Pikanäppäimet esityksen luomista varten PowerPoint 2010 ‑ohjelmalla

Pikanäppäinten käyttäminen

Pikanäppäinkuvaukset koskevat USA-näppäimistöasettelun mukaista näppäimistöä. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää vähintään kahden näppäimen samanaikaista painamista, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, jossa on ensin painettava yhtä näppäintä ja välittömästi sen jälkeen toista näppäintä, painettavat näppäimet on erotettu pilkulla (,).

 Huomautus    Voit tulostaa tämän ohjeaiheen valitsemalla Näytä kaikki painamalla SARKAINTA, painamalla ENTER ja painamalla sitten CTRL+P.

Käytönaikainen ohje

NäytäOhjeikkunan käyttäminen

Ohjeikkunan kautta voit käyttää koko Officen ohjeen sisältöä. Ohjeikkuna sisältää ohjeaiheet ja muun ohjeen sisällön.

Ohjeikkuna

Tehtävä: Näppäimet:
Avaa ohjeikkuna. F1
Sulje ohjeikkuna. ALT+F4
Siirry ohjeikkunan ja aktiivisen ohjelman välillä. ALT+SARKAIN
Palaa PowerPointin ohjeeseen ja sen sisällysluetteloon. ALT+HOME
Valitsee ohjeikkunan seuraavan kohteen. SARKAIN
Valitsee ohjeikkunan edellisen kohteen. VAIHTO+SARKAIN
Suorittaa valitun kohdan toiminnon. ENTER
Valitse Ohje-ikkunan Selaa ohjetta: PowerPoint -osassa seuraava tai edellinen kohde. SARKAIN, VAIHTO+SARKAIN
Laajenna tai pienennä valittu kohde Ohje-ikkunan Selaa ohjetta: PowerPoint -osassa. ENTER
Valitsee seuraavan piilotekstin tai hyperlinkin tai ohjeaiheen alussa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen. SARKAIN
Valitsee edellisen piilotekstin tai hyperlinkin. VAIHTO+SARKAIN
Suorittaa valitun Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen, piilotekstin tai hyperlinkin toiminnon. ENTER
Siirtää edelliseen ohjeaiheeseen (Takaisin-painike). ALT+VASEN NUOLI tai ASKELPALAUTIN
Siirtää seuraavaan ohjeaiheeseen (Seuraava-painike). ALT+OIKEA NUOLI
Vierittää näyttöä jonkin verran ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä. YLÄNUOLI, ALANUOLI
Vierittää näyttöä ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä. PAGE UP, PAGE DOWN
Näyttää ohjeikkunan komentovalikon. Edellyttää, että ohjeikkuna on aktiivisena (napsauta ohjeikkunassa). VAIHTO+F10
Pysäyttää edellisen toiminnon (Pysäytä-painike). ESC
Päivittää ikkunan (Päivitä-painike). F5

Tulostaa valitun ohjeaiheen.

 Huomautus    Jos kohdistin ei ole nykyisessä ohjeaiheessa, paina F6 ja paina sitten CTRL+P.

CTRL+P
Muuttaa yhteystilaa. F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja. F6 (kunnes Kirjoita etsittävät sanat -ruutu on aktiivisena), SARKAIN, ALANUOLI
Kirjoittaa tekstiä Kirjoita etsittävät sanat -ruutuun. F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja. F6
Vaihtaa ohjeikkunan alueiden välillä. Vaihtaa esimerkiksi työkalurivin, Kirjoita etsittävät sanat -ruudun ja Etsi-luettelon välillä. F6
Valitsee puunäkymän sisällysluettelosta seuraavan tai edellisen kohdan. YLÄNUOLI, ALANUOLI
Laajentaa tai tiivistää puunäkymän sisällysluettelosta valitun kohdan. VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI

Microsoft Officen perustoiminnot

NäytäIkkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Tehtävä: Näppäimet:
Siirtää seuraavaan ikkunaan. ALT+SARKAIN, SARKAIN
Siirtää edelliseen ikkunaan. ALT+VAIHTO+SARKAIN, SARKAIN
Sulkee aktiivisen ikkunan. CTRL+W
Lähettää avoimen esityksen yleislähetyksenä etäyleisölle käyttämällä PowerPoint Web Applicationia. Ctrl+VK_F5

