Vinkkejä kuvien käsittelyyn

Kuvat ovat tehokkaita  ja niillä on kyky vangita lukijan mielenkiinto ja välittää tai vahvistaa viestejä. Kuvat ohjaavat lukijaa sivua silmäiltäessä ja nostavat esiin mielenkiintoisia tekstikohtia, joista tekstiin tutustuminen on helppo aloittaa. Kuvat välittävät lukijalle lyhyen yleiskatsauksen tekstin aiheesta ja herättävät lukijan mielenkiinnon aihetta kohtaan. Ne voivat myös auttaa lukijaa ymmärtämään monimutkaisia ideoita nopeasti.

Kuvat voivat tuoda vaihtelua harmaaseen tekstiin. Ne voivat kuitenkin myös viedä huomion pois itse viestistä, jos ne eivät liity siihen läheisesti. Opettele käyttämään kuvia tehokkaasti yhtenä julkaisusi viestin osana.

Sisältö


Viestin tehostaminen kuvilla

Luo ja valitse julkaisuun kuvia, jotka ovat:

 • Aiheeseen liittyviä    Käytä kuvia, jotka selventävät pääkohtia ja kiinnittävät niihin huomiota. Lukijat selailevat sivuja lukemalla otsikoita ja kuvatekstejä, joten tukemalla viestiäsi kuvalla ja lyhyellä kuvauksella voit varmistua, että lukijat huomaavat tärkeimmät viestisi.
 • Yhdenmukaisia    Valitse ja käsittele kuvasi niin, että julkaisustasi tulee yhdenmukainen. Voit yhdenmukaistaa kuvien ulkoasun monella tavalla. Voit esimerkiksi käyttää suppeaa värivalikoimaa tai yhtä korostusväriä, yhteistä graafista tyyliä, samaa kamera- tai kuvakulmaa tai yhtenäistä valaistusta. Voit myös käyttää joka kuvassa samoja suodatintehosteita tai havainnollistaa kehittyvää tarinaa käyttämällä valokuvamalleja.
 • Inhimillisiä    Yleensä ihmiset pitävät muiden ihmisten katselusta. Henkilöiden muotokuvat vetävät lukijoita puoleensa, etenkin jos kuvat ovat merkityksellisiä ja kertovat tarinan. Käyttämällä kuvia, joissa henkilö käyttää tuotteitasi tai palvelujasi, autat lukijaa näkemään, kuinka tuotteesi ja palvelusi toimivat, ja saat hänet kuvittelemaan itsensä niiden käyttäjänä.
 • Liikkumattomia    Animaatio varastaa huomion. Turhat animaatiot voivat hämätä potentiaalista asiakasta – asiakkaan huomio voi herpaantua niin, että pääasia jää huomaamatta. Jos käytät animoitua kuvaa verkkojulkaisussa, anna sille selvä tehtävä (animaation avulla voit esimerkiksi näyttää, miten tuotteesi toimii käytännössä).

Sivun alkuun Sivun alkuun

Viestintäkanavaan sopivan kuvakoon käyttäminen

Voit muuttaa lisäämiesi kuvien kokoa ja tarkkuutta, ja yleensä lopputulos on onnistunut. Joskus kuvaa ei kuitenkaan voi pienentää tai suurentaa niin paljon kuin haluaisit. Siksi ennen sopivan kuvan etsimistä on hyvä tietää, mitä itse asiassa tarvitaan.

Piirto- tai skannausohjelman tai digitaalikameran luomat kuvat muodostuvat eri värisistä ruuduista, eli kuvapisteistä koostuvasta ruudukosta. Kuva sisältää aina saman määrän tietoa, eli yhtä monta kuvapistettä, vaikka skaalaisit sitä suuremmaksi tai pienemmäksi julkaisuasi varten.

Kuvan resoluutio ilmaistaan kuvapisteiden määränä tuumalla (pixels per inch, ppi). Voit joskus nähdä kuvaresoluution ilmaistuna pistettä tuumalla (dots per inch, dpi) ppi:n sijaan. Ilmaisuja käytetään usein tarkoittamaan samaa asiaa.

Kuvaa suurentaessasi saat näkyviin lisää yksityiskohtia, kun aloitat kuvasta, jossa on paljon kuvapisteitä tai suuri tarkkuus. Kuvan suurentaminen pienentää tarkkuutta (kuvapisteiden määrä tuumalla laskee). Kuvan pienentäminen suurentaa sen tarkkuutta (kuvapisteiden määrä tuumalla kasvaa).

Jos kuvan tarkkuus on huono, kuva näyttää rakeiselta. Jos kuvan tarkkuus on liian suuri, julkaisun tiedostokoko kasvaa tarpeettoman suureksi ja julkaisun avaamiseen, muokkaamiseen ja tulostamiseen kuluu enemmän aikaa. Jos kuvan tarkkuus on suurempi kuin 1 000 ppi, se ei ehkä tulostu lainkaan.

