OneNote 2010:n pikanäppäimet

Tässä ohjeaiheessa kuvataan pikanäppäimiä, joiden avulla voidaan suorittaa Microsoft OneNote 2010 -sovelluksen yleisiä tehtäviä. Pikanäppäinten kuvauksissa noudatetaan yhdysvaltalaista näppäimistöasettelua. Pikanäppäimet eivät välttämättä ole samat muunkielisissä näppäimistöissä.

Pikanäppäimissä, joissa painetaan vähintään kahta näppäintä yhtä aikaa, näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä ( + ). Kun näppäinpainallusten on tarkoitus olla peräkkäisiä, näppäinten välissä on pilkku ( , ).

 Huomautus   Tämä ei välttämättä ole tämän artikkelin uusin versio. Jos tämän ikkunan alareunassa olevalla tilarivillä lukee Offline, muodosta yhteys Internetiin, napsauta Ohjeen katseluohjelman Offline-painiketta ja valitse sitten pikavalikosta Näytä Office Online -sisältöä. Voit myös vierailla Office.com-sivustossa ja etsiä Microsoft OneNote 2010 -ohjelmaa koskevat uusimmat ohjeet.

Pikalinkit


Muistiinpanojen tekeminen ja muotoileminen

Muistiinpanojen tekeminen ja muokkaaminen

Tehtävä: Näppäimet:
Avaa uuden OneNote-ikkunan. CTRL+M
Avaa pienen OneNote-ikkunan pikamuistiinpanon luomista varten. CTRL+VAIHTO+M
Kiinnittää OneNote-ikkunan. CTRL+ALT+D
Kumoaa edellisen toiminnon. CTRL+Z
Tekee viimeisen toiminnon uudelleen. CTRL+Y

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

 Huomautus   Voit laajentaa valintaa painamalla CTRL+A-näppäinyhdistelmää useammin kuin kerran.

CTRL+A
Leikkaa valitun tekstin tai kohteen. CTRL+X
Kopioi valitun tekstin tai kohteen leikepöydälle. CTRL+C
Liittää leikepöydän sisällön. CTRL+V
Siirtyy rivin alkuun. HOME
Siirtyy rivin loppuun. END
Siirtyy yhden merkin vasemmalle. VASEN NUOLI
Siirtyy yhden merkin oikealle. OIKEA NUOLI
Siirtyy yhden sanan vasemmalle. CTRL+VASEN NUOLI
Siirtyy yhden sanan oikealle. CTRL+OIKEA NUOLI
Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta. ASKELPALAUTIN
Poistaa merkin kohdistimen oikealta puolelta. DEL
Poistaa sanan kohdistimen vasemmalta puolelta. CTRL+ASKELPALAUTIN
Poistaa sanan kohdistimen oikealta puolelta. CTRL+DELETE
Lisää rivinvaihdon aloittamatta uutta kappaletta. VAIHTO+ENTER
Tarkistaa oikeinkirjoituksen. F7
Avaa valitun sanan synonyymisanaston. VAIHTO+F7
Avaa sen muistiinpanon, välilehden tai muun objektin sisältövalikon, jossa kohdistus sijaitsee. VAIHTO+F10
Suorittaa tietopalkin komennon, jos se näkyy sivun yläreunassa. CTRL+VAIHTO+W

Muistiinpanojen muotoileminen

Tehtävä: Näppäimet:
Korostaa valitun tekstin keltaisella. CTRL+VAIHTO+H
tai CTRL+ALT+H
Lisää hyperlinkin. CTRL+K
Kopioi valitun tekstin muotoilun (muotoilusivellin). CTRL+VAIHTO+C
Liittää muotoilun valittuun tekstiin (muotoilusivellin). CTRL+VAIHTO+V

Avaa hyperlinkin.

 Huomautus   Kohdistimen tulee olla missä tahansa muotoillun hyperlinkin tekstin sisällä.