Siirtyy seuraavaan tehtäväruutuun (tehtäväruutu: Office-ohjelman ikkuna, joka sisältää yleisesti käytettäviä komentoja. Ikkunan sijainti ja pieni koko mahdollistavat komentojen käyttämisen samalla, kun tiedostoja käsitellään.) ohjelmaikkunan toisesta ruudusta (myötäpäivään). F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

 Huomautus    Jos et saa haluamaasi tehtäväruutua näkyviin painamalla F6-näppäintä, siirrä korostus valintanauhaan painamalla ALT-näppäintä ja siirry sitten tehtäväruutuun painamalla CTRL+SARKAIN.

F6
Siirtää ohjelmaikkunan ruudusta toiseen ruutuun vastapäivään. VAIHTO+F6
Siirtää seuraavaan ikkunaan, jos avoinna on useita PowerPoint-ikkunoita. CTRL+F6
Siirtää edelliseen PowerPoint-ikkunaan. CTRL+VAIHTO+F6
Kopioi näytön kuvan leikepöydälle. PRINT SCREEN
Kopioi valitun ikkunan kuvan leikepöydälle. ALT+PRINT SCREEN

NäytäFontin tai sen koon muuttaminen

 Huomautus    Kohdistimen on oltava tekstiruudun sisäpuolella, jotta nämä pikanäppäimet toimivat.

Tehtävä: Näppäimet:
Vaihda fontti. CTRL+VAIHTO+F
Muuta fontin kokoa. CTRL+VAIHTO+P
Suurenna valitun tekstin fonttikokoa. CTRL+VAIHTO+190
Pienennä valitun tekstin fonttikokoa. CTRL+VAIHTO+188

NäytäTekstissä tai solussa siirtyminen

Tehtävä: Näppäimet:
Siirtyy yhden merkin vasemmalle. VASEN NUOLI
Siirtyy yhden merkin oikealle. OIKEA NUOLI
Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin. YLÄNUOLI
Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin. ALANUOLI
Siirtää sanan alkuun. CTRL+VASEN NUOLI
Siirtää sanan loppuun. CTRL+OIKEA NUOLI
Siirtää rivin loppuun. END
Siirtää rivin alkuun. HOME
Siirtää edelliseen kappaleeseen. CTRL+YLÄNUOLINÄPPÄIN
Siirtää seuraavaan kappaleeseen. CTRL+ALANUOLINÄPPÄIN
Siirry tekstiruudun loppuun. CTRL+END
Siirry tekstiruudun alkuun. CTRL+HOME
Siirtää Microsoft Office PowerPointissa seuraavan otsikon tai leipätekstin paikkamerkkiin. Jos se on dian viimeinen paikkamerkki, tämä lisää uuden dian, jolla on alkuperäisen dian asettelu. CTRL+RETURN
Toistaa viimeisen Etsintä-toiminnon. VAIHTO+F4

NäytäEtsi ja korvaa

Tehtävä: Näppäimet:
Avaa Etsi-valintaikkuna. CTRL+F
Avaa Korvaa-valintaikkuna. CTRL+H
Toistaa viimeisen Etsintä-toiminnon. VAIHTO+F4

NäytäTaulukoissa siirtyminen ja työskenteleminen

Tehtävä: Näppäimet:
Siirtää seuraavaan soluun. SARKAIN
Siirtää edelliseen soluun. VAIHTO+SARKAIN
Siirtää seuraavalle riville. ALANUOLI
Siirtää edelliselle riville. YLÄNUOLI
Lisää välilehden soluun. CTRL+SARKAIN
Aloittaa uuden kappaleen. ENTER
Lisää uuden rivin taulukon alareunaan. SARKAIN viimeisen rivin lopussa

