PowerPoint 2007 -ohjelman pikanäppäimet

Pikanäppäinten käyttäminen

Tässä ohjeaiheessa mainitut pikanäppäimet viittaavat yhdysvaltalaiseen näppäimistöasetteluun. Muiden näppäimistöasetteluiden näppäimet eivät ehkä vastaa tämän näppäimistöasettelun näppäimiä.

Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää vähintään kahden näppäimen painamista samanaikaisesti, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää kahden näppäimen painamista peräkkäin, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

 Huomautus   Voit tulostaa tämän aiheen valitsemalla SARKAIMELLA Näytä kaikki, painamalla ENTER-näppäintä ja painamalla sitten CTRL+P-näppäimiä.

Online-ohje

NäytäPikanäppäimet Ohje-ikkunan käyttämistä varten

Ohje-ikkunan avulla voit käyttää kaikki Office-ohjeita. Ohje-ikkunassa näkyvät aiheet ja muu ohjeiden sisältö.

Ohje-ikkunassa

Toimi: Näppäimet:
Avaa Ohje-ikkuna. F1
Sulje Ohje-ikkuna. ALT+F4
Siirry Ohje-ikkunasta aktiiviseen ohjelmaan ja takaisin. ALT+SARKAIN
Siirry takaisin PowerPoint-ohjelman aloitussivulle. ALT+HOME
Valitse Ohje-ikkunan seuraava kohta. SARKAIN
Valitse Ohje-ikkunan edellinen kohta. VAIHTO+SARKAIN
Suorita toiminto valitulle kohteelle. ENTER
Valitse Ohje-ikkunan Selaa ohjetta: PowerPoint -osassa seuraava tai edellinen kohde. SARKAIN, VAIHTO+SARKAIN
Laajenna tai pienennä valittu kohde Ohje-ikkunan Selaa ohjetta: PowerPoint -osassa. ENTER
Valitse seuraava piiloteksti tai hyperlinkki tai aiheen yläosasta Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painike. SARKAIN
Valitse edellinen piiloteksti tai hyperlinkki. VAIHTO+SARKAIN
Käynnistä valittua Näytä kaikki -painiketta, Piilota kaikki -painiketta, piilotekstiä tai hyperlinkkiä vastaava toiminto. ENTER
Siirry edelliseen ohjeaiheeseen (Edellinen-painike). ALT+VASEN NUOLI tai ASKELPALAUTIN
Siirry seuraavaan ohjeaiheeseen (Seuraava-painike). ALT+OIKEA NUOLI
Vieritä nykyistä ohjeaihetta ylös tai alas vähän kerrallaan. YLÄNUOLI, ALANUOLI
Vieritä nykyistä ohjeaihetta ylös tai alas paljon kerrallaan. PAGE UP, PAGE DOWN
Näytä Ohje-ikkunan komentovalikko. Tämä edellyttää, että Ohje-ikkuna on aktiivisena (napsauta hiirellä Ohje-ikkunaa). VAIHTO+F10
Lopeta viimeisin toiminto (Lopeta-painike). ESC
Päivitä ikkuna (Päivitä-painike). F5

Tulosta nykyinen ohjeaihe.

 Huomautus   Jos kohdistin ei ole nykyisessä ohjeaiheessa, paina F6-näppäintä ja paina sitten CTRL+P-näppäinyhdistelmää.

CTRL+P
Vaihda yhteystila. Sinun pitää ehkä painaa F6-näppäintä useita kertoja. F6 (kunnes Kirjoita etsittävät sanat -ruutu on aktiivisena), SARKAIN, ALANUOLI
Kirjoita teksti Kirjoita etsittävät sanat -ruutuun. Sinun pitää ehkä painaa F6-näppäintä useita kertoja. F6
Siirry Ohje-ikkunan eri alueisiin. Voit esimerkiksi vaihdella näkymää työkalurivin, Kirjoita etsittävät sanat -ruudun ja Etsi-luettelon välillä. F6
Valitse seuraava tai edellinen kohde sisällysluettelon puunäkymässä. YLÄNUOLI, ALANUOLI
Laajenna tai kutista valittu kohde sisällysluettelon puunäkymässä. VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI

Microsoft Officen perustoiminnot

NäytäIkkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toimi: Näppäimet:
Siirry seuraavaan ikkunaan. ALT+SARKAIN
Siirry edelliseen ikkunaan. ALT+VAIHTO+SARKAIN
Sulje aktiivinen ikkuna. CTRL+W tai CTRL+F4
Palauta aktiivisen ikkunan koko ennalleen sen jälkeen, kun ikkuna on suurennettu. CTRL+F5

Siirry ohjelmaikkunassa tehtäväruudusta (tehtäväruutu: Office-ohjelman ikkuna, joka sisältää yleisesti käytettäviä komentoja. Ikkunan sijainti ja pieni koko mahdollistavat komentojen käyttämisen samalla, kun tiedostoja käsitellään.) toiseen (myötäpäivään). Sinun on ehkä painettava F6-näppäintä useammin kuin kerran.

