Microsoft Outlook 2010 -ohjelman pikanäppäimet

Osa tämän ohjeen sisällöstä ei ehkä koske kaikkia kieliä.

Voit tulostaa tämän ohjeaiheen valitsemalla ohjeen yläreunasta SARKAINTA painamalla Näytä kaikki, painamalla ENTER-näppäintä ja sitten CTRL+P.

Yleiset toiminnot

NäytäPerussiirtymistoiminnot

Tehtävä: Näppäimet:
Siirry sähköpostiin. CTRL+1
Siirtyy kalenteriin. CTRL+2
Siirtyy yhteystietoihin. CTRL+3
Siirtyy tehtäviin. CTRL+4
Siirtyy muistilappuihin. CTRL+5
Siirtyy siirtymisruudun kansioluetteloon. CTRL+6
Siirtyy pikavalintoihin. CTRL+7
Siirtyy seuraavaan viestiin (viestin ollessa avoinna). CTRL+PISTE
Siirtyy edelliseen viestiin (viestin ollessa avoinna). CTRL+PILKKU
Siirtyy siirtymisruudun, Outlookin pääikkunan, lukuruudun ja Tehtävät-palkin välillä. CTRL+VAIHTO+SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN
Siirtyy Outlook-ikkunan, siirtymisruudun pienempien ruutujen, lukuruudun ja Tehtävät-palkin osien välillä. SARKAIN
Siirtyy Outlook-ikkunan, siirtymisruudun pienempien ruutujen, lukuruudun ja Tehtävät-palkin osien välillä ja näyttää valintanäppäimet valintanauhassa. F6
Siirtyy viestin otsikkorivien välillä siirtymisruudussa tai avoimessa viestissä. CTRL+SARKAIN
Siirtyvät eri suuntiin selausruudussa. Nuolinäppäimet
Siirtyy toiseen kansioon. CTRL+Y
Siirtyy Etsi-ruutuun F3 tai CTRL+E
Siirtyy lukuruudussa edelliseen viestiin. ALT+YLÄNUOLI tai CTRL+PILKKU tai ALT+PAGE UP.
Siirtyy lukuruudussa sivun alaspäin tekstissä. VÄLINÄPPÄIN
Siirtyy lukuruudussa sivun ylöspäin tekstissä. VAIHTO+VÄLILYÖNTI
Kutistaa tai laajentaa ryhmän sähköpostiviestiluettelossa. VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI
Siirtyy takaisin edelliseen näkymään Outlookin pääikkunassa. ALT+B tai ALT+VASEN NUOLI
Siirtyy eteenpäin seuraavaan näkymään Outlookin pääikkunassa. ALT+OIKEA NUOLI
Valitsee tietopalkin ja näyttää komentojen valikon, jos se on käytettävissä. CTRL+VAIHTO+W

NäytäHaku

Tehtävä: Näppäimet:
Etsii viestin tai muun kohteen. CTRL+E
Tyhjentää etsinnän tulokset. ESC
Laajentaa etsinnän sisältämään Kaikki sähköpostiviestit, Kaikki kalenterimerkinnät tai Kaikki yhteystiedot sen mukaan, missä moduulissa olet. CTRL+ALT+A
Siirtyy erikoishakuun. CTRL+VAIHTO+F
Luo uuden hakukansion. CTRL+VAIHTO+P
Etsii tekstiä avoimesta kohteesta. F4
Etsii ja korvaa tekstiä, symboleja tai muotoilukomentoja. Toimii lukuruudussa avoimessa kohteessa. CTRL+H
Laajentaa etsinnän koskemaan nykyisen kansion kohteita. CTRL+ALT+K
Laajentaa etsinnän koskemaan alikansioita. CTRL+ALT+Z

NäytäLiput

Tehtävä: Näppäimet:
Avaa merkintöjen Merkitse seurattavaksi -valintaikkunan merkinnän määrittämistä varten. CTRL+VAIHTO+G