NäytäTehtäväruutujen käyttäminen

Tehtävä: Näppäimet:
Siirry ohjelmaikkunassa tehtäväruudusta (tehtäväruutu: Office-ohjelman ikkuna, joka sisältää yleisesti käytettäviä komentoja. Ikkunan sijainti ja pieni koko mahdollistavat komentojen käyttämisen samalla, kun tiedostoja käsitellään.) toiseen. (Sinun on ehkä painettava F6-näppäintä useasti.) F6
Kun tehtäväruutu on aktiivinen, valitse siitä seuraava tai edellinen vaihtoehto. SARKAIN, VAIHTO+SARKAIN
Näytä kaikki komennot tehtäväruudun valikossa. CTRL+ALANUOLINÄPPÄIN
Siirry valitun alivalikon vaihtoehdosta toiseen. Siirry valintaikkunan vaihtoehtoryhmän eri vaihtoehdosta toiseen. ALANUOLI tai YLÄNUOLI
Avaa valittu valikko tai suorita valitun painikkeen toiminto. VÄLILYÖNTI tai ENTER
Avaa pikavalikko tai avaa valikoimasta valittuun kohteeseen liittyvä valikko. VAIHTO+F10
Kun valikko tai alivalikko on näytössä, valitse sen ensimmäinen tai viimeinen komento. HOME, END
Vieritä valittua valikoimaluetteloa ylös tai alas. PAGE UP, PAGE DOWN
Siirry valitun valikoimaluettelon alkuun tai loppuun. HOME, END
Sulje tehtäväruutu. CTRL+VÄLILYÖNTI, C
Avaa leikepöytä. ALT+H, F, O

NäytäTietoruudun koon muuttaminen

 1. Tuo näkyviin lisäkomentojen valikko painamalla tehtäväruudussa (tehtäväruutu: Office-ohjelman ikkuna, joka sisältää yleisesti käytettäviä komentoja. Ikkunan sijainti ja pieni koko mahdollistavat komentojen käyttämisen samalla, kun tiedostoja käsitellään.) CTRL+VÄLINÄPPÄIN.
 2. Valitse Koko-komento ALANUOLINÄPPÄIMELLÄ ja paina sitten ENTER.
 3. Muuta tehtäväruudun kokoa nuolinäppäimillä. Voit muuttaa kokoa kuvapisteen verran kerrallaan pitämällä CTRL-näppäimen painettuna ja painamalla nuolinäppäintä.

 Huomautus    Kun olet lopettanut koon muuttamisen, paina ESC-näppäintä.

NäytäValintaikkunoiden käyttäminen

Tehtävä: Näppäimet:
Siirtää seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään. SARKAIN
Siirtää edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään. VAIHTO+SARKAIN
Siirtää valintaikkunan seuraavaan välilehteen. (Yhden välilehden on jo oltava valittuna avoimessa valintaikkunassa) ALANUOLI
Siirtää valintaikkunan edelliseen välilehteen. (Yhden välilehden on jo oltava valittuna avoimessa valintaikkunassa) YLÄNUOLI
Avaa valitun avattavan luettelon. ALANUOLI, ALT+ALANUOLI
Avaa luettelon, jos se on suljettu, ja siirtyy vaihtoehtoon luettelossa. Avattavan luettelon vaihtoehdon ensimmäinen kirjain
Siirtävät avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen. YLÄNUOLI, ALANUOLI
Suorittaa valitun näppäimen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan. VÄLINÄPPÄIN
Valitsee vaihtoehdon tai lisää valintaruutuun valintamerkin tai poistaa sen. Vaihtoehdon alleviivattu kirjain
Suorittaa valintaikkunan oletuspainikkeen toiminnon. ENTER
Sulkee valitun avattavan luettelon, peruuttaa komennon tai sulkee valintaikkunan. ESC

NäytäMuokkausruutujen käyttäminen valintaikkunoissa

Muokkausruutu on tyhjä ruutu, johon voit kirjoittaa tai liittää tietoja, kuten käyttäjänimesi tai kansion polun.

Tehtävä: Näppäimet:
Siirtää syötteen alkuun. HOME
Siirtää syötteen loppuun. END
Siirry yhden merkin verran vasemmalle tai oikealle. VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI
Siirtää sanan alkuun. CTRL+VASEN NUOLI
Siirtää sanan loppuun. CTRL+OIKEA NUOLI
Valitsee vasemmalla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan. VAIHTO+VASEN NUOLI
Valitsee oikealla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan. VAIHTO+OIKEA NUOLI
Valitsee vasemmalla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan. CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI
Valitsee oikealla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan. CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI
Valitse merkit kohdistimesta tekstin alkuun asti. VAIHTO+HOME
Valitse merkit kohdistimesta tekstin loppuun asti. VAIHTO+END

NäytäKäytä Avaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoita.