Käytössä olevan tarkkuuden löytäminen

Julkaisun jokaisella kuvalla on käytössä oleva tarkkuus, joka ottaa huomioon kuvan alkuperäisen tarkkuuden sekä Microsoft Office Publisherin skaalauksen. Esimerkiksi sellaisen kuvan, jonka alkuperäinen tarkkuus on 300 ppi ja joka on skaalattu 200 prosenttia suuremmaksi, käytössä oleva tarkkuus on 150 ppi.

Saat selville julkaisussa olevan kuvan käytössä olevan tarkkuuden toimimalla seuraavasti:

 1. Valitse Työkalut-valikossa Grafiikanhallinta. Grafiikanhallinta näkyy näytön vasemmalla puolella olevassa tehtäväruudussa.
 2. Napsauta Grafiikanhallinta-tehtäväruudun Valitse kuva -kohdassa tarkasteltavan kuvan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Tiedot.
 3. Käytössä oleva tarkkuus -kenttä näyttää tarkkuuden dpi-muodossa (pistettä tuumalla).

Jos aiot antaa tulostuspalvelun tulostaa värikuvat puolestasi, kuvien tarkkuuden on oltava 200 ppi:n ja 300 ppi:n välillä. Tarkkuus voi olla suurempikin,  jopa 800 ppi,  mutta ei pienempi. Jos aiot käyttää kuvia vain verkossa (esimerkiksi Microsoft Office PowerPointissa), kuvien tarkkuuden ei tarvitse olla kuin 96 ppi, joka on tietokonenäyttöjen näytön tarkkuus.

Tiedostomuoto voi myös vaikuttaa tiedostokokoon. Ennen kuin muutat kuvan tarkkuutta, varmista, että käytät kuvan sisällölle sopivaa tiedostomuotoa. Seuraavassa taulukossa on lueteltu yleisiä kuvatiedostomuotoja, niiden käyttötarkoituksia ja niiden etuja.

Tiedostomuoto Verkkokauppa Paikallinen tulostus Tulostuspalvelu Pääasialliset käyttötarkoitukset Ominaisuudet
BMP x x Viivapiirrokset (kuvakkeet, painikkeet, logot) Pieni tiedostokoko, vähän värejä, ei läpinäkyvyyttä, vähäinen pakkaus
EMF x x Viivapiirrokset BMP:n parannus, jolla pienempi tiedostokoko
EPS x x Viivapiirrokset, syväyspolulliset kuvat, kaksoissävyt, spottivärit CMYK-väritiedot
GIF x Pienitarkkuuksiset, tasaväriset, teräväreunaiset viivapiirrokset (kuvakkeet, painikkeet, logot), animaatiot Pieni tiedostokoko, vähän värejä, läpinäkyvyys, hieman pakkausta ilman yksityiskohtien katoamista
JPEG x x Valokuvat Pieni tiedostokoko, miljoonia värejä, ei läpinäkyvyyttä, joustava pakkaus, joka aiheuttaa yksityiskohtien katoamista
PNG x x x Viivapiirrokset, animaatio GIF:n parannus, jolla pienempi tiedostokoko, miljoonia värejä, läpinäkyvyys ja pakkaus ilman yksityiskohtien katoamista
TIFF x x Kuvat, viivapiirrokset Iso tiedostokoko, monipuoliset RGB- ja CMYK-väritiedot, läpinäkyvyys, pakkaus ilman yksityiskohtien katoamista
WMF x x Viivapiirrokset BMP:n parannus, jolla pienempi tiedostokoko

Suuritarkkuuksisen grafiikan tarkkuuden pienentäminen

Jos sinulla on vain muutama kuva, joiden tarkkuus on liian suuri, tulostamisen pitäisi sujua ongelmitta. Jos sinulla on useita suuritarkkuuksisia kuvia, julkaisusi tulostuu tehokkaammin, jos pienennät kuvien tarkkuutta pakkaamalla.

Määritä kuvan koko sivulla ennen sen pakkaamista. Kun pakkaat kuvan Publisherissa, se menettää osan yksityiskohdistaan, ja jos suurennat kuvan myöhemmin, sen laatu huononee. Voit edelleen pienentää pakatun kuvan kokoa ja säilyttää kuvan laadun. Pakkaa kuva uudelleen, jos haluat poistaa ylimääräisiä kuvatietoja.

 Tärkeää   Ennen kuin pienennät julkaisuun tarkoitetun ja tulostuspalvelussa tulostettavan kuvan tarkkuutta, sinun kannattaa kysyä neuvoa tulostuspalvelusta. Tulostuspalvelun henkilökunta osaa kertoa tarvittavan tarkkuuden.

