Tehtävän linkin muuttaminen

Kun linkität kaksi tehtävää toisiinsa, Project luo oletusarvoisesti lopusta alkuun -riippuvuuden (tehtäväriippuvuudet: Kahden linkitetyn tehtävän välinen yhteys, jotka on linkitetty aloitus- ja päättymispäivämäärien riippuvuudella. Projectissa on neljänlaisia riippuvuuksia: Lopusta alkuun [FS], Alusta alkuun [SS], Lopusta loppuun [FF] ja Alusta loppuun [SF].) niiden välille  – toinen tehtävä ei voi alkaa ennen kuin ensimmäinen tehtävä loppuu. Se ei kuitenkaan ole ainoa vaihtoehto. Project tukee neljän tyyppisiä tehtävien riippuvuussuhteita, jotka kattavat suurimman osan projektien tai edeltävien ja seuraavien tehtävien välisistä suhteista. Näin muutat linkkityypin:

 1. Valitse Näkymä > Gantt-kaavio.
 2. Kaksoisnapsauta kahden tehtävän välissä olevaa linkkiviivaa.

Kahden Gantt-palkin välissä oleva linkkiviiva

 Huomautus    Jos linkki vie ulkoiseen tehtävään, Project avaa kyseisen tehtävän sisältävän tiedoston.

 1. Valitse riippuvuustyyppi Tyyppi-luettelosta.
 2. Jos haluat poistaa koko linkin, valitse (Ei mitään) Tyyppi-luettelosta.

Projektinhallintavihje    Tehtävälinkin muuttaminen ei muuta tehtävän paikkaa hierarkiassa (jäsennyksessä). Jos haluat muuttaa hierarkiaa, sisennä ja ulonna tehtäviä, jolloin voit luoda alitehtäviä ja yhteenvetotehtäviä.

Muita linkkien muuttamistapoja


Useiden tehtävälinkkien muuttaminen

Joillakin tehtävillä on useita riippuvuuksia. Voi esimerkiksi olla, ettet voi aloittaa seuraaja (seuraaja: Tehtävä, joka ei voi alkaa tai päättyä ennen toisen tehtävän alkamista tai päättymistä.)-tehtävää ennen kuin vähintään kaksi edeltäjä (edeltäjä: Tehtävä, jonka on alettava tai päätyttävä, ennen kuin toinen tehtävä voi alkaa tai päättyä.)-tehtävää on suoritettu. Voit muuttaa tai poistaa minkä tahansa edellä mainitun linkin Tehtävän tiedot -valintaruudussa:

 1. Valitse Näkymä > Gantt-kaavio.
 2. Kaksoisnapsauta sen tehtävän Tehtävän nimi -kenttää, jota haluat muuttaa.
 3. Valitse Edeltävät tehtävät -välilehti.

Edeltävät tehtävät -välilehti Tehtävän tiedot -valintaruudussa

 1. Jos haluat muuttaa linkkiä, valitse linkin tyyppi kyseisen linkin Tyyppi-sarakkeesta.
 2. Jos haluat poistaa linkin, valitse (Ei mitään) Tyyppi-sarakkeesta.
 3. Jos haluat lisätä linkin, napsauta ensimmäisen tyhjän rivin Tehtävän nimi -kenttää ja valitse linkki tehtäväluettelosta.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Tehtävälinkkien piilottaminen

Useita riippuvuuksia sisältävät tehtäväryhmät voivat saada Gantt-kaaviosi näyttämään hyvin sekavalta. Voit siistiä näkymää piilottamalla linkkiviivat.

 Huomautus    Tämä toiminto ei poista tehtävien välisiä riippuvuuksia. Se vain piilottaa viivat näkymästä.

 1. Valitse Näkymä > Gantt-kaavio.
 2. Valitse Muotoile > Asettelu.
 3. Valitse Linkit-osiossa vasemmanpuoleinen vaihtoehto (jossa ei ole linkkiviivoja), ja valitse sitten OK.

Asettelu-valintaikkuna

Sivun alkuun Sivun alkuun

Tehtävien riippuvuudet ja tehtävien rajoitukset

On helppo sekoittaa tehtävien riippuvuudet (linkit, jotka näyttävät tehtävien väliset suhteet) tehtävien rajoituksiin (rajoitukset, milloin tehtävä voi alkaa tai päättyä).

Jos haluat lisätietoja rajoituksista, katso Tehtävän alkamis- ja päättymispäivän asettaminen.

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Project Professional 2013, Project Standard 2013