Publisher-tiedoston toimittaminen painotaloon

Jos tarvitset tulostusvaihtoehtoja, joita paikallisessa tulostimessa ei ole, voit viedä julkaisun painotaloon, joka tuottaa työn offset-painotyönä tai tulostaa sen laadukkaalla digitaalitulostimella.

Saatat esimerkiksi haluta tulostaa suuren määrän kopioita, tulostaa julkaisun erikoispaperille (kuten pergamenttipaperille tai kartongille) tai käyttää erikoisia sidonta-, leikkaus- tai viimeistelyvaihtoehtoja.

Jos julkaisusta pitää tuottaa satoja tai tuhansia kopioita, painotalo voi olla edullisin ja tehokkain tapa tuottaa julkaisu.

Valitse haluamasi toimet


Painotalon edustajan kanssa neuvotteleminen ennen tulostusta

Tärkein vaihe yhteistyössä painotalon kanssa on neuvottelu, joka käydään ennen kuin toimitat Microsoft Office Publisher -tiedoston painotaloon. Kuvaile ennen projektin aloittamista projektin sisältöä ja tavoitteita ja selvitä painotalon vaatimukset. Jos neuvottelet painotalon edustajan kanssa myös suunnitteluprosessin aikana, voit säästää aikaa ja kustannuksia myöhemmissä vaiheissa.

Neuvottele seuraavista seikoista ennen julkaisun luomista:

 Huomautus   Voit tallentaa 2007 Microsoft Office system -ohjelmassa luodun PDF- tai XPS-tiedoston vasta, kun olet asentanut tarvittavan apuohjelman. Lisätietoja on kohdassa Muiden tiedostomuotojen, kuten PDF:n ja XPS:n, tuen ottaminen käyttöön.

 • Kerro painotalon edustajalle projektisi painatukseen liittyvistä vaatimuksista, kuten painosmääristä, laadusta, paperilajeista, paperiko'oista, suositellusta värimallista, sidonta- ja arkintaittotavoista, leikkaamisesta, painatuskustannuksista, tiedostojen kokorajoituksista ja aikarajoista. Tarkista, että painotalolla on työhön tarvittavat materiaalit.
 • Kerro, skannaatko julkaisun mahdollisesti sisältämät kuvat itse vai annatko skannaamisen painotalon tai palvelutoimiston tehtäväksi.
 • Kysy, tarvitaanko joitakin valmistavia toimia, kuten kohdistusta tai sivunasettelua.
 • Kysy, miten voisit säästää kustannuksia.

Syy, miksi painotalo haluaa Publisher-tiedoston tai PDF-tiedoston

Kun toimitat Publisher-tiedoston painoon, tulostuspalvelun on voitava hallita tapaa, jolla julkaisu tulostetaan. Tulostaminen valoladontalaitteella (valoladontalaite: Suuritarkkuuksinen tulostuslaite, joka tulostaa paperille, filmille tai suoraan painolevylle. Kirjapainossa julkaisun tulostaminen valoladontalaitteella on yleensä ensimmäinen painatusvaihe.) on monimutkaisempaa ja tarkempaa kuin paikallisella tulostimella. Jotta tulostuspalvelu voisi taata tulostuksen laadun ja välttää epäonnistumiset, he haluavat määrittää tulostusasetukset itse. Tulostuspalvelussa voidaan myös tehdä tarvittavat korjaukset julkaisuun, esimerkiksi kuva voidaan linkittää uudelleen.

Jos toimitat painotaloon PDF-tiedoston, painotalolla ei tarvitse olla käytössään Publisheria, mutta painotalon on luotettava siihen, että olet määrittänyt oikeat tulostusasetukset tallentaessasi tiedostoa. Painotalo voi ladata PDF-tiedoston valoladontalaitteen RIP (Raster Image Processor) (RIP: Valoladontalaitteen tai pöytätulostimen prosessori, joka tulkitsee tulostinohjaimen lähettämät komennot ja muuntaa ne rasteri- tai bittikarttaruudukoiksi tulostusta varten.) -rasterointiprosessoriin ja irrottaa tarvittaessa kuvia muutosten tekemistä varten. Painotalo ei kuitenkaan voi tehdä juurikaan muita muutoksia tai korjauksia tiedostoon. Painotalo ei esimerkiksi voi muuttaa tekstiä tai fontteja.

Kun toimitat painotaloon sekä PDF- että Publisher-tiedoston, painotalo voi valita parhaan mahdollisen tulostustavan työlle.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Ohjatun matkapaketin luomistoiminnon käyttäminen

Helppokäyttöinen ohjattu matkapaketin luominen selkeyttää tiedostojen valmistelemista painatusta varten. Ohjattu matkapaketin luominen luo pakatun Publisher-tiedoston, joka sisältää kaikki painotalon tarvitsemat osat sekä halutessasi PDF-tiedoston.