 Huomautus   Jos F6-näppäimen painaminen ei tuo näkyviin haluamaasi tehtäväruutua, siirrä kohdistus ALT-näppäintä painamalla valintanauhaan, joka on Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymän osa, ja siirry sitten tehtäväruutuun painamalla CTRL+SARKAIN. Valintanauha on uuden Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymän osa. Se korvaa useita valikoita ja työkalurivejä, ja kaikki halutut komennot on nyt helpommin löydettävissä yhdestä ainoasta sijainnista.

F6
Siirry ohjelmaikkunan ruudusta toiseen (vastapäivään). VAIHTO+F6
Kun avoinna on useita ikkunoita, siirry seuraavaan ikkunaan. CTRL+F6
Siirry edelliseen ikkunaan. CTRL+VAIHTO+F6
Kun tiedostoikkunaa ei ole suurennettu, valitse Siirrä-komento (ikkunan ohjausvalikosta). Siirrä ikkunaa nuolinäppäimillä ja paina lopuksi ESC-näppäintä. CTRL+F7
Kun tiedostoikkunaa ei ole suurennettu, valitse Muuta kokoa -komento (ikkunan ohjausvalikosta). Muuta ikkunan kokoa nuolinäppäimillä ja paina lopuksi ESC-näppäintä.  CTRL+F8
Pienennä ikkuna kuvakkeeksi (ei toimi kaikissa Microsoft Office -sovelluksissa). CTRL+F9
Suurenna valittu ikkuna tai palauta se ennalleen. CTRL+F10
Kopioi näytön sisältö Leikepöydälle. PRINT SCREEN
Kopioi valitun ikkunan sisältö Leikepöydälle. ALT+PRINT SCREEN

NäytäFontin tai fonttikoon muuttaminen

Toimi: Näppäimet:
Vaihda fontti. CTRL+VAIHTO+F
Muuta fontin kokoa. CTRL+VAIHTO+P
Suurenna valitun tekstin fonttikokoa. CTRL+VAIHTO+>
Pienennä valitun tekstin fonttikokoa. CTRL+VAIHTO+,

NäytäSiirtyminen tekstissä tai soluissa

Toimi: Näppäimet:
Siirry yhden merkin verran vasemmalle. VASEN NUOLI
Siirry yhden merkin verran oikealle. OIKEA NUOLI
Siirry yhden rivin verran ylöspäin. YLÄNUOLI
Siirry yhden rivin verran alaspäin. ALANUOLI
Siirry yhden sanan verran vasemmalle. CTRL+VASEN NUOLI
Siirry yhden sanan verran oikealle. CTRL+OIKEA NUOLI
Siirry rivin loppuun. END
Siirry rivin alkuun. HOME
Siirry yhden kappaleen verran ylöspäin. CTRL+YLÄNUOLI
Siirry yhden kappaleen verran alaspäin. CTRL+ALANUOLI
Siirry tekstikehyksen loppuun. CTRL+END
Siirry tekstikehyksen alkuun. CTRL+HOME
Siirry Microsoft Office PowerPoint -ohjelmassa seuraavan otsikon tai leipätekstin paikkamerkkiin. Jos kyseessä on dian viimeinen paikkamerkki, toiminto lisää uuden dian, jossa on sama rakenne kuin alkuperäisessä diassa. CTRL+ENTER
Toista edellinen Etsi-toiminto. VAIHTO+F4

NäytäEtsi ja korvaa

Toimi: Näppäimet:
Avaa Etsi-valintaikkuna. CTRL+F
Avaa Korvaa-valintaikkuna. CTRL+H
Toista viimeisin Etsi-toiminto. VAIHTO+F4

NäytäSiirtyminen ja työskenteleminen taulukoissa

Toimi: Näppäimet:
Siirry seuraavaan soluun. SARKAIN
Siirry edelliseen soluun. VAIHTO+SARKAIN
Siirry seuraavalle riville. ALANUOLI
Siirry edelliselle riville. YLÄNUOLI
Vie sarkain soluun. CTRL+SARKAIN
Aloita uusi kappale. ENTER
Lisää uusi rivi taulukon loppuun. SARKAIN viimeisen rivin lopussa

