen painamalla SARKAINTA tai VAIHTO+SARKAIN-näppäinyhdistelmää. SharePointissa on pikanäppäimiä monien komentojen suorittamiseen. Yksityiskohtaiset kuvaukset kaikista pikanäppäimistä on kohdassa Pikanäppäimet.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Helppokäyttötila

SharePoint toimii sujuvammin käyttöä helpottavien työkalujen (esimerkiksi näytönlukuohjelmien) kanssa, kun käytössä on helppokäyttötila. Helppokäyttötilasta on hyötyä esimerkiksi silloin, kun näytönlukuohjelma löytää näytöstä elementin, kuten tietyntyyppisen lomakkeen, jota se ei ymmärrä.

Jo SharePointin suunnitteluvaiheessa useimmat käyttöliittymäelementit, kuten lomakkeet, linkit ja painikkeet, on suunniteltu toimimaan hyvin helppokäyttötyökalujen kanssa. Käyttäjät voivat kuitenkin mukauttaa SharePoint-sivustoja ja lisätä niihin ohjausobjekteja tai muita elementtejä, jotka eivät toimi hyvin helppokäyttötyökalujen kanssa. Helppokäyttötila voi tällöin näyttää mukautetun toiminnon vastaavana tavallisena HTML-koodina, jota työkalu voi käyttää. Kaikista mukautetuista elementeistä ei voi luoda eri versiota, mutta toiminnosta voi olla monissa tilanteissa apua.

Helppokäyttötilan ottaminen käyttöön

Jos haluat ottaa helppokäyttötilan käyttöön, paina SARKAINTA heti, kun olet aktivoinut sivun selaimessa. Paina SARKAINTA, kunnes kohdistus on Ota helppokäyttötila käyttöön -linkissä, ja paina sitten ENTER-näppäintä. Jos alkuperäinen kohdistus ei ole ollut sivun alussa, SARKAINTA on painettava useita kertoja.

Helppokäyttötilan poistaminen käytöstä

Jos haluat poistaa helppokäyttötilan käytöstä, paina SARKAINTA heti, kun olet aktivoinut sivun selaimessa. Paina SARKAINTA, kunnes kohdistus on Ota helppokäyttötila käyttöön -linkissä, ja paina sitten SARKAINTA toistuvasti, kunnes siirryt kohtaan Poista helppokäyttötila käytöstä.

Tietoja helppokäyttötilasta

Helppokäyttötila muuttaa tapaa, jolla sivu näkyy sinulle – ei sivuston muille käyttäjille. Koska helppokäyttötila koskee vain paikallista tietokonetta, kukaan muu ei tiedä, että olet ottanut tämän asetuksen käyttöön. Helppokäyttötila säilyy, kunnes poistat sen käytöstä tai kunnes selain suljetaan. Helppokäyttötila on erityisen hyödyllinen seuraavien kohteiden käsittelyssä:

 • Valikot     Avattavan valikon asemesta valikkokohteet näkyvät hyperlinkkeinä uudessa selainikkunassa. Esimerkiksi SARKAIN siirtyy ensin SharePoint-sivuston Sivuston toiminnot -valikkoon. Jos helppokäyttötila on käytössä, uuteen ikkunaan tulee näkyviin Sivuston toiminnot -valikon ne vaihtoehdot, joiden käyttöoikeus sinulla on. Kukin vaihtoehto näkyy linkkinä, koska käyttöä helpottavien apuvälineiden on helpompi tulkita linkkejä.
 • Optimoidut kentät     Tiettyjen kenttien tulkitseminen tuottaa vaikeuksia käyttöä helpottaville apuvälineille. Kun helppokäyttötila on käytössä, tällaiset kentät korvataan kentillä, jotka on optimoitu käyttöä helpottavia apuvälineitä varten. Jotkin luettelot esimerkiksi tukevat erikoistekstikenttiä, joihin käyttäjät voivat lisätä muotoiltua tekstiä, kuvia, taulukoita ja hyperlinkkejä. Jotkin käyttöä helpottavat apuvälineet eivät kuitenkaan osaa lukea erikoistekstikenttiä siksi, että ne näkyvät selaimessa tietyllä tavalla. Kun otat helppokäyttötilan käyttöön, SharePoint korvaa nämä kentät tavallisella tekstillä, jota käyttöä helpottavat apuvälineet osaavat lukea.