NäytäVäriluokat

Tehtävä: Näppäimet:
Poistaa valitun luokan Väriluokat-valintaikkunan luettelosta. ALT+D

NäytäKohteen tai tiedoston luominen

Tehtävä: Näppäimet:
luoda tapaamisen CTRL+VAIHTO+A
Luo yhteystiedon. CTRL+VAIHTO+C
Luo jakeluluettelon. CTRL+VAIHTO+L
Luo faksin. CTRL+VAIHTO+X
Kansion luominen CTRL+VAIHTO+E
Luo päivyrimerkinnän. CTRL+VAIHTO+J
Luo kokouspyynnön. CTRL+VAIHTO+Q
Luo viestin. CTRL+VAIHTO+M
Luo muistilapun. CTRL+VAIHTO+N
Luo uuden Microsoft Office -tiedoston. CTRL+VAIHTO+H
Postittaa tähän kansioon. CTRL+VAIHTO+S
Postittaa vastauksen tähän kansioon. CTRL+T
Luo hakukansion. CTRL+VAIHTO+P
Luo tehtävän. CTRL+VAIHTO+K
Luo tehtäväpyynnön. CTRL+VAIHTO+U

NäytäKaikkien kohteiden toiminnot

Tehtävä: Näppäimet:
Tallentaa (lukuun ottamatta tehtäväluetteloa). CTRL+S tai VAIHTO+F12
Tallentaa ja sulkee (lukuun ottamatta Sähköposti-moduulia). ALT+S
Tallentaa nimellä (vain Sähköposti-moduulissa). F12
Kumoaa. CTRL+Z tai ALT+ASKELPALAUTIN
Poistaa kohteen. CTRL+D
Tulostaa. CTRL+P
Kopioi kohteen. CTRL+VAIHTO+Y
Siirtää kohteen. CTRL+VAIHTO+V
Tarkistaa nimet. CTRL+ALT+Q
Tarkistaa oikeinkirjoituksen. F7
Merkitsee seuraamista varten. CTRL+VAIHTO+G
Välittää eteenpäin. CTRL+F
Lähettää, postittaa tai kutsuu kaikki. ALT+S
Ottaa käyttöön kentän muokkauksen (lukuun ottamatta Sähköposti-moduulia ja kuvakenäkymää). F2
Tasaa tekstin vasemmalle. CTRL+L
Keskittää tekstin. CTRL+E
Tasaa tekstin oikealle. CTRL+R

NäytäSähköposti

Tehtävä: Näppäimet:
Siirtyy Saapuneet-kansioon. CTRL+VAIHTO+I
Siirtyy Lähtevät-kansioon. CTRL+VAIHTO+O
Valitsee tilin, jota käyttäen viesti lähetetään. CTRL+SARKAIN (kun kohdistin Vastaanottaja-rivillä) ja sitten SARKAIMELLA Tilit-painikkeeseen
Tarkistaa nimet. CTRL+K
Lähettää. ALT+S
Vastaa viestiin. CTRL+R
Vastaa viestin lähettäjälle ja kaikille vastaanottajille. CTRL+VAIHTO+R
Vastaa ja sisällyttää kokouspyynnön. CTRL+ALT+R
Välittää viestin eteenpäin. CTRL+F
Merkitsee viestin muuksi kuin roskapostiksi. CTRL+ALT+R
Näyttää estetyn ulkoisen sisällön (viestissä). CTRL+VAIHTO+I
Postittaa kansioon. CTRL+ VAIHTO+S
Käyttää Normaali-tyyliä. CTRL+VAIHTO+N
Tarkistaa uudet viestit. CTRL+M tai F9
Siirtyy edelliseen viestiin. YLÄNUOLI
Siirtyy seuraavaan viestiin. ALANUOLI
Luo viestin (Sähköposti-moduulissa). CTRL+N
Luo viestin (mistä tahansa Outlook-näkymästä). CTRL+VAIHTO+M
Avaa saapuneen viestin. CTRL+O
Poistaa ja ohittaa keskustelun. CTRL+VAIHTO+D
Avaa osoitteiston. CTRL+VAIHTO+B
Lisää avaamattomaan viestiin viestilipun. INSERT
Näyttää Merkitse seuraamista varten -valintaikkunan. CTRL+VAIHTO+G
Merkitsee luetuksi. CTRL+Q
Merkitsee lukemattomaksi. CTRL+U
Avaa sähköpostivihjeen valitussa viestissä. CTRL+VAIHTO+W
Etsii tai korvaa. F4
Etsii seuraavan. VAIHTO+F4
Lähettää. CTRL+ENTER
Tulostaa. CTRL+P
Välittää eteenpäin. CTRL+F
Välittää eteenpäin liitteenä. CTRL+ALT+F
Näyttää valitun kohteen ominaisuudet. ALT+ENTER
Luo multimediaviestin. CTRL+VAIHTO+U
Luo tekstiviestin. CTRL+VAIHTO+T
Merkitsee ladattavaksi. CTRL+ALT+M
Poistaa merkinnän ladattavaksi merkityltä. CTRL+ALT+U
Näyttää lähettämisen ja vastaanottamisen etenemisen. CTRL+B (kun Lähetä tai vastaanota on käynnissä)