ENTER
Lihavoi valitun tekstin tai poistaa lihavoinnin valitusta tekstistä. CTRL+B
Kursivoi valitun tekstin tai poistaa kursivoinnin valitusta tekstistä. CTRL+I
Alleviivaa valitun tekstin tai poistaa alleviivauksen valitusta tekstistä. CTRL+U
Lisää yliviivauksen valittuun tekstiin tai poistaa sen siitä. CTRL+YHDYSMERKKI
Lisää yläindeksin valittuun tekstiin tai poistaa sen siitä. CTRL+VAIHTO+=
Lisää alaindeksin valittuun tekstiin tai poistaa sen siitä. CTRL+=
Käyttää luettelomerkittyä luetteloa valitussa kappaleessa tai poistaa sen valitusta kappaleesta. CTRL+PISTE
Lisää numeroidun luettelon valittuun tekstiin tai poistaa sen siitä. CTRL+VINOVIIVA
Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 1 -tyyliä. CTRL+ALT+1
Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 2 -tyyliä. CTRL+ALT+2
Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 3 -tyyliä. CTRL+ALT+3
Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 4 -tyyliä- CTRL+ALT+4
Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 5 -tyyliä. CTRL+ALT+5
Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 6 -tyyliä. CTRL+ALT+6
Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Normaali-tyyliä. CTRL+VAIHTO+N
Sisentää kappaleen vasemmalta. ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI
Poistaa kappaleen vasemman sisennyksen. ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI
Tasaa valitun kappaleen oikean reunan. CTRL+R
Tasaa valitun kappaleen vasemman reunan CTRL+L
Kasvattaa valitun tekstin fontin kokoa. CTRL+VAIHTO+>
Pienentää valitun tekstin fontin kokoa. CTRL+VAIHTO+<
Poistaa kaikki valitun tekstin muotoilut. CTRL+VAIHTO+N
Näyttää tai piilottaa apuviivat nykyisellä sivulla. CTRL+VAIHTO+R

Kohteiden lisääminen sivulle

Tehtävä: Näppäimet:
Lisää asiakirjan tai tiedoston nykyiselle sivulle. ALT+N, F
Lisää asiakirjan tai tiedoston tulosteena nykyiselle sivulle. ALT+N, O
Näyttää tai piilottaa tiedoston tulosteet nykyisellä sivulla (kun OneNotea käytetään suuri kontrasti -tilassa). ALT+VAIHTO+P
Lisää kuvan tiedostosta. ALT+N, P
Lisää kuvan skannerista tai kamerasta. ALT+N, S

Lisää näyttökuvan.

 Huomautus   OneNote-kuvakkeen on oltava näkyvissä Windowsin tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevalla ilmoitusalueella.

Windows-näppäin+S
Lisää kuluvan päivän päivämäärän. ALT+VAIHTO+D
Lisää kuluvan päivämäärän ja kellonajan. ALT+VAIHTO+F
Lisää kuluvan kellonajan. ALT+VAIHTO+T
Lisää rivinvaihdon. VAIHTO+ENTER
Aloittaa matemaattisen yhtälön tai muuntaa valitun tekstin matemaattiseksi yhtälöksi. ALT+=
Luo taulukon lisäämällä jo kirjoitettuun tekstiin toisen sarakkeen. SARKAIN
Luo taulukkoon uuden sarakkeen, jossa on yksi rivi. SARKAIN

Luo uuden rivin taulukon solun lopussa.

 Huomautus   Lopeta taulukko painamalla toisen kerran ENTER.

ENTER
Luo rivin taulukon nykyisen rivin alle. CTRL+ENTER
Luo taulukon samaan soluun toisen uuden kappaleen. ALT+ENTER
Luo taulukon nykyisen sarakkeen oikealle puolelle uuden sarakkeen. CTRL+ALT+R
Luo taulukon nykyisen sarakkeen vasemmalle puolelle uuden sarakkeen. CTRL+ALT+E
Luo rivin taulukon nykyisen rivin yläpuolelle (kun kohdistin on minkä tahansa rivin alussa). ENTER
Poistaa taulukon nykyisen tyhjän rivin (kun kohdistin on rivin alussa). DEL (paina kaksi kertaa)

Muistiinpanojen ja objektien valitseminen

Tehtävä: Näppäimet:

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

 Huomautus   Voit laajentaa valintaa painamalla CTRL+A-näppäinyhdistelmää useammin kuin kerran.