Erikoistekstikenttien lisäksi myös useat muuntyyppiset kentät korvataan helppokäyttötilassa vaihtoehtoisilla kentillä.

NäytäHelppokäyttötilan kenttien ja vaihtoehtoisten kenttien luettelo

Kenttä vakiotilassa Vaihtoehtoinen kenttä helppokäyttötilassa
Erikoistekstikenttä Usean rivin tekstikenttä
Graafiset yhteenvetokaaviot (kyselyitä varten) Taulukko, jossa on taulukon otsikoita
Gantt-kaavio (projektiluettelossa)

Taulukko, jossa on taulukon otsikoita

Taulukko, jossa on taulukon otsikoita, näkyy vakiotilassa myös Gantt-kaavion alla.

Yhteystietovalitsin Tekstikenttä

 Huomautus    Helppokäyttötila ei heikennä toimintojen käyttömahdollisuuksia. Sen sijaan se mahdollistaa sivun osien erilaiset muodostamismenetelmät niin, että sivun osat ovat yhteensopivia käyttöä helpottavien apuvälineiden kanssa.

Sivun alkuun Sivun alkuun

SharePointin ohje Office.com-sivustossa

Jotta Office.com-sivustossa on helpompi siirtyä sivulta toiselle näppäimistön avulla, käytössä on valintanäppäimiä, joiden avulla kohdistus voidaan sijoittaa sivun tiettyihin osiin. Valintanäppäimen painamisen jälkeen voit valita haluamasi osan painamalla ENTER-näppäintä. Voit esimerkiksi avata Office.com-aloitussivun painamalla missä tahansa sivuston sivussa ALT+1-näppäinyhdistelmää ja painamalla sitten ENTER-näppäintä.

Valintanäppäimet on suunniteltu toimimaan Microsoft Internet Explorerissa (versiot 5.x, 6.x, 7.x, 8.x ja 9). Valintanäppäimet eivät välttämättä toimi, jos käytössä on jokin muu selain tai Internet Explorerin vanhempi versio.

Valintanäppäinten käyttäminen

Seuraavassa luettelossa on ohjeet yleisimpien pikanäppäinten käytöstä.

 • Voit siirtää kohdistuksen sivun alatunnisteen Helppokäyttötoiminnot-linkkiin painamalla ALT+0 (nolla). Avaa sitten linkki painamalla ENTER-näppäintä.
 • Jos haluat siirtää kohdistuksen valintanauhan Aloitus-välilehteen, paina ALT+1.
 • Voit siirtää kohdistuksen Aloitus-välilehdestä valintanauhan muihin välilehtiin painamalla SARKAINNÄPPÄINTÄ.
 • Voit siirtää kohdistuksen Haku-ruutuun painamalla ALT+3. Kirjoita hakuehto ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 • Voit siirtää kohdistusta tulosten sivulla (esimerkiksi hakutuloksissa) painamalla ALT+/ (vinoviiva).
 • Jos sivulla on Edellinen-nuoli (edelliselle sivulle siirtymistä varten), voit siirtää kohdistuksen nuoleen painamalla ALT+, (pilkku).
 • Jos sivulla on Seuraava-nuoli (seuraavalle sivulle siirtymistä varten), voit siirtää kohdistuksen nuoleen painamalla ALT+. (piste).

Sivun alkuun Sivun alkuun

Sarkainjärjestys ja siirtyminen

Sarkainjärjestys on järjestys, jossa kohdistus siirretään käyttöliittymän elementistä toiseen painamalla SARKAINTA. Sivuston sivuilla ja siirtymiseen liittyvissä elementeissä, kuten valintanauhassa, käytetään loogista sarkainjärjestystä.

