Synkronoiminen SharePoint-tehtäväluettelon kanssa

Project voi synkronoida tehtäväluettelon SharePointin kanssa käyttämättä Project Web App. Työryhmäsi jäsenet voivat tarkastella aikataulua ja päivittää työnsä SharePointissa, ja sinä näet muutokset Projectissa ja päinvastoin.

Synkronoiminen uuden SharePoint-sivuston kanssa

Seuraavat vaiheet edellyttävät, että olet avannut projektin Projectissa mutta et ole vielä tehnyt sille SharePoint-sivustoa.

 1. Valitse Projectissa Tiedosto > Tallenna.
 2. Valitse Synkronoi kohteeseen -luettelossa Uusi SharePoint-sivusto.
 3. Kirjoita nimi Projektin nimi -ruutuun.
 4. Lisää Sivuston osoite -luetteloon sen SharePoint-tehtäväluettelon osoite, johon haluat synkronoida.

   Huomautus    Älä käytä tässä vaiheessa osoitetta, joka sisältää tehtäväluettelon nimen. Project lisää kyseisen osan automaattisesti.  Kuva: synkronoi uuteen SharePoint-sivustoon
 5. Valitse Tallenna.

Kun valitse Tallenna projektille luodaan uusi SharePoint-sivusto. Projectin tehtäviin tehdyt muutokset näkyvät SharePointissa ja päinvastoin.

Synkronoiminen aiemmin luodun SharePoint-sivuston kanssa.

Seuraavat vaiheet edellyttävät, että olet avannut Projectissa tyhjän aikataulun ja että synkronoitavat tehtävät ovat jossakin SharePoint-sivustossa.

 1. Valitse Projectissa Tiedosto > Tallenna.
 2. Valitse Synkronoi kohteeseen -luettelossa Aiemmin luotu SharePoint-sivusto.
 3. Lisää Sivuston osoite -ruutuun sen SharePoint-tehtäväluettelon osoite, jonka haluat tuoda.

   Huomautus    Älä käytä osoitetta, joka sisältää tehtäväluettelon nimen. Project lisää kyseisen osan automaattisesti.

 4. Valitse Vahvista sivusto.
 5. Kirjoita tai valitse Tehtäväluettelo-ruudussa nimi tehtäväluettelolle, jonka haluat synkronoida projektin kanssa.

Projektin tallentaminen SharePointiin

 1. Valitse Tallenna.

Kun valitset Tallenna, SharePointin tehtäväluettelo tulee näkyviin Projectissa. Tehtäväluetteloon Projectissa tehdyt muutokset näkyvät SharePointissa ja päinvastoin.

Tehtäväluettelo ei synkronoidu

Seuraavassa taulukossa on kuvattu tilanteita, jotka voivat estää Projectin tehtävien synkronoitumisen SharePoint-tehtäväluettelon kanssa.

Ongelma Kuvaus
Tehtävän synkronoimisen rajoitukset Yli 1 000 tehtävän synkronoimista ei suositella. Jos haluat synkronoida yli 1 000 tehtävää, harkitse projektin pilkkomista useaksi projektiksi ja synkronoi projektit erikseen.
SharePointin vaaditut kentät Jos projektisuunnitelma ei sisällä SharePointin vaatimaa kenttää, suunnitelma ei synkronoidu. Lisää vaadittu kenttä mukautettuna kenttänä Projectissa.
Project-kenttä sisältää kaavan SharePoint-kentät eivät tue kaavoja. Kokeile kaavan poistamista Projectin kentästä ja yritä sitten synkronoida uudelleen.
Yhteenvetotehtävän nimi

SharePoint olettaa, että yhteenvetotehtävistä tulee kansioita sivustossa, joten se ei salli merkkejä, joita ei sallita kansioissa: . / : * ? < >

Varmista, että Projectin yhteenvetotehtävät eivät sisällä näitä merkkejä.

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Project Pro for Office 365, Project Professional 2013