NäytäKalenteri

Tehtävä: Näppäimet:
Luo uuden tapaamisen (Kalenteri-moduulissa). CTRL+N
Luo uuden tapaamisen (missä tahansa Outlook-näkymässä). CTRL+VAIHTO+A
Luo uuden kokouspyynnön. CTRL+VAIHTO+Q
Välittää tapaamisen tai kokouksen eteenpäin. CTRL+F
Vastaa kokouspyyntöön viestillä. CTRL+R
Vastaa kaikille vastattaessa kokouspyyntöön viestillä. CTRL+VAIHTO+R
Näyttää kymmenen päivää kalenterissa. ALT+0
Näyttää yhden päivän kalenterissa. ALT+1
Näyttää kaksi päivää kalenterissa. ALT+2
Näyttää kolme päivää kalenterissa. ALT+3
Näyttää neljä päivää kalenterissa. ALT+4
Näyttää viisi päivää kalenterissa. ALT+5
Näyttää kuusi päivää kalenterissa. ALT+6
Näyttää seitsemän päivää kalenterissa. ALT+7
Näyttää kahdeksan päivää kalenterissa. ALT+8
Näyttää yhdeksän päivää kalenterissa. ALT+9
Siirtyy päivämäärään. CTRL+G
Siirtyy kuukausinäkymään. ALT+= tai CTRL+ALT+4
Siirtyy seuraavaan päivään. CTRL+OIKEA NUOLI
Siirtyy seuraavaan viikkoon. ALT+ALANUOLI
Siirtyy seuraavaan kuukauteen. ALT+PAGE DOWN
Siirtyy edelliseen päivään. CTRL+VASEN NUOLI
Siirtyy edelliseen viikkoon. ALT+YLÄNUOLI
Siirtyy edelliseen kuukauteen. ALT+PAGE UP
Siirtyy viikon alkuun. ALT+HOME
Siirtyy viikon loppuun. ALT+END
Siirtyy koko viikko -näkymään. ALT+MIINUSMERKKI tai CTRL+ALT+3
Siirtyy työviikkonäkymään. CTRL+ALT+2
Siirtyy edelliseen tapaamiseen. CTRL+PILKKU tai CTRL+VAIHTO+PILKKU
Siirtyy seuraavaan tapaamiseen. CTRL+PISTE tai CTRL+VAIHTO+PISTE
Määrittää avoimen tapaamisen tai kokouksen toistuvaksi. CTRL+G

Katso myös kohdat Näkymät, Kalenterin päivä-/viikko-/kuukausinäkymä ja Päiväyskaavio.

