Kuva-Web-osa

Kuva-Web-osan avulla voit lisätä kuvan tai grafiikan Web-osa-sivulle. Kuva on helpointa suhteuttaa sivun muihin Web-osiin ohjaamalla osan sisällä kuvan pysty- ja vaakasuoraa tasausta sekä taustaväriä. Ohjaus tapahtuu muokkaamalla ominaisuuksia jaetussa näkymässä.Esimerkkejä Kuva-Web-osan käytöstä

Kuva-Web-osan avulla voit

 • lisätä sivulle yrityksen tai projektin logon
 • näyttää työntekijöiden tai tuotteiden valokuvia
 • tehdä sivusta visuaalisesti houkuttelevamman.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Kuvan näyttötavat

Kuvan voi tuoda näyttöön jommallakummalla seuraavista tavoista:

 • Lisää tiedostopolku tai hyperlinkki kuvatiedostoon Kuvan linkki -ominaisuuden tekstiruudussa. Tässä tapauksessa kuva on staattinen eikä muutu (ellet muokkaa ominaisuutta).
 • Yhdistä Kuva-Web-osa toiseen, tiedostopolun tai hyperlinkin tuottavaan Web-osaan. Tässä tapauksessa kuva voi olla dynaaminen ja muuttua toisen Web-osan toiminnon mukaan, esimerkiksi kun käyttäjä valitsee rivin Luettelonäkymä-Web-osasta.

Voit yhdistää esimerkiksi yhteystietoja sisältävän Luettelonäkymä-Web-osan Kuva-Web-osaan. Aina kun valitset rivin Yhteystieto-Web-osasta, joka sisältää sarakkeen, jossa on hyperlinkki tiedostoon, jossa on yhteyshenkilön valokuva, valokuva näkyy Kuva-Web-osassa.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Yhteyden muodostaminen Kuva-Web-osasta toiseen Web-osaan

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Sivuston toiminnot -valikko Muokkaa sivua.
 2. Napsauta Web-osa-valikkoa Web-osan Muokkaa-valikko ja valitse Yhteydet.
 3. Valitse Hae kuva kohteesta ja napsauta sen Web-osan nimeä, johon haluat muodostaa linkin.

 Huomautus   Jos Kuvan linkki -ominaisuudella on jo arvo, kun yhdistät Kuva-Web-osan toiseen Web-osaan, Kuvan linkki -ominaisuus ohitetaan. Jos Kuva-Web-osa on jo yhdistetty toiseen Web-osaan ja haluat määrittää arvon Kuvan linkki -ominaisuudelle, yhteys on ensin poistettava.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Kuva-Web-osan mukautetut ominaisuudet

Kuva-Web-osan mukautetut ominaisuudet näkyvät jäljempänä.

 Huomautus   Näitä mukautettuja ominaisuuksia ei voi katsella tai muokata omassa näkymässä.

Ominaisuus: Kuvaus:
Kuvan linkki

Määrittää tiedostopolun tai hyperlinkin kuvan, joka näytetään Kuva-Web-osassa.

Seuraavia tiedostomuotoja tuetaan käytössä olevan selaimen mukaan:

Grafiikkatiedoston muoto: Tiedostotyyppi:
BMP (Windows-bittikartta) .bmp
EMF (Windows Enhanced Metafile) .emf
GIF (Graphics Interchange Format) .gif
JPEG (Joint Photographic Experts Group) .jpg, .jpeg
PNG (Portable Network Graphics). .png

Jos Kuvan linkki -ominaisuus ei ole käytettävissä, Kuva-Web-osasta on yhteys toiseen Web-osaan, joka tuottaa kuvan.

Vaihtoehtoinen teksti Määrittää tekstin, joka näkyy, kun käyttäjä vie osoittimen kuvan kohdalle. Tämä teksti näytetään, kun kuva ei ole käytettävissä.
Kuvan tasaus pystysuunnassa Sijoittaa kuvan pystysuoraan Kuva-Web-osan sisälle. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Yläreunaan, Keskelle tai Alareunaan. Oletusarvona on Keskelle.
Kuvan tasaus vaakasuunnassa Sijoittaa kuvan vaakasuoraan Kuva-Web-osan sisälle. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Vasemmalle, Keskelle tai Oikealle. Oletusarvona on tasaus keskelle.
Web-osan taustaväri

Määrittää Kuva-Web-osan ikkunan värin, joka näkyy kuvan takana. Oletusväri on nykyisen teeman taustaväri.