Tehtävä: Näppäimet:
Avaa Avaa-valintaikkuna. ALT+F ja sitten O
Avaa Tallenna nimellä -valintaikkunan. ALT+F ja sitten A
Siirtää avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen. Nuolinäppäimet
Avaa valittuun kohteeseen, kuten kansioon tai tiedostoon, liittyvä pikavalikko. VAIHTO+F10
Siirtää valintaikkunan vaihtoehdosta tai alueesta toiseen. SARKAIN
Avaa tiedostopolun luetteloruudun F4 tai ALT+K
Päivittää tiedostoluettelon. F5

Siirtyminen valintanauhassa

NäytäVoit käyttää mitä tahansa komentoa muutaman näppäimen painalluksella

 1. Paina ALT-näppäintä.

Näppäinvihjeet näyttävät, mitkä toiminnot ovat käytettävissä nykyisessä näkymässä.

Tiedosto-välilehden pikanäppäimet

 1. Paina näppäinvihjeessä haluamasi toiminnon päällä näkyvää kirjainta.
 2. Painamasi kirjainnäppäimen mukaan näyttöön saattaa tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivisena ja painat N-kirjainta, näyttöön tulee Lisää-välilehti sekä kyseisen välilehden ryhmien näppäinvihjeet.
 3. Jatka kirjainten painamista, kunnes painat sen komennon tai ohjausobjektin kirjainta, jota haluat käyttää. Joissakin tapauksissa ensin on painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainta. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivinen, voit siirtyä Fontti-ryhmän Koko-luetteloruutuun painamalla ALT+H, F, S.

 Huomautus    Jos haluat peruuttaa valitsemasi toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina ALT-näppäintä.

NäytäNäppäimistön kohdistuksen muuttaminen ilman hiirtä

Voit käyttää valintanauhaa näppäimistön avulla myös siirtämällä kohdistusta välilehdissä ja komennoissa, kunnes löydät haluamasi toiminnon. Seuraava taulukko sisältää joitakin tapoja siirtää kohdistusta käyttämättä hiirtä.

Tehtävä: Näppäimet:
Valitse valintanauhan aktiivinen välilehti ja aktivoi pikanäppäimet (valintanäppäin: Näppäinyhdistelmä, esimerkiksi ALT+T, jonka avulla kohdistus voidaan siirtää valikkoon, komentoon tai ohjausobjektiin.). ALT tai F10. Voit palata asiakirjaan ja peruuttaa pikanäppäinten aktivoinnin painamalla jompaa kumpaa näppäintä uudelleen.
Siirtyminen vasemmalle tai oikealle valintanauhan toiseen välilehteen Valitse aktiivinen välilehti painamalla F10, ja sitten VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI
Näyttää tai piilottaa valintanauhan. CTRL+F1
Valitun komennon pikavalikon näyttäminen VAIHTO+F10

Valitse kukin seuraavista ikkunan alueista siirtämällä kohdistusta:

F6
Edellisen tai seuraavan valintanauhan komennon aktivoiminen SARKAIN, VAIHTO+SARKAIN
Siirtyminen ylös- tai alaspäin, oikealle tai vasemmalle valintanauhan kohteesta toiseen ALANUOLI, YLÄNUOLI, VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI
Aktivoi valintanauhan valittu komento tai ohjausobjekti. VÄLILYÖNTI tai ENTER
Avaa valintanauhan valittu valikko tai valikoima. VÄLILYÖNTI tai ENTER
Aktivoi valintanauhan komento tai ohjausobjekti arvon muokkaamista varten. ENTER
Lopeta valintanauhan ohjausobjektin arvon muokkaaminen ja siirrä kohdistus takaisin tiedostoon. ENTER
Tuo näyttöön valintanauhan valitun komennon tai ohjausobjektin ohje. (Jos valittuun komentoon ei liity ohjeaihetta, näyttöön tulee ohjelman yleinen ohjeaihe.) F1

Yleiset tehtävät Microsoft Office PowerPoint -ohjelmassa

NäytäSiirtyminen ruutujen välillä

Tehtävä: Näppäimet:
Siirry myötäpäivään ruudusta toiseen normaalinäkymässä. F6
Siirry vastapäivään ruudusta toiseen normaalinäkymässä. VAIHTO+F6
Siirry Diat- ja Jäsennys-välilehdestä toiseen normaalinäkymän Jäsennys- ja Diat-ruudussa. CTRL+VAIHTO+SARKAIN

