Koko päivän kestävän tapahtuman luominen

Vähintään 24 tuntia kestävää tilaisuutta kutsutaan tapahtumaksi. Tapahtumia voivat olla esimerkiksi messut, seminaari tai loma.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet


Lisätietoja tapahtumista

Kertaluontoinen tapahtuma voi kestää yhden tai useita päiviä, kun taas vuosittainen tapahtuma, kuten syntymäpäivä, on aina tiettynä päivänä vuodessa.

Tapahtumat ja vuosittaiset tapahtumat eivät näy aika-alueina kalenterissasi, vaan ne näkyvät ilmoituspalkkeina. Koko päivän kestävä tapaaminen näyttää muille sinun olevan varattuna, kun taas tapahtuma tai vuosittainen tapahtuma näyttää sinun olevan vapaana.

Tapahtuman luominen

 1. Valitse Kalenteri-näkymässä Toimet-valikosta Uusi koko päivän tapahtuma.
 2. Kirjoita kuvaus Aihe-ruutuun.
 3. Kirjoita sijainti Sijainti-ruutuun.
 4. Voit ilmoittaa muille kalenteriasi tarkasteleville käyttäjille, että olet poissa etkä vapaa, valitsemalla Tapahtuma-välilehden Asetukset-ryhmän Näytä muodossa -luettelosta Poissa.

Näytä muodossa -valikko

 1. Jos tapahtuma kestää kauemmin kuin yhden päivän, muuta Alkamisaika- ja Päättymisaika-ruutujen arvot.
 2. Valitse Tallenna ja sulje.

 Vihje   Voit luoda tapahtuman nopeasti kaksoisnapsauttamalla Päivä/viikko/kuukausi-näkymässä tapahtuman päivämääräotsikon alla olevaa tummalla varjostettua aluetta.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Tapahtuman muuttaminen

 1. Avaa tapaaminen, tapahtuma tai kokous, jota haluat muuttaa.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Sarjaan kuulumattoman kohteen asetusten muuttaminen    
   • Muuta Tapaaminen-välilehdessä haluamasi asetukset, kuten aihe, sijainti, aloitus- tai lopetusaika, ja valitse sitten Tallenna ja sulje.
  • Kaikkien sarjan kohteiden asetusten muuttaminen    
 1. Valitse Avaa sarja ja sitten OK.

Avaa toistuva kohde -valintaikkuna

 1. Muuta Tapaaminen-välilehdessä aihetta tai sijaintia.
 2. Voit muuttaa toistumisen asetuksia valitsemalla Toiminnot-valikosta Toistuminen, muuttamalla aloitusaikaa, lopetusaikaa, toistumistapaa tai toistokertojen määrää ja valitsemalla sitten OK.
 3. Valitse Tallenna ja sulje.
 • Yhden sarjaan kuuluvan kohteen asetusten muuttaminen    
 1. Valitse Avaa tämä esiintymä ja sitten OK.
 2. Muuta Tapaaminen-välilehdessä haluamasi asetukset, kuten aihe, sijainti, aloitus- tai lopetusaika, ja valitse sitten Tallenna ja sulje.

 Vihje   Voit vetää tapaamisen, tapahtuman tai kokouksen toisen päivämäärän kohdalle kalenterissa. Voit muokata aihetta valitsemalla tapahtuman, napsauttamalla kuvaustekstiä ja kirjoittamalla haluamasi muutokset. Voit muuttaa tapahtuman tapaamiseksi ja ottaa käyttöön tapaamisen ajan kalenterista tyhjentämällä Koko päivän kestävä tapahtuma -valintaruudun ja kirjoittamalla tapaamisen aloitus- ja lopetusajat. Koska tapahtuman kestoksi on määritetty 24 tuntia, keskiyöstä keskiyöhön, tämä valintaruutu on tyhjennettävä, jotta ajat voi määrittää.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Tapahtuman asettaminen toistuvaksi

 1. Avaa tapahtuma, jonka haluat asettaa toistuvaksi.
 2. Valitse Toimet-valikosta Toistuva tapahtuma.
 3. Valitse haluamasi toistumistiheys  – Päivittäin, Viikoittain, Kuukausittain tai Vuosittain – ja valitse sitten toistumistiheyden asetukset.
 4. Valitse OK ja valitse sitten Tallenna ja sulje.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Tapahtuman määrittäminen yksityiseksi

 1. Luo tai avaa tapahtuma, jonka haluat määrittää yksityiseksi.
 2. Valitse Tapaaminen-välilehden Asetukset-ryhmässä Yksityinen.

 Tärkeää   Tapahtumien, yhteystietojen tai tehtävien tietojen suojaamista ei kannata jättää Yksityinen-ominaisuuden varaan. Jos haluat varmistua, etteivät muut voi tarkastella yksityiseksi merkitsemiäsi kohteita, älä anna muille Kalenteri-, Yhteystiedot- tai Tehtävät-kansioihisi lukuoikeutta. Henkilö, jolla on kansioidesi lukuoikeus voi tarkastella yksityisten kohteiden tietoja ohjelmallisesti tai toisten sähköpostisovellusten avulla. Yksityinen-asetusta kannattaa käyttää vain, kun olet jakanut kansiosi luotettavien henkilöiden kanssa.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Muistutuksen määrittäminen tai poistaminen

Tee jokin seuraavista:

 • Kaikille luomillesi uusille tapahtumille    
  1. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset.
  2. Voit ottaa automaattisesti uusien tapahtumien muistutukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä valitsemalla tai tyhjentämällä Oletusmuistutus-valintaruudun.
  3. Jos valitsit valintaruudun, määritä, kuinka kauan ennen tapaamista tai kokousta haluat saada muistutuksen.
 • Olemassa oleville tapahtumille    
 1. Avaa tapahtuma tai sarja, jos tapahtuma on toistuva.
 2. Voit ottaa muistutuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla Tapaaminen-välilehden Asetukset-ryhmän Muistutus-luettelosta Ei mitään tai määrittämällä, kuinka paljon ennen tapahtumaa haluat saada ilmoituksen.
 3. Voit mukauttaa muistutuksen yhteydessä kuuluvaa äänimerkkiä valitsemalla Muistutus-luettelon lopusta Painikkeen kuva Ääni ja valitsemalla sitten soitettavan äänen.

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Outlook 2007