Sähköpostiviestiin vastaaminen kokouspyynnöllä

Jos saat sähköpostiviestin, josta haluat pitää kokouksen, voit Microsoft Outlook 2010 -ohjelmassa vastata viestiin kokouspyynnöllä kalenteria avaamatta. Kun vastaat viestiin komennolla Kokousvastaus, luodaan kokouspyyntö, jossa jokainen alkuperäisen viestin Vastaanottaja-rivillä oleva henkilö on kutsuttu pakollisena osallistujana ja jokainen Kopio-rivillä oleva henkilö on kutsuttu valinnaisena osallistujana.

Kokousvastaus-toiminnolla voi vastata myös määritettyyn tehtävään. Koska tällä toiminnolla on paljon samoja ominaisuuksia kuin Vastaa kaikille -komennolla, sitä voi käyttää myös lähetettyihin viesteihin.

  1. Tee jokin seuraavista toimista:
  2. Anna sijainti ja alkamis- ja päättymisajat kuten muissakin kokouspyynnöissä. Voit myös lisätä tai poistaa osallistujia, etsiä parhaan kokousajan aikatauluavustajalla tai lisätä liitteitä.

 Huomautuksia 

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Outlook 2010