Suuritarkkuuksisen grafiikan tarkkuuden pienentäminen

Voit pienentää yhden tai useamman kuvan tai kaikkien kuvien tarkkuutta Publisherissa pakkaamalla.

 1. Valitse Publisherissa vähintään yksi kuva, jonka tarkkuutta haluat pienentää.
 2. Napsauta valittua kuvaa hiiren kakkospainikkeella, valitse pikavalikosta Muotoile kuvaa ja valitse sitten Kuva-välilehti.
 3. Valitse Pakkaa.
 4. Tee Pakkaa kuvat -valintaikkunan Kohde - tulostus -kohdassa jokin seuraavista:
  • Valitse Tulostuspalvelu, niin kuvat pakataan 300 ppi:n tarkkuuteen.
  • Valitse Paikallinen tulostus, niin kuvat pakataan 220 ppi:n tarkkuuteen.
  • Valitse Verkko, niin kuvat pakataan 96 ppi:n tarkkuuteen.
 5. Valitse Käytä heti pakkaamisasetuksia -kohdassa, haluatko pakata kaikki julkaisun kuvat vai ainoastaan valitut kuvat, ja valitse sitten OK.
 6. Jos näet viestin, jossa kysytään, haluatko käyttää kuvien optimointia, valitse Kyllä.

Kuvien pakattu versio korvaa alkuperäiset suuritarkkuuksiset kuvat.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Julkaisun koon pienentäminen linkitetyillä kuvilla

Aina kun lisäät julkaisuun kuvan, julkaisun koko kasvaa. Jos linkität kuvan lisäämisen sijaan, voit välttää upotettujen kuvien aiheuttamat isot tiedostokoot.

Kun linkität kuviin, kuvatiedostoihin myöhemmin tehdyt muutokset näkyvät myös julkaisussa.

 Huomautus   Jos siirrät julkaisun toiselle tietokoneelle, muista siirtää myös linkitettyjen kuvien kopiot. Kun käytät ohjattua matkapaketin luomista, tämä tehdään puolestasi.

Kuvan lisääminen linkkinä

 1. Osoita Lisää-valikossa Kuva-kohtaa ja valitse sitten Tiedostosta.
 2. Siirry Lisää kuva -valintaikkunassa haluamaasi kuvaan ja valitse se.
 3. Napsauta Lisää-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Linkitä tiedostoon.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Käytettävien kuvien hankkiminen

Jos sinulla on hyviä ideoita, silmää hyville otoksille ja hyvät varusteet, voit ottaa omat kuvasi tai palkata valokuvaajan.

Jos et osaa ottaa ammattimaisia valokuvia tai luoda laadukkaita kuvituksia, etsi kuvia eri verkkolähteistä, kuten:

 • Microsoft Officen ClipArt- ja mediakirjasto (rajoittamaton käyttö)
 • Valokuvayritykset, kuten Corbis ja Getty (maksullinen)
 • Hakukoneet, kuten MSN, Yahoo ja Google (käyttöoikeudet vaihtelevat)
 • Kirjastot ja muut julkiset laitokset, kuten Yhdysvaltain kongressin kirjasto (käyttöoikeudet vaihtelevat)

Juridiset kysymykset

Verkossa olevien kuvien hyvä saatavuus tekee kuvien luvattomasta ja ilmaisesta kopioimisesta ja käyttämisestä houkuttelevaa.

Vältä tekemästä tekijänoikeusrikkomusta varmistamalla ennen kuvan julkaisua, että sinulla on oikeus käyttää kuvaa. Voit esimerkiksi käyttää rajoituksetta mitä tahansa Officen ClipArt- ja mediakirjaston kuvaa, kunhan kuvaa ei myydä.

Kun ostat valokuvan, ostat oikeudet sen monipuoliseen käyttöön. ClipArt-kuvia ja ostettavia valokuvia ei yleensä voi jälleenmyydä; toisin sanoen voit käyttää kuvaa yrityksesi mainostamiseen mutta et voi käyttää kuvaa itse tuotteena.

Jos epäröit kuvan käyttämistä, ota yhteyttä kuvan omistajaan ja pyydä julkaisulupa ennen kuvan julkistamista.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Oikean kuvan löytäminen

Kun tiedät, millaisia kuvia haluat, minkä tarkkuuden tarvitset ja mikä tiedostomuoto toimii parhaiten, ja kun olet selvittänyt tekijänoikeus- ja käyttöoikeuskysymykset, sinun pitää löytää kuvat, jotka sopivat julkaisuusi.

Kuinka voit rajata hakusi ClipArt-kuvien ja ostettavien valokuvien laajoissa kuvakirjastoissa? Palvelujen välisistä eroista johtuen hakumenetelmät ovat erilaisia, mutta havainnollistamme oikean kuvan etsintää käyttämällä esimerkkinä Officen ClipArt- ja mediakirjastoa, jossa on yli 140 000 kuvaa.

