Tiedoston, työkirjan tai esityksen suojaaminen salasanoin, käyttöoikeuksin ja muin rajoituksin

Microsoft Officessa voit estää salasanojen avulla muita käyttäjiä avaamasta tai muokkaamasta asiakirjoja, työkirjoja ja esityksiä. Huomioithan, että jos unohdat salasanasi, Microsoft ei voi palauttaa unohdettuja salasanoja.

Word-tiedoston suojaaminen

 • Valitse avoinna olevassa asiakirjassa Tiedosto > Tiedot > Suojaa tiedosto.

Näytössä näkyvät seuraavat vaihtoehdot.

Suojaa tiedosto -painike ja asetukset

 • Merkitse lopulliseksi     Muuta asiakirja vain luku -tyyppiseksi.

Kun asiakirja on merkitty lopulliseksi, asiakirjasta tulee vain luku -muotoinen, ja kirjoitus-, muokkaus- ja tarkistustoiminnot poistetaan käytöstä. Merkitse lopulliseksi -komennolla voit ilmoittaa muille, että jakamasi asiakirja on asiakirjan valmis versio. Samalla vältytään siltä, että lukijat tai tarkistajat tekevät epähuomiossa muutoksia asiakirjaan.

 • Salaa salasanalla    Määritä tiedostolle salasana.

Kun valitset Salaa salasanalla, Salaa tiedosto -valintaikkuna avautuu. Kirjoita Salasana-ruutuun salasana. Tärkeää: Microsoft ei voi palauttaa kadonneita tai unohdettuja salasanoja, joten kirjoita muistiin, mitä tiedostoa kukin salasana vastaa, ja säilytä tietoja paikassa, josta löydät ne.

 • Rajoita muokkaamista    Määritä, millaisia muutoksia tiedostoon voidaan tehdä.

kun valitset Rajoita muokkaamista, näytössä näkyy kolme vaihtoehtoa.

 • Muotoilurajoitukset    Tällä asetuksella rajoitetaan muokkausasetuksia ja säilytetään asiakirjan ulkoasu ja ilme. Valitse Asetukset ja valitse haluamasi sallittujen tyylien joukosta.
 • Muokkausrajoitukset    Voit määrittää, miten tiedostoa voi muokata, sekä poistaa muokkauksen käytöstä. Valitse Poikkeukset tai Lisää käyttäjiä ja valitse käyttäjät, jotka saavat muokata tiedostoa.
 • Aloita käyttäminen    Valitse Kyllä, aloita suojausten käyttäminen, kun haluat valita salasanasuojauksen tai käyttäjän tunnistuksen. Voit valita myös Rajoita käyttöoikeuksia, kun haluat lisätä tai poistaa muokkaajia, joilla on rajoitetut käyttöoikeudet.
 • Rajaa oikeuksia henkilön mukaan     Rajoita käyttöoikeuksia käyttämällä Windows Live ID -tunnusta.

Voit rajoittaa käyttöoikeuksia käyttämällä Windows Live ID -tiliä tai Microsoft Windows -tiliä. Voit ottaa käyttöoikeuksia käyttöön käyttämällä organisaatiossa käytössä olevaa mallia tai voit lisätä käyttöoikeuksia valitsemalla Rajoita käyttöoikeutta. Lisätietoja sisältöoikeuksien hallinnasta on artikkelissa Sisältöoikeuksien hallinta Officessa.

 • Lisää digitaalinen allekirjoitus     Lisää näkyvä tai näkymätön digitaalinen allekirjoitus.

Digitaaliset allekirjoitukset todentavat digitaaliset tiedot, kuten tiedostot, sähköpostiviestit ja makrot tietokoneen salaustekniikan avulla. Digitaaliset allekirjoitukset luodaan kirjoittamalla allekirjoitus tai käyttämällä allekirjoituksen kuvaa aitouden, eheyden ja kiistämättömyyden varmistamiseksi. Lisätietoja digitaalisista allekirjoituksista saat napsauttamalla tämän artikkelin lopussa olevia linkkejä.

Tietoja digitaalisista allekirjoituksista on kohdassa Digitaaliset allekirjoitukset ja varmenteet.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Excel-laskentataulukon suojaaminen

 • Valitse avoimessa laskentataulukossa Tiedosto > Tiedot > Suojaa työkirja.

Näytössä näkyvät seuraavat vaihtoehdot.

Suojaa työkirja -painike ja asetukset

 • Merkitse lopulliseksi     Muuta asiakirja vain luku -tyyppiseksi.

Kun laskentataulukko on merkitty lopulliseksi, siitä tulee vain luku -muotoinen ja kirjoitus-, muokkaus- ja tarkistustoiminnot poistetaan käytöstä. Merkitse kommentti lopulliseksi -komennolla voit ilmaista muille, että jakamasi laskentataulukko on laskentataulukon valmis versio. Samalla vältytään siltä, että lukijat tai tarkistajat tekevät epähuomiossa muutoksia laskentataulukkoon.

 • Salaa salasanalla    Määritä tiedostolle salasana.