NäytäYhteystiedot

Tehtävä: Näppäimet:
Soittaa uuden puhelun. CTRL+VAIHTO+D
Etsii yhteystiedon tai muun kohteen (Etsi-toiminto). F3 tai CTRL+E
Syöttää nimen Etsi osoitteistoista -ruutuun. F11
Siirtyy yhteystietojen taulukko- tai luettelonäkymässä ensimmäiseen määritetyllä kirjaimella alkavaan yhteystietoon. VAIHTO+kirjain
Valitsee kaikki yhteystiedot. CTRL+A
Luo viestin ja lisää valitun yhteystiedon aiheeksi. CTRL+F
Luo valitulle yhteystiedolle päivyrimerkinnän. CTRL+J
Luo uuden yhteystiedon (Yhteystiedot-moduulissa). CTRL+N
Luo uuden yhteystiedon (missä tahansa Outlook-näkymässä). CTRL+VAIHTO+C
Avaa yhteystietolomakkeen valittua yhteystietoa varten. CTRL+O
Luo jakeluluettelon. CTRL+VAIHTO+L
Tulostaa. CTRL+P
Päivittää jakeluluettelon jäsenten luettelon. F5
Siirtyy toiseen kansioon. CTRL+Y
Avaa osoitteiston. CTRL+VAIHTO+B
Siirtyy erikoishakuun. CTRL+VAIHTO+F
Avaa avoimessa yhteystiedossa seuraavan luettelossa olevan yhteystiedon. CTRL+VAIHTO+PISTE
Etsii yhteystiedon. F11
Sulkee yhteystiedon. ESC
Lähettää faksin valitulle yhteystiedolle. CTRL+VAIHTO+X
Avaa Osoitteen tarkistus -valintaikkunan. ALT+D
Näyttää yhteystietolomakkeen Internet-kohdassa Sähköposti 1 -tiedot. ALT+VAIHTO+1
Näyttää yhteystietolomakkeen Internet-kohdassa Sähköposti 2 -tiedot. ALT+VAIHTO+2
Näyttää yhteystietolomakkeen Internet-kohdassa Sähköposti 3 -tiedot. ALT+VAIHTO+3

Sähköiset käyntikortit -valintaikkuna

Tehtävä: Näppäimet:
Avaa Lisää-luettelon. ALT+A
Valitsee Otsikko-ruudussa olevan tekstin, kun valittuna on kenttä, jolle on määritetty otsikko. ALT+B
Avaa Käyntikorttikuvan lisääminen -valintaikkunan. ALT+C
Siirtää kohdistimen Muokkaa-ruudun alkuun. ALT+E
Valitsee Kentät-ruudun. ALT+F
Valitsee avattavan Kuvan kohdistus -luettelon. ALT+G
Valitsee taustan värivalikoiman. ALT+K, sen jälkeen ENTER
Valitsee avattavan Asettelu-luettelon. ALT+L
Poistaa valitun kentän Kentät-ruudusta. ALT+R

NäytäTehtävät

Tehtävä: Näppäimet:
Näyttää tai piilottaa Tehtävät-palkin. ALT+F2
Hyväksyy tehtäväpyynnön. ALT+C
Hylkää tehtäväpyynnön. ALT+D
Etsii tehtävän tai muun kohteen. CTRL+E
Avaa Siirry kansioon -valintaikkunan. CTRL+Y
Luo uuden tehtävän (Tehtävät-moduulissa). CTRL+N
Luo uuden tehtävän (mistä tahansa Outlook-näkymästä). CTRL+VAIHTO+K
Avaa valitun kohteen. CTRL+O
Tulostaa valitun kohteen. CTRL+P
Valitsee kaikki kohteet. CTRL+A
Poistaa valitun kohteen. CTRL+D
Välittää tehtävän eteenpäin liitteenä. CTRL+F
Luo tehtäväpyynnön. CTRL+VAIHTO+ALT+U
Siirtyy siirtymisruudun, tehtäväluettelon ja Tehtävät-palkin välillä. SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN
Avaa valitun kohteen päivyrimerkintänä. CTRL+J
Kumoaa viimeisimmän toiminnon. CTRL+Z
Merkitsee kohteen tai merkitsee valmiiksi. INSERT

