Tiedostomallin määrittäminen tiedosto- tai lomakekirjastolle

Kun luot tiedosto- tai lomakekirjaston, voit määrittää kirjastolle oletusarvoisen tiedostomallin. Kun käyttäjä aloittaa tiedoston luomisen kirjastoon, määritetty oletusmalli avautuu sovelluksessa, jota tiedoston luominen edellyttää. Voit esimerkiksi määrittää tiedostokirjastolle Microsoft Office Word 2010 -mallin. Tällöin malli avautuu Wordissa.

Jos haluat määrittää lisäasetuksia tai määrittää kaikissa uusissa tiedostoissa näkyvän oletussisällön, kuten markkinakampanjaehdotuksen jäsennyksen tai alatunnistetekstinä näkyvän vastuuvapautuslauseen, voit lisätä nämä tiedot malliin.

Sisältö


Tietoja tiedosto- tai lomakekirjaston tiedostomalleista

Kun luot tiedosto- tai lomakekirjaston, voit määrittää kirjastolle oletusarvoisen tiedostomallin. Kun käyttäjä aloittaa tiedoston luomisen kirjastoon, määritetty oletusmalli avautuu sovelluksessa, jota tiedoston luominen edellyttää. Voit esimerkiksi määrittää tiedostokirjastolle Microsoft Office Word 2010 -mallin. Tällöin malli avautuu Wordissa.

Jos haluat määrittää lisäasetuksia tai määrittää kaikissa uusissa tiedostoissa näkyvän oletussisällön, kuten markkinakampanjaehdotuksen jäsennyksen tai alatunnistetekstinä näkyvän vastuuvapautuslauseen, voit lisätä nämä tiedot malliin.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Tiedostotyypit, jotka voi ja joita ei voi tallentaa SharePoint-kirjastoon

Eteen voi tulla jokin seuraavista tilanteista tiedostotyypin mukaan:

SharePoint-tekniikoiden kanssa yhteensopivat tiedostot   Jotta käyttäjä voi luoda tiedoston tiedostokirjastoon Uusi-komennolla, tiedostomallin on oltava luotu SharePoint 2010:n kanssa yhteensopivalla ohjelmalla, kuten Microsoft Office Word 2010:llä. Kun luot uuden tiedoston lomakekirjastoon, oletusohjelma voi olla XML-pohjainen lomakkeensuunnitteluohjelma, joka on yhteensopiva SharePoint 2010:n kanssa (esimerkiksi Microsoft InfoPath 2010).

Muiden ohjelmien tiedostot   Useimpien muiden ohjelmien tiedostot voidaan tallentaa kirjastoon, ja niitä voidaan hallita siellä. Tiedostoa ei kuitenkaan välttämättä tarvitse luoda tiedostokirjastossa, vaan voit luoda tiedoston omassa ohjelmassasi ja lisätä sen myöhemmin kirjastoon.

Estetyt ohjelmatiedostot   Tietoturvasyistä joidenkin tiedostotyyppien, kuten .exe-tiedostojen, tallentaminen kirjastoon on estetty.

Lisätietoja estetyistä tiedostotyypeistä saat napsauttamalla Katso myös -osan linkkejä.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Kaksi tiedostomalleja käyttävää kirjastotyyppiä

Kaksi tiedostomalleja käyttävää kirjastotyyppiä ovat tiedosto- ja lomakekirjasto.

Tiedostokirjastot   Tiedostokirjastoon voit tallentaa ja siellä voit hallita useita eri tiedostotyyppejä, esimerkiksi asiakirjoja, laskentataulukoita, esityksiä ja tekstitiedostoja. Tiedostokirjasto on usein tavallisin sivuston sijainti, jossa tiedostoja luodaan, päivitetään ja hallitaan ja jossa niitä jaetaan ja työstetään yhdessä organisaation muiden työntekijöiden kanssa. Tiedostokirjasto voi olla yleinen tiedostosäilö, tai sitä voidaan käyttää määrättyyn tarkoitukseen. Esimerkiksi markkinointiryhmällä voi olla omat tiedostokirjastot suunnitteluaineistoa, lehdistötiedotteita ja julkaisuja varten.