Ohjattu matkapaketin luominen luo grafiikkalinkit ja upottaa julkaisun fontit, jotta painotalolla on käytettävissään julkaisun sisältämät kuvat ja kirjasimet. Lisäksi toiminto ilmoittaa fonteista, joita ei voi upottaa, ja grafiikan linkittämisessä mahdollisesti ilmenevistä ongelmista.

Julkaisun pakkaaminen ohjatun matkapaketin luomisen avulla

 • Valitse Tiedosto-valikosta Ohjattu matkapaketin luominen ja valitse sitten Tulostuspalvelua varten.

Ohjattu matkapaketin luominen opastaa pakkaamisen kaikissa vaiheissa. Lisätietoja ohjatusta matkapaketin luomisesta on kohdassa Julkaisujen pakkaaminen tai purkaminen painatusta varten ohjatun matkapaketin luomisen avulla.

 Huomautus   Jos teet julkaisuun muutoksia tiedostojen pakkaamisen jälkeen, päivitä julkaisu suorittamalla ohjattu matkapaketin luominen uudelleen ennen pakatun julkaisun toimittamista painotaloon.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Julkaisussa mahdollisesti olevien ongelmien etsiminen rakenteen tarkistamisella

Rakenteen tarkistaminen suoritetaan osana ohjattua matkapaketin luomista ja se on määritetty tarkistamaan vain tulostuspalvelun tarkistukset. Voit käynnistää rakenteen tarkistamistoiminnon myös luodessasi julkaisua.

Rakenteen tarkistaminen näyttää kaikki havaitsemansa ongelmat. Tällaisia saattavat olla osat, jotka ovat osittain poissa sivulta, juoksuttamaton (juoksuttamaton teksti: Teksti, joka ei mahdu tekstiruutuun. Teksti piilotetaan, kunnes se juoksutetaan toiseen tekstiruutuun tai alkuperäisen tekstiruudun kokoa muutetaan.) teksti jutussa (juttu: Teksti, joka on yhdessä tekstiruudussa tai useiden linkitettyjen tekstiruutujen sisällä.) tai kuva, jonka mittasuhteet ovat muuttuneet skaalattaessa. Joissakin tapauksissa rakenteen tarkistamistoiminto saattaa tarjota automaattisen korjauksen näihin ongelmiin. Toisissa tapauksissa ongelmat on korjattava manuaalisesti.

Rakenteen tarkistaminen laatii luettelon ongelmista tarkistusten mukaan. Voit suorittaa tulostuspalvelun tarkistukset, useita muita tarkistuksia tai kaikki tarkistukset.

Kun olet käynnistänyt rakenteen tarkistamistoiminnon, se on käynnissä jatkuvasti. Kun kohde korjataan, se häviää ongelmaluettelosta. Uudet ongelmat lisätään luetteloon automaattisesti.

Rakenteen tarkistamisen käynnistäminen julkaisun ongelmien tarkistamista varten

Oletusarvon mukaan rakenteen tarkistamistoiminto suorittaa tarkistukset sen mukaan, millaisen julkaisulajin olet määrittänyt. Jos tarkistat julkaisun painotaloa varten, jotkin oletustarkistukset saattavat olla tarpeettomia.

 1. Valitse Työkalut-valikosta Rakenteen tarkistaminen.
 2. Jos haluat suorittaa rakenteen tarkistamisessa vain tulostuspalvelun tarkistukset, valitse Suorita vain julkaisupalvelun tarkistukset -valintaruutu ja poista muiden valintaruutujen valinnat.
 3. Napsauta Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudun Valitse korjattava kohde -kohdassa korjattavan kohteen vieressä olevaa nuolta ja tee sitten jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat siirtyä sivulle, jossa ongelma sijaitsee, valitse Siirry tähän kohteeseen.
  • Korjaa ongelma automaattisesti valitsemalla Korjaa: korjausehdotus.

 Huomautus    Automaattinen korjaus vaihtelee ongelman mukaan. Useimmissa tapauksissa automaattista korjausta ei ole käytettävissä.

 • Jos haluat poistaa tarkistuksen käytöstä, valitse Älä suorita tätä tarkistusta uudelleen. Tämä vaikuttaa kaikkiin ongelman esiintymiin.
 • Avaa ohjeaihe, jossa selitetään ongelma tarkemmin ja annetaan ratkaisuehdotuksia, valitsemalla Selitys.

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Publisher 2007