NäytäTekstin muotoileminen

Tehtävä: Näppäimet:
Näyttää Muotoile-valikon. ALT+O
Tuo näyttöön Fontti-valintaikkunan. CTRL+VAIHTO+P
Vaihtaa (valitun tekstin) kirjainkokoa. VAIHTO+F3
Muuttaa kaikki kirjaimet kapiteelikirjaimiksi. CTRL+VAIHTO+K
Lihavoi tekstin. CTRL+B
Lisää luettelomerkit. CTRL+VAIHTO+L
Kursivoi tekstin. CTRL+I
Suurentaa sisennystä. CTRL+T
Pienentää sisennystä. CTRL+VAIHTO+T
Tasaa vasemmalle. CTRL+L
Keskittää. CTRL+E
Alleviivaa. CTRL+U
Suurentaa fonttikokoa. CTRL+] tai CTRL+VAIHTO+>
Pienentää fonttikokoa. CTRL+[ tai CTRL+VAIHTO+<
Leikkaa. CTRL+X tai VAIHTO+DELETE
Kopioi.

CTRL+C tai CTRL+INS

 Huomautus    CTRL+INS ei ole käytettävissä lukuruudussa.

Liittää. CTRL+V tai VAIHTO+INS
Poistaa muotoilut. CTRL+VAIHTO+Z tai CTRL+VÄLILYÖNTI
Poistaa seuraavan sanan. CTRL+VAIHTO+H
Sovittaa kappaleen reunusten väliin. CTRL+VAIHTO+J
Käyttää tyylejä. CTRL+VAIHTO+S
Luo riippuvan sisennyksen. CTRL+T
Lisää hyperlinkki. CTRL+K
Tasaa kappale vasemmalle. CTRL+L
Tasaa kappale oikealle. CTRL+R
Pienentää riippuvaa sisennystä. CTRL+VAIHTO+T
Poistaa kappaleen muotoilun. CTRL+Q

NäytäWeb-tietojen lisääminen kohteisiin

Tehtävä: Näppäimet:
Muokkaa kohteen sisältämää URL-osoitetta. Pidä CTRL-näppäin alhaalla ja napsauta hiiren painiketta.
Lisää hyperlinkki. CTRL+K

NäytäTulostaminen

Tehtävä: Näppäimet:
Avaa Tulosta-välilehden Backstage-näkymässä. Paina ALT+F ja sitten P
Tulostaa kohteen avoimesta ikkunasta. ALT+F, paina P, paina sitten F ja paina 1
Avaa Sivun asetukset -valintaikkunan esikatselusta. ALT+S tai ALT+V
Valitsee tulostimen esikatselunäkymässä. ALT+F, paina P ja paina sitten I
Avaa Määritä tulostustyylit. ALT+F, paina P ja paina sitten L
Avaa Tulostusasetukset. ALT+F, paina P ja paina sitten R

NäytäLähetä tai vastaanota

Tehtävä: Näppäimet:
Käynnistää kaikkien niiden lähetys- ja vastaanottoryhmien lähetyksen tai vastaanoton, joiden Sisällytä tämä ryhmä lähetykseen ja vastaanottoon (F9) -valintaruutu on valittu. Lähetykseen tai vastaanottoon voidaan sisällyttää aiheet, koko kohteet, tietyt kansiot, tiettyä kokoa pienemmät kohteet tai mikä tahansa muu määritetty yhdistelmä. F9
Käynnistää nykyisen kansion kohteiden (koko kohteet eli otsikko, sisältö ja liitteet) lähetyksen tai vastaanoton. VAIHTO+F9
Käynnistää lähetyksen tai vastaanoton. CTRL+M
Määrittää lähetys- ja vastaanottoryhmät. CTRL+ALT+S