NäytäTehtäväruutujen käyttöönottaminen ja käyttäminen

Toimi: Näppäimet:
Siirry ohjelmaikkunassa tehtäväruudusta (tehtäväruutu: Office-ohjelman ikkuna, joka sisältää yleisesti käytettäviä komentoja. Ikkunan sijainti ja pieni koko mahdollistavat komentojen käyttämisen samalla, kun tiedostoja käsitellään.) toiseen. (Sinun on ehkä painettava F6-näppäintä useammin kuin kerran.) F6
Kun tehtäväruutu on aktiivinen, valitse siitä seuraava tai edellinen vaihtoehto. SARKAIN, VAIHTO+SARKAIN
Näytä kaikki komennot tehtäväruudun valikossa. CTRL+ALANUOLI
Siirry valitun alivalikon vaihtoehdosta toiseen tai valintaikkunan asetusryhmän asetuksesta toiseen. ALANUOLI tai YLÄNUOLI
Avaa valittu valikko tai käynnistä valittua painiketta vastaava toiminto. VÄLI tai ENTER
Avaa pikavalikko tai avaa valikoimasta valittuun kohteeseen liittyvä valikko. VAIHTO+F10
Kun valikko tai alivalikko on avoinna, valitse siitä ensimmäinen tai viimeinen komennon. HOME, END
Vieritä valittua valikoimaluetteloa ylös tai alas. PAGE UP, PAGE DOWN
Siirry valitun valikoimaluettelon alkuun tai loppuun. HOME, END
Sulje tehtäväruutu. CTRL+VÄLILYÖNTI, C
Avaa leikepöytä. ALT+H, F, O

NäytäToimintotunnisteiden käyttöönottaminen ja käyttäminen

Toimi: Näppäimet:
Tuo näkyviin toimintotunnisteen valikko tai sanoma. Jos näkyvissä on useita toimintotunnisteita, siirry seuraavaan toimintotunnisteeseen ja tuo näkyviin sen valikko tai sanoma. ALT+VAIHTO+F10
Valitse toimintotunnisteen valikosta seuraava vaihtoehto. ALANUOLI
Valitse toimintotunnisteen valikosta edellinen vaihtoehto. YLÄNUOLI
Käynnistä toimintotunnisteen valikosta valittua vaihtoehtoa vastaava toiminto. ENTER
Sulje toimintotunnisteen valikko tai sanoma. ESC
Vihjeitä
 • Voit määrittää ohjelman antamaan äänimerkin aina, kun toimintotunniste tulee näkyviin. Jotta voisit kuulla äänivihjeet, tietokoneessa on oltava äänikortti ja Microsoft Office Sounds asennettuna.
 • Jos pääset käyttämään Internetiä, voit ladata Microsoft Office Sounds -ohjelman Microsoft Office -Web-sivustosta. Kun olet asentanut äänitiedostot, tee Microsoft Office Access 2007-, Microsoft Office Excel 2007-, Microsoft Office PowerPoint 2007- tai Microsoft Office Word 2007 -ohjelmassa seuraavat toimet:
  1. Paina ALT+F, kun haluat käyttää Microsoft Office -painiketta Painikkeen kuva. Paina sitten I-näppäintä, kun haluat käyttää ohjelman asetuksia.
  2. Paina A-näppäintä, kun haluat siirtyä Lisäasetukset-kohtaan tai etsi lisäasetukset YLÄNUOLI- TAI ALANUOLI-näppäimen avulla.
  3. Paina Lisäasetukset-luokan Yleisetkohdassa ALT+F, kun haluat valita Anna äänimerkki toiminnon yhteydessä -valintaruudun. Paina SARKAIN-näppäintä, kunnes valittavana on OK-painike, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 Huomautus   Tämän valintaruudun valitseminen tai valinnan poistaminen vaikuttaa kaikkiin ääntä tukeviin Office-ohjelmiin.

NäytäTietoruudun koon muuttaminen 

 1. Tuo näkyviin lisäkomentojen valikko painamalla tehtäväruudussa (tehtäväruutu: Office-ohjelman ikkuna, joka sisältää yleisesti käytettäviä komentoja. Ikkunan sijainti ja pieni koko mahdollistavat komentojen käyttämisen samalla, kun tiedostoja käsitellään.) CTRL+VÄLINÄPPÄIN.
 2. Valitse Koko-komento ALANUOLINÄPPÄIMELLÄ ja paina sitten ENTER.
 3. Muuta tehtäväruudun kokoa nuolinäppäimillä. Voit muuttaa kokoa kuvapisteen verran kerrallaan pitämällä CTRL-näppäimen painettuna ja painamalla nuolinäppäintä.

