ClipArt-kuvien käyttäminen omintakeisesti Publisherissa

Kirjoittanut Mary Sauer, Microsoftin MVP-henkilö ja Clip Art & Media Help -Web-sivuston luoja

Sovellukset
Microsoft® Office Publisher 2003
Microsoft Office Small Business Edition 2003

Microsoft Office Online Clip Art and Media -Web-sivustossa on yli 140 000 kuvaa. Valinnanvaraa on siis rutkasti. Jos omat taiteelliset taipumukset osoittautuvat hieman puutteellisiksi, näistä ClipArt-kuvista saa visuaalista lisäväriä lehtisiin, esitteisiin, tiedotteisiin ja muihin julkaisuihin. Oman julkaisu pitäisin kuitenkin erottua joukosta, eikä sen ole hyvä näyttää tavalliselta valmistuotteelta. Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia asioita:

 • Huomioon otettavaa kuvia etsittäessä ja omaan tarkoitukseen sopivan ClipArt-kuvan etsiminen
 • ClipArt-kuvien käsitteleminen Publisherin piirtotyökaluilla siten, että tulos näyttää omintakeiselta, tuntuu tarkoitukseen sopivalta ja täyttää julkaisun vaatimukset. Artikkelissa perehdytään siihen, kuinka piirtotyökaluilla voi
  • purkaa ClipArt-kuvien ryhmityksen ja poistaa turhia viivoja ja muita osia
  • muuttaa ClipArt-kuvan kokoa
  • muuttaa ClipArt-kuvan väriä
  • lisätä varjostuksen
  • kiertää ClipArt-kuvan
  • kerrostaa ClipArt-kuvia
  • lisätä kolmiulotteisia (3D) tehosteita.

Oikean kuvan käyttäminen

Kuvat ja sanat toimivat yhdessä. Tieto tulee sanoista, mutta kuvat luovat tunnelman.

Julkaisun fonttivalinnalla yritetään viestittää tietynlaista tunnelmaa. ClipArt-kuvien valinnassa pitäisi olla yhtä tarkkana. Väärä kuva voi antaa väärän viestin, kuten oheisesta yhteisöteatterin jäsenistön varainkeruuta käsittelevästä lehtisestä näkyy.

Ensimmäisen lehtisen itkevä ja naurava naamio toimivat tehokkaina teatterin symboleina. Ne ovat yksinkertaisia ja siistejä eivätkä loukkaa ketään.

Yhteisöteatterin lehtinen ja teatterinaamioita

Toisen lehtisen rahapussit ovat huono valinta. Tarkoituksena on kerätä varoja, mutta asialla ei kuitenkaan tarvitse retostella. Useimmat lukijat suhtautuvat suotuisammin hienovaraisempaan lähestymistapaan.

Yhteisöteatterin lehtinen, jossa on rahapusseja

Sopivan ClipArt-kuvan etsiminen

Kun tietää valmiiksi millaista etsii, sopiva kuva löytyy ClipArt and Media -Web-sivustosta helposti. Voit tehdä hakuja Web-sivustossa Publisherin ClipArt-tehtäväruudussa tai siirtyä selaimella sivuston kotisivulle.

 • Voit avata ClipArt-tehtäväruudun valitsemalla Publisherissa Lisää-valikosta Kuva ja valitsemalla ClipArt.

ClipArt-tehtäväruutu

Kun kirjoitat hakusanan Etsi-ruutuun ja valitset Siirry, hakusanaa vastaavat ClipArt-kuvat tulevat tehtäväruutuun. Voit lisätä ClipArt-kuvan tehtäväruudusta julkaisuun napsauttamalla ClipArt-kuvaa.

 Vihje   Voit rajoittaa hakua siten, että hakutuloksissa on vain ClipArt-kuvia, ei esimerkiksi valokuvia tai muita tietotyyppejä. Valitse Haluttu tulos -luettelosta ClipArt ja poista muiden valintaruutujen valinnat.

Jos haluat käyttää muita hakuasetuksia, avaa Clip Art and Media -Web-sivusto valitsemalla tehtäväruudun alaosasta Office Online ClipArt-arkistot. Web-sivustossa voit rajoittaa hakuja luokan tai tyylin mukaan, ja voit valita useita ClipArt-kuvia kerralla ladattaviksi ja tallennettaviksi Microsoft Clip Organizeriin tulevaa käyttöä varten.

 Vihje   Voit lisätä yhden ClipArt-kuvan nopeasti Web-sivustosta julkaisuun napsauttamalla ClipArt-pikkukuvaa hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla Kopioi ja liittämällä kuvan julkaisuun.