CTRL+A
Valitsee rivin loppuun. VAIHTO+END
Valitsee koko rivin (kun kohdistin on rivin alussa). VAIHTO+ALANUOLI
Siirtyy sivun otsikkoon ja valitsee sen. CTRL+VAIHTO+T
Peruuttaa valitun jäsennyksen tai sivun. ESC
Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita ylöspäin. ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI
Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita alaspäin. ALT+VAIHTO+ALANUOLI
Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita vasemmalle (kaventaen sisennystä). ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI
Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita oikealle (leventäen sisennystä). ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI
Valitsee nykyisen kappaleen ja sen alikappaleet. CTRL+VAIHTO+YHDYSMERKKI
Poistaa valitun muistiinpanon tai objektin. DEL
Siirtyy rivin alkuun. HOME
Siirtyy rivin loppuun. END
Siirtyy yhden merkin vasemmalle. VASEN NUOLI
Siirtyy yhden merkin oikealle. OIKEA NUOLI
Siirtyy edelliselle avoimelle sivulle. ALT+VASEN NUOLI
Siirtyy seuraavalle avoimelle sivulle. ALT+OIKEA NUOLI
Aloittaa valitun ääni- tai videotallenteen toisto. CTRL+ALT+P
Aloittaa valitun ääni- tai videotallenteen toisto. CTRL+ALT+S
Kelaa nykyistä ääni- tai videotallennetta muutamalla sekunnilla taaksepäin. CTRL+ALT+Y
Kelaa nykyistä ääni- tai videotallennetta muutamalla sekunnilla eteenpäin. CTRL+ALT+U

Muistiinpanojen merkitseminen

Tehtävä: Näppäimet:
Käyttää Tehtävät-merkkiä tai merkitsee tai poistaa sen. CTRL+1
Käyttää Tärkeää-merkkiä tai poistaa sen. CTRL+2
Käyttää Kysymys-merkkiä tai poistaa sen. CTRL+3
Käyttää Muistettavaa-merkkiä tai poistaa sen. CTRL+4
Käyttää Määritelmä-merkkiä tai poistaa sen. CTRL+5
Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen. CTRL+6
Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen. CTRL+7
Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen. CTRL+8
Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen. CTRL+9
Poistaa valituista muistiinpanoista kaikki muistiinpanomerkit. CTRL+0­

Jäsennysten käyttäminen

Tehtävä: Näppäimet:
Näyttää tiedot tasoon 1 asti. ALT+VAIHTO+1
Laajentaa tasolle 2. ALT+VAIHTO+2
Laajentaa tasolle 3. ALT+VAIHTO+3
Laajentaa tasolle 4. ALT+VAIHTO+4
Laajentaa tasolle 5. ALT+VAIHTO+5
Laajentaa tasolle 6. ALT+VAIHTO+6
Laajentaa tasolle 7. ALT+VAIHTO+7
Laajentaa tasolle 8. ALT+VAIHTO+8
Laajentaa tasolle 9. ALT+VAIHTO+9
Laajentaa kaikki tasot. ALT+VAIHTO+0
Kasvattaa sisennystä yhden tason verran. SARKAIN
Vähentää sisennystä yhden tason verran. VAIHTO+SARKAIN
Laajentaa tiivistetyn ääriviivan. ALT+VAIHTO+´ (akuuttiaksentti)
Tiivistää laajennetun ääriviivan. ALT+VAIHTO+PLUS

Kieliasetusten määrittäminen

 Huomautus   Jotta voisit muuttaa muistiinpanojesi kirjoitussuuntaa, sinun on ensin otettava oikealta vasemmalle -kielet käyttöön Microsoft Office 2010 -kieliasetukset -työkalussa.

Tehtävä: Näppäimet:
Määrittää kirjoitussuunnaksi vasemmalta oikealle. CTRL+VASEN VAIHTO
Määrittää kirjoitussuunnaksi oikealta vasemmalle. CTRL+OIKEA VAIHTO
Kasvattaa sisennystä yhden tason verran oikealta vasemmalle luettavassa tekstissä. SARKAIN
Vähentää sisennystä yhden tason verran oikealta vasemmalle luettavassa tekstissä. VAIHTO+SARKAIN

