SharePoint Online: ohjelmiston rajat ja rajoitukset

Tässä artikkelissa kerrotaan Office 365:n eri SharePoint Online -palvelupakettien tärkeimmistä rajoituksista. Artikkelissa on tietoja esimerkiksi tuettujen käyttäjien määrästä, tallennuskiintiöistä ja tiedostojen kokorajoituksista. Artikkelissa käsitellään Office 365 Small Business- ja Office 365 Enterprise -ratkaisuihin sisältyviä SharePoint Online -palvelupaketteja sekä erillisiä palvelupaketteja. Luetellut rajoitukset koskevat maksullisia tilauksia. Kokeiluversioissa ja SharePoint Online -ennakkoversion sivustoissa voi olla erilaiset rajoitukset.

 Huomautus    Office 365 -palvelupaketeissa SharePoint Online -ohjelmiston rajoja ja rajoituksia hallitaan erillään postilaatikoiden tallennusrajoituksista. Postilaatikoiden tallennusrajat määritetään ja niitä hallitaan Exchange Onlinessa. Lisätietoja postilaatikoiden tallennusrajoitusten hallinnasta Exchangessa on artikkelissa Postilaatikoiden tyypit ja vastaanottajien tallennusrajoitukset .

Artikkelin sisältö


SharePoint Online -ominaisuuksien saatavuus

Tarvitsetko apua organisaatiolle parhaiten soveltuvan SharePoint-ratkaisun valitsemisessa?

Eri Office 365 -palvelupaketit sisältävät erilaisia SharePoint Online -ratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Office 365 Small Business -ratkaisun SharePoint Online
 • Office 365 Midsize Business -ratkaisun SharePoint Online
 • Office 365 Enterprise-, Education- ja Government -ratkaisujen SharePoint Online.

Valitse organisaatiolle parhaiten soveltuva palvelupaketti. Kukin SharePoint Online -palvelua käyttävä henkilö on määritettävä tilattavaan palvelupakettiin. SharePoint Online voi sisältyä Microsoft Office 365 -palvelupakettiin tai sen voi hankkia erillisenä palveluna, joita ovat esimerkiksi SharePoint Enterprise -palvelupaketti 1 ja SharePoint Enterprise -palvelupaketti 2.

Lisätietoja SharePoint-ominaisuuksien saatavuudesta ja Office 365 -version SharePoint Online -palvelusta on artikkelissa SharePoint Online -palvelukuvaukset.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Office 365 -palvelupakettien SharePoint Online -rajoitukset

Sisältö:

Office 365 Small Business -ratkaisun SharePoint Online -rajoitukset

SharePoint Online Small Business- ja SharePoint Online Small Business Premium -ratkaisujen rajat ja rajoitukset ovat samat. Rajoitukset on kuvattu seuraavassa taulukossa.

Ominaisuus Kuvaus
Käyttäjäkohtainen tallennustila (vaikuttaa vuokraajan kokonaistallennustilaan)

500 megatavua (Mt) tilaukseen liitettyä käyttäjää kohden.

Sivustokokoelmien kiintiö

Enintään 1 teratavu sivustokokoelmaa kohden. (25 gigatavua kokeiluversiota kohden.)

5 000 kohdetta sivustokirjastoissa (mukaan lukien tiedostot ja kansiot).

Sivustokokoelmalle varattavan tallennustilan vähimmäiskoko on 100 megatavua.

Sivustokokoelmien vuokraajakohtainen määrä 1 sivustokokoelma vuokraajaa kohden.
Alisivustot Enintään 2 000 alisivustoa sivustokokoelmaa kohden.
Vuokraajan tallennustilan kokonaismäärä

10 gigatavua + 500 megatavua käyttäjää kohden.

Jos tilaukseen on liitetty esimerkiksi 10 käyttäjää, varatun tallennustilan perustaso on 15 gigatavua (10 Gt + 500 Mt * 10 käyttäjää).

Voit hankkia lisätallennustilaa enintään 1 teratavun.

Omien sivustojen tallennustila

1 Tt käyttäjää kohden, aktivoidaan valmistelun yhteydessä.

Tämä määrä lasketaan erikseen, eikä se kasvata tai vähennä vuokraajalle varatun tallennustilan kokonaismäärää. Oman sivuston tallennustila koskee käyttäjän OneDrive for Business -kirjastoa ja omaa uutissyötettä. Lisätietoja OneDrive for Business -sovelluksen rajoituksista.

Julkisen sivuston oletustallennustila

5 Gt

SharePoint-järjestelmänvalvoja voi varata sivustolle enintään 1 teratavun (sivustokokoelman rajoitus).

