Yleistietoja SmartArt-grafiikkaobjektin tekstiruudusta

Tekstiruutu on ruutu, joka on SmartArt-grafiikkaobjektin vasemmalla puolella. Ruudussa voit kirjoittaa ja muokata SmartArt-grafiikkaobjektissa näkyvää tekstiä.

Valitse haluamasi toimet


Yleistietoja tekstiruudusta

Tekstiruudun ansiosta voit keskittyä sanomaan eikä sinun tarvitse huolehtia siitä, miltä SmartArt-grafiikkaobjekti näyttää. Kun luot SmartArt-grafiikkaobjektin, SmartArt-grafiikkaobjektissa ja sen tekstiruudussa on paikkamerkkitekstejä, joita voit muokata ja joiden tekstin voit korvata omalla tekstilläsi. Tekstiruudun yläosassa voit muokata tekstiä, joka tulee näkyviin SmartArt-grafiikkaobjektiin. Tekstiruudun alaosassa näkyy lisätietoja SmartArt-grafiikkaobjektista, kuten tieto siitä, minkä tyyppiselle tiedolle se sopii parhaiten. Jos tekstiruudun alaosan tiedot eivät ole näkyvissä, saat ne näkyviin joko osoittamalla SmartArt-grafiikkaobjektin nimeä tekstiruudun alaosassa tai suurentamalla tekstiruutua ruudun reunasta vetämällä.

Et voi vetää tekstiä tekstiruutuun, mutta voit kopioida ja liittää tekstiä tekstiruudun sisällä. Voit myös kopioida tekstiä tekstiruudusta mihin tahansa 2007 Microsoft Office system -asiakirjaan tai mistä tahansa 2007 Office -asiakirjasta tekstiruutuun. Kun olet saanut sisällön valmiiksi tekstiruudussa, voit kokeilla eri asetteluja ja mukauttaa SmartArt-grafiikkaobjektia.

Tason 1 ja Tason 2 tekstiä tekstiruudussa

SmartArt-grafiikkaobjektit toimivat yleensä parhaiten silloin, kun tekstiä ei ole paljon. Pitkät tekstit vähentävät SmartArt-grafiikkaobjektin näyttävyyttä ja vaikeuttavat viestin välittymistä visuaalisesti. Jotkin asettelut, kuten Luettelo-tyypin Puolisuunnikasluettelo -asettelu, toimivat kuitenkin hyvin suurempienkin tekstimäärien kanssa. Voit myös sisällyttää lisätietoja SmartArt-grafiikkaobjektin ulkopuolelle 2007 Office -asiakirjaan, tai voit antaa tiedot suullisesti esityksesi aikana.

Joissakin SmartArt-grafiikkaobjekteissa näkyviin tulee vain osa tekstiruudun tekstistä, koska SmartArt-grafiikkaobjektissa on kiinteä määrä muotoja. Teksti, kuvat tai muu sisältö, joka ei tule näkyviin SmartArt-grafiikkaobjektissa, on merkitty punaisella X-merkillä tekstiruudussa. Sisältö, joka ei näy, on silti käytettävissä, jos vaihdat toiseen asetteluun. Jos kuitenkin säilytät tämän asettelun ja suljet tiedoston, näitä tietoja ei tallenneta yksityisyyden suojaamiseksi.

Tekstiruutu, jossa on punaisia X-kirjaimia

Aina kun siirryt pois SmartArt-grafiikkaobjektista, tekstiruutu piilotetaan. Tekstiruutu tulee näkyviin uudelleen, kun napsautat SmartArt-grafiikkaobjektia, paitsi jos piilotat tekstiruudun. Voit sulkea tekstiruudun valitsemalla tekstiruudun oikeassa yläkulmassa Sulje. Saat tekstiruudun näkyviin valitsemalla Näytä tai piilota tekstiruutu.

Voit tarkistaa tekstiruudun tekstin oikeinkirjoituksen ja muuttaa tekstin kokoa tai siirtää tekstiä.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Mitä tekstiruudun luettelomerkit tarkoittavat?