Kun valitset Salaa salasanalla, Salaa tiedosto -valintaikkuna avautuu. Kirjoita Salasana-ruutuun salasana. Tärkeää Microsoft ei voi palauttaa kadonneita tai unohdettuja salasanoja, joten kirjoita tiedostokohtaiset salasanat muistiin ja säilytä niitä turvallisessa paikassa, josta löydät ne.

 • Suojaa nykyinen taulukko    Suojaa taulukko ja lukitut solut.

Kun käytät Suojaa nykyinen taulukko -ominaisuutta, voit valita salasanasuojauksen sekä sallia muille käyttäjille tai estää näiltä laskentataulukon osien valitsemisen, muotoilemisen, lisäämisen, poistamisen, lajittelemisen tai muokkaamisen.

 • Suojaa työkirjan rakenne    Suojaa työkirjan rakenne.

Kun käytätä Suojaa työkirjan rakenne -asetusta, voit valita salasanasuojauksen sekä estää muilta käyttäjiltä tärkeiden tietojen muuttamisen, siirtämisen tai poistamisen.

 • Rajaa oikeuksia henkilön mukaan     Asenna Windowsin oikeuksienhallinta käyttöoikeuksien rajoittamista varten.

Voit rajoittaa käyttöoikeuksia käyttämällä Windows Live ID -tiliä tai Microsoft Windows -tiliä. Voit ottaa käyttöoikeuksia käyttöön käyttämällä organisaatiossa käytössä olevaa mallia tai voit lisätä käyttöoikeuksia valitsemalla Rajoita käyttöoikeutta. Lisätietoja sisältöoikeuksien hallinnasta on artikkelissa Sisältöoikeuksien hallinta Officessa.

 • Lisää digitaalinen allekirjoitus     Lisää näkyvä tai näkymätön digitaalinen allekirjoitus.

Digitaaliset allekirjoitukset todentavat digitaaliset tiedot, kuten tiedostot, sähköpostiviestit ja makrot tietokoneen salaustekniikan avulla. Digitaaliset allekirjoitukset luodaan kirjoittamalla allekirjoitus tai käyttämällä allekirjoituksen kuvaa aitouden, eheyden ja kiistämättömyyden varmistamiseksi. Lisätietoja digitaalisista allekirjoituksista saat napsauttamalla tämän artikkelin lopussa olevia linkkejä.

Tietoja digitaalisista allekirjoituksista on kohdassa Digitaaliset allekirjoitukset ja varmenteet.

Sivun alkuun Sivun alkuun

PowerPoint-esityksen suojaaminen

 • Valitse avoinna olevassa esityksessä Tiedosto > Tiedot > Suojaa esitys.

Näytössä näkyvät seuraavat vaihtoehdot.

Suojaa esitys -painike ja asetukset

 • Merkitse lopulliseksi     Muuta esitys vain luku -tyyppiseksi.

Kun esitys on merkitty lopulliseksi, siitä tulee vain luku -muotoinen ja kirjoitus-, muokkaus- ja tarkistustoiminnot poistetaan käytöstä. Merkitse lopulliseksi -komennolla voit ilmaista muille, että jakamasi esitys on esityksen valmis versio. Samalla vältytään siltä, että lukijat tai tarkistajat tekevät epähuomiossa muutoksia esitykseen.

 • Salaa salasanalla    Määritä esitykselle salasana.

Kun valitset Salaa salasanalla, Salaa tiedosto -valintaikkuna avautuu. Kirjoita Salasana-ruutuun salasana. Tärkeää Microsoft ei voi palauttaa kadonneita tai unohdettuja salasanoja, joten kirjoita tiedostokohtaiset salasanat muistiin ja säilytä niitä turvallisessa paikassa, josta löydät ne.

 • Rajaa oikeuksia henkilön mukaan     Asenna Windowsin oikeuksienhallinta käyttöoikeuksien rajoittamista varten.

Voit rajoittaa käyttöoikeuksia käyttämällä Windows Live ID -tiliä tai Microsoft Windows -tiliä. Voit ottaa käyttöoikeuksia käyttöön käyttämällä organisaatiossa käytössä olevaa mallia tai voit lisätä käyttöoikeuksia valitsemalla Rajoita käyttöoikeutta. Lisätietoja sisältöoikeuksien hallinnasta on artikkelissa Sisältöoikeuksien hallinta Officessa.

 • Lisää digitaalinen allekirjoitus     Lisää näkyvä tai näkymätön digitaalinen allekirjoitus.

Digitaaliset allekirjoitukset todentavat digitaaliset tiedot, kuten tiedostot, sähköpostiviestit ja makrot tietokoneen salaustekniikan avulla. Digitaaliset allekirjoitukset luodaan kirjoittamalla allekirjoitus tai käyttämällä allekirjoituksen kuvaa aitouden, eheyden ja kiistämättömyyden varmistamiseksi.

Tietoja digitaalisista allekirjoituksista on kohdassa Digitaaliset allekirjoitukset ja varmenteet.

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Excel 2013, Office Shared 2013, PowerPoint 2013, Word 2013, Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010