Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistuksen asetusten valitseminen

Osa tämän ohjeen sisällöstä ei ehkä koske kaikkia kieliä.

Kirjoitus- ja kielioppivirheet voivat viedä lukijan huomion pois itse sisällöstä, joten ne kannattaa korjata. Voit valita oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistusta varten haluamasi asetukset Microsoft Office -ohjelmassa. Voit halutessasi tarkistaa koko asiakirjan oikeinkirjoituksen kerralla, kun asiakirja on valmis, tai voit myös käyttää automaattista oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistusta (punaiset, siniset ja vihreät aaltoviivat), jolloin voit korjata virheet samalla kun kirjoitat tekstiä.

Tässä artikkelissa selostetaan eri tapoja, joilla voit mukauttaa tarkistustyökaluja toimimaan haluamallasi tavalla Microsoft Office -ohjelmissa.

Valitse haluamasi toimet


Tarkistusasetusten tuominen näyttöön

Monet tässä artikkelissa kuvatuista toimintosarjoista edellyttävät tarkistusasetusten tuomista ensin näyttöön.

Mikä -ohjelma sinulla on käytössä?


Access

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Painikkeen kuva ja valitse Accessin asetukset.
 2. Valitse Tarkistustyökalut.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Excel

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Painikkeen kuva ja valitse Excelin asetukset.
 2. Valitse Tarkistustyökalut.

Sivun alkuun Sivun alkuun

InfoPath

 • Valitse Työkalut-valikosta Oikeinkirjoitus ja valitse sitten Oikeinkirjoituksen asetukset.

 Huomautus   Tiedoston on oltava avoinna, kun Oikeinkirjoituksen asetukset valitaan. Komento tulee käyttöön, kun luot tai avaat tiedoston.

Sivun alkuun Sivun alkuun

OneNote

 • Valitse Työkalut-valikosta Oikeinkirjoitus ja valitse sitten Oikeinkirjoituksen asetukset.

 Huomautus   Tiedoston on oltava avoinna, kun Oikeinkirjoituksen asetukset valitaan. Komento tulee käyttöön, kun luot tai avaat tiedoston.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Outlook

 1. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset, valitse Oikeinkirjoitus-välilehti ja valitse sitten Oikeinkirjoitus ja automaattinen korjaus.
 2. Valitse Tarkistustyökalut.

Sivun alkuun Sivun alkuun

PowerPoint

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Painikkeen kuva ja valitse PowerPointin asetukset.
 2. Valitse Tarkistustyökalut.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Project

 1. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset.
 2. Valitse Oikeinkirjoitus-välilehti ja valitse sitten Lisää oikeinkirjoitusasetuksia.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Publisher

 • Valitse Työkalut-valikosta Oikeinkirjoitus ja valitse sitten Oikeinkirjoituksen asetukset.

 Huomautus   Tiedoston on oltava avoinna, kun Oikeinkirjoituksen asetukset valitaan. Komento tulee käyttöön, kun luot tai avaat tiedoston.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Visio

 • Valitse Työkalut-valikosta Oikeinkirjoitus ja valitse sitten Oikeinkirjoituksen asetukset.

 Huomautus   Tiedoston on oltava avoinna, kun Oikeinkirjoituksen asetukset valitaan. Komento tulee käyttöön, kun luot tai avaat tiedoston.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Word

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Painikkeen kuva ja valitse Wordin asetukset.
 2. Valitse Tarkistustyökalut.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Automaattisen korjauksen asetusten valitseminen

Lisätietoja on ohjeaiheessa Automaattisten korjausten luominen tai muuttaminen.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Kaikkiin Microsoft Office -ohjelmiin vaikuttavien oikeinkirjoituksen korjausasetusten valitseminen

Jos haluat tarkastella ja muuttaa näitä asetuksia, sinun täytyy ensin tuoda kieliasun tarkistusasetukset näkyviin. Sen jälkeen voit tarkastella ja muuttaa seuraavissa kohdissa kuvattuja asetuksia.

Officen yleisten oikeinkirjoituksen tarkistuksen asetusten valitseminen

Jotkin näyttöön tulevassa ikkunassa olevista asetuksista koskevat kaikkia Microsoft Office -ohjelmia. Jos valitset jonkin asetuksen, se vaikuttaa jokaiseen ohjelmaan huolimatta siitä, millä ohjelmalla muutat asetusta.