Haku luokan mukaan

Web-haku on usein tehokkainta, kun hakua lähdetään tekemään ensin luokan mukaan. Esimerkiksi yksinkertaiset kuvat ihmisistä sopivat usein hyvin liiketoiminta-artikkeleihin. Voit valita ClipArt and Media -kotisivulta Browse Clip Art and Media Categories -kohdasta People (Ihmiset) -luokan.

Clip Art and Media -Web-sivuston Categories

Voit kirjoittaa kotisivun yläosaan sanoja, kuten woman (nainen), desk (työpöytä), computer (tietokone) tai meeting (kokous), ja valita Go (Siirry).

Clip Art and Media -Web-sivuston hakupalkki

Jos et tiedä, mistä luokasta haku kannattaa tehdä, valitse avainsanat omasta julkaisusta ja käytä niitä hakuruudussa. Jos artikkeli käsittelee esimerkiksi pitopalvelua, valitse sanoja, kuten food (ruoka), utensils (aterimet) ja waiter (tarjoilija). Sopiva ClipArt-kuva löytyy melko varmasti.

Haku mediatyypin mukaan

Voit myös rajoittaa hakua mediatyypin mukaan (mediatyyppejä ovat esimerkiksi ClipArt, valokuva tai animaatio) ennen hakusanojen lisäämistä. Napsauta Search (Haku) -ruudun oikealla puolella olevaa nuolta ja valitse Clip art. Kirjoita sitten hakusanat.

Clip Art and Media -Web-sivuston hakupalkki

Voit etsiä esimerkiksi yhteisöteatterin lehtisessä käytettyjä kuvia valitsemalla Search (Haku) -ruudusta Clip art ja kirjoittamalla theaters (teatterit) tai money (raha).

Saat lisätietoja Clip Art and Media -Web-sivuston käyttämisestä napsauttamalla Lisätietoja-ruudun linkkejä.

Haku tyylin mukaan

Useimmissa ClipArt-kuvissa on tyylinumero. Saat julkaisun ulkoasusta yhtenäisemmän, kun valitset ClipArt-kuvia, joissa on sama tyylinumero.

 • Voit selvittää ClipArt-kuvan tyylinumeron napsauttamalla Clip Art and Media -Web-sivuston ClipArt-kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Ominaisuudet. Näyttöön tulee esikatseluikkuna, joka näyttää jotakuinkin seuraavalta:

Clip Art -esikatseluikkuna

Kun napsautat tyylinumeroa (joka on yllä olevassa kuvassa 436), näkyviin tulee vastaavan tyylisiä ClipArt-kuvia kaikista Clip Art and Media -Web-sivuston luokista.

 Vihje   Voit välttyä ClipArt-kuvien latausongelmilta, kun muistat pitää Internet-välimuistin tyhjänä. Esimerkiksi seuraavat ovat merkkejä täydestä välimuistista:

 • Näkyvissä on yleisiä ClipArt-kuvia, joilla on Dglxasset.aspx-tyylisiä nimiä, kun etsit ClipArt-kuvia Clip Organizerissa tai käytät ClipArt-tehtäväruutua Office-ohjelmassa.
 • Clip Organizer näyttää Tiedostoa ei löydy -sanoman, kun ClipArt-kuva on ladattu Web-sivustosta.

Voit tyhjentää välimuistin seuraavasti:

 1. Valitse Microsoft Internet Explorerissa Työkalut-valikosta Internet-asetukset.
 2. Valitse Väliaikaiset Internet-tiedostot -kohdasta Poista tiedostot.

Internet-asetukset-valintaikkunan Yleiset-välilehden osa

ClipArt-kuvien käsitteleminen

Publisherin piirtotyökaluilla voit muokata ClipArt-kuvista itsesi näköisiä ja huomiota herättäviä. Rajana on vain oma mielikuvitus.

 Vihje   Kun ClipArt-kuvaa on muokattu, se kannattaa tallentaa myöhempää käyttöä varten. Voit tallentaa muokatun ClipArt-kuvan napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Tallenna kuvana. Valitse tiedostomuoto Tallenna nimellä -valintaikkunan Tallennusmuoto-kohdassa. Jos muokattua ClipArt-kuvaa on tarkoitus käyttää tulostettavissa julkaisuissa, tallenna se Microsoft Windows® Metafile (*.wmf) -muodossa. Jos käytät ClipArt-kuvaa Web-julkaisuissa, napsauta Tarkkuus-kohdan oikealla puolella olevaa Muuta-painiketta ja valitse Web (96 dpi). Tallenna kuva sitten .gif (Graphics Interchange Format) -muodossa. Määritä sijainti Kohde-ruutuun ja valitse Tallenna.