Sivun alkuun Sivun alkuun

Muistikirjojen järjestäminen ja hallinta

Sivujen ja pikamuistiinpanojen käsitteleminen

Tehtävä: Näppäimet:
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä koko sivun näkymän. F11
Avaa uuden OneNote-ikkunan. CTRL+M
Avaa pienen OneNote-ikkunan pikamuistiinpanon luomista varten. CTRL+VAIHTO+M
Laajentaa tai tiivistää sivuryhmän välilehdet. ­CTRL+VAIHTO+*
Tulostaa nykyisen sivun. CTRL+P
Lisää uuden sivun valitun osan loppuun. CTRL+N
Leventää sivuvälilehtipalkkia. CTRL+VAIHTO+[
Kaventaa sivuvälilehtipalkkia. CTRL+VAIHTO+]
Luo uuden sivun nykyisen sivuvälilehden alle samalle tasolle. CTRL+ALT+N
Pienentää nykyisen sivuvälilehtiselitteen sisennystasoa. CTRL+ALT+[
Kasvattaa nykyisen sivuvälilehtiselitteen sisennystasoa. CTRL+ALT+]
Luo nykyisen sivun alle uuden alisivun. CTRL+VAIHTO+ALT+N

Valitsee kaikki kohteet.

 Huomautus   Voit laajentaa valintaa painamalla CTRL+A useita kertoja.

CTRL+A
Valitsee nykyisen sivun. CTRL+VAIHTO+A
Jos valittu sivu on osa ryhmää, voit valita kaikki ryhmän sivut painamalla CTRL+A.
Siirtää valittua sivun välilehteä ylöspäin. ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI
Siirtää valittua sivun välilehteä alaspäin. ALT+VAIHTO+ALANUOLI
Siirtää kohdistimen sivun otsikkoon. CTRL+VAIHTO+T
Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän ensimmäiselle sivulle. ALT+PAGE UP
Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän viimeiselle sivulle. ALT+PAGE DOWN
Vierittää nykyistä sivua ylöspäin. PAGE UP
Vierittää nykyistä sivua alaspäin. PAGE DOWN
Vierittää nykyistä sivua ylös asti. CTRL+HOME
Vierittää nykyistä sivua alas asti. CTRL+END
Siirtyy seuraavaan kappaleeseen. CTRL+ALANUOLI
Siirtyy edelliseen kappaleeseen. CTRL+YLÄNUOLI
Siirtää kohdistinta ylöspäin avoinna olevalla sivulla tai laajentaa sivua ylöspäin. CTRL+ALT+YLÄNUOLI
Siirtää kohdistinta alaspäin avoinna olevalla sivulla tai laajentaa sivua alaspäin. CTRL+ALT+ALANUOLI
Siirtää kohdistinta vasemmalle avoinna olevalla sivulla tai laajentaa sivua vasemmalle. CTRL+ALT+VASEN NUOLI
Siirtää kohdistinta oikealle avoinna olevalla sivulla tai laajentaa sivua oikealle. CTRL+ALT+OIKEA NUOLI
Siirtyy seuraavaan muistiinpanosäilöön. ALT+ALANUOLI
Siirtyy rivin alkuun. HOME
Siirtyy rivin loppuun. END
Siirtyy yhden merkin vasemmalle. VASEN NUOLI
Siirtyy yhden merkin oikealle. OIKEA NUOLI
Siirtyy edelliselle avoimelle sivulle. ALT+VASEN NUOLI
Siirtyy seuraavalle avoimelle sivulle. ALT+OIKEA NUOLI
Lähentää. ALT+CTRL+PLUSMERKKI (numeronäppäimistössä)
TAI
ALT+CTRL+VAIHTO+PLUSMERKKI
Loitontaa. ALT+CTRL+MIINUSMERKKI (numeronäppäimistössä)
TAI
ALT+CTRL+VAIHTO+YHDYSMERKKI

Tallentaa muutokset.

 Huomautus   OneNoten ollessa käynnissä muistiinpanosi tallentuvat automaattisesti, kun teet niihin muutoksia. Muistiinpanojen manuaalinen tallennus ei ole tarpeellista.