Seuraavassa on luettelo valintaruutujen asetuksista ja asetusten toiminnoista.

Valintaruutu Toimi
Ohita ISOIN KIRJAIMIN kirjoitetut sanat Ohittaa isoin kirjaimin kirjoitetut sanat. Jos valitset tämän asetuksen, oikeinkirjoituksen tarkistus ei merkitse esimerkiksi sanaa ABC virheeksi.
Ohita numeroita sisältävät sanat Ohittaa numeroita sisältävät sanat. Jos valitset tämän asetuksen, oikeinkirjoituksen tarkistus ei merkitse esimerkiksi sanaa a1b2c3 virheeksi.
Ohita Internet- ja tiedosto-osoitteet

Ohittaa sanat, jotka ovat Internet- ja tiedosto-osoitteita. Esimerkkejä sanoista, jotka oikeinkirjoituksen tarkistus ohittaa, kun tämä asetus on valittuna:

 • http://www.proseware.com/
 • \\proseware\public\
 • mailto:andy@proseware.com
Merkitse toistetut sanat Ohittaa toistetut sanat. Jos valitset tämän asetuksen, oikeinkirjoituksen tarkistus ei merkitse esimerkiksi sanoja piip piip virheeksi.
Pakota aksenttimerkit ranskalaisiin isoihin kirjaimiin

Ilmoittaa ranskankielisistä sanoista, joiden isoista kirjaimista puuttuu aksenttimerkki.

Jos käytät kanadanranskaa, tämä asetus on oletusarvon mukaan aina käytössä, koska kyseisen kielen sanasto sisältää sanojen isoilla kirjaimilla kirjoitetut muodot, joissa on aksenttimerkit. Asetus on oletusarvon mukaan aina valittuna, kun

 • ensisijainen muokkauskieli on ranska (Kanada). Lisätietoja on ohjeaiheessa Officen kieliasetusten määrittäminen.
 • tarkistat sellaisen tekstin oikeinkirjoituksen, jonka kielenä on ranska (Kanada).
Ehdota vain pääsanastosta Ehdottaa vain oikeinkirjoituksen tarkistukseen sisältyvässä pääsanastossa olevia sanoja. Jos valitset tämän asetuksen, mukautetuissa sanastoissa olevia sanoja ei näytetä ehdotettujen sanojen luettelossa, kun tarkistat asiakirjan oikeinkirjoituksen.

Ranskan tilan valitseminen

Myös Ranskan tilat -valikko on kaikkiin Microsoft Office -ohjelmiin vaikuttava asetus. Se vaikuttaa vain ranskankieliseen tekstiin.

NäytäValikkovaihtoehtojen selitykset

Asetus Vaikutus
Uusi oikeinkirjoitus Valitse tämä asetus, jos haluat käyttää oikeinkirjoitussääntöjä, joita Ranskan kieliakatemia on suositellut vuoden 1990 oikeinkirjoitusuudistuksesta lähtien. Jos valitset tämän asetuksen, oikeinkirjoituksen tarkistus katsoo virheiksi sanat, joita ei ole kirjoitettu näiden sääntöjen mukaan. Oikeinkirjoituksen tarkistus ehdottaa väärin kirjoitettujen sanojen tilalle vain oikeinkirjoituksen uudessa sanastossa olevia sanoja. Uusi sanasto sisältää sanoja, joihin oikeinkirjoitusuudistus ei vaikuttanut.
Perinteinen oikeinkirjoitus Valitse tämä asetus, jos haluat käyttää vuoden 1990 oikeinkirjoitusuudistusta edeltäviä kirjoitussääntöjä. Jos valitset tämän asetuksen, sanoja, joita ei kirjoiteta näiden sääntöjen mukaan, pidetään virheinä. Oikeinkirjoituksen tarkistus ehdottaa väärin kirjoitettuja sanoja varten vain perinteisen oikeinkirjoituksen sanastossa olevia sanoja. Sanasto sisältää sanoja, joihin oikeinkirjoitusuudistus ei vaikuttanut.
Perinteiset ja uudet kirjoitustavat Jos valitset tämän asetuksen, oikeinkirjoituksen tarkistus hyväksyy sanojen oikeinkirjoituksen huolimatta siitä, onko ne kirjoitettu uuden vai perinteisen kirjoitustavan mukaan. Oikeinkirjoituksen tarkistus ehdottaa sekä uudessa että perinteisessä oikeinkirjoituksen sanastossa olevia sanoja väärin kirjoitettujen sanojen tilalle