 Huomautus   Kun olet lopettanut koon muuttamisen, paina ESC-näppäintä.

NäytäValintaikkunoiden käyttäminen

Toimi: Näppäimet:
Siirry seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään. SARKAIN
Siirry edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään. VAIHTO+SARKAIN
Siirry valintaikkunan seuraavaan välilehteen. CTRL+SARKAIN
Siirry valintaikkunan edelliseen välilehteen. CTRL+VAIHTO+SARKAIN
Avaa valittu avattava luettelo. ALT+ALANUOLI
Avaa luettelon, jos se on suljettu, ja siirtyy vaihtoehtoon luettelossa. Avattavan luetteloruudun vaihtoehdon ensimmäinen kirjain
Siirry avattavan luettelon vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmän vaihtoehdosta toiseen. Nuolinäppäimet
Sulje valittu avattava luettelo tai peruuta komento ja sulje valintaikkuna. ESC
Suorita valittuun painikkeeseen liittyvä toiminto tai valitse valintaruutu tai poista valintaruudun valinta. VÄLINÄPPÄIN
Valitse vaihtoehto tai valitse valintaruutu tai poista valintaruudun valinta. ALT+vaihtoehdon nimen alleviivattu kirjain
Käynnistä valintaikkunan oletuspainikkeeseen liittyvä toiminto. ENTER

NäytäValintaikkunoiden muokkaustoimintojen käyttäminen

Muokkausruutu on tyhjä alue, johon voidaan kirjoittaa tai liittää tekstiä, esimerkiksi käyttäjänimi tai kansion polku.

Toimi: Näppäimet:
Siirry tekstin alkuun. HOME
Siirry tekstin loppuun. END
Siirry yhden merkin verran vasemmalle tai oikealle. VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI
Siirry yhden sanan verran vasemmalle. CTRL+VASEN NUOLI
Siirry yhden sanan verran oikealle. CTRL+OIKEA NUOLI
Valitse merkki kohdistimen vasemmalta puolelta tai kumoa sen valinta. VAIHTO+VASEN NUOLI
Valitse merkki kohdistimen oikealta puolelta tai kumoa sen valinta. VAIHTO+OIKEA NUOLI
Valitse sana kohdistimen vasemmalta puolelta tai kumoa sen valinta. CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI
Valitse sana kohdistimen oikealta puolelta tai kumoa sen valinta. CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI
Valitse merkit kohdistimesta tekstin alkuun asti. VAIHTO+HOME
Valitse merkit kohdistimesta tekstin loppuun asti. VAIHTO+END

NäytäAvaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoiden käyttäminen

Toimi: Näppäimet:
Siirry edelliseen kansioon. Painikkeen kuva ALT+1
Avaa yläkansio (siirry yksi taso ylös) Painikkeen kuva -painike: Avaa nykyistä kansiota yhtä tasoa ylempänä oleva kansio. ALT+2
Poista Painikkeen kuva -painike: Poista valittu kansio tai tiedosto. ALT+3 tai DELETE
Luo uusi kansio Painikkeen kuva -painike: Luo uusi kansio. ALT+4
Näkymät Painikkeen kuva -painike: Siirry kansionäkymästä toiseen. ALT+5
Työkalut-painike: Näytä Työkalut-valikko. ALT+L
Avaa valittuun kohteeseen, kuten kansioon tai tiedostoon, liittyvä pikavalikko. VAIHTO+F10
Siirry valintaikkunan vaihtoehdosta tai alueesta toiseen. SARKAIN
Avaa Kohde-luettelo. F4 tai ALT+K
Päivitä tiedostoluettelo. F5

Siirtyminen valintanauhassa, joka on uuden Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymän osa

NäytäVoit käyttää mitä tahansa komentoa muutaman näppäimen painalluksella

 1. Paina ALT-näppäintä.

Kaikkien nykyisessä näkymässä käytettävissä olevien toimintojen päälle tulee näkyviin näppäinvihje. Seuraava esimerkki on Microsoft Office Word -ohjelmasta.

Valintanauha, jossa näppäinvihjeet ovat näkyvissä

Yllä oleva kuva on Microsoft Office Online -sivuston Koulutus-osan koulutusmateriaalista.

 1. Paina näppäinvihjeessä haluamasi toiminnon päällä näkyvää kirjainta.
 2. Painamasi kirjainnäppäimen mukaan näyttöön saattaa tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivisena ja painat N-kirjainta, näyttöön tulee Lisää-välilehti sekä kyseisen välilehden ryhmien näppäinvihjeet.
 3. Jatka kirjainnäppäimien painamista, kunnes painat sen komennon tai ohjausobjektin kirjainta, jota haluat käyttää. Joissakin tapauksissa sinun on ensin painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainnäppäintä. Voit esimerkiksi siirtyä Fontti-ryhmän Koko-luetteloruutuun painamalla ALT+H, F ja S.