Palvelimelle ladattavien tiedostojen enimmäiskoko 2 gigatavua tiedostoa kohden.
Synkronointirajoitukset

20 000 kohdetta OneDrive for Business -kirjastossa (mukaan lukien tiedostot ja kansiot).

5 000 kohdetta sivustokirjastoissa (mukaan lukien tiedostot ja kansiot).

Käyttäjien määrä 1–25 käyttäjää.
Kutsuttujen ulkoisten käyttäjien enimmäismäärä Korkeintaan 500 yksittäistä ulkoista käyttäjää hakemistossa (ulkoiset käyttäjät, jotka hyväksyvät jakamiskutsut). Hallitse ulkoista jakamista SharePoint Online -ympäristössä

Ota huomioon, että Office 365 Small Business -ratkaisun perustallennustilan rajoitukset (10 gigatavua + 500 megatavua tilaukseen liitettyä käyttäjää kohden) vaikuttavat joihinkin edellä kuvatun taulukon arvoihin. Vaikka esimerkiksi SharePoint Online for Small Business -palvelussa on 1 teratavun sivustokokoelmakohtainen rajoitus, vuokraajalla ei välttämättä ole käytettävissä riittävästi tallennustilaa 1 teratavun kokoista sivustokokoelmaa varten.

 Tärkeää    Roskakori kannattaa tarkistaa ja tyhjentää säännöllisesti. Roskakorin sisältö lasketaan vuokraajan tallennuskiintiöön. Jos sivuston roskakorissa on esimerkiksi 5 gigatavua sisältöä, nämä 5 gigatavua vähennetään käytettävissä olevasta tilasta.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Office 365 Midsize Business -ratkaisun SharePoint Online -rajoitukset

Seuraavassa taulukossa on kuvattu SharePoint Online Midsize Business -ohjelmiston rajat ja rajoitukset.

Ominaisuus Kuvaus
Käyttäjäkohtainen tallennustila (vaikuttaa vuokraajan kokonaistallennustilaan) 500 megatavua (Mt) tilaukseen liitettyä käyttäjää kohden.
Vuokraajakohtainen tallennustila

10 gigatavua + 500 megatavua tilaukseen liitettyä käyttäjää kohden.

Jos tilaukseen on liitetty esimerkiksi 250 käyttäjää, varatun tallennustilan perustaso on 135 gigatavua (10 Gt + 500 Mt * 250 käyttäjää).

Voit hankkia lisätallennustilaa enintään 20 teratavua.

Lisätallennustilan kustannus gigatavua kohden kuukaudessa.

Lisätietoja tallennustilan ostamisesta on ohjeaiheessa Tilauksen tallennustilan muuttaminen.

 Tärkeää    Kokeiluversioon ei voi ostaa lisätallennustilaa.

Sivustokokoelmien kiintiö

Enintään 1 teratavu sivustokokoelmaa kohden. (25 gigatavua kokeiluversiota kohden.)

5 000 kohdetta sivustokirjastoissa (mukaan lukien tiedostot ja kansiot).

SharePoint-järjestelmänvalvojat voivat määrittää sivustokokoelmien ja sivustojen tallennusrajat. Sivustokokoelmalle varattavan tallennustilan vähimmäiskoko on 100 megatavua.

Sivustokokoelmien vuokraajakohtainen määrä 20 sivustokokoelmaa (muut kuin omat sivustot).
Alisivustot Enintään 2 000 alisivustoa sivustokokoelmaa kohden.
Omien sivustojen tallennustila

1 Tt käyttäjää kohden, aktivoidaan valmistelun yhteydessä.

Oman sivuston tallennustila koskee käyttäjän OneDrive for Business -kirjastoa ja omaa uutissyötettä. Tämä määrä lasketaan erikseen, eikä se kasvata tai vähennä vuokraajalle varatun tallennustilan kokonaismäärää. Lisätietoja OneDrive for Business -palvelusta on tämän artikkelin kohdassa Lisätietoja OneDrive for Business -sovelluksen rajoituksista.

Julkisen sivuston oletustallennustila

5 Gt

SharePoint-järjestelmänvalvoja voi varata sivustolle enintään 1 teratavun (sivustokokoelman rajoitus).

Palvelimelle ladattavien tiedostojen enimmäiskoko 2 gigatavua tiedostoa kohden.
Synkronointirajoitukset

20 000 kohdetta OneDrive for Business -kirjastossa (mukaan lukien tiedostot ja kansiot).

5 000 kohdetta sivustokirjastoissa (mukaan lukien tiedostot ja kansiot).