Jos valitset esimerkiksi Perinteinen oikeinkirjoitus -asetuksen ja muokkaat asiakirjaa ranskan sanalla bruler, oikeinkirjoituksen tarkistus katsoo sanan virheeksi, koska kyseessä on oikeinkirjoitusuudistuksen jälkeinen kirjoitustapa. Jos kuitenkin valitset joko Uusi oikeinkirjoitus- tai Perinteiset ja uudet kirjoitustavat -asetuksen, tarkistus ei katso sanaa virheeksi.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Oikeinkirjoituksen taustalla tapahtuvan toiminnan muuttaminen

Kun käsittelet asiakirjaa, oikeinkirjoituksen tarkistus voi toimia taustalla etsien virheitä. Kun luonnos on valmis, oikeinkirjoituksen tarkistus tapahtuu nopeammin. Näin voit säästää aikaa etenkin käsitellessäsi suuria asiakirjoja

 Huomautus   Nämä asetukset eivät ole käytettävissä Microsoft Office Accessissa, Microsoft Office Excelissä ja Microsoft Office Projectissa. Oikeinkirjoituksen tarkistus ei toimi taustalla näissä ohjelmissa.

Jos haluat tarkastella ja muuttaa näitä asetuksia, sinun täytyy ensin tuoda kieliasun tarkistusasetukset näkyviin. Sen jälkeen voit tarkastella ja muuttaa seuraavissa kohdissa kuvattuja asetuksia.

Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa -valintaruudun valitseminen tai sen valinnan poistaminen

Yleensä Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa -valintaruutu pitäisi jättää valituksi. Seuraavassa on syitä, joiden takia haluat ehkä poistaa valintaruudun valinnan:

 • Haluat piilottaa kirjoitusvirheet (punaiset aaltoviivat) muokattavissa Microsoft Office Outlook -kohteissa.
 • Käytät tietokonetta, joka toimii laiterajoitusten (muistia voi olla liian vähän tai suorittimen nopeus ei riitä) tai ohjelmistorajoitusten (suoritat useita isoja ohjelmia samanaikaisesti) takia hitaasti.

Piilota kirjoitusvirheet -valintaruudun (punaisten aaltoviivojen) valitseminen tai valinnan poistaminen

Poista Piilota kirjoitusvirheet -valintaruudun valinta, jos haluat, että Microsoft Office -ohjelma merkitsee kirjoitusvirheet automaattisesti kirjoittaessasi. Jos poistat tämän asetuksen valinnan, sinun ei tarvitse ratkaista suurta määrää kirjoitusvirheitä, kun olet viimeistelemässä asiakirjaa. Microsoft Office -ohjelma merkitsee väärin kirjoitetut sanat työskennellessäsi, joten näet ne helposti, kuten tässä esimerkissä.

Väärin kirjoitettu sana, jonka alapuolella on punainen aaltoviiva

Lisätietoja automaattisen oikeinkirjoituksen tarkistuksen käyttämisestä on ohjeaiheessa Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen.

Automaattisen oikeinkirjoituksen tarkistuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Mikä -ohjelma sinulla on käytössä?


InfoPath

 • Valitse Piilota kirjoitusvirheet -valintaruutu tai poista sen valinta.

Sivun alkuun Sivun alkuun

OneNote

 • Valitse Piilota kirjoitusvirheet -valintaruutu tai poista sen valinta.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Outlook

 • Valitse Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa -valintaruutu tai poista sen valinta.

 Huomautus   Oikeinkirjoituksen tarkistus on käytettävissä kaikkia muita kohteita paitsi muistilappuja varten.

Sivun alkuun Sivun alkuun

PowerPoint

 • Valitse Piilota kirjoitusvirheet -valintaruutu tai poista sen valinta.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Publisher

 • Valitse Piilota kirjoitusvirheet -valintaruutu tai poista sen valinta.