 Huomautus   Jos haluat peruuttaa valitsemasi toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina ALT-näppäintä.

NäytäNäppäinkohdistuksen siirtäminen käyttämättä hiirtä

Voit käyttää valintanauhaa näppäimistön avulla myös siirtämällä kohdistusta välilehdissä ja komennoissa, kunnes löydät haluamasi toiminnon. Seuraava taulukko sisältää joitakin tapoja siirtää kohdistusta käyttämättä hiirtä.

Toimi: Näppäimet:
Valitse valintanauhan aktiivinen välilehti ja aktivoi pikanäppäimet (valintanäppäin: Näppäinyhdistelmä, esimerkiksi ALT+T, jonka avulla kohdistus voidaan siirtää valikkoon, komentoon tai ohjausobjektiin.). ALT tai F10. Voit palata asiakirjaan ja peruuttaa pikanäppäinten aktivoinnin painamalla jompaa kumpaa näppäintä uudelleen.
Siirry vasemmalle tai oikealle valintanauhan toiseen välilehteen. Valitse aktiivinen välilehti painamalla F10, ja sitten VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI
Näytä tai piilota valintanauha. CTRL+F1
Näytä valitun komennon pikavalikko. VAIHTO+F10

Valitse kukin seuraavista ikkunan alueista siirtämällä kohdistusta:

F6
Siirrä kohdistus eteen- tai taaksepäin kuhunkin valintanauhan komentoon. SARKAIN, VAIHTO+SARKAIN
Siirry ylös- tai alaspäin, oikealle tai vasemmalle valintanauhan kohteesta toiseen. ALANUOLI, YLÄNUOLI, VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI
Aktivoi valintanauhan valittu komento tai ohjausobjekti. VÄLILYÖNTI tai ENTER
Avaa valintanauhan valittu valikko tai valikoima. VÄLILYÖNTI tai ENTER
Aktivoi valintanauhan komento tai ohjausobjektin arvon muokkaamista varten. ENTER
Lopeta valintanauhan ohjausobjektin arvon muokkaaminen ja siirrä kohdistus takaisin asiakirjaan. ENTER
Tuo näyttöön valintanauhan valitun komennon tai ohjausobjektin ohje. (Jos valittuun komentoon ei liity ohjeaihetta, näyttöön tulee ohjelman yleinen ohjeaihe.) F1

Yleiset tehtävät Microsoft Office PowerPoint -ohjelmassa

NäytäSiirtyminen ruutujen välillä

Toimi: Näppäimet:
Siirry myötäpäivään ruudusta toiseen normaalinäkymässä. F6
Siirry vastapäivään ruudusta toiseen normaalinäkymässä. VAIHTO+F6
Siirry Diat- ja Jäsennys-välilehdestä toiseen normaalinäkymän Jäsennys- ja Diat-ruudussa. CTRL+VAIHTO+SARKAIN

NäytäJäsennyksessä työskenteleminen

Toimi: Näppäimet:
Pienennä kappaleen sisennystä. ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI
Suurenna kappaleen sisennystä. ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI
Siirrä valitut kappaleet ylöspäin. ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI
Siirrä valitut kappaleet alaspäin. ALT+VAIHTO+ALANUOLI
Näytä ensimmäinen otsikkotaso. ALT+VAIHTO+1
Laajenna otsikon alla oleva teksti. ALT+VAIHTO+´ (akuuttiaksentti)
Pienennä otsikon alla oleva teksti. ALT+VAIHTO+PLUS

NäytäMuotojen, kuvien, kehysten, objektien ja WordArt-tekstien käsitteleminen

NäytäMuodon lisääminen

 1. Paina ja vapauta ALT-näppäin ja paina sitten peräkkäin näppäimiä N, S ja H, jotta saat näkyviin Muodot.
 2. Selaa muotojen luokkia nuolinäppäimien avulla ja valitse haluamasi muoto.
 3. Lisää valitsemasi muoto painamalla CTRL+ENTER.

NäytäKehyksen lisääminen

 1. Paina ALT-näppäintä ja paina sitten N-näppäintä.
 2. Siirry Tekstikehys-kohtaan painamalla SARKAIN-näppäintä. Vaihtoehto sijaitsee Lisää-välilehden Teksti-ryhmässä.
 3. Paina CTRL+ENTER, kun haluat lisätä tekstikehyksen.

