Täytön tai tehosteen lisääminen SmartArt-grafiikkaobjektiin tai poistaminen siitä

Voit muuttaa SmartArt-grafiikkaobjektin ulkoasua muuttamalla muodon tai tekstin täyttöä tai lisäämällä kolmiulotteisia tehosteita, kuten varjostuksia, heijastuksia, hohtoja, pehmeitä reunoja, viisteitä ja kiertoja.

Tässä artikkelissa


Yleistä täytöistä, liukuvärjäyksistä ja kolmiulotteisista tehosteista

Täyttö on muodon sisusta. Voit muuttaa muodon täyttöväriä tai käyttää materiaalikuviota, kuvaa tai liukuvärjäystä täyttönä. Liukuvärjäyksellä tarkoitetaan värien ja värisävyjen asteittaista etenemistä yleensä väristä toiseen tai saman värin sävystä toiseen.

SmartArt-grafiikkaobjekti, jossa tasainen täyttö ja muotojen liukuväritäyttö

Voit käyttää muotoja, jotka näkyvät eri kulmista ja syvyyssuunnassa. Muotoja voi kiertää kolmiulotteisessa tilassa.

Jos koko SmartArt-grafiikkaobjekti on kolmiulotteinen (kutsutaan nimellä näkymäkohtainen 3-D (näkymäkohtainen 3-D: Kuvakulmat ja valaistusasetukset, joiden avulla voit määrittää ryhmiteltyjen muotojen suunnan, varjon ja perspektiivin.)), voit muokata jokaisen yksittäisen muodon tekstiä ja muotoilua, mutta muodon paikkaa tai kokoa voi muuttaa vain kaksiulotteisessa tilassa.

Voit siirtyä kaksi- ja kolmiulotteisten tilojen välillä valitsemalla SmartArt-työkalujen Muotoile-välilehden Muodot-ryhmässä Muokkaa kaksiulotteisena. Muokkaa kaksiulotteisena -painike vapauttaa SmartArt-grafiikkaobjektin väliaikaisesti muokkaamista varten, ja voit siirtää muotoja ja muuttaa niiden kokoa – kolmiulotteinen tehoste säilyy kuitenkin SmartArt-grafiikkaobjektissa ja se tulee näkyviin, kun napsautat Muokkaa kaksiulotteisena -painiketta uudelleen.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Täytön lisääminen SmartArt-grafiikkaobjektin muotoon

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Lisää muotoon täyttö napsauttamalla muotoa.
  • Lisää sama täyttö useaan muotoon napsauttamalla ensin ensimmäistä muotoa. Pidä CTRL-näppäintä painettuna ja valitse sitten muut muodot, joihin haluat lisätä täytön.
  • Lisää täyttö kaikkiin SmartArt-grafiikkaobjektin muotoihin valitsemalla ensin SmartArt-grafiikkaobjekti. Valitse sitten kaikki muodot painamalla CTRL+A.
 2. Napsauta SmartArt-työkalujen Muotoile-välilehden Muodon tyylit -ryhmässä kohdan Muodon täyttö vieressä olevaa nuolta ja tee sitten jokin seuraavista toimista:

Kuva SmartArt-työkalujen Muotoile-välilehdestä

 • Lisää täyttöväri tai muuta sitä valitsemalla haluamasi väri. Jos et halua valita väriä, valitse Ei täyttöä.

Jos haluat valita värin, joka ei sisälly teeman väreihin (teeman värit: Tiedostossa käytettävien värien joukko. Teeman värit, teeman fontit ja teeman tehosteet muodostavat teeman.), valitse Lisää täyttövärejä ja napsauta haluamaasi väriä Standardi-välilehdessä tai sekoita oma väri Mukautetut-välilehdessä. Mukautettuja värejä ja Standardi-välilehden värejä ei päivitetä, jos muutat myöhemmin asiakirjan teemaa (teema: Suunnitteluelementtien joukko, jonka avulla voidaan määrittää asiakirjalle yhtenäinen ulkoasu, jossa on käytetty tiettyä väriä, fonttia tai kuvaa.).