Täydellisen ClipArt-kuvan etsintä

Tämä osio on katkelma Microsoftin MVP-henkilön ja ClipArt- ja mediaohje -sivuston luojan Mary Sauerin artikkelista ClipArt-kuvien käyttäminen omintakeisesti Publisherissa.

Kun tiedät millaista kuvaa etsit, sopiva kuva löytyy ClipArt- ja media -sivustosta helposti. Voit tehdä hakuja sivustossa Publisherin ClipArt-tehtäväruudussa tai siirtyä selaimella sivuston kotisivulle.

 • Voit avata ClipArt-tehtäväruudun osoittamalla Publisherin Lisää-valikon Kuva-kohtaa ja valitsemalla ClipArt.

ClipArt-tehtäväruutu

Kun kirjoitat hakusanan Etsi-ruutuun ja valitset Siirry, hakusanaa vastaavat ClipArt-kuvat tulevat näkyviin tehtäväruutuun. Voit lisätä ClipArt-kuvan tehtäväruudusta julkaisuun napsauttamalla ClipArt-kuvaa.

Haku luokan mukaan

Jos haluat käyttää muita hakuasetuksia, avaa ClipArt- ja media -sivusto valitsemalla tehtäväruudun alaosassa Office Onlinen ClipArt-arkistot. Sivustossa voit rajoittaa hakuja luokan tai tyylin mukaan, ja voit ladata ja tallentaa useita ClipArt-kuvia kerralla Microsoft Clip Organizeriin tulevaa käyttöä varten.

Verkkohaussa usein tehokkainta on ensin tehdä haku luokan mukaan. Esimerkiksi yksinkertaiset kuvat ihmisistä sopivat usein hyvin liiketoiminta-artikkeleihin. Voit valita ClipArt- ja media -kotisivun ClipArt-kuva- ja medialuokkien selaaminen -kohdassa People (Ihmiset) -luokan.

ClipArt- ja media -sivuston luokat

Voit kirjoittaa kotisivun yläosaan sanoja, kuten woman (nainen), desk (työpöytä), computer (tietokone) tai meeting (kokous), ja valita Go (Siirry).

ClipArt- ja media -sivuston etsintäpalkki

Jos et tiedä, mistä luokasta haku kannattaa tehdä, valitse avainsanat omasta julkaisusta ja käytä niitä hakuluettelossa. Jos artikkeli käsittelee esimerkiksi pitopalvelua, valitse sanoja, kuten food (ruoka), utensils (aterimet) ja waiter (tarjoilija).

Haku mediatyypin mukaan

Voit myös rajoittaa hakua mediatyypin mukaan (mediatyyppejä ovat esimerkiksi ClipArt, valokuva tai animaatio) ennen hakusanojen lisäämistä. Napsauta Search (Haku) -ruudun oikealla puolella olevaa nuolta ja valitse Clip art. Kirjoita sitten hakusanat.

ClipArt- ja media -sivuston etsintäpalkki

Löydät tämän artikkelin myöhemmissä esimerkeissä käytetyt kuvat valitsemalla Search (Haku) -ruudussa Clip art ja kirjoittamalla theaters (teatterit) tai masks (naamiot).

Lisätietoja ClipArt- ja media -sivuston käyttämisestä saat napsauttamalla Lisätietoja-ruudun linkkejä.

Haku tyylin mukaan

Useimmissa ClipArt-kuvissa on tyylinumero. Saat julkaisun ulkoasusta yhtenäisemmän, kun valitset ClipArt-kuvia, joissa on sama tyylinumero.

 Huomautus   Kun lataat ClipArt-kuvat Officen ClipArt- ja media -sivustosta, et enää löydät tyylinumeroita kohdasta Ominaisuudet.

 • Jos haluat nähdä ClipArt-kuvan tyylinumeron, kaksoisnapsauta kuvaa Officen ClipArt- ja media -sivustossa ja valitse sitten pikavalikosta Ominaisuudet. Näyttöön tulee esikatseluikkuna, joka näyttää seuraavankaltaiselta:

ClipArt-esikatseluikkuna

Kun napsautat tyylinumeroa (joka on yllä olevassa kuvassa 436), näkyviin tulee vastaavan tyylisiä ClipArt-kuvia kaikista ClipArt- ja media -sivuston luokista.

ClipArt-kuvien lataaminen ClipArt- ja media -sivustosta

Officen ClipArt- ja media -sivustosta voit lisätä julkaisuusi ClipArt-kuvan tai ladata vähintään yhden kuvan tietokoneellesi.

 • Voit lisätä yhden ClipArt-kuvan nopeasti sivustosta julkaisuun napsauttamalla ClipArt-pikkukuvaa hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla Kopioi ja liittämällä kuvan julkaisuun.
 • Jos haluat ladata ClipArt-kuvia tietokoneellesi, valitse haluamasi kuvien alla olevat valintaruudut. Valitse Valintakori-kohdassa Lataa kohteet ja valitse sitten Lataa nyt.