NäytäObjektin lisääminen

 1. Paina nopeasti ALT-näppäintä, paina N-näppäintä ja paina sitten J-näppäintä, kun haluat valita Objekti-vaihtoehdon.
 2. Selaa objektit käyttämällä nuolinäppäimiä.
 3. Paina CTRL+ENTER, kun haluat lisätä objektin.

NäytäWordArt-objektin lisääminen

 1. Paina ja vapauta ALT-näppäin ja paina sitten peräkkäin näppäimiä N ja W, jotta saat näkyviin WordArt-objektit.
 2. Valitse haluamasi WordArt-tyyli nuolinäppäimien avulla ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 3. Kirjoita haluamasi teksti.

NäytäMuodon valitseminen

 Huomautus   Jos kohdistin on tekstissä, paina ESC-näppäintä.

 • Voit valita yksittäisen muodon, kun siirryt eteenpäin objektien välillä painamalla SARKAINTA (tai taaksepäin painamalla VAIHTO+SARKAIN), kunnes koonmuuttokahvat näkyvät sen muodon päällä, jonka haluat valita.
 • Jos haluat valita useita kohteita, käytä valintaruutua.

NäytäMuotojen, kuvien tai WordArt-objektien ryhmitteleminen ja ryhmityksen purkaminen

 • Jos haluat ryhmitellä muotoja, kuvia tai WordArt-objekteja, valitse ryhmiteltävät kohteet ja paina CTRL+G.
 • Kun haluat purkaa ryhmityksen, valitse ryhmä ja paina sitten CTRL+VAIHTO+G.

NäytäRuudukon tai apuviivojen piilottaminen tai näyttäminen

Toimi: Näppäimet:
Näytä tai piilota ruudukko. VAIHTO+F9
Näytä tai piilota apuviivat. ALT+F9

NäytäMuodon määritteiden kopioiminen

 1. Valitse muoto, jonka määritteet haluat kopioida.

Jos valitset muodon, johon on liitetty tekstiä, kopioit tekstin ulkoasun ja tyylin sekä muodon määritteet.

 1. Kopioi objektin määritteet painamalla CTRL+VAIHTO+C.
 2. Valitse objekti, johon haluat kopioida määritteet, painamalla SARKAINTA tai näppäinyhdistelmää VAIHTO+SARKAIN.
 3. Paina CTRL+VAIHTO+V.

NäytäTekstin tai objektien valitseminen

Toimi: Näppäimet:
Valitse merkki kohdistimen oikealta puolelta. VAIHTO+OIKEA NUOLI
Valitse merkki kohdistimen vasemmalta puolelta. VAIHTO+VASEN NUOLI
Valitse sanan loppuun. CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI
Valitse sanan alkuun. CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI
Valitse yhden rivin verran ylöspäin. VAIHTO+YLÄNUOLI
Valitse yhden rivin verran alaspäin. VAIHTO+ALANUOLI
Valitse objekti (teksti valittuna objektin sisällä). ESC
Valitse objekti (objekti valittuna). SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN, kunnes haluamasi objekti on valittu
Valitse objektin sisällä oleva teksti (objekti valittuna). ENTER
Valitse kaikki objektit. CTRL+A (Diat-välilehdessä)
Valitse kaikki diat. CTRL+A (Dialajittelunäkymässä)
Valitse koko teksti. CTRL+A (Jäsennys-välilehdessä)

NäytäTekstin ja objektien poistaminen ja kopioiminen

Toimi: Näppäimet:
Poista merkki kohdistimen vasemmalta puolelta. ASKELPALAUTIN
Poista sana kohdistimen vasemmalta puolelta. CTRL+ASKELPALAUTIN
Poista merkki kohdistimen oikealta puolelta. DELETE
Poista sana kohdistimen oikealta puolelta. CTRL+DELETE
Leikkaa valittu objekti. CTRL+X
Kopioi valittu objekti. CTRL+C
Liitä leikattu tai kopioitu objekti. CTRL+V
Kumoa edellinen toiminto. CTRL+Z
Tee viime toiminto uudelleen. CTRL+Y
Kopioi vain muotoilu. CTRL+VAIHTO+C
Liitä vain muotoilu. CTRL+VAIHTO+V
Liitä määräten. CTRL+ALT+V