NäytäJäsennyksessä työskenteleminen

Tehtävä: Näppäimet:
Pienennä kappaleen sisennystä. ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI
Suurenna kappaleen sisennystä. ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI
Siirrä valitut kappaleet ylöspäin. ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI
Siirrä valitut kappaleet alaspäin. ALT+VAIHTO+ALANUOLI
Näytä ensimmäinen otsikkotaso. ALT+VAIHTO+1
Laajenna otsikon alla oleva teksti. ALT+VAIHTO+187
Pienennä otsikon alla oleva teksti. ALT+VAIHTO+189

NäytäMuotojen, kuvien, kehysten, objektien ja WordArt-tekstien käsitteleminen

NäytäMuodon lisääminen

 1. Paina ja vapauta ALT-näppäin ja paina sitten peräkkäin näppäimiä N, S ja H, jotta saat näkyviin Muodot.
 2. Selaa muotojen luokkia nuolinäppäimien avulla ja valitse haluamasi muoto.
 3. Lisää valitsemasi muoto painamalla CTRL+ENTER.

NäytäTekstiruudun lisääminen

 1. Paina ja vapauta ALT, sitten N ja sitten X.
 2. Paina CTRL+ENTER, kun haluat lisätä tekstikehyksen.

NäytäObjektin lisääminen

 1. Paina nopeasti ALT-näppäintä, paina N-näppäintä ja paina sitten J-näppäintä, kun haluat valita Objekti-vaihtoehdon.
 2. Selaa objektit käyttämällä nuolinäppäimiä.
 3. Paina CTRL+ENTER, kun haluat lisätä objektin.

NäytäWordArt-objektin lisääminen

 1. Paina ja vapauta ALT-näppäin ja paina sitten peräkkäin näppäimiä N ja W, jotta saat näkyviin WordArt-objektit.
 2. Valitse haluamasi WordArt-tyyli nuolinäppäimien avulla ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 3. Kirjoita haluamasi teksti.

NäytäMuodon valitseminen

 Huomautus    Jos kohdistin on tekstissä, paina ESC-näppäintä.

 • Voit valita yksittäisen muodon, kun siirryt eteenpäin objektien välillä painamalla SARKAINTA (tai taaksepäin painamalla VAIHTO+SARKAIN), kunnes koonmuuttokahvat näkyvät sen muodon päällä, jonka haluat valita.
 • Jos haluat valita useita kohteita, käytä valintaruutua.

NäytäMuotojen, kuvien tai WordArt-objektien ryhmitteleminen ja ryhmityksen purkaminen

 • Jos haluat ryhmitellä muotoja, kuvia tai WordArt-objekteja, valitse ryhmiteltävät kohteet ja paina CTRL+G.
 • Kun haluat purkaa ryhmityksen, valitse ryhmä ja paina sitten CTRL+VAIHTO+G.

NäytäRuudukon tai apuviivojen piilottaminen tai näyttäminen

Tehtävä: Näppäimet:
Näytä tai piilota ruudukko. VAIHTO+F9
Näytä tai piilota apuviivat. ALT+F9

NäytäMuodon määritteiden kopioiminen

 1. Valitse muoto, jonka määritteet haluat kopioida.

 Huomautus    Jos valitset muodon, johon on liitetty tekstiä, kopioit tekstin ulkoasun ja tyylin sekä muodon määritteet.

 1. Kopioi objektin määritteet painamalla CTRL+VAIHTO+C.
 2. Valitse objekti, johon haluat kopioida määritteet, painamalla SARKAINTA tai näppäinyhdistelmää VAIHTO+SARKAIN.
 3. Paina CTRL+VAIHTO+V.

