SmartArt-grafiikkaobjektin asettelun tai tyypin vaihtaminen

Kun luot SmartArt-grafiikkaobjektin, valitset sille asettelun SmartArt-grafiikkaobjektien luokasta tai tyypistä. Jokaisessa tyypissä on useita asetteluja. Voit valita esimerkiksi Kehä-tyypistä asettelun Säteittäinen kehä.

Tässä artikkelissa


Yleistä SmartArt-grafiikkaobjektien asettelujen ja tyyppien vaihtamisesta

Joissakin SmartArt-grafiikkaobjektien asetteluissa muotojen määrä on kiinteä. Esimerkiksi Suhde-tyypin Counterbalance Arrows -asettelu on suunniteltu esittämään kahta vastakkaista ajatusta tai käsitettä. Siksi vain kaksi muotoa voi sisältää tekstiä.

Counterbalance Arrows -asettelu, jossa on kaksi tekstiä sisältävää muotoa

Jos haluat välittää useamman kuin kaksi ajatusta, vaihda sellaiseen asetteluun, jossa on käytettävissä enemmän kuin kaksi tekstiä sisältävää muotoa, esimerkiksi Pyramidiluettelo -asetteluun. Muista, että SmartArt-grafiikkaobjektin asettelun tai tyypin vaihtaminen voi muuttaa tietojen tulkintaa. Esimerkiksi sellaisella SmartArt-grafiikkaobjektilla, jossa on oikealle osoittavia nuolia, kuten Prosessi-tyypin Perusprosessi, on eri merkitys kuin sellaisella, jossa nuoli muodostaa kehän, kuten Kehä-tyypin Jatkuva kehä

Useimmissa SmartArt-grafiikkaobjektien asetteluissa voit sekä lisätä että poistaa muotoja. Voit myös muuttaa eri muotojen paikkaa. Siksi kannattaa valita sellainen asettelu, jonka ulkonäkö välittää tietosi parhaiten. Muotojen tasaus ja sijainti päivittyvät automaattisesti muotojen määrän ja muotojen sisältämän tekstin määrän mukaan, kun lisäät tai poistat muotoja tai kun muokkaat tekstiä.

Jos mukautat SmartArt-grafiikkaobjektia ja muutat myöhemmin SmartArt-grafiikkaobjektin asettelua, jotkin mukautuksista eivät ehkä siirry uuteen asetteluun. Jos kuitenkin siirryt takaisin alkuperäiseen asetteluun ennen 2007 Microsoft Office system -asiakirjan tallentamista ja sulkemista, kaikki mukautukset näkyvät alkuperäisessä asettelussa.

Joitakin mukautuksia ei siirretä, koska ne eivät ehkä näyttäisi hyvältä uudessa asettelussa. Seuraavassa taulukossa näkyy, mitkä mukautukset tallennetaan ja mitkä häviävät.

Siirtyvät mukautukset Häviävät mukautukset
Värit (viivan ja täytön tyylit mukaan lukien) Muotojen kiertämiset
Tyylit (sekä yksittäisten muotojen että koko SmartArt-grafiikkaobjektin) Muotojen kääntämiset
Tehosteet (kuten varjot, heijastukset, viisteet ja hohdot) Muotojen paikan vaihtamiset
Tekstimuotoilut Muotojen koon muuttamiset
Muodon geometrian muuttamiset (esimerkiksi ympyrästä neliöksi)
Oikealta vasemmalle- tai vasemmalta oikealle -suunnan muuttamiset

Sivun alkuun Sivun alkuun

SmartArt-grafiikkaobjektin asettelun vaihtaminen

  1. Napsauta SmartArt-grafiikkaobjektia, jonka asettelun haluat vaihtaa.
  2. Valitse SmartArt-työkalujen Rakenne-välilehden Asettelut-ryhmästä haluamasi asettelu.

Jos haluat nähdä yhden tyypin kaikki valittavissa olevat asettelut, valitse Asettelut-ryhmässä asettelun pikkukuvan vieressä oleva Lisää-painike Painikkeen kuva. Jos haluat nähdä kaikki tyypit ja asettelut, valitse Lisää asetteluja.

Sivun alkuun Sivun alkuun

SmartArt-grafiikkaobjektin tyypin vaihtaminen

  1. Napsauta SmartArt-grafiikkaobjektia, jonka tyypin haluat vaihtaa.
  2. Valitse SmartArt-työkalujen Rakenne-välilehden Asettelut-ryhmässä Lisää-painike Painikkeen kuva ja valitse sitten Lisää asetteluja.
  3. Valitse haluamasi tyyppi ja asettelu.

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007