NäytäLiikkuminen tekstissä

Toimi: Näppäimet:
Siirry yhden merkin verran vasemmalle. VASEN NUOLI
Siirry yhden merkin verran oikealle. OIKEA NUOLI
Siirry yhden rivin verran ylöspäin. YLÄNUOLI
Siirry yhden rivin verran alaspäin. ALANUOLI
Siirry yhden sanan verran vasemmalle. CTRL+VASEN NUOLI
Siirry yhden sanan verran oikealle. CTRL+OIKEA NUOLI
Siirry rivin loppuun. END
Siirry rivin alkuun. HOME
Siirry yhden kappaleen verran ylöspäin. CTRL+YLÄNUOLI
Siirry yhden kappaleen verran alaspäin. CTRL+ALANUOLI
Siirry tekstikehyksen loppuun. CTRL+END
Siirry tekstikehyksen alkuun. CTRL+HOME
Siirry seuraavan otsikon tai leipätekstin paikkamerkkiin. Jos kyseessä on dian viimeinen paikkamerkki, toiminto lisää uuden dian, jossa on sama rakenne kuin alkuperäisessä diassa. CTRL+ENTER
Siirry ja toista edellinen Etsi-toiminto. VAIHTO+F4

NäytäLiikkuminen ja työskenteleminen taulukoissa

Toimi: Näppäimet:
Siirry seuraavaan soluun. SARKAIN
Siirry edelliseen soluun. VAIHTO+SARKAIN
Siirry seuraavalle riville. ALANUOLI
Siirry edelliselle riville. YLÄNUOLI
Lisää sarkain soluun. CTRL+SARKAIN
Aloita uusi kappale. CTRL+ENTER
Lisää uusi rivi taulukon loppuun. SARKAIN viimeisen rivin lopussa

NäytäLinkitettyjen tai upotettujen objektien muokkaaminen

 1. Valitse haluamasi objekti painamalla VAIHTO+SARKAIN-näppäinyhdistelmää.
 2. Paina VAIHTO+F10, kun haluat tuoda pikavalikon näyttöön.
 3. Valitse laskentataulukko-objekti ja valitse sitten Muokkaa painamalla ALANUOLI.

NäytäMerkkien ja kappaleiden muotoileminen ja tasaaminen

Fontin tai fonttikoon muuttaminen

Toimi: Näppäimet:
Avaa Fontti-valintaikkuna fontin vaihtamista varten. CTRL+VAIHTO+F
Avaa Fontti-valintaikkuna fontin koon muuttamista varten. CTRL+VAIHTO+P
Suurenna fonttikokoa. CTRL+VAIHTO+>
Pienennä fonttikokoa. CTRL+VAIHTO+,

Merkkimuotojen käyttäminen

Toimi: Näppäimet:
Avaa Fontti-valintaikkuna merkkien muotoilun muuttamista varten. CTRL+T
Muuta kirjainten muotoilua lauseiden tai isojen ja pienten kirjainten suhteen. VAIHTO+F3
Lihavoi. CTRL+B
Alleviivaa. CTRL+U
Kursivoi. CTRL+I
Käytä alaindeksimuotoilua (automaattinen välistys). CTRL+YHTÄLÄISYYSMERKKI
Käytä yläindeksimuotoilua (automaattinen välistys). CTRL+VAIHTO+PLUS
Poista manuaalinen merkkien muotoilu (esimerkiksi alaindeksi ja yläindeksi). CTRL+VÄLINÄPPÄIN
Lisää hyperlinkki. CTRL+K

Tekstimuotojen kopioiminen

Toimi: Näppäimet:
Kopioi tekstimuodot. CTRL+VAIHTO+C
Liitä tekstimuodot. CTRL+VAIHTO+V

Kappaleiden tasaaminen

Toimi: Näppäimet:
Keskitä kappale. CTRL+E
Tasaa kappaleen molemmat reunat. CTRL+J
Tasaa kappale vasemmalle. CTRL+L
Tasaa kappale oikealle. CTRL+R

NäytäEsityksen pitäminen

Voit käyttää seuraavia pikanäppäimiä koko näytössä esitettävän esityksen ohjaamiseen.