 • Lisää täyttökuva tai muuta sitä valitsemalla Kuva. Etsi sitten kansio, joka sisältää käytettävän kuvan, napsauta kuvatiedostoa ja valitse sitten Lisää.
 • Lisää liukuväritäyttö tai muuta sitä osoittamalla kohtaa Liukuväri. Valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

Jos haluat mukauttaa liukuväriä, valitse Lisää liukuväriasetuksia ja valitse sitten haluamasi vaihtoehdot.

 • Lisää materiaalikuviotäyttö tai muuta sitä osoittamalla kohtaa Materiaalikuvio. Valitse sitten haluamasi materiaalikuvio.

Jos haluat mukauttaa materiaalikuviota, valitse Lisää materiaalikuvioasetuksia ja valitse sitten haluamasi vaihtoehdot.

Lisää taustan täyttö koko SmartArt-grafiikkaobjektiin seuraavalla tavalla:

 1. Napsauta SmartArt-grafiikkaobjektin reunaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Muotoile objektia.
 2. Valitse Täyttö ja valitse sitten haluamasi vaihtoehdot.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Täytön lisääminen SmartArt-grafiikkaobjektin tekstiin

 1. Valitse SmartArt-grafiikkaobjektin muodon teksti, johon haluat lisätä täytön.

Lisää sama täyttö usean muodon tekstiin valitsemalla ensin ensimmäisen muodon teksti. Pidä CTRL-näppäintä painettuna ja valitse muiden muotojen tekstit.

 1. Napsauta SmartArt-työkalujen Muotoile-välilehden WordArt-tyylit-ryhmässä kohdan Tekstitäyttö vieressä olevaa nuolta ja tee sitten jokin seuraavista toimista:

Kuva SmartArt-työkalujen Muotoile-välilehdestä

 • Lisää täyttöväri tai muuta sitä valitsemalla haluamasi väri. Jos et halua valita väriä, valitse Ei täyttöä.

Jos haluat valita värin, joka ei sisälly teeman väreihin (teeman värit: Tiedostossa käytettävien värien joukko. Teeman värit, teeman fontit ja teeman tehosteet muodostavat teeman.), valitse Lisää täyttövärejä ja napsauta haluamaasi väriä Standardi-välilehdessä tai sekoita oma väri Mukautetut-välilehdessä. Mukautettuja värejä ja Standardi-välilehden värejä ei päivitetä, jos muutat myöhemmin asiakirjan teemaa (teema: Suunnitteluelementtien joukko, jonka avulla voidaan määrittää asiakirjalle yhtenäinen ulkoasu, jossa on käytetty tiettyä väriä, fonttia tai kuvaa.).

 • Lisää täyttökuva tai muuta sitä valitsemalla Kuva. Etsi sitten kansio, joka sisältää käytettävän kuvan, napsauta kuvatiedostoa ja valitse sitten Lisää.

Jos valitset useita tekstikohtia ja käytät sitten kuvatäyttöä, jokainen yksittäinen valinta täytetään koko kuvalla. Kuva ei ulotu kaikkien tekstivalintojen yli.

 • Lisää liukuväritäyttö tai muuta sitä osoittamalla kohtaa Liukuväri. Valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

Jos haluat mukauttaa liukuväriä, valitse Lisää liukuväriasetuksia ja valitse sitten haluamasi vaihtoehdot.

 • Lisää materiaalikuviotäyttö tai muuta sitä osoittamalla kohtaa Materiaalikuvio. Valitse sitten haluamasi materiaalikuvio.

Jos haluat mukauttaa materiaalikuviota, valitse Lisää materiaalikuvioasetuksia ja valitse sitten haluamasi vaihtoehdot.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Tehosteen käyttäminen SmartArt-grafiikkaobjektin muodossa

