Vaihdettaessa Office 365 -palvelupakettia julkisen sivuston osoitteen vaihtaminen voi edellyttää toimialueen lisäämistä uudelleen

Jos vaihdat Office 365 Small Business -palvelupaketin toiseen palvelupakettiin, joka ei kuulu Small Business -tuoteperheeseen, kuten Office 365 Enterprise -pakettiin, voit joutua muuttamaan julkisen Office 365 -verkkosivustosi osoitteen jälkeenpäin.

Voit välttää tämän määrittämällä julkisen sivustosi käyttämään mukautettua toimialuetta ennen palvelupaketin vaihtamista. Näin menetellen osoite toimii edelleen palvelupaketin vaihtamisen jälkeen. Joissain tapauksissa voit kuitenkin joutua poistamaan verkkosivustossa käytettävän mukautetun toimialueen ja lisäämään sen uudelleen, jos haluat vaihtaa osoitetta myöhemmin.

Mukautetun toimialueen poistaminen ja lisääminen uudelleen Office 365:ssä

  1. Siirry toimialueiden hallintasivulle valitsemalla Office 365 > Järjestelmänvalvoja > Toimialueet.
  2. Valitse toimialueiden luettelosta poistettava toimialue, kuten contoso1.com, ja valitse sitten Poista. (Lisätietoja toimialueen poistamisesta Office 365:ssä.)
  3. Valitse toimialueiden hallintasivulla Lisää toimialue ja lisää contoso1.com uudelleen tilillesi noudattaen ohjatun toiminnon ohjeita.

Sen jälkeen voit palata SharePointin hallintakeskukseen ja vaihtaa julkisen verkkosivustosi osoitteeksi contoso1.com.

Esimerkkejä eri tilanteista

Tilanne 1:

Sinulla on Office 365 Small Business -tilaus. Olet lisännyt kaksi mukautettua toimialuetta, joita hallitaan Office 365:ssä, contoso1.com ja contoso2.com. Julkisen verkkosivustosi osoitteeksi on määritetty contoso1.com.

Sitten vaihdatkin Office 365 Enterprise -tilaukseen. Julkisen verkkosivustosi osoitteena toimii edelleen contoso1.com, mutta haluat vaihtaa verkkosivuston osoitteeksi contoso2.com. Toimialuenimeä contoso2.com ei kuitenkaan näy SharePointin hallintakeskuksen pudotusvalikossa, joten sitä ei voi käyttää verkkosivuston osoitteena.

Vaihda julkisen verkkosivustosi osoitteeksi mahdollisuuksien mukaan contoso2.com ennen tilauksen vaihtamista. Toinen vaihtoehto on korjata ongelma tilauksen vaihtamisen jälkeen poistamalla contoso2.com Office 365:stä ja lisäämällä se takaisin ohjatulla Office 365:n toimialueiden toiminnolla.

Palaa toimialueen lisäämisen jälkeen takaisin SharePointin hallintakeskukseen ja määritä julkinen verkkosivustosi käyttämään toimialuetta contoso1.com.

Tilanne 2:

Sinulla on Office 365 Small Business -tilaus. Olet lisännyt kaksi mukautettua toimialuetta, joita hallitaan Office 365:ssä, contoso1.com ja contoso2.com, jota hallitset Office 365:n ulkopuolella. Julkiseksi verkkosivuston osoitteeksi on määritetty oletusosoite contoso-public.sharepoint.com.

Sitten vaihdatkin Office 365 Enterprise -tilaukseen. Voit vaihtaa verkkosivuston osoitteeksi contoso1.com ja vaihtaa sen myöhemmin muotoon contoso2.com ilman, että sinun tarvitsee poistaa tai lisätä toimialueita Office 365:ssä.

Tilanne 3:

Sinulla on Office 365 Small Business -tilaus. Olet lisännyt mukautetun toimialueen, jota hallitaan Office 365:ssä, contoso1.com. Julkisen verkkosivustosi osoitteeksi on määritetty contoso1.com.

Sitten vaihdatkin Office 365 Enterprise -tilaukseen. Julkisen verkkosivustosi osoite toimii edelleen toimialueella contoso1.com. Haluat käyttää julkisessa verkkosivustossasi uutta mukautettua toimialuetta, joten lisäät Office 365:een toimialueen contoso2.com toimialueiden ohjatulla toiminnolla.

Siirry toimialueen lisäämisen jälkeen SharePointin hallintakeskukseen ja vaihda verkkosivuston osoitteeksi contoso2.com.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä teen, jos mukautettujen toimialueitteni DNS:ää hallitaan Office 365:n ulkopuolella?

Jos päätät toimialueiden asetuksia määrittäessäsi hallita toimialueita Office 365:n ulkopuolella sen sijaan, että Office 365 hallitsisi toimialueiden DNS:ää, sinun ei tarvitse poistaa toimialuetta ja lisätä sitä uudelleen, jotta voit käyttää sitä julkisessa verkkosivustossa tilauksen vaihtamisen jälkeen.

Ilmeneekö tämä ongelma, jos siirryn Small Business -tuoteperheen sisällä toiseen tilaukseen?

Ei. Edellä annettuja ohjeita tarvitsee noudattaa vain, jos vaihdat Small Business -tuoteperheen tilauksesta jonkin toisen tuoteperheen tilaukseen. Ohjeita tarvitsee noudattaa vastaavasti myös, jos vaihdat Small Business -pakettiinjonkin muun tuoteperheen palvelupaketista, kuten Midsize Business -palvelupaketista.

 
 
Käyttö:
Office 365 Enterprise -järjestelmänvalvoja, Office 365 Midsize Business -järjestelmänvalvoja, Office 365 Small Business -järjestelmänvalvoja