NäytäVisual Basic -editori

Tehtävä: Näppäimet:
Avaa Visual Basic -editorin. ALT+F11

NäytäMakrot

Tehtävä: Näppäimet:
Toistaa makron. ALT+F8

NäytäLomakkeet

Tehtävä: Näppäimet:
Luo Microsoft Office InfoPath -lomakkeen. Napsauta InfoPath-kansiota ja paina sitten CTRL+N.
Valitsee Microsoft InfoPath -lomakkeen. CTRL+VAIHTO+ALT+T

Sivun alkuun Sivun alkuun

Näkymät

NäytäTaulukkonäkymä

NäytäYleistä

Tehtävä: Näppäimet:
Avaa kohteen. ENTER
Valitsee kaikki kohteet. CTRL+A
Siirtyy näytössä alimmaisena olevaan kohteeseen. PAGE DOWN
Siirtyy näytössä ylimmäisenä olevaan kohteeseen. PAGE UP
Kasvattaa tai vähentää valittuja kohteita yhden kohteen verran. VAIHTO+YLÄNUOLI tai VAIHTO+ALANUOLI
Siirtyy seuraavaan tai edelliseen kohteeseen valittua aluetta laajentamatta. CTRL+YLÄNUOLI tai CTRL+ALANUOLI
Valitsee aktiivisen kohteen tai peruuttaa sen valinnan. CTRL+VÄLINÄPPÄIN

NäytäKun jokin ryhmä on valittu

Tehtävä: Näppäimet:
Laajentaa valitun yhden ryhmän. OIKEA NUOLI
Kutistaa valitun yhden ryhmän. VASEN NUOLI
Valitsee edellisen ryhmän. YLÄNUOLI
Valitsee seuraavan ryhmän. ALANUOLI
Valitsee ensimmäisen ryhmän. HOME
Valitsee viimeisen ryhmän. END
Valitsee laajennetun ryhmän ensimmäisen näkyvän kohteen tai ensimmäisen kohteen näytön ulkopuolella oikealla. OIKEA NUOLI

NäytäKalenterin päivä-/viikko-/kuukausinäkymä

NäytäKaikki kolme

Tehtävä: Näppäimet:
Näyttää 1–9 päivää. ALT+päivien määrää vastaava numeronäppäin
Näyttää 10 päivää. ALT+0 (NOLLA)
Siirtyy viikkoihin. ALT+MIINUSMERKKI
Siirtyy kuukausiin. ALT+=
Siirtyy kalenterin, tehtäväluettelon ja kansioluettelon välillä. CTRL+SARKAIN tai F6
Valitsee edellisen tapaamisen. VAIHTO+SARKAIN
Siirtyy edelliseen päivään. VASEN NUOLI
Siirtyy seuraavaan päivään. OIKEA NUOLI
Siirtyy samaan viikonpäivään seuraavalla viikolla. ALT+ALANUOLI
Siirtyy samaan viikonpäivään edellisellä viikolla. ALT+YLÄNUOLI

NäytäPäivänäkymä

Tehtävä: Näppäimet:
Valitsee kellonajan, jolloin työpäivä alkaa. HOME
Valitsee kellonajan, jolloin työpäivä päättyy. END
Valitsee edellisen aikalohkon. YLÄNUOLI
Valitsee seuraavan aikalohkon. ALANUOLI
Valitsee aikalohkon näytön yläreunasta. PAGE UP
Valitse aikalohkon näytön alareunasta. PAGE DOWN
Laajentaa tai supistaa valittua aikaa. VAIHTO+YLÄNUOLI tai VAIHTO+ALANUOLI
Siirtää tapaamista ylös- tai alaspäin. Kun kohdistin tapaamisessa, ALT+YLÄNUOLI tai ALT+ALANUOLI
Muuttaa tapaamisen alkamis- tai päättymisaikaa. Kun kohdistin tapaamisessa, ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI tai ALT+VAIHTO+ALANUOLI
Siirtää valitun kohteen samalle viikonpäivälle seuraavalla viikolla. ALT+ALANUOLI
Siirtää valitun kohteen samalle viikonpäivälle edellisellä viikolla. ALT+YLÄNUOLI