Voit määrittää värin napsauttamalla tekstiruudun oikealla puolella olevaa Painikkeen kuva -painiketta ja tekemällä jonkin seuraavista toimista:

 • Valitse väriruudukosta väri.
 • Kirjoita HTML-värin nimi.
 • Kirjoita RGB-väriarvo.

Voit valita taustaväriksi sivuston teeman taustavärin valitsemalla Web-osan taustaväri -valintaikkunan Läpinäkyvä-vaihtoehdon.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Web-osien yhteiset ominaisuudet

Kaikilla WWW-osilla on yhteisiä ominaisuuksia, jotka määrittävät niiden ulkoasun, asettelun ja lisäominaisuudet.

 Huomautus   Työkaluruudussa näkyvät yleiset WWW-osan ominaisuudet saattavat erota tässä esitetyistä seuraavista syistä:

 • Jotta voit nähdä työkaluruudun Lisäasetukset-osan, sinulla on oltava tarvittavat käyttöoikeudet.
 • WWW-osan kehittäjä on saattanut päättää tietyn WWW-osan osalta, että yhtä tai useaa yhteistä ominaisuutta ei näytetä, tai on luonut ja haluaa näyttää muitakin ominaisuuksia kuin ne, jotka näkyvät työkaluruudun Ulkoasu-, Asettelu- ja Lisäasetukset-osissa.
 • Jotkin käyttöoikeus- ja ominaisuusasetukset saattavat poistaa käytöstä tai piilottaa WWW-osien ominaisuuksia.

Ulkoasu

Ominaisuus: Kuvaus:
Otsikko Määrittää WWW-osan otsikkorivillä näkyvän WWW-osan nimen.
Korkeus Määrittää WWW-osan korkeuden.
Leveys Määrittää WWW-osan leveyden.
Chrome-tila Määrittää, näkyykö koko WWW-osa sivulla, kun käyttäjä avaa WWW-osa-sivun. Oletusarvon mukaan tilana on Normaali, jolloin koko WWW-osa näkyy. Vain otsikkorivi näkyy, kun tilana on Pienennetty.
Chrome-tyyppi Määrittää, näkyvätkö otsikkorivi ja WWW-osan kehyksen reuna.

Asettelu

Ominaisuus: Kuvaus:
Ei näy

Määrittää, näkyykö WWW-osa, kun käyttäjä avaa WWW-osa-sivun. Jos valintaruutu on valittu, WWW-osa näkyy vain sivua käsiteltäessä ja sen nimen jäljessä näkyy teksti (Piilotettu).

Voit piilottaa WWW-osan, jos haluat käyttää sitä toisen WWW-osan tietolähteenä WWW-osayhteyden välityksellä mutta et halua, että WWW-osa näkyy.

Suunta Määrittää WWW-osan sisältämän tekstin suunnan. Esimerkiksi arabiankielinen teksti kirjoitetaan oikealta vasemmalle, kun taas englanti ja useimmat muut Euroopan kielet ovat vasemmalta oikealle kirjoitettavia kieliä. Tämä asetus ei ehkä ole käytettävissä kaikentyyppisiä WWW-osia käytettäessä.
Vyöhyke

Määrittää vyöhykkeen, jossa WWW-osa WWW-osa-sivulla sijaitsee.

 Huomautus   WWW-osa-sivun vyöhykkeet eivät näy luetteloruudussa, jos sinulla ei ole oikeuksia muokata vyöhykkeitä.

Vyöhykkeen indeksi

Määrittää WWW-osan sijainnin vyöhykkeessä, kun WWW-osa-sivu sisältää useita WWW-osia.

Voit määrittää järjestyksen kirjoittamalla positiivisen kokonaisluvun tekstiruutuun.

Jos WWW-osien järjestys vyöhykkeessä on ylhäältä alaspäin, arvo 1 tarkoittaa, että WWW-osa näkyy vyöhykkeessä ylimpänä. Jos WWW-osat järjestetään vasemmalta oikealle, arvo 1 tarkoittaa, että WWW-osa näkyy vyöhykkeessä äärimmäisenä vasemmalla.