Tekstiruutu on kuin luonnos tai luettelomerkeillä varustettu luettelo, joka yhdistää tiedot suoraan SmartArt-grafiikkaobjektiin. Jokainen SmartArt-grafiikkaobjekti luo omat yhdistämismäärityksensä tekstiruudun luettelokohtien ja SmartArt-grafiikkaobjektin muotojen välille.

Voit luoda uuden luettelokohdan tekstiruutuun painamalla ENTER. Voit sisentää tekstiruudun rivin valitsemalla sisennettävän rivin ja valitsemalla sitten SmartArt-työkalujen Rakenne-välilehden Luo grafiikka -ryhmästä Siirrä ylemmälle tasolle. Voit ulontaa rivin valitsemalla Siirrä alemmalle tasolle. Voit sisentää rivejä tekstiruudussa myös painamalla SARKAIN-näppäintä ja ulontaa rivejä näppäinyhdistelmällä VAIHTO+SARKAIN. Nämä muutokset muuttavat yhdistämismäärityksiä tekstiruudun kohtien ja SmartArt-grafiikkaobjektin asettelun muotojen välillä. Tekstiä voi siirtää vain yhtä tasoa alemmalle tasolle kuin sen yläpuolella oleva rivi. Ylimmän tason muotoa ei voi siirtää alemmalle tasolle.

 Huomautus   Valitun SmartArt-grafiikkaobjektin asettelun mukaisesti jokainen tekstiruudun kohta kuvataan SmartArt-grafiikkaobjektissa joko uutena muotona tai luettelokohtana muodon sisällä. Huomaa, kuinka seuraavissa kahdessa SmartArt-grafiikkaobjektissa sama teksti on yhdistetty eri lailla. Ensimmäisessä esimerkissä luettelokohdat on esitetty eri muotoina. Toisessa esimerkissä luettelokohdat on esitetty muodon sisällä luettelokohtina.

Hierarkialuettelo-SmartArt-grafiikkaobjekti, jonka tekstiruudussa on luettelokohtia, mutta jonka muodoissa ei ole luettelokohtia

Perusprosessi-SmartArt-grafiikkaobjekti, jonka tekstiruudun luettelokohdat ovat luettelokohtina muodossa.

Jos käytät organisaatiokaavioasettelua, jossa on Avustaja-muoto, viivalla merkitty luettelokohta osoittaa Avustaja-muodon.

Tekstiruutu, jossa näkyy johtajan, alaisen ja avustajan luettelokohdat.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Tekstin muotoileminen tekstiruudussa

Vaikka merkkimuotoiluja, kuten fontti, fontin koko, lihavointi, kursivointi ja alleviivaus, voidaan käyttää tekstiruudussa, ne eivät näy siinä. Kaikki merkkimuotoilut näkyvät kuitenkin SmartArt-grafiikkaobjektissa.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Pikanäppäimet

Tehtävä Näppäinyhdistelmä
Tekstin sisentäminen SARKAIN tai ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI
Tekstin ulontaminen VAIHTO+SARKAIN tai ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI
Sarkainmerkin lisääminen CTRL+SARKAIN
Uuden tekstirivin luominen ENTER
Tekstin oikeinkirjoituksen tarkistaminen F7
Kahden tekstirivin yhdistäminen DELETE ensimmäisen tekstirivin lopussa
Pikavalikon näyttäminen VAIHTO+F10
Vaihtaminen tekstiruudun ja alareunassa olevan Lisätietoja SmartArt-grafiikkaobjekteista -linkin välillä CTRL+VAIHTO+F1
Vaihtaminen SmartArt-grafiikkaobjektin ja tekstiruudun välillä CTRL+VAIHTO+F2
Tekstiruudun sulkeminen ALT+F4
Kohdistuksen siirtäminen tekstiruudusta SmartArt-grafiikkaobjektin reunaan ESC

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010, Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007