Lomakekirjastot   Lomakekirjaston avulla voit mutkattomasti jakaa ja seurata tietojen keräämiseen tarkoitettuja XML-pohjaisia lomakkeita. Voit esimerkiksi luoda lomakekirjaston osaston kuluraporttilomakkeita varten. Kuluraporttilomakemalli on tallennettu lomakekirjastoon oletusarvoiseksi tiedostomalliksi. Kun käyttäjä luo kuluraportin, hän avaa mallin, joka on kuluraportin asettelun, kentät ja laskutoimitukset sisältävä tyhjä lomake. Kun lomake täytetään, kuluraportin tiedot (vain tiedot) tallennetaan XML-tiedostona lomakekirjastoon. Kun tiedot erotellaan lomakkeesta, yksittäisten kuluraporttien käsittely muissa järjestelmissä, tietojen yhdistäminen sekä tietojen vienti tarkempaa analysointia varten on helpompaa.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Tiedostomallien sijainti kirjastossa

Kun tiedosto- tai lomakekirjastolle on määritetty oletustiedostomalli, malli sijaitsee kirjaston Lomakkeet-kansiossa.

Jos haluat tarkastella kirjaston tiedostomallia, avaa tiedostomallin sisältämä Lomakkeet -kansio Windowsin Resurssienhallinnassa.

Tiedostokirjaston Kansiot-kansion sisältö

Oletusarvon mukaan tiedostokirjasto sisältää tiedostomallin .dotx, mutta voit vaihtaa tämän tiedoston tarvittaessa. Jos haluat määrittää jonkin muun mallin, luo malli ensin SharePoint 2010 -yhteensopivassa ohjelmassa, kuten Office Word 2010:ssä, ja tallenna malli kirjaston Lomakkeet-kansioon. Määritä sitten mukautetun mallin osoite kirjastossa.

Oletusarvon mukaan lomakekirjasto sisältää paikkamerkkitiedoston, jonka nimi on template.xml. Tämä tiedosto on korvattava luomallasi lomakemallilla.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Lomakekirjaston tiedostomallin luominen

Kun haluat luoda mallin lomakekirjastoon tai mukauttaa kirjaston mallia, voit käyttää XML-pohjaista SharePoint 2010 -yhteensopivaa suunnitteluohjelmaa, kuten Microsoft Office InfoPath 2010:tä. Lomakkeensuunnitteluohjelmaan verrattuna sen käytöstä voi olla tiettyjä lisäetuja. Kun käytät Office InfoPath 2010:tä, voit tehdä esimerkiksi seuraavia toimia:

 • Voit luoda lomakekirjaston ja mallin suoraan InfoPathissa.
 • Voit muokata ja uudelleenjulkaista lomakemallin lomakekirjastoon joustavasti.
 • Voit yhdistää lomakemalleista luotuja yksittäisiä XML-datatiedostoja lisäkäsittelyä varten.
 • Voit viedä XML-tietojen kentät lomakekirjaston sarakkeiksi.

Kun käyttäjä luo lomakkeen, se avataan oletusarvoisesti käyttäjän tietokoneessa olevaan SharePoint 2010 -yhteensopivaan lomakkeenmuokkausohjelmaan. Jos yhteensopivaa ohjelmaa ei ole asennettu, lomake avautuu selaimessa, jos kyseessä on selaimella avattavissa oleva lomake. Halutessasi voit määrittää, että selaimella avattavissa oleva lomake avautuu aina selaimessa. Voit muuttaa oletusasetuksia kirjaston lisäasetusten Tiedostojen avaaminen selaimessa -kohdassa.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Tiedosto- tai lomakekirjaston mallien määrittäminen sisältötyyppien avulla

Jos käytössä on useita sisältötyyppejä ja kyseisiä sisältötyyppejä varten on määritetty malleja, kirjasto käyttää oletustiedostomallin asemesta sisältötyyppeihin määritettyjä malleja. Tällöin kirjaston mallien mukauttaminen edellyttää sisältötyyppien vaihtamista.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Oletustiedostomallin määrittäminen tiedosto- tai lomakekirjaston luomisen yhteydessä

 Huomautus    Tiedosto- tai lomakekirjaston mallin määrittäminen edellyttää Täydet oikeudet -käyttöoikeuksia.

 1. Siirry sivustoon, johon haluat luoda kirjaston.
 2. Valitse Sivuston toiminnot, valitse Näytä sivuston koko sisältö ja valitse Luo.

 Huomautus    Voit tehdä sivuston ulkoasuun ja siirtymisrakenteeseen paljon erilaisia muutoksia. Jos et löydä tarvitsemaasi vaihtoehtoa, kuten komentoa, painiketta tai linkkiä, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

 1. Valitse Kirjastot-kohdasta Tiedostokirjasto tai Lomakekirjasto.
 2. Kirjoita Nimi-ruutuun kirjaston nimi. Kirjaston nimi on pakollinen tieto.