NäytäTekstin tai objektien valitseminen

Tehtävä: Näppäimet:
Valitse merkki kohdistimen oikealta puolelta. VAIHTO+OIKEA NUOLI
Valitse merkki kohdistimen vasemmalta puolelta. VAIHTO+VASEN NUOLI
Valitse sanan loppuun. CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI
Valitse sanan alkuun. CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI
Valitse yksi rivi ylöspäin (kohdistimen ollessa rivin alussa). VAIHTO+YLÄNUOLI
Valitse yksi rivi alaspäin (kohdistimen ollessa rivin alussa). VAIHTO+ALANUOLI
Valitse objekti (kun objektin sisäpuolella oleva teksti on valittu). ESC
Valitse toinen objekti (kun yksi objekti on valittu). SARKAIN kunnes haluamasi objekti on valittu
Valitse objektin sisällä oleva teksti (objekti valittuna). ENTER
Valitse kaikki objektit. CTRL+A (Diat-välilehdessä)
Valitse kaikki diat. CTRL+A (Dialajittelunäkymässä)
Valitse koko teksti. CTRL+A (Jäsennys-välilehdessä)

NäytäTekstin ja objektien poistaminen ja kopioiminen

Tehtävä: Näppäimet:
Poista merkki kohdistimen vasemmalta puolelta. ASKELPALAUTIN
Poista sana kohdistimen vasemmalta puolelta. CTRL+ASKELPALAUTIN
Poista merkki kohdistimen oikealta puolelta. DEL

Poista sana kohdistimen oikealta puolelta.

 Huomautus    Kohdistimen on oltava tätä varten sanojen välissä.

CTRL+DEL.
Leikkaa valittu objekti tai teksti. CTRL+X
Kopioi valittu objekti tai teksti. CTRL+C
Liitä leikattu tai kopioitu objekti tai teksti. CTRL+V
Kumoa edellinen toiminto. CTRL+Z
Tee viime toiminto uudelleen. CTRL+Y
Kopioi vain muotoilu. CTRL+VAIHTO+C
Liitä vain muotoilu. CTRL+VAIHTO+V
Avaa Liitä määräten -valintaikkuna CTRL+ALT+V

NäytäTekstissä siirtyminen

Tehtävä: Näppäimet:
Siirtyy yhden merkin vasemmalle. VASEN NUOLI
Siirtyy yhden merkin oikealle. OIKEA NUOLI
Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin. YLÄNUOLI
Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin. ALANUOLI
Siirtää sanan alkuun. CTRL+VASEN NUOLI
Siirtää sanan loppuun. CTRL+OIKEA NUOLI
Siirtää rivin loppuun. END
Siirtää rivin alkuun. HOME
Siirtää edelliseen kappaleeseen. CTRL+YLÄNUOLINÄPPÄIN
Siirtää seuraavaan kappaleeseen. CTRL+ALANUOLINÄPPÄIN
Siirry tekstiruudun loppuun. CTRL+END
Siirry tekstiruudun alkuun. CTRL+HOME
Siirry seuraavan otsikon tai leipätekstin paikkamerkkiin. Jos se on dian viimeinen paikkamerkki, tämä lisää uuden dian, jolla on alkuperäisen dian asettelu. CTRL+RETURN
Siirry ja toista edellinen Etsi-toiminto. VAIHTO+F4

NäytäLiikkuminen ja työskenteleminen taulukoissa

Tehtävä: Näppäimet:
Siirtää seuraavaan soluun. SARKAIN
Siirtää edelliseen soluun. VAIHTO+SARKAIN
Siirtää seuraavalle riville. ALANUOLI
Siirtää edelliselle riville. YLÄNUOLI
Lisää välilehden soluun. CTRL+SARKAIN
Aloittaa uuden kappaleen. ENTER
Lisää uuden rivin taulukon alareunaan. SARKAIN viimeisen rivin lopussa

NäytäLinkitettyjen tai upotettujen objektien muokkaaminen

 1. Valitse haluamasi objekti painamalla SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN-näppäinyhdistelmää.
 2. Paina VAIHTO+F10, kun haluat tuoda pikavalikon näyttöön.
 3. Käytä ALANUOLTA, kunnes Objekti: Laskentataulukko on valittuna, valitse Muokkaa painamalla OIKEA NUOLI ja ENTER-näppäintä.

 Huomautus    Pikavalikossa oleva komennon nimi riippuu upotetun tai linkitetyn objektin tyypistä. Esimerkki: Microsoft Office Excel -laskentataulukossa upotetun objektin komennon nimenä on Objekti: Laskentataulukko, kun taas Microsoft Office Visio -piirustuksessa upotetun objektin komennon nimenä on Visio-objekti.