NäytäViikkonäkymä

Tehtävä: Näppäimet:
Siirtyy valitun päivän työntuntien alkuun. HOME
Siirtyy valitun päivän työntuntien loppuun. END
Siirtyy ylöspäin yhden sivunäkymän valitussa päivässä. PAGE UP
Siirtyy alaspäin yhden sivunäkymän valitussa päivässä. PAGE DOWN
Muuttaa valitun aikalohkon pituutta. VAIHTO+VASEN NUOLI, VAIHTO+OIKEA NUOLI, VAIHTO+YLÄNUOLI tai VAIHTO+ALANUOLI tai VAIHTO+HOME tai VAIHTO+END

NäytäKuukausinäkymä

Tehtävä: Näppäimet:
Siirtyy viikon ensimmäiseen päivään. HOME
Siirtyy samaan viikonpäivään edellisellä sivulla. PAGE UP
Siirtyy samaan viikonpäivään seuraavalla sivulla. PAGE DOWN

NäytäPäiväyskaavio

Tehtävä: Näppäimet:
Siirtyy nykyisen viikon ensimmäiseen päivään. ALT+HOME
Siirtyy nykyisen viikon viimeiseen päivään. ALT+END
Siirtyy samaan viikonpäivään edellisellä viikolla. ALT+YLÄNUOLI
Siirtyy samaan viikonpäivään seuraavalla viikolla. ALT+ALANUOLI

NäytäKäyntikortit- tai Osoitekortit-näkymä

NäytäYleistä

Tehtävä: Näppäimet:
Valitsee kyseisen kortin luettelosta. Yksi tai useita kirjaimia nimestä, jonka mukaan kortti on tallennettu, tai lajittelujärjestyksen määräävän kentän nimestä.
Valitsee edellisen kortin. YLÄNUOLI
Valitsee seuraavan kortin. ALANUOLI
Valitsee luettelon ensimmäisen kortin. HOME
Valitsee luettelon viimeisen kortin. END
Valitsee nykyisen sivun ensimmäisen kortin. PAGE UP
Valitsee seuraavan sivun ensimmäisen kortin. PAGE DOWN
Valitsee lähimmän kortin seuraavasta sarakkeesta. OIKEA NUOLI
Valitsee lähimmän kortin edellisestä sarakkeesta. VASEN NUOLI
Valitsee aktiivisen kortin tai peruuttaa sen valinnan. CTRL+VÄLINÄPPÄIN
Laajentaa valintaa edelliseen korttiin ja peruuttaa aloituskohdan jälkeisten korttien valinnan. VAIHTO+YLÄNUOLI
Laajentaa valintaa seuraavaan korttiin ja peruuttaa aloituskohtaa edeltävien korttien valinnan. VAIHTO+ALANUOLI
Laajentaa valintaa edelliseen korttiin aloituskohdasta välittämättä. CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI
Laajentaa valintaa seuraavaan korttiin aloituskohdasta välittämättä. CTRL+VAIHTO+ALANUOLI
Laajentaa valintaa luettelon ensimmäiseen korttiin. VAIHTO+HOME
Laajentaa valintaa luettelon viimeiseen korttiin. VAIHTO+END
Laajentaa valintaa edellisen sivun ensimmäiseen korttiin. VAIHTO+PAGE UP
Laajentaa valintaa viimeisen sivun viimeiseen korttiin. VAIHTO+PAGE DOWN

NäytäSiirtyminen avoinna olevan kortin kenttien välillä

Varmista, että kortista on valittu kenttä, ennen kuin käytät seuraavia pikanäppäimiä. Kenttä valitaan sitä napsauttamalla kortin ollessa valittuna.