Nimi näkyy kirjastosivun yläreunassa, ja se on osa kirjastosivun osoitetta. Nimi näkyy myös siirtymiselementeissä, joiden avulla käyttäjät voivat etsiä ja avata kirjaston.

 1. Kirjoita kirjaston käyttötarkoituksen kuvaus Kuvaus-ruutuun. Kuvaus ei ole pakollinen.

Kuvaus näkyy kirjastosivun yläosassa kirjaston nimen alla. Jos kirjasto on tarkoitus määrittää vastaanottamaan sisältöä sähköpostitse, voit lisätä kirjaston sähköpostiosoitteen kirjaston kuvaukseen, josta sähköpostiosoite löytyy helposti myös vastaisuudessa.

 1. Jos haluat lisätä kirjaston linkin Pikakäynnistys-alueeseen, tarkista, että Kyllä-vaihtoehto on valittuna Siirtyminen-osassa.
 2. Jos haluat, että kirjastoon kuitattavista tiedostoista luodaan aina versio tai varmuuskopio, valitse Tiedosto: Versiohistoria -kohdasta Kyllä.
 3. Tee Tiedostomalli-osassa jompikumpi seuraavista toimista:

Tiedostokirjasto    Määritä tiedostotyyppi, jota käytetään tiedostokirjaston uusien tiedostojen mallina. Oletusarvon mukaan käytettävissä ovat seuraavat tiedostotyypit:

 • Ei mitään
 • Microsoft Word 97-2003 -asiakirja
 • Microsoft Excel 97-2003 -laskentataulukko
 • Microsoft PowerPoint 97-2003 -esitys
 • Microsoft Word -asiakirja
 • Microsoft Excel -laskentataulukko
 • Microsoft PowerPoint -esitys
 • Microsoft OneNote 2010 -muistikirja
 • Microsoft SharePoint Designer -verkkosivu
 • Perussivu
 • Verkko-osan sivu

Lomakekirjasto    Valitse lomakemalli, jota haluat käyttää kaikkien kirjaston lomakkeiden pohjana.

 1. Valitse Luo.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Tiedosto- tai lomakekirjaston oletustiedostomallin vaihtaminen

Voit vaihtaa oletusmallin kahdella tavalla:

 • Jos tiedosto- tai lomakekirjastosi sisältää oletustiedostomallin, joka on tarkoitettu SharePoint 2010 -yhteensopivaa ohjelmaa varten, voit muokata oletusmallia.
 • Muita ohjelmia varten tarkoitettujen mallien osalta oletusmallia ei voi muokata suoraan. Voit kuitenkin määrittää mukautetun mallin kopioimalla uuden mallitiedoston kirjaston Lomakkeet-kansioon.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Oletustiedostomallin muokkaaminen

 1. Siirry sivustoon, joka sisältää kirjaston, jonka oletusmallia haluat muokata.
 2. Napsauta kirjaston nimeä Pikakäynnistys-alueessa tai valitse Sivuston toiminnot, valitse Näytä sivuston kaikki sisältö ja valitse sitten kirjaston nimi soveltuvasta kirjasto-osasta.

 Huomautus    Voit tehdä sivuston ulkoasuun ja siirtymisrakenteeseen paljon erilaisia muutoksia. Jos et löydä tarvitsemaasi vaihtoehtoa, kuten komentoa, painiketta tai linkkiä, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

 1. Valitse valintanauhan Kirjaston työkalut -osasta Kirjasto-välilehti ja valitse sitten Asetukset-ryhmästä Kirjaston asetukset.
 2. Valitse Yleiset asetukset -kohdassa Lisäasetukset.
 3. Valitse Tiedostomalli-kohdassa Mallin URL-osoite -ruudusta Muokkaa mallia. Jompikumpi seuraavista tapahtuu:

Tiedostokirjasto   Malli avataan nykyisen mallin tiedostotyypin mukaiseen, SharePoint 2010 -yhteensopivaan sovellukseen. Jos oletusmalli on esimerkiksi Word-malli, Office Word 2010 avataan. Jos oletusmalli on Excel-laskentataulukko, avataan Excel 2010.

Lomakekirjasto   Malli avautuu SharePoint 2010 -yhteensopivaan ohjelmaan, XML-pohjaiseen suunnitteluohjelmaan, kuten Microsoft Office InfoPath 2010:een, tai XML-editoriin.