NäytäMerkkien ja kappaleiden muotoileminen ja tasaaminen

Fontin tai sen koon muuttaminen

 Huomautus    Muutettava teksti on ensin valittava, jotta näitä pikanäppäimiä voi käyttää.

Tehtävä: Näppäimet:
Avaa Fontti-valintaikkuna fontin vaihtamista varten. CTRL+VAIHTO+F
Suurenna fonttikokoa. CTRL+VAIHTO+190
Pienennä fonttikokoa. CTRL+VAIHTO+188

Merkkimuotojen käyttäminen

Tehtävä: Näppäimet:
Avaa Fontti-valintaikkuna merkkien muotoilun muuttamista varten. CTRL+T
Muuta kirjainten muotoilua lauseiden tai isojen ja pienten kirjainten suhteen. VAIHTO+F3
Lihavoi. CTRL+B
Alleviivaa. CTRL+U
Kursivoi. CTRL+I
Käytä alaindeksimuotoilua (automaattinen välistys). CTRL+187
Käytä yläindeksimuotoilua (automaattinen välistys). CTRL+VAIHTO+187
Poista manuaalinen merkkien muotoilu (esimerkiksi alaindeksi ja yläindeksi). CTRL+VÄLINÄPPÄIN
Lisää hyperlinkki. CTRL+K

Tekstin muotoilujen kopioiminen

Tehtävä: Näppäimet:
Kopioi tekstimuodot. CTRL+VAIHTO+C
Liitä tekstimuodot. CTRL+VAIHTO+V

Kappaleiden tasaaminen

Tehtävä: Näppäimet:
Keskitä kappale. CTRL+E
Tasaa kappaleen molemmat reunat. CTRL+J
Tasaa kappale vasemmalle. CTRL+L
Tasaa kappale oikealle. CTRL+R

NäytäEsityksen pitäminen

Esitettävän esityksen ohjaamiseen voi käyttää diaesitysnäkymässä seuraavia pikanäppäimiä.

Diaesityksen pikanäppäimet

Tehtävä: Näppäimet:
Aloita esitys alusta. F5
Suorita seuraava animaatio tai siirry seuraavaan diaan. N, ENTER, PAGE DOWN, OIKEA NUOLI, ALANUOLI tai VÄLILYÖNTI
Suorita edellinen animaatio tai palaa edelliseen diaan. P, PAGE UP, VASEN NUOLI, YLÄNUOLI tai VÄLINÄPPÄIN
Siirry diaan numero. numero+ENTER
Näytä tyhjä musta dia tai palaa esitykseen tyhjästä mustasta diasta. 190 tai B
Näytä tyhjä valkoinen dia tai palaa esitykseen tyhjästä valkoisesta diasta. 188 tai W
Pysäytä tai käynnistä automaattinen esitys uudelleen. S
Lopeta esitys. ESC
Poista huomautukset näytöstä. E
Siirry seuraavaan diaan, jos seuraava dia on piilotettu. H
Aseta uudet ajoitukset harjoituksen aikana. T
Käytä alkuperäisiä ajoituksia harjoituksen aikana. O
Etene harjoituksen aikana hiiren napsautuksella. M
Nauhoita dian selostus ja ajoitus uudelleen. R
Palaa ensimmäiseen diaan. Paina ja pidä alhaalla hiiren ykkös- ja kakkospainiketta 2 sekunnin ajan
Näytä tai piilota nuoliosoitin. A tai 187
Muuta osoitin kynäksi. CTRL+P
Muuta osoitin nuoleksi. CTRL+A
Muuta osoitin pyyhekumiksi. CTRL+E
Näytä tai piilota käsinkirjoitetut merkinnät. CTRL+M
Piilota osoitin ja siirtymispainike heti. CTRL+H
Piilota osoitin ja siirtymispainike 15 sekunnin kuluttua. CTRL+U
Näytä Kaikki diat -valintaikkuna. CTRL+S
Näytä tietokoneen tehtäväpalkki. CTRL+T
Tuo näyttöön pikavalikko. VAIHTO+F10
Siirry dian ensimmäiseen tai seuraavaan hyperlinkkiin. SARKAIN
Siirry dian viimeiseen tai edelliseen hyperlinkkiin. VAIHTO+SARKAIN
Suorita valitun hyperlinkin hiiren napsautustoiminto. ENTER, kun hyperlinkki on valittuna