Voit lisätä ammattilaisten suunnittelemia tehosteyhdistelmiä SmartArt-grafiikkaobjektiin nopeasti ja helposti käyttämällä pikatyyliä. SmartArt-grafiikkaobjektien pikatyyleihin (pikatyylit: joukko muotoiluvaihtoehtoja, jotka nopeuttavat asiakirjojen ja objektien muotoilua.) (eli SmartArt-tyyleihin) sisältyy reunoja, varjostuksia, viivan tyylejä, liukuvärejä ja kolmiulotteisia perspektiivejä, joita voi käyttää koko SmartArt-grafiikkaobjektissa tai yksittäisissä muodoissa noudattamalla alla olevia ohjeita. Yksittäisten muotojen pikatyylejä kutsutaan muodon tyyleiksi ja koko SmartArt-grafiikkaobjektin pikatyylejä kutsutaan SmartArt-tyyleiksi. Sekä SmartArt-tyylit että muodon tyylit näkyvät pikkukuvina pikatyylien valikoimissa. Kun siirrät osoittimen pikkukuvan päälle, näet, miten pikatyyli vaikuttaa SmartArt-grafiikkaobjektiin tai muotoon.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Käytä tehostetta yhdessä muodossa napsauttamalla muotoa, johon haluat lisätä tehosteen.
  • Lisää sama tehoste useaan muotoon napsauttamalla ensin ensimmäistä muotoa. Pidä CTRL-näppäintä painettuna ja valitse muut muodot, joihin haluat lisätä tehosteen.
  • Käytä tehostetta koko SmartArt-grafiikkaobjektissa valitsemalla ensin SmartArt-grafiikkaobjekti. Valitse sitten kaikki muodot painamalla CTRL+A.
 2. Valitse SmartArt-työkalujen Muotoile-välilehden Muodon tyylit-ryhmässä Muodon tehosteet ja tee sitten jokin seuraavista toimista:

Kuva SmartArt-työkalujen Muotoile-välilehdestä

 • Lisää valmis tehosteyhdistelmä tai muuta sitä valitsemalla Valmiit. Valitse sitten haluamasi tehoste.

Jos haluat mukauttaa valmista tehostetta, valitse Kolmiulotteisuusasetukset ja valitse sitten haluamasi vaihtoehdot.

 • Lisää varjostus tai muuta sitä osoittamalla kohtaa Varjostus. Valitse sitten haluamasi varjostus.

Jos haluat mukauttaa varjostusta, valitse Varjostusasetukset ja valitse sitten haluamasi vaihtoehdot.

 • Lisää heijastus tai muuta sitä osoittamalla kohtaa Heijastus. Valitse sitten haluamasi heijastusvariaatio.
 • Lisää hohto tai muuta sitä osoittamalla kohtaa Hohto. Valitse sitten haluamasi hohtovariaatio.

Jos haluat mukauttaa hohtovärejä, valitse Lisää hohtovärejä ja valitse sitten haluamasi väri. Jos haluat valita värin, joka ei sisälly teeman väreihin (teeman värit: Tiedostossa käytettävien värien joukko. Teeman värit, teeman fontit ja teeman tehosteet muodostavat teeman.), valitse Lisää värejä ja napsauta haluamaasi väriä Standardi-välilehdessä tai sekoita oma väri Mukautetut-välilehdessä. Mukautettuja värejä ja Standardi-välilehden värejä ei päivitetä, jos muutat myöhemmin asiakirjan teemaa (teema: Suunnitteluelementtien joukko, jonka avulla voidaan määrittää asiakirjalle yhtenäinen ulkoasu, jossa on käytetty tiettyä väriä, fonttia tai kuvaa.).

 • Lisää pehmeä reuna tai muuta sitä osoittamalla kohtaa Pehmeät reunat. Valitse sitten haluamasi koko.
 • Lisää reuna tai muuta sitä osoittamalla kohtaa Viisto. Valitse sitten haluamasi reuna.

Jos haluat mukauttaa reunaa, valitse Kolmiulotteisuusasetukset ja valitse sitten haluamasi vaihtoehdot.

 • Lisää kolmiulotteinen kierto tai muuta sitä osoittamalla kohtaa Kolmiulotteinen kierto. Valitse sitten haluamasi kierto.

Jos haluat mukauttaa kiertoa, valitse Kolmiulotteisen kierron asetukset ja valitse sitten haluamasi vaihtoehdot.