 Huomautus    Jos sivustoasi käyttävät henkilöt ovat jo täyttäneet alkuperäiseen malliin perustuvia lomakkeita, ota huomioon, kuinka malliin tehtävät muutokset voivat vaikuttaa näihin lomakkeisiin. Jos esimerkiksi lisäät malliin pakollisen kentän, ennen kentän lisäämistä täytettyihin alkuperäisiin lomakkeisiin voi tulla virheitä.

 1. Tee haluamasi muutokset ja tallenna malli. Sulje ohjelma, jos et enää tarvitse sitä, tai siirry sivustoon.
 2. Julkaise malli tarvittaessa käyttämästäsi ohjelmasta uudelleen sivuston kirjastoon. Tätä voidaan edellyttää joissakin lomakkeensuunnitteluohjelmissa.
 3. Valitse sivuston Tiedostokirjaston lisäasetukset- tai Lomakekirjaston lisäasetukset -sivulla OK.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Mukautetun tiedostomallin määrittäminen

 1. Luo ja tallenna mukautettu malli SharePoint 2010 -yhteensopivassa ohjelmassa. Merkitse sen sijainti muistiin ja siirry SharePoint 2010:een.
 2. Siirry sivustoon, joka sisältää kirjaston, jolle haluat määrittää mukautetun mallin.
 3. Napsauta kirjaston nimeä Pikakäynnistys-alueessa tai valitse Sivuston toiminnot , valitse Näytä sivuston kaikki sisältö ja valitse sitten kirjaston nimi soveltuvasta kirjasto-osasta.

 Huomautus    Voit tehdä sivuston ulkoasuun ja siirtymisrakenteeseen paljon erilaisia muutoksia. Jos et löydä tarvitsemaasi vaihtoehtoa, kuten komentoa, painiketta tai linkkiä, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

 1. Valitse valintanauhan Kirjasto-välilehti ja valitse sitten Yhdistä ja vie -ryhmässä Avaa Resurssienhallinnassa.
 2. Selaa Resurssienhallinnassa esiin mukautettu malli, jonka loit.
 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tiedostoa ja valitse pikavalikosta Kopioi.
 4. Napsauta Takaisin-painiketta, kunnes palaat kirjastoon. Avaa sitten kirjasto kaksoisnapsauttamalla sitä Lomakkeet-kansiossa.
 5. Napsauta kansioikkunassa hiiren kakkospainikkeella tyhjää kohtaa ja valitse sitten pikavalikosta Liitä.
 6. Sulje Resurssienhallinta ja palaa sivuston kirjastoon.
 7. Valitse Asetukset-valikossa Kirjaston asetukset.
 8. Valitse Yleiset asetukset -kohdassa Lisäasetukset.
 9. Tee Tiedostomalli-osassa jompikumpi seuraavista toimista:

Tiedostokirjasto   Kirjoita mukautetun mallin osoite Mallin URL-osoite ‑ruutuun. Sijainnilla tarkoitetaan mallin verkko-osoitetta, joka on suhteellinen sivuston nimeen nähden. Jos esimerkiksi mallin nimi on Vesileima.dotx ja lisäät sen Jaetut tiedostot -tiedostokirjaston Lomakkeet-kansioon, kirjoita seuraava polku:

Jaetut tiedostot/Lomakkeet/Vesileima.dotx

Lomakekirjasto   Kirjoita käytettävän mukautetun mallin osoite Mallin URL-osoite -ruutuun. Sijainnilla tarkoitetaan mallin verkko-osoitetta, joka on suhteellinen sivuston nimeen nähden. Jos haluat esimerkiksi lisätä Tilaukset.xml-nimisen mallin Ostot-lomakekirjaston Lomakkeet-kansioon, kirjoita seuraava polku:

Ostot/Lomakkeet/Tilaukset.xsn

 Huomautus    Jos Tiedostomalli -ruudun asetukset eivät ole käytettävissä, järjestelmänvalvoja on ehkä määrittänyt useita sisältötyyppejä. Voit tarkistaa, onko sisältötyyppejä määritetty useita, tarkistamalla, että Kyllä on valittuna kohdassa Haluatko sallia sisältölajien hallinnan? Sisältötyypit -osassa, joka on heti Tiedostomallit -osan yläpuolella. Jos Kyllä on valittuna, sisältötyypin mallia on muokattava.

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010