Toimi: Näppäimet:
Käynnistä esitys alusta. F5
Suorita seuraava animaatio tai siirry seuraavaan diaan. N, ENTER, PAGE DOWN, OIKEA NUOLI, ALANUOLI tai VÄLILYÖNTI
Suorita edellinen animaatio tai palaa edelliseen diaan. P, SIVU YLÖS, VASEN NUOLI, YLÄNUOLI tai VÄLINÄPPÄIN
Siirry diaan numero. numero+ENTER
Näytä tyhjä musta dia tai palaa esitykseen tyhjästä mustasta diasta. B tai PISTE
Näytä tyhjä valkoinen dia tai palaa esitykseen tyhjästä valkoisesta diasta. W tai PILKKU
Pysäytä tai käynnistä uudelleen automaattinen esitys. S
Lopeta esitys. ESC tai YHDYSMERKKI
Poista huomautukset näytöstä. E
Siirry seuraavaan diaan, jos seuraava dia on piilotettu. H
Aseta uudet ajoitukset harjoituksen aikana. T
Käytä alkuperäisiä ajoituksia harjoituksen aikana. O
Etene hiiren napsautuksella harjoituksen aikana. M
Palaa ensimmäiseen diaan. 1+ENTER
Näytä piilotettu osoitin uudelleen tai muuta osoitin kynäksi. CTRL+P
Näytä piilotettu osoitin uudelleen tai muuta osoitin nuoleksi. CTRL+A
Piilota osoitin ja siirtymispainike välittömästi. CTRL+H
Piilota osoitin ja siirtymispainike 15 sekunnin kuluttua. CTRL+U
Tuo näyttöön pikavalikko. VAIHTO+F10
Siirry dian ensimmäiseen tai seuraavaan hyperlinkkiin. SARKAIN
Siirry dian viimeiseen tai edelliseen hyperlinkkiin. VAIHTO+SARKAIN
Suorita hiiren napsauttamista vastaava toiminto valitulle hyperlinkille. ENTER, kun hyperlinkki on valittuna

 Vihje   Voit tuoda näyttöön ohjausobjektien luettelon painamalla esityksen aikana F1.

NäytäWeb-esitysten selaaminen

Seuraavien näppäimien avulla Web-esitystä voidaan katsella Microsoft Internet Explorer 4.0:ssa tai sitä uudemmassa selainversiossa.

Toimi: Näppäimet:
Siirry Web-esityksessä eteenpäin hyperlinkkien, osoiterivin ja linkkirivin avulla. SARKAIN
Siirry Web-esityksessä taaksepäin hyperlinkkien, osoiterivin ja linkkirivin avulla. VAIHTO+SARKAIN
Suorita hiiren napsauttamista vastaava toiminto valitulle hyperlinkille. ENTER
Siirry seuraavaan diaan. VÄLI
Siirry edelliseen diaan. ASKELPALAUTIN

NäytäValintaruututoiminnon käyttäminen

Voit käyttää valintaruudussa seuraavia pikanäppäimiä.

Toimi: Näppäimet:
Avaa valintaruutu. ALT, J, D, A ja sitten P
Siirrä kohdistusta ruudusta toiseen. F6
Näytä pikavalikko. VAIHTO+F10
Siirrä kohdistus yksittäiseen kohteeseen tai ryhmään. YLÄNUOLI tai ALANUOLI
Siirrä kohdistus ryhmän kohteesta pääryhmään. VASEN NUOLI
Siirrä kohdistus ryhmästä kyseisen ryhmän ensimmäiseen kohteeseen. OIKEA NUOLI
Laajenna aktiivinen ryhmä ja kaikki sen alaryhmät. * (vain numeronäppäimistössä)
Laajenna aktiivinen ryhmä. + (vain numeronäppäimistössä)
Kutista aktiivinen ryhmä. - (vain numeronäppäimistössä)
Siirrä kohdistus kohteeseen ja valitse kohde. VAIHTO+YLÄNUOLI tai VAIHTO+ALANUOLI
Valitse aktiivinen kohde. VÄLI tai ENTER
Peruuta aktiivisen kohteen valinta. VAIHTO+VÄLILYÖNTI tai VAIHTO+ENTER
Siirrä valittu kohde eteenpäin. CTRL+VAIHTO+F
Siirrä valittu kohde taaksepäin. CTRL+VAIHTO+B
Näytä tai piilota aktiivinen kohde. CTRL+VAIHTO+S
Nimeä aktiivinen kohde uudelleen. F2
Siirrä kohdistusta valintaruudussa puunäkymän ja Näytä kaikki- ja Piilota kaikki -painikkeiden välillä. SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN 
Kutista kaikki ryhmät. ALT+VAIHTO+1
Laajenna kaikki ryhmät. ALT+VAIHTO+9

Jos haluat määrittää mukautettuja pikanäppäimiä valikkokohteille, nauhoitetuille makroille ja Visual Basic for Applications (VBA) (VBA (Visual Basic for Applications): Useisiin Microsoft Windows–-sovelluksiin sisältyvä Microsoft Visual Basicin makrokieliversio, jota käyttäen ohjelmoidaan Windows-sovelluksia.) -koodille Office PowerPoint 2007 -ohjelmassa, tarvitset kolmannen osapuolen apuohjelman, kuten Shortcut Manager for PowerPoint -sovelluksen, joka on ladattavissa kohteesta OfficeOne Add-Ins for PowerPoint.

 
 
Käyttö:
PowerPoint 2007