Tehtävä: Näppäimet:
Siirtyy seuraavaan kenttään ja ohjausobjektiin. SARKAIN
Siirtyy edelliseen kenttään ja ohjausobjektiin. VAIHTO+SARKAIN
Sulkee aktiivisen kortin. ENTER

NäytäSiirtyminen kentän sisällä

Varmista, että kortista on valittu kenttä, ennen kuin käytät seuraavia pikanäppäimiä. Kenttä valitaan sitä napsauttamalla kortin ollessa valittuna.

Tehtävä: Näppäimet:
Lisää rivin moniriviseen kenttään. ENTER
Siirtää rivin alkuun. HOME
Siirtää rivin loppuun. END
Siirtyy monirivisen kentän alkuun. PAGE UP
Siirtyy monirivisen kentän loppuun. PAGE DOWN
Siirtyy edelliselle riville monirivisessä kentässä. YLÄNUOLI
Siirtyy seuraavalle riville monirivisessä kentässä. ALANUOLI
Siirtyy edelliseen merkkiin kentässä. VASEN NUOLI
Siirtyy seuraavaan merkkiin kentässä. OIKEA NUOLI

NäytäAikajananäkymä (Tehtävät- tai Päivyri-moduuli)

NäytäKun jokin kohde on valittu

Tehtävä: Näppäimet:
Valitsee edellisen kohteen. VASEN NUOLI
Valitsee seuraavan kohteen. OIKEA NUOLI
Valitsee useita vierekkäisiä kohteita. VAIHTO+VASEN NUOLI tai VAIHTO+OIKEA NUOLI
Valitsee useita erillään olevia kohteita. CTRL+VASEN NUOLI+VÄLILYÖNTI tai CTRL+OIKEA NUOLI+VÄLILYÖNTI
Avaa valitut kohteet. ENTER
Valitsee aikajanan ensimmäisen kohteen (jos kohteita ei ole ryhmitelty) tai ryhmän ensimmäisen kohteen. HOME
Valitsee aikajanan viimeisen kohteen (jos kohteita ei ole ryhmitelty) tai ryhmän viimeisen kohteen. END
Näyttää (valitsematta) aikajanan ensimmäisen kohteen (jos kohteita ei ole ryhmitelty) tai ryhmän ensimmäisen kohteen. CTRL+HOME
Näyttää (valitsematta) aikajanan viimeisen kohteen (jos kohteita ei ole ryhmitelty) tai ryhmän viimeisen kohteen. CTRL+END

NäytäKun jokin ryhmä on valittu

Tehtävä: Näppäimet:
Laajentaa ryhmän. ENTER tai OIKEA NUOLI
Tiivistää ryhmän. ENTER tai VASEN NUOLI
Valitsee edellisen ryhmän. YLÄNUOLI
Valitsee seuraavan ryhmän. ALANUOLI
Valitsee aikajanan ensimmäisen ryhmän. HOME
Valitsee aikajanan viimeisen ryhmän. END
Valitsee laajennetun ryhmän ensimmäisen näkyvän kohteen tai ensimmäisen kohteen näytön ulkopuolella oikealla. OIKEA NUOLI

NäytäKun päivien aika-asteikolta on valittu aikayksikkö

Tehtävä: Näppäimet:
Siirtyy taaksepäin aikajanalla näkyvien jaksojen kokoisissa aikajaksoissa. VASEN NUOLI
Siirtyy eteenpäin aikajanalla näkyvien jaksojen kokoisissa aikajaksoissa. OIKEA NUOLI
Siirtyy aktiivisen näkymän, Tehtävät-palkin, etsinnän ja Päivyri-kansioiden välillä. SARKAIN ja VAIHTO+SARKAIN

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Outlook 2010