Teatteriaiheisten ClipArt-kuvien ryhmityksen purkaminen, koon muuttaminen, värin muuttaminen ja kääntäminen

Yhteisöteatterilehtisessä on teatterin löytämistä helpottava kartta, johon voisi lisätä teatterin kuvan. Web-sivustosta löytyykin mainio teatteriaiheinen kuva, mutta se on turhan värikäs ja suuri mainittuun tarkoitukseen.

Teatteriaiheinen ClipArt-kuva

Nykyisessä muodossaan ClipArt-kuvasta olisi vain häiriöksi, mutta koko kuvaa ei silti tarvitse hylätä. Voit esimerkiksi muuttaa sen kokoa, purkaa sen ryhmityksen, poistaa tarpeettomat osat, vaihtaa sen väriä sekä kääntää sen vaakasuunnassa siten, että se palvelee juuri sitä tarkoitusta kuin pitääkin.

Ryhmityksen purkaminen

Kun olet liittänyt tai lisännyt ClipArt-kuvan julkaisuusi, ihan ensimmäiseksi sen ryhmitys puretaan. Tällöin osa ClipArt-kuvasta hajotetaan erillisiksi osiksi. Tämän jälkeen voit poistaa tarpeettomat osat ja ryhmitellä siitä yksinkertaisemman kuvan.

 Huomautus   ClipArt-kuva, jonka ryhmitys on purettu ja palautettu, näkyy julkaisussa himmennettynä, mutta tulosteessa se on terävä ja kirkas.

Voit purkaa ryhmityksen, poistaa osat ja palauttaa ryhmityksen seuraavasti:

 1. Jos ClipArt-kuvan ympärillä ei ole pyöreitä kahvoja, valitse ClipArt-kuva napsauttamalla sitä.
 2. Valitse Järjestä-valikosta Pura ryhmittely.
 3. Kun näyttöön tulee tuodun kuvan muuntamisesta kertova ilmoitus, valitse Kyllä.
 4. ClipArt-kuvan, jonka ryhmitys on purettu, alapuolella näkyy Pura objektien ryhmitys -kuvake Pura objektien ryhmitys -kuvake. Napsauta sitä.

ClipArt-kuva, jonka ryhmitys on purettu

ClipArt-kuva, jonka ryhmitys on purettu, on nyt täynnä pieniä pyöreitä valintakahvoja. Tämä johtuu siitä, että kuva on purettu osiin. Valitut kohteet ovat yksittäisiä osia.

 1. Turhat osat voi nyt poistaa. Voit zoomata purettua ClipArt-kuvaa valitsemalla vakiotyökalurivin Zoomaus-ruutu Zoomaus-ruudusta 200%. Jos haluat peruuttaa valinnan, napsauta ClipArt-kuvan ulkopuolella olevaa sivun kohtaa.
 2. Valitse vain poistettava osa ja paina DEL-näppäintä.

Esimerkiksi teatteriaiheisesta ClipArt-kuvasta voisi poistaa pääsisäänkäynnin tähdet, ikkunoiden värit sekä kuvaa reunustavat kehykset (ClipArt-kuvia ympäröi tavallisesti läpinäkyvä ruutu).

ClipArt-kuva, josta on poistettu osia

Vihje     Voit valita useita osia samanaikaisesti pitämällä VAIHTO-näppäintä painettuna, kun napsautat kutakin osaa.

 1. Kun olet poistanut kaikki tarpeettomat osat, vedä valintasuorakulmio koko ClipArt-kuvan ympärille siten, että kaikki jäljellä olevat osat tulevat valituiksi.
 2. Napsauta Ryhmitä objektit -kuvaketta Ryhmitä objektit -kuvake.

Vihje     Jos vain yksi osa jää jäljelle turhien osien poistamisen jälkeen, Ryhmitä objektit -kuvaketta Ryhmitä objektit -kuvake ei näy.

Toinen esimerkki ryhmityksen purkamisesta

Yhteisöteatterilehtisen naamioita käytetään myös toisena esimerkkinä ryhmityksen purkamisen ja osien poistamisen hyvistä puolista. Alkuperäisessä Clip Art and Media -Web-sivustosta ladatussa ClipArt-kuvassa on molemmat naamiot. Nyt on tarkoitus käyttää naamioita erikseen.

Ensin ClipArt-kuva täytyy monistaa.

 • Voit monistaa ClipArt-kuvan valitsemalla sen ja pitämällä CTRL-näppäintä painettuna. Osoittimen viereen tulee plusmerkki (+). Pidä CTRL-näppäintä painettuna ja vedä, kunnes ClipArt-kuva on monistunut.

