Ali- ja yhteenvetotehtävien luominen

Hierarkian näyttäminen sisentämällä ja ulontamalla tehtäviä tarkoittaa tehtäväluettelon jäsentämistä. Sisennetystä tehtävästä tulee sen yläpuolella olevan tehtävän alitehtävä (alitehtävä: Tehtävä, joka on osa yhteenvetotehtävää. Alitehtävän tiedot on yhdistetty yhteenvetotehtävään. Voit määrittää alitehtäviä Projectin jäsennystoiminnon avulla.). Ylätason tehtävä puolestaan muuttuu yhteenvetotehtäväksi (yhteenvetotehtävä: Yhteenvetotehtävän alapuolella on useita alitehtäviä. Alitehtävät ovat sisennettyinä yhteenvetotehtävän alapuolella projektin kehyksessä. Yhteenvetotehtävän palkissa on erityisiä merkintöjä (käänteiset keltaiset kolmiot) merkkinä alitehtävistä.). Yhteenvetotehtävä koostuu alitehtävistä, ja se näyttää näiden yhdistetyt tiedot.

  1. Avaa Gantt-kaavio.
  2. Napsauta Tehtävän nimi -sarakkeessa tehtävää, jonka haluat sisentää.
  3. Valitse Tehtävä > Sisennä Valintanauhan Sisennä tehtävä -painike.. Tehtävästä tulee alitehtävä.
  4. Siirrä tehtävä takaisin samalle tasolle sen yläpuolisen tehtävän kanssa napsauttamalla Ulonna Valintanauhan Ulonna tehtävä -painike.. Tehtävä ei enää ole alitehtävä.

Tehtävä-välilehden Aikataulu-ryhmä.

Yhteenvetotehtävien käyttäminen

 Huomautus    Yhteenvetotehtävät eivät laske kaikkia arvoja yhteen. Tietyt yhteenvetotehtävän arvot (kustannukset (kustannukset: Tehtävän, resurssin, varauksen tai koko projektin ajoitetut kokonaiskustannukset. Kustannuksista käytetään myös nimitystä nykyiset kustannukset. Perusaikataulun kustannuksista käytetään Projectissa yleensä nimitystä "budjetti".) ja työ (työmäärä: tehtävissä tehtävän valmistumiseen vaadittava työn määrä. Varauksissa työn määrä, johon resurssi on varattu. Resursseissa työn määrä, jonka resurssi on varattu kaikkiin tehtäviin. Työmäärä ei ole sama asia kuin tehtävän kesto.)) ovat alitehtävien arvojen summia, mutta toiset arvot (kesto (kesto: Tehtävän suorittamiseen vaadittava aktiivinen työaika. Tämä on yleensä tehtävän aloittamisen ja päättymisen välinen työaika, joka määritetään projekti- ja resurssikalenterissa.) ja perusaikataulu (perusaikataulusuunnitelma: Projektin aikana edistymisen seurannassa käytettävät alkuperäiset projektisuunnitelmat [enintään 11 projektia kohti]. Perusaikataulusuunnitelma on tilannevedos projektiaikataulusta perusaikataulun tallennushetkellä, ja se sisältää tietoja tehtävistä, resursseista ja varauksista.)) eivät ole.

Lisätietoa ali- ja yhteenvetotehtävistä

 
 
Käyttö:
Project Professional 2013, Project Standard 2013