Sivun alkuun Sivun alkuun

SharePoint Designer

 • Valitse Piilota kirjoitusvirheet -valintaruutu tai poista sen valinta.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Visio

 • Valitse Piilota kirjoitusvirheet -valintaruutu tai poista sen valinta.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Word

Jos haluat ottaa automaattisen oikeinkirjoituksen tarkistuksen käyttöön avoinna olevassa asiakirjassa tai poistaa sen käytöstä, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Poikkeukset-kohdasta avoinna olevan tiedoston nimi.
 2. Valitse Piilota kirjoitusvirheet vain tässä asiakirjassa -valintaruutu tai poista sen valinta.

Jos haluat ottaa automaattisen oikeinkirjoituksen tarkistuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä kaikissa tästä lähtien luomissasi asiakirjoissa, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Poikkeukset-kohdasta Kaikki uudet asiakirjat.
 2. Valitse Piilota kirjoitusvirheet vain tässä asiakirjassa -valintaruutu tai poista sen valinta.

 Tärkeää   Jos poistat automaattisen oikeinkirjoituksen tarkistuksen käytöstä tiedostossa, jonka jaat muiden kanssa, sinun kannattaa ilmoittaa heille muutoksesta.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Oikeinkirjoituksen tarkistuksen tulosten parantaminen asiayhteyden huomioivan oikeinkirjoituksen avulla

Jos haluat tarkastella ja muuttaa tätä asetusta, sinun täytyy ensin tuoda kieliasun tarkistusasetukset näkyviin.

Oletko koskaan kirjoittanut seuraavanlaista virhettä? I will see you their. Jos valitset Outlookissa, PowerPointissa ja Wordissa Käytä asiayhteyden huomioivaa oikeinkirjoitusta -valintaruudun, ohjelma auttaa sinua löytämään ja korjaamaan tällaiset virheet.

Jos olet valinnut esimerkiksi Käytä asiayhteyden huomioivaa oikeinkirjoitusta- ja Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa -valintaruudut ja poistanut Piilota kirjoitusvirheet -valintaruudun valinnan, oikeinkirjoituksen tarkistus merkitsee virheen ja tarjoaa ehdotusta kun napsautat merkittyä sanaa hiiren kakkospainikkeella, kuten seuraavassa kuvassa.

Asiayhteyteen liittyvän virheen napsauttaminen hiiren kakkospainikkeella

 Huomautuksia 

 • Kun olet asentanut Microsoft Officen, Käytä asiayhteyden huomioivaa oikeinkirjoitusta -valintaruudun valinta poistetaan oletusarvon mukaan käytöstä, jos järjestelmässä on RAM-muistia vähemmän kuin 1 gigatavu (Gt).
 • Jos Käytä asiayhteyden huomioivaa oikeinkirjoitusta -valintaikkuna valitaan järjestelmässä, jossa on vähän muistia, tietokone saattaa toimia hitaasti. Jos huomaat tällaisen ongelman käyttäessäsi tätä asetusta, voit ratkaista ongelman poistamalla Käytä asiayhteyden huomioivaa oikeinkirjoitusta -valintaruudun valinnan.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Kieliopin tarkistusasetusten muuttaminen Outlookia ja Wordia varten

Outlookissa ja Wordissa oikeinkirjoituksen tarkistuksen lisäksi voidaan etsiä myös kielioppivirheitä. Jos haluat tarkastella ja muuttaa kieliopin tarkistuksen asetuksia, tuo ensin näyttöön tarkistusasetukset.

Automaattisen kieliopin tarkistuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Voit valita, että Outlook ja Word merkitsevät kielioppivirheet automaattisesti, kuten seuraavassa kuvassa.

Kielioppivirheen napsauttaminen hiiren kakkospainikkeella
  Outlook

  Word


  Outlook

  • Valitse Tarkista kielioppi kirjoitettaessa -valintaruutu tai poista sen valinta.

   Huomautus   Kieliopin tarkistus on käytettävissä kaikkia muita kohteita paitsi muistilappuja varten.

  Sivun alkuun Sivun alkuun

  Word

  Jos haluat ottaa automaattisen kieliopin tarkistuksen käyttöön avoinna olevassa asiakirjassa tai poistaa sen käytöstä, toimi seuraavasti:

  1. Valitse Poikkeukset-kohdasta avoinna olevan tiedoston nimi.
  2. Valitse Piilota kielioppivirheet vain tässä asiakirjassa -valintaruutu tai poista sen valinta.