Kun lisäät WWW-osan tyhjään vyöhykkeeseen, jonka järjestys on ylhäältä alaspäin, WWW-osan Vyöhykkeen indeksi -arvo 0. Kun tämän jälkeen lisäät vyöhykkeen alareunaan toisen WWW-osan, sen Vyöhykkeen indeksi -arvo on 1. Voit siirtää myöhemmin lisäämäsi WWW-osan vyöhykkeessä ylimmäiseksi määrittämällä sen arvoksi 0 ja ensimmäiseksi lisäämäsi WWW-osan arvoksi 1.

 Huomautus   Jokaisella vyöhykkeen WWW-osalla on oltava yksilöllinen Vyöhykkeen indeksi -arvo. Tämän vuoksi muuttaessasi yhden WWW-osan indeksiarvon myös muiden samassa vyöhykkeessä sijaitsevien WWW-osien indeksiarvot muuttuvat.

Lisäasetukset

Ominaisuus: Kuvaus:
Salli pienentäminen Määrittää, voiko WWW-osan pienentää.
Salli sulkeminen Määrittää, voiko WWW-osan poistaa WWW-osa-sivulta.
Salli piilottaminen Määrittää, voiko WWW-osan piilottaa.
Salli alueen vaihtaminen Määrittää, voiko WWW-osan siirtää toiseen vyöhykkeeseen.
Salli yhteydet Määrittää, voiko WWW-osasta olla yhteyksiä muihin WWW-osiin.
Salli muokkaaminen omassa näkymässä Määrittää, voiko WWW-osan ominaisuuksia muokata omassa näkymässä.
Vientitila Määrittää niiden tietojen tason, joiden viennin tämä WWW-osa sallii. Määrityksen mukaan tämä asetus ei ehkä ole käytettävissä.
Otsikon URL-osoite Määrittää WWW-osasta lisätietoja sisältävän tiedoston URL-osoitteen. Tiedosto näkyy erillisessä selainikkunassa, kun napsautat WWW-osan otsikkoa.
Kuvaus: Määrittää kohdeohjeen, joka tulee näkyviin, kun hiiren osoitin pysäytetään WWW-osan otsikon tai WWW-osan kuvakkeen kohdalle. Tämän ominaisuuden arvoa käytetään, kun WWW-osia etsitään käyttämällä työkaluruudun Etsi WWW-osia -valikon Etsi-komentoa seuraavissa WWW-osavalikoimissa: Sivusto, Näennäispalvelin ja WWW-osa-sivu.
Ohjeen URL-osoite Määrittää tietoja WWW-osasta sisältävän ohjetiedoston sijainnin. Ohjesisältö tulee näkyviin erilliseen selainikkunaan, kun valitset WWW-osa-valikosta Ohje.
Ohjetila

Määrittää, kuinka selain näyttää WWW-osan ohjesisällön.

Valitse jokin seuraavista:

 • Modal Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tätä ominaisuutta. Käyttäjän on suljettava tämä ikkuna ennen palaamistaan WWW-sivulle.
 • Modeless Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tätä ominaisuutta. Käyttäjän ei tarvitse sulkea tätä ikkunaa ennen palaamistaan WWW-sivulle. Tämä on oletusarvo.
 • Navigate Avaa WWW-sivun nykyisessä selainikkunassa.

 Huomautus   Vaikka mukautetut Microsoft ASP.NET -WWW-osat tukevatkin tätä ominaisuutta, oletusarvoiset Windows SharePoint Services 3.0 -ohjelman ohjeaiheet avautuvat vain erilliseen selainikkunaan.

Luettelon kuvan kuvakkeen URL-osoite Määrittää sen tiedoston sijainnin, joka sisältää WWW-osan kuvakkeena WWW-osien luettelossa käytettävän kuvan. Kun koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.
Otsikon kuvan kuvakkeen URL-osoite Määrittää sen tiedoston sijainnin, joka sisältää WWW-osan kuvakkeena WWW-osa-otsikkorivillä käytettävän kuvan. Kun koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.
Tuonnin virhesanoma Määrittää sanoman, joka näytetään, jos WWW-osan tuonnin yhteydessä ilmenee ongelma.

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
SharePoint Server 2007, Windows SharePoint Services 3.0