 Huomautuksia 

 • Vaihetta 2 toistamalla voit lisätä useita yksittäisiä tehosteita ja luoda näin mukautetun tehosteen. Samaan muotoon ei voi lisätä useita täyttötehosteita, mutta voit lisätä täytön ja muita tehosteita, kuten Pehmeät reunat tai Viisto.
 • Jos haluat käyttää tehostetta muotoihin, jotka on yhdistetty suuremmaksi muodoksi (kuten Luettelo-tyypin Kaartuva kuvakorostusluettelo -asettelussa), valitse kaikki toisiinsa liittyvät muodot ennen tehosteen lisäämistä.

Seuraavassa esimerkissä kaikki suuremman muodon toisiinsa liittyvät muodot ovat valittuina. Jos haluat lisätä tehosteen vain yhteen toisiinsa liittyvistä muodoista, kuten pieneen ympyränmuotoiseen muotoon (kuvan paikkamerkki, jossa on aurinko ja vuoria), valitse vain se muoto. Jos haluat lisätä tehosteen koko suureen muotoon, valitse kaikki toisiinsa liittyvät muodot alla esitellyllä tavalla. Huomaa, että tehostetta käytetään jokaiseen muotoon erikseen, ei muotojen muodostamaan ryhmään.

Bending List 1 -SmartArt-grafiikkaobjekti, jossa toisiinsa liittyvät muodot ovat valittuina

 • Lisää tehoste koko SmartArt-grafiikkaobjektin taustaan seuraavalla tavalla:
  1. Napsauta SmartArt-grafiikkaobjektin reunaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Muotoile objektia.
  2. Valitse Varjostus, Kolmiulotteinen muotoilu tai Kolmiulotteinen kierto ja valitse sitten haluamasi vaihtoehdot.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Tehosteen käyttäminen SmartArt-grafiikkaobjektin tekstissä

Voit lisätä ammattilaisten suunnittelemia tehosteyhdistelmiä koko SmartArt-grafiikkaobjektin tekstiin nopeasti ja helposti käyttämällä pikatyyliä. Tekstin pikatyylejä (pikatyylit: joukko muotoiluvaihtoehtoja, jotka nopeuttavat asiakirjojen ja objektien muotoilua.) kutsutaan WordArt-tyyleiksi. WordArt-tyylit näkyvät pikkukuvina pikatyylien valikoimassa. Kun siirrät osoittimen pikkukuvan päälle, näet, miten WordArt-tyyli vaikuttaa SmartArt-grafiikkaobjektissa olevaan tekstiin.

 1. Valitse SmartArt-grafiikkaobjektin muodon teksti, johon haluat lisätä tehosteen.

Lisää sama tehoste usean kohdan tekstiin valitsemalla ensin ensimmäisen kohdan teksti. Pidä CTRL-näppäintä painettuna ja valitse muiden kohtien tekstit.

 1. Valitse SmartArt-työkalujen Muotoile-välilehden WordArt-tyylit-ryhmässä Tekstitehosteet ja tee sitten jokin seuraavista toimista:

Kuva SmartArt-työkalujen Muotoile-välilehdestä

 • Lisää varjostus tai muuta sitä osoittamalla kohtaa Varjostus. Valitse sitten haluamasi varjostus.

Jos haluat mukauttaa varjostusta, valitse Varjostusasetukset ja valitse sitten haluamasi vaihtoehdot.

 • Lisää heijastus tai muuta sitä osoittamalla kohtaa Heijastus. Valitse sitten haluamasi heijastusvariaatio.
 • Lisää hohto tai muuta sitä osoittamalla kohtaa Hohto. Valitse sitten haluamasi hohtovariaatio.

Jos haluat mukauttaa hohtovärejä, valitse Lisää hohtovärejä ja valitse sitten haluamasi väri. Jos haluat valita värin, joka ei sisälly teeman väreihin (teeman värit: Tiedostossa käytettävien värien joukko. Teeman värit, teeman fontit ja teeman tehosteet muodostavat teeman.), valitse Lisää värejä ja napsauta haluamaasi väriä Standardi-välilehdessä tai sekoita oma väri Mukautetut-välilehdessä. Mukautettuja värejä ja Standardi-välilehden värejä ei päivitetä, jos muutat myöhemmin asiakirjan teemaa (teema: Suunnitteluelementtien joukko, jonka avulla voidaan määrittää asiakirjalle yhtenäinen ulkoasu, jossa on käytetty tiettyä väriä, fonttia tai kuvaa.).

