Project 2013:n perustoiminnot

Projektitiedoston luonti tyhjästä voi tuntua toivottomalta, erityisesti projektinhallintaan vasta tutustuville käyttäjille. Voit kuitenkin hyödyntää Project 2013 -ohjelman tehokkuutta vain muutamalla napsautuksella ja muuntaa tehtäväluettelosi helposti hallittavaksi projektiksi, jonka voit jakaa työryhmäsi tai sidosryhmien kanssa. Voit opetella projektinhallintaa syvällisemmin kohdassa Projektinhallinnan suunnittelu.

Tehtävien lisääminen

 1. Valitse Näkymä > Gantt-kaavio.
 2. Kirjoita nimi ensimmäiseen tyhjään Tehtävän nimi -kenttään tehtäväluettelon alaosassa.
 3. Paina Enter-painiketta.

Tehtäväluettelo Gantt-kaaviossa.

Jos tehtävien lisääminen yksi kerrallaan on liian hidasta, voit myös

Sivun alkuun Sivun alkuun

Tehtävien jäsentäminen

Hierarkian näyttäminen sisentämällä ja ulontamalla tehtäviä tarkoittaa projektin tehtäväluettelon jäsentämistä. Sisennetystä tehtävästä tulee sen yläpuolella olevan tehtävän alitehtävä (alitehtävä: Tehtävä, joka on osa yhteenvetotehtävää. Alitehtävän tiedot on yhdistetty yhteenvetotehtävään. Voit määrittää alitehtäviä Projectin jäsennystoiminnon avulla.). Ylätason tehtävä puolestaan muuttuu yhteenvetotehtäväksi (yhteenvetotehtävä: Yhteenvetotehtävän alapuolella on useita alitehtäviä. Alitehtävät ovat sisennettyinä yhteenvetotehtävän alapuolella projektin kehyksessä. Yhteenvetotehtävän palkissa on erityisiä merkintöjä (käänteiset keltaiset kolmiot) merkkinä alitehtävistä.).

 1. Valitse Näkymä > Gantt-kaavio.
 2. Napsauta Tehtävän nimi -sarakkeessa tehtävää, jonka haluat sisentää.
 3. Valitse Tehtävä > Sisennä Valintanauhan Sisennä tehtävä -painike.. Tehtävästä tulee alitehtävä.
 4. Siirrä tehtävä takaisin samalle tasolle sen yläpuolisen tehtävän kanssa napsauttamalla Ulonna tehtävä Valintanauhan Ulonna tehtävä -painike.. Tehtävä ei enää ole alitehtävä.

Yhteenveto- ja alitehtäviä sisältävä tehtäväluettelo Gantt-kaaviossa

Lisätietoa tehtävien jäsentämisestä on artikkelissa Ali- ja yhteenvetotehtävien luominen.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Tehtävien linkittäminen

Voit linkittää (linkittäminen: Riippuvuuksien määrittäminen tehtävien välille projektissa. tehtävien linkittäminen määrittää niiden aloitus- ja päättymispäivämäärien välisen riippuvuuden. OLE-toiminnossa linkittäminen tarkoittaa yhteyden luomista kahden ohjelman välille, jolloin asiakirjassa olevat tiedot päivittyy, kun vastaavat tiedot muuttuvat toisessa asiakirjassa.) projektin mitkä tahansa kaksi tehtävää ja osoittaa näin niiden välisen suhteen (eli tehtävän riippuvuuden (tehtäväriippuvuudet: Kahden linkitetyn tehtävän välinen yhteys, jotka on linkitetty aloitus- ja päättymispäivämäärien riippuvuudella. Projectissa on neljänlaisia riippuvuuksia: Lopusta alkuun [FS], Alusta alkuun [SS], Lopusta loppuun [FF] ja Alusta loppuun [SF].)). Projektin aikataulu määräytyy riippuvuuksien mukaan - linkitettyjen tehtävien jokainen muutos vaikuttaa aina seuraavaan tehtävään.

 1. Valitse Näkymä > Gantt-kaavio.
 2. Pidä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauta kahta tehtävää, jotka haluat linkittää (Tehtävän nimi -sarake).
 3. Valitse Tehtävät > Linkitä valitut tehtävät Valintanauhan Tehtävät-välilehdessä oleva Linkitä tehtävät -painike.

Kolme linkitettyä tehtävää Gantt-kaaviossa

Project tukee neljää tehtävälinkkityyppiä. Lisätietoa linkin tyypin muuttamisesta tai linkin poistamisesta kokonaan on artikkelissa Tehtävän linkin muuttaminen.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Näkymän vaihtaminen

Project 2013 ehdottaa käyttöön tuttua ja turvallista Gantt-kaaviota (Gantt-kaavionäkymä: Valmiiksi määritetty näkymä, jossa projektin tehtävät näkyvät vasemmalla puolella ja tehtävien kestoa kuvaavat graafiset palkit oikealla puolella.), mutta tehtävien ja resurssien näyttöön ja liittämiseen on kymmenittäin muitakin vaihtoehtoja. Voit muuttaa kutakin näkymää omien tarpeidesi mukaan.

 1. Valitse Näytä-välilehti.
 2. Napsauta Tehtävänäkymät-ryhmästä tai Resurssinäkymät-ryhmästä sitä näkymää, jota haluat käyttää.
 3. Jos haluat nähdä kaikki käytettävissä olevat näkymät, valitse Gantt-kaavio > Lisää näkymiä ja valitse sitten jokin Lisää näkymiä ‑valintaikkunan vaihtoehdoista.

Valintanauhan Tehtävänäkymät-ryhmä ja osa verkkokaaviomallista

Runsaasti lisätietoa on artikkelissa Projektin oikean näkymän valitseminen.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Projektin tulostaminen

Näkymän tai raportin tulostaminen Projectissa on hyvin samanlaista kuin tulostaminen muissa Office-ohjelmissa:

Valitse Tiedosto > Tulosta > Tulosta.

Tulosta-painike ja tulostusasetukset Backstage-näkymässä

Jos haluat tulosteeseen vain tietyt projektin tiedot, jotka haluat jakaa sidosryhmien kanssa, saatat joutua tekemään hieman valmisteluja ennen kuin voit napsauttaa Tulosta-painiketta.

Lisätietoja

Voit kehittää projektinhallintataitojasi Projektinhallinnan suunnittelun avulla, kun tutustut kaikkiin Projectin ominaisuuksiin.

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Project Professional 2013, Project Standard 2013