 Vihje   Voit välttyä ClipArt-kuvien latausongelmilta, kun muistat pitää Internet-välimuistin tyhjänä. Esimerkiksi seuraavat ovat merkkejä täydestä välimuistista:

 • Näkyvissä on yleisiä ClipArt-kuvia, joilla on Dglxasset.aspx-tyylisiä nimiä, kun etsit ClipArt-kuvia Clip Organizerissa tai käytät ClipArt-tehtäväruutua Office-ohjelmassa.
 • Clip Organizer näyttää Tiedostoa ei löydy -sanoman, kun ClipArt-kuva on ladattu sivustosta.

Voit tyhjentää välimuistin seuraavasti:

 1. Valitse Microsoft Internet Explorerissa Työkalut-valikosta Internet-asetukset.
 2. Valitse Väliaikaiset Internet-tiedostot -kohdassa Poista tiedostot ja valitse sitten OK.

Yleiset-välilehden osa, Internet-asetukset-valintaikkuna

Sivun alkuun Sivun alkuun

Hankittujen kuvien muokkaaminen

Voit muokata tai parannella kuvia, niin että julkaisujesi ulkoasu tai tyyli vastaa asiakkaittesi ja yrityksesi tarpeita. Voit käyttää muutosten tekemiseen kuvankäsittelyohjelmaa, kuten Microsoft Digital Image 2006:ta tai Adobe Photoshopia, mutta voit parannella kuvaa monipuolisesti myös Publisherin piirtotyökaluilla, joilla onnistuu muun muassa:

Muista, että voit luoda julkaisulle yhdenmukaisen ulkoasun lisäämällä saman tehosteen kaikkiin julkaisun kuviin.

 Vihje   Kun olet muokannut ClipArt-kuvaa, se kannattaa tallentaa, jotta voit käyttää sitä uudelleen. Jos haluat tallentaa muokatun ClipArt-kuvan, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Tallenna kuvana. Valitse Tallenna nimellä ‑valintaikkunan Tallennusmuoto-luettelosta haluamasi tiedostomuoto. Jos aiot käyttää muokattua ClipArt-kuvaa painetuissa julkaisuissa, tallenna se Microsoft Windows Metafile (.wmf) -muodossa. Jos aiot käyttää ClipArt-kuvaa verkkojulkaisuissa, valitse Muuta ja valitse sitten Verkko (96 dpi). Tallenna ClipArt-kuva Graphics Interchange Format (.gif) -muodossa. Valitse sijainti kohdassa Tallenna kohteeseen ja valitse sitten Tallenna.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Rajaaminen

Kun rajaat kuvan, poistat siitä alueet, joita et halua näyttää. Tässä esimerkissä rajaus kohdistettiin ison kuvan oikean alareunan naamioihin. Lopputulos näkyy pienimmässä kuvassa.

Alkuperäinen ClipArt-kuva ja kaksi rajattua versiota

 1. Valitse ClipArt-kuva asiakirjasta.
 2. Valitse Kuva-työkalurivillä Rajaa Painikkeen kuva.
 3. Vie osoitin ClipArt-kuvan reunassa olevan mustan rajauskahvan päälle. Napsauta ja vedä sitten hiirellä, kunnes olet rajannut kuvan halutunlaiseksi.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Koon muuttaminen

Kun löydät asiakirjaasi täydellisesti sopivan ClipArt-kuvan, se ei ehkä ole oikean kokoinen. Koska kuvan rajaus ei aina onnistu, voit suurentaa tai pienentää ClipArt-kuvaa, niin että se mahtuu tietylle alueelle. Esimerkiksi alla oleva toinen ClipArt-kuva on pienennetty ensimmäisestä.

Alkuperäinen kuva ja kuva, jonka kokoa on muutettu mittasuhteet säilyttäen

 1. Valitse ClipArt-kuva.
 2. Siirrä osoitin kuvan jossakin kulmassa olevan avoimen ympyrän päälle.
 3. Vedä, kunnes kuva on haluamasi kokoinen.

 Huomautus   Kulman avoimesta ympyrästä vetäminen muuttaa kuvan kokoa, niin että mittasuhteet säilyvät. Kuten esimerkissä näkyy, vetäessäsi jostakin reunan ympyrästä kuva kasvaa tai kutistuu, niin että sen mittasuhteet eivät säily.

Kuva, jonka mittasuhteet eivät ole säilyneet kokoa muutettaessa

Sivun alkuun Sivun alkuun

Kiertäminen ja kääntäminen

ClipArt-kuvan kiertäminen lisää dynaamista epäsymmetriaa ja voi näin parantaa sivun asettelua. Esimerkiksi tämä naamio on pystysuuntaisena kankea ja ennalta-arvattava. Naamion hienovarainen kiertäminen synnyttää mielikuvan liikkeestä (ilman animaation häiritsevyyttä).

