Milloin kannattaa käyttää SmartArt-grafiikkaobjektia ja milloin kaaviota?

SmartArt-grafiikkaobjekti on visuaalinen esitys tiedoista ja ideoista, kun taas kaavio havainnollistaa visuaalisessa muodossa numeerisia arvoja. Yleistäen voitaisiin sanoa, että SmartArt-grafiikkaobjektit on tarkoitettu käytettäviksi tekstin yhteydessä ja kaaviot lukujen yhteydessä.

Seuraavien tietojen perusteella voit päättää, sopiiko käyttötarkoitukseesi paremmin SmartArt-grafiikkaobjekti vai kaavio.

Käytä SmartArt-grafiikkaobjektia, jos haluat tehdä seuraavia toimia:

 • organisaatiokaavion luominen
 • hierarkian, esimerkiksi päätöspuun, esittäminen
 • prosessin tai työnkulun vaiheiden kuvaaminen
 • prosessin tai muun tapahtuman etenemisen kuvaaminen
 • tietojen esittäminen luettelona
 • kehämäisten tai toistuvien tietojen esittäminen
 • osien välisten suhteiden, esimerkiksi limittyvien käsitteiden, kuvaaminen
 • matriisikuvan luominen
 • suhteellisten tai hierarkkisten tietojen esittäminen pyramidina
 • kuvan luominen nopeasti siten, että kirjoitat tai liität tekstin, joka sijoitetaan ja järjestetään automaattisesti

Tietoja SmartArt-grafiikkaobjektin luomisesta on kohdassa SmartArt-grafiikkaobjektin luominen. Tietoja SmartArt-grafiikkaobjektien asetteluvaihtoehdoista on kohdassa SmartArt-grafiikkaobjektin valitseminen.

Käytä kaaviota, jos haluat tehdä seuraavia toimia:

 • palkki- tai pylväskaavion luominen
 • viiva- tai pistekaavion luominen
 • osakekurssien hinnat esittävän pörssikaavion luominen
 • pinta-, rengas-, kupla- tai säteittäisen kaavion luominen
 • reaaliaikaisen tiedon linkittäminen Microsoft Excel -työkirjaan
 • kaavion päivittäminen automaattisesti, kun Microsoft Excel -työkirjan tiedot päivittyvät.
 • entä-jos-laskentojen käyttäminen, kun haluat voida muuttaa lukuja ja nähdä muutosten vaikutukset kaaviossa heti
 • tietoihisi perustuvien selitteiden ja ruudukoiden lisääminen automaattisesti
 • kaaviokohtaisten toimintojen, kuten virhepalkkien tai arvopisteiden otsikoiden, käyttäminen

Tietoja kaavion luomisesta on kohdassa Kaavion luominen alusta loppuun. Tietoja eri kaaviovaihtoehtojen käyttämisestä on kohdassa Käytettävissä olevat kaaviolajit.

 
 
Käyttö:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010