CTRL+S

Muistikirjojen ja osien käsitteleminen

Tehtävä: Näppäimet:
Luo uuden osan. CTRL+T
Avaa muistikirjan. CTRL+O
Avaa osan. CTRL+ALT+VAIHTO+O
Siirtyy seuraavaan osaan. CTRL+SARKAIN
Siirtyy edelliseen osaan. CTRL+VAIHTO+SARKAIN
Siirtyy osan seuraavalle sivulle. CTRL+PAGE DOWN
Siirtyy osan edelliselle sivulle. CTRL+PAGE UP
Siirtyy osan ensimmäiselle sivulle. ALT+HOME
Siirtyy osan viimeiselle sivulle. ALT+END
Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän ensimmäiselle sivulle. ALT+PAGE UP
Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän viimeiselle sivulle. ALT+PAGE DOWN
Siirtää nykyistä sivua tai kopioi sen. CTRL+ALT+M
Siirtää kohdistuksen nykyiseen sivuvälilehteen. CTRL+ALT+G
Valitsee nykyisen sivuvälilehden. CTRL+VAIHTO+A
Siirtää kohdistuksen nykyiseen osavälilehteen. CTRL+VAIHTO+G
Siirtää nykyisen osan. CTRL+VAIHTO+G, VAIHTO+F10, M
Vaihtaa toiseen muistikirjaan siirtymisruudussa. CTRL+G ja valitse sitten toinen muistikirja painamalla ALANUOLI- tai YLÄNUOLINÄPPÄIMIÄ. Paina lopuksi ENTER

Muistiinpanojen etsiminen

Tehtävä: Näppäimet:
Siirtää kohdistimen Etsi-ruutuun, jotta voit tehdä hakuja kaikista muistikirjoista. CTRL+E
Seuraavan tuloksen esikatselu tehtäessä hakuja kaikista muistikirjoista. ALANUOLI
Siirtyy kaikista muistikirjoista hakuja tehtäessä valittuun tulokseen ja hylkää haun. ENTER
Muuttaa hakukohdetta. CTRL+E, SARKAIN, VÄLILYÖNTINÄPPÄIN
Avaa Hakutulokset-ruudun. ALT+O haun jälkeen

Haku ainoastaan nykyiseltä sivulta.

 Huomautus   Voit vaihtaa kaikkien muistikirjojen hausta ainoastaan nykyisen sivun hakuun milloin tahansa painamalla CRTL+E tai CTRL+F.

CTRL+F
Siirtyy seuraavaan tulokseen tehtäessä hakuja nykyiseltä sivulta. ENTER tai F3
Siirtyy edelliseen tulokseen tehtäessä hakuja ainoastaan nykyiseltä sivulta. VAIHTO+F3
Hylkää haun ja palaa sivulle. ESC

Sivun alkuun Sivun alkuun

Muistiinpanojen jakaminen

Muistiinpanojen jakaminen muiden kanssa

Tehtävä: Näppäimet:
Lähettää valitut sivut sähköpostiviestissä CTRL+VAIHTO+E

Muistiinpanojen jakaminen muiden ohjelmien kanssa

Tehtävä: Näppäimet:
Lähettää valitut sivut sähköpostiviestissä CTRL+VAIHTO+E
Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Tänään-Outlook-tehtävän. CTRL+VAIHTO+1
Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Huomenna-Outlook-tehtävän. CTRL+VAIHTO+2
Luo valitusta muistiinpanosta Tällä viikolla -Outlook-tehtävän. CTRL+VAIHTO+3
Luo valitusta muistiinpanosta Ensi viikolla -Outlook-tehtävän. CTRL+VAIHTO+4
Luo valitusta muistiinpanosta Ei päivämäärää -Outlook-tehtävän. CTRL+VAIHTO+5
Avaa valitun Outlook-tehtävän. CTRL+VAIHTO+K
Merkitsee valitun Outlook-tehtävän valmiiksi. CTRL+VAIHTO+9
Poistaa valitun Outlook-tehtävän. CTRL+VAIHTO+0
Synkronoi nykyisen jaetun muistion muutokset. VAIHTO+F9
Synkronoi kaikkien jaettujen muistioiden muutokset. F9
Merkitsee nykyisen sivun tiedot lukemattomiksi. CTRL+Q

Sivun alkuun Sivun alkuun

Muistiinpanojen suojaaminen

Osien suojaaminen salasanalla

Tehtävä: Näppäimet:
Lukitsee kaikki salasanalla suojatut osat. CTRL+ALT+L

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
OneNote 2010