Monistuva ClipArt-kuva

Nyt kun ClipArt-kuvasta on kaksi kopiota, voit purkaa molempien ryhmityksen ja poistaa toisen naamion kummastakin kopiosta. Jäljelle jää kaksi erillistä naamiota (himmeät varjostetut naamiot vasemmalla näkyvissä ClipArt-kuvissa) lehtisessä käytettäväksi.

Saman kuvan kaksi kopiota, joista molemmista on toinen naamio poistettu

Koon muuttaminen

Voit myös sovittaa ClipArt-kuvan koon julkaisun tarpeiden mukaan.

ClipArt-kuva, jonka kokoa muutetaan

Ohjeet:

 1. Pidä VAIHTO-näppäintä painettuna.
 2. Siirrä hiiren osoitin yhden kulmakahvan kohdalle (osoitin muuttuu kaksisuuntaiseksi nuoleksi) ja vedä.
 3. Vapauta hiiren painike ennen VAIHTO-näppäimen vapauttamista.
Värittäminen uudelleen

Nyt kun ClipArt-kuvaa on yksinkertaistettu ja sen kokoa on muutettu, voit muokata sen värejä vähemmän silmiinpistäviksi.

ClipArt-kuva valmiina värien muokkausta varten

ClipArt-kuvan värin muuttaminen edellyttää, että ClipArt-kuva valitaan ensin. Kun olet napsauttanut varsinaista ClipArt-kuvaa, napsauta uudelleen sitä osaa, jonka haluat värittää uudelleen (valitun osan ympärillä on tummanharmaita ympyröitä).

 Vihje   Jos tummanharmaat ympyrät eivät tahdo näkyä ClipArt-kuvan taustaa vasten, ClipArt-kuvan ryhmitys kannattaa ehkä purkaa, jotta osat näkyvät paremmin. Kun ClipArt-kuvan ryhmitys on purettu, valittujen osien ympärillä on valkoiset kahvat, jotka erottuvat hieman paremmin. Jos purat ClipArt-kuvan ryhmityksen värin vaihtamista varten, muista koota sen ryhmitys uudelleen värinmuokkauksen jälkeen.

Tässä luetellaan joitakin toimia, joilla ClipArt-kuvan osia voi värittää uudelleen. Kaikki alapuolella mainitut painikkeet ovat muotoilutyökalurivillä. Voit tuoda muotoilutyökalurivin näkyviin valitsemalla Näytä-valikosta Työkalurivit ja valitsemalla Muotoilu.

 • Vaihda täyttöväriä Täyttöväri-painikkeella Täyttöväri-painike.
 • Vaihda viivan väriä Viivan väri -painikkeella Viivan väri -painike.
 • Vaihda viivan paksuutta tai tyyliä Ääri- tai reunaviiva -painikkeella Ääri- tai reunaviiva -painike.
Kääntäminen

Nyt voit kääntää ClipArt-kuvan vaakasuunnassa siten, että se mahtuu paremmin käytettävissä olevaan tilaan.

Vaakasuunnassa käännetty ClipArt-kuva

Ohjeet:

 1. Valitse ClipArt-kuva napsauttamalla.
 2. Valitse Järjestä-valikosta Kierrä tai käännä ja valitse Käännä vaakasuunnassa (tai Käännä pystysuunnassa, jos käännettävä ClipArt-kuva sitä edellyttää).

ClipArt-kirjainten värin vaihtaminen ja kiertäminen sekä varjostuksen ja kolmiulotteisten tehosteiden lisääminen

Jos tarvitset ClipArt-kirjaimia sanojen muodostamista varten, kannattaa etsiä Clip Art and Media -Web-sivustosta avainsanalla alphabet (aakkoset) tai letters (kirjaimet).

ClipArt-kirjaimia

Kirjaimet eivät välttämättä aina ole valmiiksi sellaisia kuin käyttäjä haluaa. Voit esimerkiksi hankkiutua eroon kirjainta ympäröivistä ruuduista purkamalla kunkin kirjaimen ryhmityksen ja poistamalla ruutuosat.

ClipArt-kirjaimet turhien osien poistamisen jälkeen

Lisätietoja ClipArt-kuvan ryhmityksen purkamisesta ja turhien osien poistamisesta on tämän artikkelin edellisessä osassa.

Värin muuttaminen ja varjostuksen lisääminen

Nyt kun kirjaimet ovat mukavan pelkistettyjä, voit vaihtaa niiden väriä, muuttaa rivin paksuutta ja lisätä varjostuksen. Toimintaohjeet:

 1. Valitse kirjain napsauttamalla.
 2. Napsauta muotoilutyökalurivin Täyttöväri-painiketta Täyttöväri-painike ja valitse haluamasi väri.