Käyttäjien määrä 1–250 käyttäjää.
Kutsuttujen ulkoisten käyttäjien enimmäismäärä

Korkeintaan 10 000 yksittäistä ulkoista käyttäjää hakemistossa (ulkoiset käyttäjät, jotka hyväksyvät jakamiskutsut).

Ulkoisen jakamisen hallinta SharePoint Online -ympäristössä

Ota huomioon, että Office 365 for Midsize Business -ratkaisun perustallennustilan rajoitukset (10 gigatavua + 500 megatavua tilaukseen liitettyä käyttäjää kohden) vaikuttavat joihinkin edellä kuvatun taulukon arvoihin. Vaikka esimerkiksi SharePoint Online Midsize Business -palvelussa on 1 teratavun sivustokokoelmakohtainen kokorajoitus sekä 20 sivustokokoelman enimmäisraja, vuokraajalla ei välttämättä ole käytettävissä riittävästi tallennustilaa 20:lle 1 teratavun kokoiselle sivustokokoelmalle.

 Tärkeää    Roskakori kannattaa tarkistaa ja tyhjentää säännöllisesti. Roskakorin sisältö lasketaan vuokraajan tallennuskiintiöön. Jos sivuston roskakorissa on esimerkiksi 25 gigatavua sisältöä, nämä 25 gigatavua vähennetään käytettävissä olevasta tilasta.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Office 365 Enterprise-, Education- ja Government -ratkaisujen SharePoint Online -rajoitukset

Tilaukseen voidaan liittää useita Office 365 -tilauspaketteja. Tämä koskee seuraavia tilausvaihtoehtoja:

 • Microsoft Office 365 Enterprise -tilaukset (E1–E4)
 • Microsoft Office 365 Government -tilaukset (G1–G4)
 • Microsoft Office 365 Education -tilaukset (A2–A4)
 • Microsoft Office 365 Kiosk -tilaukset (K1–K2)
 • Erilliset SharePoint Online -tilauspaketit (palvelupaketti 1 ja 2).

Näillä palvelupaketeilla on samat rajat ja rajoitukset. Rajoitukset on kuvattu seuraavassa taulukossa.

Ominaisuus Office 365 Enterprise -palvelupaketit (mukaan lukien E1 – E4, A2 – A4, G1-G4 ja SharePoint Online -palvelupaketti 1 ja 2) Office 365 Kiosk -palvelupaketit (Enterprise ja Government K1–K2)
Käyttäjäkohtainen tallennustila (vaikuttaa vuokraajan kokonaistallennustilaan) 500 megatavua (Mt) tilaukseen liitettyä käyttäjää kohden.

Ei mitään (0).

Lisensoidut Kiosk Workers -palvelupaketit eivät kasvata vuokraajan tallennustilan määrää.

Lisätallennustila (Gt/kk), ei vähimmäisostorajoitusta

Lisätietoa tallennustilan ostamisesta on ohjeaiheessa Tilauksen tallennustilan muuttaminen.

 Tärkeää    Kokeiluversioon ei voi ostaa lisätallennustilaa.

Lisätietoa tallennustilan ostamisesta on ohjeaiheessa Tilauksen tallennustilan muuttaminen.

 Tärkeää    Kokeiluversioon ei voi ostaa lisätallennustilaa.

Vuokraajakohtainen tallennustila

10 gigatavua + 500 megatavua tilaukseen liitettyä käyttäjää kohden + ostettu lisätallennustila.

Jos tilaukseen on liitetty esimerkiksi 10 000 käyttäjää, varatun tallennustilan perustaso on noin 5 teratavua (10 Gt + 500 Mt * 10 000 käyttäjää).

Voit hankkia rajattoman määrän lisätallennustilaa.

 Tärkeää    Jos käytössäsi on Government Community Cloud -palvelupaketti, voit ostaa lisätallennustilaa enintään 25 teratavua.

10 gigatavua + ostettu lisätallennustila.

Voit hankkia rajattoman määrän lisätallennustilaa.

 Tärkeää    Jos käytössäsi on Government Community Cloud -palvelupaketti, voit ostaa lisätallennustilaa enintään 25 teratavua.

Sivustokokoelmien tallennuskiintiö

Enintään 1 teratavu sivustokokoelmaa kohden. (25 gigatavua kokeiluversiota kohden.)

SharePoint-järjestelmänvalvojat voivat määrittää sivustokokoelmien ja sivustojen tallennusrajat. Sivustokokoelmalle varattavan tallennustilan vähimmäiskoko on 100 megatavua.

5 000 kohdetta sivustokirjastoissa (mukaan lukien tiedostot ja kansiot).

