Tehtävälinkkityypit

Kun linkität kaksi tehtävää, voit luoda niiden välille suhteen, jota kutsutaan tehtäväriippuvuudeksi (tehtäväriippuvuudet: Kahden linkitetyn tehtävän välinen yhteys, jotka on linkitetty aloitus- ja päättymispäivämäärien riippuvuudella. Projectissa on neljänlaisia riippuvuuksia: Lopusta alkuun [FS], Alusta alkuun [SS], Lopusta loppuun [FF] ja Alusta loppuun [SF].). Riippuvuudet ohjaavat projektin aikataulua. Kaikki edeltävän tehtävän aikatauluun tehdyt muutokset vaikuttavat linkitettyyn tehtävään, joka taas vaikuttaa aikataulun seuraavaan tehtävään jne.

Oletusarvoisesti Project luo lopusta alkuun -linkkejä, mutta ne eivät kuitenkaan toimi kaikissa tilanteissa. Project tukee neljää tehtäväriippuvuuden tyyppiä.

Jos haluat vaihtaa linkin tyyppiä, lisätietoja on artikkelissa Tehtävälinkin muuttaminen.

Lopusta alkuun -linkki (fs)

   

Avoin

Tehtävä B ei voi alkaa, ennen kuin tehtävä A on valmis. Tämä on Project-ohjelman oletuslinkkityyppi, ja sitä käytetään yleisimmin.

Esimerkki: Perustuksen kaivaminen (Tehtävä A) on suoritettava, ennen kuin tiimi voi siirtyä vaiheeseen Sementin valaminen (Tehtävä B).

Alusta alkuun -linkki (ss)

   

Avoin

Tehtävä B ei voi alkaa, ennen kuin tehtävä A alkaa. Tehtävien ei tarvitse alkaa samanaikaisesti: tehtävä B voi alkaa milloin tahansa tehtävän A alettua.

Esimerkki: Ajan säästämiseksi haluat tasoittaa sementin perustuksen toisessa päässä, vaikka sementtiä valetaan vielä toisessa päässä. Sementin tasoitus (Tehtävä B) ei kuitenkaan voi alkaa, ennen kuin Sementin valaminen (Tehtävä A) on aloitettu.

Lopusta loppuun -linkki (ff)

   

Avoin

Tehtävä B ei voi loppua, ennen kuin tehtävä A on valmis. Tehtävien ei tarvitse loppua samanaikaisesti: tehtävä B voi loppua milloin tahansa tehtävän A valmistuttua.

Esimerkki: Tiimisi tekee johdotuksia rakennukseen ja tarkastaa niitä samanaikaisesti. Et voi lopettaa tehtävää Sähköjen tarkastaminen (Tehtävä B), ennen kuin Johdottaminen (Tehtävä A) on valmis.

Alusta loppuun -linkki (sf)

   

Avoin

Tehtävä B ei voi loppua, ennen kuin tehtävä A alkaa. Tehtävä B voi loppua milloin tahansa tehtävän A alkamisen jälkeen. Tämäntyyppistä linkkiä käytetään harvoin.

Esimerkki: Rakennuksen kattotuoleja rakennetaan työmaan ulkopuolella. Et voi viimeistellä tehtävää Katon asentaminen (Tehtävä B), ennen kuin Kattotuolien toimitus (Tehtävä A) alkaa.

 
 
Käyttö:
Project Professional 2013, Project Standard 2013