 Huomautus   Jos muotoilutyökalurivi ei ole näkyvissä, valitse Näytä-valikosta Työkalurivit ja valitse Muotoilu.

 1. Napsauta Ääri- tai reunaviiva Ääri- tai reunaviiva -painike -painiketta ja valitse 1/4 pt.
 2. Napsauta Viivan väri Viivan väri -painike -painiketta ja valitse väri, jota käytit täyttövärinä.
 3. Napsauta Varjostuksen tyyli Varjostuksen tyyli -painike -painiketta ja avaa Varjostuksen asetukset -työkalurivi napsauttamalla Varjostuksen asetukset -painiketta. Lisää kirjaimeen varjostus napsauttamalla työkalurivin painiketta, joka on ensimmäisenä vasemmalla. Muilla työkalurivin painikkeilla voit ohjata varjostuksen sijaintia.
 4. Toista nämä vaiheet kaikkien kirjaimien osalta.

Kirjaimet näyttävät tämän jälkeen jotakuinkin seuraavilta:

ClipArt-kirjaimia, joissa on varjostus

 Vihje   Voit kohdistaa kirjaimet ala- tai yläosan mukaan vetämällä valintakahvan kaikkien kirjainten ympärille. Valitse Järjestä-valikosta Tasaa tai tasaa välit ja napsauta haluamaasi kohdistusta.

Kiertäminen

Voit kiertää kirjaimia (ja muita ClipArt-kuvia ja kuvia), jos haluat sovittaa ne tiettyyn alueeseen tai saada aikaan tietynlaisen vaikutelman.

Kierrettyjä ClipArt-kirjaimia

Ohjeet:

 1. Valitse ClipArt-kuva napsauttamalla.
 2. Sijoita hiiren osoitin objektin yläosassa olevan pyöreän vihreän kahvan kohdalle. Kun vihreän kahvan ympärille tulee ympyrä, vedä objekti kahvasta haluamaasi kulmaan.

Kierretty kelloaiheinen ClipArt-kuva

Vihje     Jos haluat kiertää vain kellon viisareita, pura kelloaiheisen ClipArt-kuvan ryhmitys ja valitse vain viisarit kierrettäviksi.

Kerrostaminen

Voit myös kerrostaa kirjaimia (sekä muita ClipArt-kuvia) eli jättää joitakin taka-alalle ja tuoda joitakin etualalle.

Kerrostettuja kirjainaiheisia ClipArt-kuvia

Ohjeet:

 1. Sijoita kerrostettavat ClipArt-kuvat sivulle siten, että ne menevät jonkin verran päällekkäin.
 2. Napsauta ClipArt-kuvaa, jonka haluat tuoda etualalle.
 3. Valitse Järjestä-valikosta Järjestys ja valitse Siirrä eteenpäin.
 4. Napsauta ClipArt-kuvaa, jonka haluat jättää taka-alalle.
 5. Valitse Järjestä-valikosta Järjestys ja valitse Siirrä taaksepäin.
Kolmiulotteiset tehosteet

Kolmiulotteisilla tehosteilla (3D-tehosteilla) voit vaihtaa valon suuntaa, perspektiiviä, väriä sekä pintakuviointia.

Kirjainaiheisia ClipArt-kuvia, joissa on käytetty kolmiulotteisia tehosteita

Ohjeet:

 1. Valitse kirjain tai jokin muu ClipArt-kuva, jossa kolmiulotteisia tehosteita voi käyttää.
 2. Napsauta muotoilutyökalurivin Kolmiulotteinen tyyli -painiketta Kolmiulotteinen tyyli -painike ja valitse Kolmiulotteisuusasetukset.
 3. Valitse Kolmiulotteisuusasetukset-työkaluriviltä haluamasi kaltevuus-, syvyys-, suunta-, valaistus-, pinta- ja väriasetukset.

 Huomautus   Microsoftilta saa teknisiä tukipalveluja antavien kolmansien osapuolten yhteystietoja. Nämä tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Microsoft ei takaa kolmansien osapuolten yhteystietojen totuudenmukaisuutta.

Tietoja kirjoittajasta

Mary Sauer on Microsoft Publisher -MVP-henkilö, joka käyttää suuren osan ajastaan Publisher-keskusteluryhmissä asiakkaiden ClipArt-ongelmien ratkaisemiseen. Hänestä kehkeytyi Publisher-asiantuntija, kun hän loi lehtisiä ja esitteitä erilaisille järjestöille.

 
 
Käyttö:
Publisher 2003