  Jos haluat ottaa automaattisen kieliopin tarkistuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä kaikissa tästä lähtien luomissasi asiakirjoissa, toimi seuraavasti:

  1. Valitse Poikkeukset-kohdasta Kaikki uudet asiakirjat.
  2. Valitse Piilota kielioppivirheet vain tässä asiakirjassa -valintaruutu tai poista sen valinta.

   Tärkeää   Jos poistat automaattisen kieliopin tarkistuksen käytöstä tiedostossa, jonka jaat muiden kanssa, sinun kannattaa ilmoittaa heille muutoksesta.

  Sivun alkuun Sivun alkuun

  Kieliopin tarkistuksen ottaminen käyttöön tarkistettaessa koko tiedosto

  Valitse Tarkista kielioppi oikeinkirjoitusta tarkistettaessa -valintaruutu, jos haluat sisällyttää tarkistukseen kielioppivirheet, kun tarkistat koko tiedoston oikeinkirjoituksen (esimerkiksi painamalla F7-näppäintä).

  Luettavuustilaston näyttäminen

  Valitse Näytä luettavuustilasto -valintaruutu, jos haluat tuoda luettavuustilaston näkyviin tarkistettuasi koko tiedoston oikeinkirjoituksen (esimerkiksi painamalla F7-näppäintä). Lisätietoja tästä toiminnosta on ohjeaiheessa Asiakirjan luettavuuden testaaminen.

  Lisätietoja kieliopin tarkistuksen käyttämisestä on ohjeaiheessa Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen.

  Kieliopin tarkistuksen käyttämien sääntöjen hallinta

  Voit valita Kirjoitustyyli-valikossa toisen seuraavista vaihtoehdoista: Vain kielioppi tai Kielioppi ja tyyli. Jos haluat muuttaa kieliopin tarkistuksen käyttämien kielioppi- ja tyylisääntöjen lajeja, valitse Asetukset. Kielioppiasetukset-valintaikkunan avulla voit tarkastella asetuksia ja tehdä haluamasi muutokset. Lisätietoja on ohjeaiheessa Kielioppi- ja tyyliohjeasetusten valitseminen.

  NäytäMiksi Kirjoitustyyli- ja Asetukset-painikkeet eivät ole käytettävissä Outlookissa?

  Tämä valikko ja painike eivät ole käytettävissä Outlookissa tunnetun ongelman takia. Voit kiertää ongelman tarkastelemalla tekstintarkistusasetuksia avoinna olevasta kohteesta.

  1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Painikkeen kuva missä tahansa muussa avoimessa Outlook-kohteessa, kuten sähköpostiviestissä, paitsi muistilapussa, ja valitse sitten Editorin asetukset.
  2. Valitse Tarkistustyökalut.

   Huomautus   Näihin asetuksiin tekemäsi muutokset koskevat kaikkia muokkaamiasi kohteita eikä vain kohdetta, jota olet käsittelemässä.

  Sivun alkuun Sivun alkuun

  Outlookin oikeinkirjoituksen tarkistusasetusten valitseminen

  • Valitse Työkalut-valikosta Asetukset ja valitse Oikeinkirjoitus-välilehti.
   • Jos haluat, että oikeinkirjoituksen tarkistus suoritetaan koko tiedostossa, kun valitse Lähetä, valitse Tarkista oikeinkirjoitus aina ennen lähettämistä -valintaruutu.
   • Jos haluat määrittää, että viestin alkuperäisen tekstin oikeinkirjoitusta ei tarkisteta, kun vastaat viestiin tai välität sen, valitse Älä sisällytä alkuperäistä viestiä vastaukseen tai välitettävään viestiin -valintaruutu.

  Sivun alkuun Sivun alkuun

  Oikeinkirjoituksen tarkistuksen kenttien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä Projectissa

  Microsoft Office Projectissa saattaa olla kenttiä, joita et halua oikeinkirjoituksen tarkistuksen tarkistavan.

  1. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset ja valitse Oikeinkirjoitus-välilehti.
  2. Ota kentän oikeinkirjoituksen tarkistus käyttöön valitsemalla sen kohdalla Kyllä tai poista kentän oikeinkirjoituksen tarkistus käytöstä valitsemalla sen kohdalla Ei.

  Sivun alkuun Sivun alkuun

   
   
  Käyttö:
  Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Project 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007, Visio 2007, Word 2007