Alkuperäinen kuva naamiosta Kuva kierretystä naamiosta

ClipArt-kuvan kääntäminen voi tasapainottaa sivun. Tämä esiintyjäpari on luotu kopioimalla vasemmanpuoleinen ClipArt-kuva ja kääntämällä oikeanpuoleinen liitetty kopio. Kuvia voi käyttää vaikka panemalla toisen niistä tärkeän otsikon alkuun ja toisen sen loppuun.

Alkuperäinen kuva ja käännetty kopio

ClipArt-kuvan kiertäminen

 1. Valitse ClipArt-kuva.
 2. Valitse Järjestä-valikosta Kierrä tai käännä ja tee sitten jokin seuraavista toimista:
  • Kierrä kuvaa 90 astetta kerrallaan valitsemalla Kierrä 90 astetta vasemmalle tai Kierrä 90 astetta oikealle. Napsauta kerran, jos haluat kiertää kuvaa 90 astetta. Jatka napsauttelua, kunnes kuva on haluamassasi asennossa.
  • Valitse Kierrä vapaasti ja aseta osoitin objektin yläosassa olevan pyöreän vihreän kahvan päälle. Kun näet vihreän kahvan ympärillä ympyrän, vedä, kunnes objekti on haluamassasi kulmassa.

ClipArt-kuvan kääntäminen

 1. Valitse ClipArt-kuva.
 2. Valitse Järjestä-valikosta Kierrä tai käännä ja valitse sitten Käännä vaakasuunnassa tai Käännä pystysuunnassa.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Varjon lisääminen

Varjon lisääminen ClipArt-kuvaan voi antaa julkaisuun syvyyttä ja antaa ammattimaisen ulkoasun.

Lisätty varjo

 1. Valitse ClipArt-kuva.
 2. Napsauta Muotoilu-työkalurivin Varjostettu tyyli -painiketta Painikkeen kuva ja valitse haluamasi tyyli.

 Huomautus   Jos haluat poistaa varjon, valitse Varjostettu tyyli ja valitse sitten Ei varjoa.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Kontrastin ja kirkkauden muuttaminen

Voit muuttaa ClipArt-kuvan ulkoasua säätämällä kuvan kontrastia ja kirkkautta.

 1. Valitse ClipArt-kuva.
 2. Tee Kuva-työkalurivillä jokin seuraavista toimista:
  • Kun haluat lisätä kirkkautta, valitse Lisää kirkkauttaPainikkeen kuva.
  • Kun haluat vähentää kirkkautta, valitse Vähennä kirkkauttaPainikkeen kuva.
  • Kun haluat lisätä kontrastia, valitse Lisää kontrastiaPainikkeen kuva.
  • Kun haluat vähentää kontrastia, valitse Vähennä kontrastiaPainikkeen kuva.

Säädä tasoja ja vertaile eroja. Voit esimerkiksi tehdä ClipArt-kuvasta tummemman vähentämällä kirkkautta tai himmentää sitä vähentämällä kontrastia.

Jos haluat asettaa ClipArt-kuvan tekstin taakse, voit himmentää kuvan valitsemalla Kuva-työkalurivillä Väri-kohdan Painikkeen kuva ja valitsemalla sitten Himmennys-vaihtoehdon.

Sivun alkuun Sivun alkuun

ClipArt-kuvien ryhmittelyn purkaminen ja värin muuttaminen

Aiemmin tässä artikkelissa kierretty naamio on hyvä esimerkki osien ryhmittelyn purkamisen ja osien poistamisen tärkeydestä. ClipArt- ja media -sivustolta ladatussa alkuperäisessä kuvassa on kaksi naamiota ja lisäkohteita. Tavoitteena on käyttää kumpaakin naamiota erikseen.

Alkuperäinen teatteri-ClipArt-kuva

Kun olet liittänyt tai lisännyt ClipArt-kuvan julkaisuun, ensimmäinen vaihe on kuvan ryhmityksen purkaminen. Ryhmityksen purkaminen jakaa ClipArt-kuvan erillisiin osiin. Voit poistaa tarpeettomat osat ja ryhmittää jäljelle jäävät osat yksinkertaisemmaksi kuvaksi.

 Huomautus   ClipArt-kuva, jonka ryhmitys on ensin purettu ja joka on sitten ryhmitetty uudelleen, näkyy julkaisussa himmennettynä, mutta tulostettuna kuva on terävä ja selkeä.

 1. Valitse ClipArt-kuva napsauttamalla sitä.
 2. Valitse Järjestä-valikossa Pura ryhmitys.
 3. Kun näet viestin tuodun kuvan muuntamisesta, valitse Kyllä.
 4. Napsauta Pura objektien ryhmitys -painiketta Painikkeen kuva sen ClipArt-kuvan alla, jonka ryhmityksen purit.

