Dian lisääminen tiedostosta

Kun haluat lisätä dioja tietokoneeseen tai jaettuun verkkosijaintiin tallennetusta toisesta esitystiedostosta, toimi seuraavasti:

 Huomautus   Jos haluat lisätä dioja diakirjastosta, katso lisätietoja kohdasta PowerPoint 2007 -ohjelman diojen jakaminen ja käyttäminen uudelleen.

  1. Avaa esitys, johon haluat lisätä dian.
  2. Siirry ruutuun, jossa on Jäsennys- ja Diat-välilehdet. Avaa Diat-välilehti ja napsauta sitten kohtaa, johon haluat lisätä dian.

Dian lisääminen tiedostosta

  1. Valitse Aloitus-välilehden Diat-ryhmästä Uusi dia ja valitse sitten Käytä dioja uudelleen.
  2. Valitse Käytä dioja uudelleen -ruudusta Avaa PowerPoint-tiedosto.
  3. Valitse Selaa-valintaikkunassa esitystiedosto, joka sisältää haluamasi dian. Valitse sitten Avaa.

 Vihje   Microsoft Office PowerPoint 2007 avaa Käytä dioja uudelleen -ruutuun valitun esityksen diojen pikkukuvat (pikkukuva: Kuvan pienennetty versio.). Näet dian sisällön suurempana siirtämällä osoittimen pikkukuvan päälle.

  1. Tee Käytä dioja uudelleen -ruudussa jokin seuraavista toimista:

 Huomautus   Jos haluat säilyttää kohde-esitykseen lisättävän dian alkuperäisen muotoilun, valitse Säilytä lähteen muotoilu -valintaruutu, ennen kuin lisäät dian kohde-esitykseen.

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
PowerPoint 2007