Median pikanäppäimet esityksen aikana

Tehtävä: Näppäimet:
Pysäytä median toisto. ALT+Q
Käynnistä toisto tai pysäytä toisto. ALT+P
Siirry seuraavaan kirjanmerkkiin. ALT+END
Siirry edelliseen kirjanmerkkiin ALT+HOME
Lisää äänenvoimakkuutta. ALT+Ylös
Pienennä äänenvoimakkuutta. ALT+alanuoli
Etsi eteenpäin. ALT+VAIHTONÄPPÄIN+PAGE DOWN
Etsi taaksepäin. ALT+VAIHTONÄPPÄIN+PAGE UP
Mykistä äänet. ALT+U

 Vihje    Voit tuoda näyttöön ohjausobjektien luettelon painamalla esityksen aikana F1.

NäytäWeb-esitysten selaaminen

Seuraavien näppäimien avulla Web-esitystä voidaan katsella Microsoft Internet Explorer 4.0:ssa tai sitä uudemmassa selainversiossa.

Tehtävä: Näppäimet:
Siirry Web-esityksessä eteenpäin hyperlinkkien, osoiterivin ja linkkirivin avulla. SARKAIN
Siirry Web-esityksessä taaksepäin hyperlinkkien, osoiterivin ja linkkirivin avulla. VAIHTO+SARKAIN
Suorita valitun hyperlinkin hiiren napsautustoiminto. ENTER
Siirry seuraavaan diaan. VÄLINÄPPÄIN

NäytäValintaruututoiminnon käyttäminen

Voit käyttää valintaruudussa seuraavia pikanäppäimiä.

Avaa Valintaruutu painamalla Alt, sitten H, sitten S, sitten L ja sitten P.

Tehtävä: Näppäimet:
Siirrä kohdistusta ruudusta toiseen. F6
Näytä pikavalikko. VAIHTO+F10
Siirrä kohdistus yksittäiseen kohteeseen tai ryhmään. YLÄNUOLI tai ALANUOLI
Siirrä kohdistus ryhmän kohteesta pääryhmään. VASEN NUOLI
Siirrä kohdistus ryhmästä kyseisen ryhmän ensimmäiseen kohteeseen. OIKEA NUOLI
Laajenna aktiivinen ryhmä ja kaikki sen alaryhmät. * (vain numeronäppäimistössä)
Laajenna aktiivinen ryhmä. + (vain numeronäppäimistössä)
Kutista aktiivinen ryhmä. - (vain numeronäppäimistössä)
Siirrä kohdistus kohteeseen ja valitse kohde. VAIHTO+YLÄNUOLI tai VAIHTO+ALANUOLI
Valitse aktiivinen kohde. VÄLILYÖNTI tai ENTER
Peruuta aktiivisen kohteen valinta. VAIHTO+VÄLILYÖNTI tai VAIHTO+ENTER
Siirrä valittu kohde eteenpäin. CTRL+VAIHTO+F
Siirrä valittu kohde taaksepäin. CTRL+VAIHTO+B
Näytä tai piilota aktiivinen kohde. CTRL+VAIHTO+S
Nimeä aktiivinen kohde uudelleen. F2
Siirrä kohdistusta valintaruudussa puunäkymän ja Näytä kaikki- ja Piilota kaikki -painikkeiden välillä. SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Kutista kaikki ryhmät.

 Huomautus    Kohdistuksen on oltava valintaruudun puunäkymässä, jotta tätä pikanäppäintä voi käyttää.

ALT+VAIHTO+1
Laajenna kaikki ryhmät. ALT+VAIHTO+9

Jos haluat määrittää mukautettuja pikanäppäimiä valikkokohteille, nauhoitetuille makroille ja Visual Basic for Applications (VBA) (VBA (Visual Basic for Applications): Useisiin Microsoft Windows–-sovelluksiin sisältyvä Microsoft Visual Basicin makrokieliversio, jota käyttäen ohjelmoidaan Windows-sovelluksia.) -koodille Office PowerPoint 2007 -ohjelmassa, tarvitset kolmannen osapuolen apuohjelman, kuten Shortcut Manager for PowerPoint -sovelluksen, joka on ladattavissa kohteesta OfficeOne Add-Ins for PowerPoint.

 
 
Käyttö:
PowerPoint 2010