Paikkamerkkien palauttaminen perustyyliin

Voit lisätä perustyylistä (perustyyli: Dia tai sivu, jonka avulla voi määrittää esityksen kaikkien diojen tai sivujen muotoilun. Esityksessä on perustyyli kutakin perusosaa, kuten dioja, otsikkodioja, esittäjän muistiinpanoja ja yleisölle jaettavia tiivistelmiä, varten.) poistetun paikkamerkin (paikkamerkit: Pisteviivoilla tai ristikoilla rajatut ruudut, joita käytetään useimmissa dian rakenteissa. Nämä ruudut sisältävät otsikoita ja leipätekstiä tai objekteja, kuten kaavioita, taulukoita ja kuvia.) uudelleen tekemällä jonkin seuraavista:

NäytäPaikkamerkkien palauttaminen dian perustyyliin

  1. Valitse Näytä-valikosta Perustyyli ja valitse sitten Dian perustyyli.
  2. Valitse Muotoile-valikosta Perustyylin rakenne.
  3. Valitse palautettava paikkamerkki Paikkamerkit-kohdasta.

NäytäPaikkamerkkien palauttaminen muistiinpanojen perustyyliin

  1. Valitse Näytä-valikosta Perustyyli ja valitse sitten Muistiinpanojen perustyyli.
  2. Valitse Muotoile-valikosta Muistiinpanojen perustyylin rakenne.
  3. Valitse palautettava paikkamerkki Paikkamerkit-kohdasta.

NäytäPaikkamerkkien palauttaminen tiivistelmän perustyyliin

  1. Valitse Näytä-valikosta Perustyyli ja valitse sitten Tiivistelmän perustyyli.
  2. Valitse Muotoile-valikosta Tiivistelmän perustyylin rakenne.
  3. Valitse palautettava paikkamerkki Paikkamerkit-kohdasta.

 Huomautus   Jos haluat palauttaa paikkamerkin, joka on siirretty toiseen paikkaan tai jonka kokoa on muutettu, valitse paikkamerkki ja poista se. Palauta paikkamerkki tämän jälkeen edellä kuvatulla tavalla.

 
 
Käyttö:
PowerPoint 2003