ClipArt-kuva, jonka ryhmitys on purettu, on nyt pienten pyöreiden valintakahvojen peitossa. Tämä johtuu siitä, että purit kuvan ryhmityksen osasiinsa, ja kaikki yksittäiset osat ovat nyt valittuina.

Teatteri-ClipArt-kuva, jonka ryhmitys on purettu

 1. Valitse koko naamio vetämällä osoitin vinottain alaspäin vasemmasta yläkulmasta vasemman naamion leuan ohi. Aloita vetäminen kuvan ulkopuolelta.

Jos valitse koko naamion, voit napsauttaa hiirellä vasemman naamion sisällä ja vetää sen pois kuvan muiden osien luota, jolloin sitä on helpompi muokata. Haluat ehkä poistaa kolme kolmiota, värittää naamiot uudelleen ja asetella ne eri tavalla, kuten esimerkissä näkyy.

Uudelleen ryhmitetty ClipArt-kuva, jonka osia on poistettu ja aseteltu uudelleen ja jonka osien väriä on muutettu

Sivun alkuun Sivun alkuun

ClipArt-kuvan ryhmityksen purkaminen, osien poistaminen, kuvan uudelleen ryhmitys ja värin muuttaminen

Alkuperäinen teatteri-ClipArt-kuva

Tämä värikäs ClipArt-kuva tarjoaa monimutkaisen esimerkin ClipArt-kuvan yksinkertaistamisesta. ClipArt-kuva voi alkuperäisessä muodossaan viedä huomion pois viestistä, mutta kuvaa ei tarvitse hylätä. Voit muuttaa sen kokoa, purkaa sen ryhmityksen, poistaa haluamasi osat ja muuttaa sen väriä himmeämmäksi, jolloin voit käyttää sitä haluamaasi tarkoitukseen.

ClipArt-kuvan ryhmityksen purkaminen
 1. Jos et näe pyöreitä kahvoja ClipArt-kuvan ympärillä, valitse kuva napsauttamalla sitä.
 2. Valitse Järjestä-valikossa Pura ryhmitys.
 3. Kun näet viestin tuodun kuvan muuntamisesta, valitse Kyllä.
 4. Napsauta Pura objektien ryhmitys -painiketta Painikkeen kuva sen ClipArt-kuvan alla, jonka ryhmityksen purit.

ClipArt-kuva, jonka ryhmitys on purettu

ClipArt-kuvan osien poistaminen

Olet valmis poistamaan osat, joita et halua.

 1. Zoomaa ClipArt-kuvaan, jonka ryhmitys on purettu, valitsemalla Vakio-työkalurivin Zoomaus-luettelostaZoomausluettelo 200 %. Peruuta valinta napsauttamalla kuvan ulkopuolella olevaa sivua.
 2. Valitse vain poistettava osa ja paina DELETE-näppäintä.

Voit esimerkiksi poistaa teatteri-ClipArt-kuvan rakennusten kuviot, maan, esiintyjän asun, naamion ja esiintyjän kasvojen korostukset, taivaan auringonsäteet sekä koko ClipArt-kuvaa ympäröivän ruudun (useimmissa ClipArt-kuvissa on läpinäkyvä ympärysruutu), kuten esimerkissä on tehty.

ClipArt-kuva, jonka ryhmitys on purettu ja jonka tarpeettomat osat on poistettu

 Vihje   Voit valita useita osia kerralla pitämällä VAIHTO-näppäintä painettuna ja napsauttamalla haluamiasi osia.

ClipArt-kuvan uudelleen ryhmittäminen

Kun olet poistanut kaikki tarpeettomat osat, voit ryhmittää ClipArt-kuvan uudelleen. Jos haluat tehdä kuvaan vielä lisää muutoksia, jätä se ryhmittelemättömäksi.

 1. Vedä valintakehys koko ClipArt-kuvan ympärille, niin että kaikki jäljellä olevat osat tulevat valituiksi.
 2. Napsauta Ryhmitä objektit -painiketta Painikkeen kuva.

 Vihje   Jos tarpeettomien osien poistamisen jälkeen jäljellä on vain yksi osa, et näe Ryhmitä objektit -painiketta Painikkeen kuva.

Sivun alkuun Sivun alkuun

ClipArt-kuvan värin muuttaminen

Voisit lopettaa kuvan muokkaamisen tähän, mutta kirkkaat värit ovat häiritseviä tekstisivulla. Kuva näyttää paremmalta, jos värejä pehmennetään. Nyt kun ClipArt-kuva on yksinkertaistettu, voit muuttaa sen väriä, niin että se ei enää häiritse.

