Paikkamerkin lisääminen rakenteeseen

Paikkamerkit ovat pisteviivasta muodostuvia ruutuja, joita on kaikissa diojen rakenteissa. Näissä ruuduissa ovat otsikot, leipäteksti ja objektit, kuten SmarArt-grafiikka, kaaviot, taulukot ja kuvat.

Alla on esimerkkinä oletusarvon mukainen dian rakenne, jossa on otsikon ja alaotsikon paikkamerkit.

Otsikkotekstin paikkamerkki

Voit lisätä paikkamerkin rakenteeseen seuraavasti:

  1. Valitse Näytä-välilehden Esitysnäkymät-ryhmästä Dian perustyyli.
  2. Valitse Dian perustyyli -välilehden Muokkaa perustyyliä -ryhmästä Lisää rakenne.
  3. Napsauta Dian perustyyli -välilehden Perustyylin rakenne -ryhmässä Lisää paikkamerkki -luettelon vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten haluamasi paikkamerkin laji.
  4. Valitse rakenteen sijainti ja lisää siihen sitten paikkamerkki vetämällä.
  5. Voit lisätä rakenteeseen useita paikkamerkkejä toistamalla vaiheet 2 - 4.

 Huomautus   Lisätietoja lisätyn paikkamerkin muuttamisesta on ohjeaiheessa Paikkamerkin muuttaminen.

 
 
Käyttö:
PowerPoint 2007