 • Anna tekstille syvyysvaikutelma lisäämällä reuna tai muuttamalla sitä. Osoita kohtaa Viisto ja valitse sitten haluamasi viiste.

Jos haluat mukauttaa viistettä, valitse Kolmiulotteisuusasetukset ja valitse sitten haluamasi vaihtoehdot.

 • Lisää kolmiulotteinen kierto tai muuta sitä osoittamalla kohtaa Kolmiulotteinen kierto. Valitse sitten haluamasi kolmiulotteinen kierto.

Jos haluat mukauttaa kolmiulotteista kiertoa, valitse Kolmiulotteisen kierron asetukset ja valitse sitten haluamasi vaihtoehdot.

 • Lisää lähennystehoste tai tekstin polku tai muuta niitä osoittamalla kohtaa Muunna. Valitse sitten haluamasi lähennystehoste tai polku.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Täytön poistaminen SmartArt-grafiikkaobjektin muodosta tai tekstistä

 1. Napsauta muotoa tai tekstiä, josta haluat poistaa täytön.

Voit poistaa saman täytön useista muodoista tai tekstikohdista napsauttamalla ensin ensimmäistä muotoa tai tekstikohtaa. Pidä CTRL-näppäintä painettuna ja valitse sitten muut muodot tai tekstikohdat.

 1. Tee SmartArt-työkalujen Muotoile-välilehdessä jokin seuraavista toimista:

Kuva SmartArt-työkalujen Muotoile-välilehdestä

 • Poista täyttö muodosta valitsemalla Muodon tyylit -ryhmässä Muodon täyttö. Valitse sitten Ei täyttöä. Poista liukuväritäyttö osoittamalla kohtaa Liukuväri ja valitsemalla Ei liukuväriä.
 • Poista täyttö tekstistä valitsemalla WordArt-tyylit-ryhmässä Tekstitäyttö. Valitse sitten Ei täyttöä. Poista liukuväritäyttö osoittamalla kohtaa Liukuväri ja valitsemalla Ei liukuväriä.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Tehosteen poistaminen SmartArt-grafiikkaobjektin muodosta tai tekstistä

 1. Napsauta muotoa tai tekstiä, josta haluat poistaa tehosteen.

Voit poistaa saman tehosteen useista muodoista tai tekstikohdista napsauttamalla ensin ensimmäistä muotoa tai tekstikohtaa. Pidä CTRL-näppäintä painettuna ja valitse sitten muut muodot tai tekstikohdat.

 1. Tee SmartArt-työkalujen Muotoile-välilehdessä jokin seuraavista toimista:

Kuva SmartArt-työkalujen Muotoile-välilehdestä

 • Poista tehoste muodosta valitsemalla Muodon tyylit -ryhmässä Muototehosteet.
 • Poista tehoste tekstistä valitsemalla WordArt-tyylit-ryhmässä Tekstitehosteet.
 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Poista valmis tehosteyhdistelmä muodosta osoittamalla kohtaa Valmiit ja valitsemalla Ei esiasetuksia.
  • Poista varjostus osoittamalla kohtaa Varjostus ja valitsemalla Ei varjostusta.
  • Poista heijastus osoittamalla kohtaa Heijastus ja valitsemalla Ei heijastusta.
  • Poista hohto osoittamalla kohtaa Hohto ja valitsemalla Ei hohtoa.
  • Poista muodosta pehmeät reunat osoittamalla kohtaa Pehmeät reunat ja valitsemalla Ei pehmeitä reunoja.
  • Poista reuna osoittamalla kohtaa Viiste ja valitsemalla Ei-viisto.
  • Poista kolmiulotteinen kierto osoittamalla kohtaa Kolmiulotteinen kierto ja valitsemalla Ei kiertoa.
  • Poista polku tai lähennystehoste tekstistä osoittamalla kohtaa Muunna ja valitsemalla Ei lähennystehostetta.

 Vihje   Poista kaikki mukautukset muodosta nopeasti napsauttamalla muotoa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla pikavalikosta Palauta muoto.

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007