Jos haluat muuttaa ClipArt-kuvan värin, valitse kuva. Kun olet valinnut koko ClipArt-kuvan, napsauta uudestaan osaa, jonka värin haluat muuttaa (valitun osan ympärillä on tummanharmaita ympyröitä).

 Vihje   Jos tummanharmaat ympyrät eivät näy selkeästi ClipArt-kuvan taustaväriä vasten, haluat ehkä purkaa kuvan ryhmityksen uudelleen, niin että osat on helpompi tunnistaa. Valituilla osilla on helposti erottuvat valkoiset kahvat ClipArt-kuvassa, jonka ryhmitys on purettu. Jos purat ClipArt-kuvan ryhmityksen värin muuttamista varten, varmista, että ryhmität kuvan uudelleen värin muuttamisen jälkeen.

Seuraavassa on joitakin toimia, joita voit suorittaa ClipArt-kuvan osien väriä muuttaessasi. Kaikki painikkeet ovat Muotoilu-työkalurivillä.

 Huomautus   Jos haluat nähdä Muotoilu-työkalurivin, osoita Näytä-valikossa Työkalurivit-kohtaa ja valitse Muotoilu.

 • Muuta täyttöväri napsauttamalla Täyttöväri-painiketta Painikkeen kuva.

Tässä ClipArt-kuvassa kulmasta kulmaan oranssista tummansiniseksi muuttuva liukuväritäyttötehoste luo auringonlaskun. Rakennuksissa on käytetty vaakasuuntaista liukuväritehostetta, joka tummenee rakennusten alaosan lähellä ja jäljittelee iltaruskon valoa.

ClipArt-kuva, jonka ryhmitys on purettu ja jossa on käytössä uudet värit ja täytön tehosteet

 • Muuta viivan väri napsauttamalla Viivan väri -painiketta Painikkeen kuva.
 • Muuta reunan väri napsauttamalla Viivan/reunan tyyli -painiketta Painikkeen kuva.
Yhtenäisen värin ottaminen käyttöön kaikissa ClipArt-kuvissa

Julkaisua voi yhdenmukaistaa helposti ottamalla käyttöön yhtenäisen värityksen erivärisissä ja -tyylisissä ClipArt-kuvissa. Julkaisua tulostuspalvelussa painettaessa yhden spottivärin käyttäminen vähentää painokustannuksia ja antaa julkaisulle lisätyn korostusvärin tuomaa arvokkuutta.

Valikoima teatteri-ClipArt-kuvia
Valikoima teatteri-ClipArt-kuvia, joista jokaisessa on otettu käyttöön sama väri

 1. Valitse ClipArt-kuva.
 2. Valitse Muoto-valikossa Kuva ja valitse sitten Kuva-välilehti.
 3. Valitse Muuta värejä.

 Huomautus   Jos ClipArt-kuva on muunnettu Microsoft-piirrosobjektiksi, Muuta värejä -painike ei ole käytettävissä. Käytä tällöin täyttövärejä ja täytön tehosteita. Lisätietoja piirrosobjektin värin muuttamisesta on tämän artikkelin edellisessä osiossa.

 1. Valitse Muuta kuvan värejä -valintaikkunassa väri (tässä esimerkissä käytetään väriä Pantone 562 C) ja napsauta sitten jotakin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Valitse Muuta koko kuvan värit, jos haluat ottaa valitun värin sävyt käyttöön koko kuvassa.
  • Valitse Jätä mustat osat mustaksi, jos haluat ottaa valitun värin sävyt käyttöön vain osissa, jotka eivät ole mustia tai valkoisia.
 2. Valitse OK ja toista sitten nämä vaiheet julkaisun joka kuvan kohdalla.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Tekstin rivittäminen ClipArt-kuvan ympärille

Yksi keino ammattimaisen ulkoasun aikaansaamiseksi on lisätä tekstiä, joka rivittyy kuvan ympärille. Tekstin rivitysominaisuuden avulla voit asettaa ClipArt-kuvan tekstilohkojen keskelle.

Tekstin rivittäminen tiiviisti

 1. Lisää ClipArt-kuva tekstilohkoon.
 2. Pidä ClipArt-kuva valittuna ja valitse Kuva-työkalurivillä Tekstin rivitys Painikkeen kuva ja napsauta sitten tekstinrivitystyyliä, jota haluat käyttää.

Voit rivittää tekstin kuvan ympäri, kuvan ylä- ja alapuolelle tai kuvan läpi. Voit myös muokata rivityspisteitä, mikä voi olla hyödyllistä epäsäännöllisiä muotoja käsiteltäessä.

 Vihje   Voit asettaa kuvan asiakirjaan joko ennen tekstin lisäämistä tai sen jälkeen, mutta kuvan ja tekstirivityksen asettaminen voi olla helpompaa sen jälkeen, kun kaikki teksti on lisätty asiakirjaan.

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Publisher 2013, Publisher 2010, Publisher 2007