Seuraavat linkit ovat sarkainjärjestyksen kolme ensimmäistä vaihtoehtoa:

 • Ota helppokäyttötila käyttöön – ottaa helppokäyttötilan käyttöön SharePointissa
 • Ohita valintanauhan komennot – ohittaa valintanauhan komentojen kohdistuksen ja siirtää kohdistuksen suoraan siirtymislinkkeihin
 • Siirry pääsisältöön – ohittaa valintanauhan komennot ja siirtymislinkit ja siirtää kohdistuksen suoraan sivun pääsisältöalueeseen.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Jäsennysten otsikkotunnisteet

Jotta sivustojen käyttö olisi helpompaa, SharePoint-sivustoissa on käytössä sivun otsikkotunnisteet. Otsikkotunnisteet auttavat ymmärtämään, kuinka tiedot on järjestetty sivulle. Otsikkotunnisteet (H1, H2, H3 ja H4) jäsentävät sivun sisällön. Jos käytät helppokäyttötyökalua, kuten näytönlukuohjelmaa, voit määrittää sen lukemaan vain sivun otsikkotunnisteet. Jäsennys auttaa hahmottamaan sivun asettelua ja siirtymään haluamaasi otsikkoon.

Esimerkiksi sivuston aloitussivulla on seuraavat tunnisteet:

 • Yksi H1-tunniste, jonka sisältää sivuston otsikon
 • Yksi H2-tunniste, jonka sisältää sivun otsikon
 • Yksi H3-tunniste Näytä sivuston kaikki sisältö -linkin ympärillä sekä toinen H3-tunniste kunkin verkko-osan ympärillä.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Windowsin puheentunnistuksen käyttäminen Windows Vistassa ja Windows 7:ssä

Windowsin puheentunnistus on puheeseen perustuva helppokäyttötyökalu, joka on käytettävissä Windows Vistassa ja Windows 7:ssä. Windowsin puheentunnistuksen avulla käyttäjät voivat tehdä toimia puhekomennoilla näppäimistön tai hiiren asemesta.

Windowsin puheentunnistuksen käyttämiseen tietyissä sivun valikoissa liittyy tunnettuja ongelmia. Tällaisia valikoita ovat esimerkiksi Uusi, Lataa, Tervetuloa, käyttäjä sekä tiedostokirjaston tiedostojen avattavien valikoiden vaihtoehdot.

Jos haluat käyttää valikoita Windowsin puheentunnistuksen avulla, aktivoi helppokäyttötila seuraavasti:

 1. Avaa sivuston aloitussivu selaimeen ja sano sitten "Press TAB", kunnes näytössä näkyy Ota helppokäyttötila käyttöön -linkki.
 2. Sano "Press ENTER".
 3. Jos haluat käyttää jakopainikkeen valikkoa, kuten luettelotyökalurivin Uusi- tai Lataa palvelimeen -painikkeen valikkoa, tai jos haluat käyttää tiedostokirjaston tiedoston valikkovaihtoehtoja, tuo kohdistus osaan sanomalla ensin "Press TAB" ja sano sitten "Press ALT DOWN ARROW".

Näkyviin tulee uusi selainikkuna, jossa on linkkejä valikosta.

 Huomautus    Sano useamman kuin yhden komennon sisältävissä valikoissa "Press ALT DOWN ARROW".

Sivun alkuun Sivun alkuun

Lisätietoja helppokäyttötoiminnoista

Microsoftin Helppokäyttötoiminnot -sivustossa on tietoja tekniikoista, jotka helpottavat toimintarajoitteisten käyttäjien elämää. Sivuston tiedoista on hyötyä käyttäjille itselleen, heidän ystävilleen ja perheilleen, avustusjärjestöjen työntekijöille, opettajille ja asianajajille.

Käytettävissä on myös maksuton sähköisessä muodossa jaettava uutiskirje, joka sisältää uusimmat Microsoft-tuotteiden helppokäyttötoimintoja koskevat aiheet. Voit tilata uutiskirjeen Accessibility Update -uutiskirjeen ilmainen tilaus -sivustosta.

Lisätietoja verkkosivujen laatimisesta helppokäyttöisemmiksi on kohdassa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Kerro mielipiteesi

Haluamme parantaa SharePoint-tuotteiden ja -tekniikoiden helppokäyttöisyyttä. Kerro palautteen muodossa, kuinka olemme siinä onnistuneet ja kuinka voisimme edelleen kehittyä.

Voit antaa palautetta helppokäyttötoiminnoista valitsemalla minkä tahansa Microsoft Office.com -sivun alalaidasta Ota yhteyttä.

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online -verkkosivusto, SharePoint Online Enterprise (E1 & E2), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business Premium, SharePoint Online yrityksille (E3 & E4), SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, SharePoint-hallintakeskus