 Tärkeää    Jos käytössäsi on Government Community Cloud -palvelupaketti, rajana on 100 gigatavua.

Enintään 1 teratavu sivustokokoelmaa kohden (25 gigatavua kokeiluversiota kohden). SharePoint-järjestelmänvalvojat voivat määrittää sivustokokoelmien ja sivustojen tallennusrajat. Sivustokokoelmalle varattavan tallennustilan vähimmäiskoko on 100 megatavua.

 Tärkeää    Jos käytössäsi on Government Community Cloud -palvelupaketti, rajana on 100 gigatavua.

Kiosk workers -palvelupaketit (K1-K2) eivät voi hallita SharePoint-sivustokokoelmia. Tarvitset käyttöoikeudet vähintään yhdelle Enterprise-palvelupaketin käyttäjälle Kiosk-sivustokokoelmien hallintaa varten.

Sivustokokoelmien vuokraajakohtainen määrä 10 000 sivustokokoelmaa (muut kuin omat sivustot). 10 000 sivustokokoelmaa.
Alisivustot Enintään 2 000 alisivustoa sivustokokoelmaa kohden. Enintään 2 000 alisivustoa sivustokokoelmaa kohden.
Omien sivustojen tallennustila

1 Tt käyttäjää kohden, aktivoidaan valmistelun yhteydessä.

Oman sivuston tallennustila koskee käyttäjän OneDrive for Business -kirjastoa ja omaa uutissyötettä. Tämä määrä lasketaan erikseen, eikä se kasvata tai vähennä vuokraajalle varatun tallennustilan kokonaismäärää.

Lisätietoja OneDrive for Business -sovelluksesta on tämän artikkelin kohdassa Lisätietoja OneDrive for Business -sovelluksen rajoituksista.

Ei käytettävissä.
Julkisen sivuston oletustallennustila

5 Gt

SharePoint-järjestelmänvalvoja voi varata sivustolle enintään 1 teratavun (sivustokokoelman rajoitus).

5 Gt

SharePoint-järjestelmänvalvoja voi varata sivustolle enintään 1 teratavun (sivustokokoelman rajoitus).

Kiosk workers -palvelupaketit (K1-K2) eivät voi hallita Sharepoint-sivustokokoelmia. Tarvitset käyttöoikeudet vähintään yhdelle Enterprise-palvelupaketin käyttäjälle Kiosk-sivustokokoelmien hallitsemiseksi.

Palvelimelle ladattavien tiedostojen enimmäiskoko 2 gigatavua tiedostoa kohden. 2 gigatavua tiedostoa kohden.
Synkronointirajoitukset

20 000 kohdetta OneDrive for Business -kirjastossa (mukaan lukien tiedostot ja kansiot).

5 000 kohdetta sivustokirjastoissa (mukaan lukien tiedostot ja kansiot).

20 000 kohdetta OneDrive for Business -kirjastossa (mukaan lukien tiedostot ja kansiot).

5 000 kohdetta sivustokirjastoissa (mukaan lukien tiedostot ja kansiot).

Vuokraajakohtainen käyttäjien enimmäismäärä

1–500 000 tai vielä enemmän

 Huomautus    Jos ympäristössä on yli 500 000 käyttäjää, keskustele yksityiskohtaisista vaatimuksista Microsoftin edustajan kanssa.

1–500 000 tai vielä enemmän

 Huomautus    Jos ympäristössä on yli 500 000 käyttäjää, keskustele yksityiskohtaisista vaatimuksista Microsoftin edustajan kanssa.

Kutsuttujen ulkoisten käyttäjien enimmäismäärä

Korkeintaan 10 000 yksittäistä ulkoista käyttäjää hakemistossa (ulkoiset käyttäjät, jotka hyväksyvät jakamiskutsut).

Ulkoisen jakamisen hallinta SharePoint Online -ympäristössä

Korkeintaan 10 000 yksittäistä ulkoista käyttäjää hakemistossa (ulkoiset käyttäjät, jotka hyväksyvät jakamiskutsut).

Ulkoisen jakamisen hallinta SharePoint Online -ympäristössä

Ota huomioon, että Office 365 for Enterprise -ratkaisujen perustallennustilan rajoitukset (10 gigatavua + 500 megatavua tilaukseen liitettyä käyttäjää kohden) vaikuttavat joihinkin edellä kuvatun taulukon arvoihin. Vaikka esimerkiksi SharePoint Online for Enterprise -palvelupaketeissa on 1 teratavun sivustokokoelmakohtainen kokorajoitus ja 10 000 sivustokokoelman enimmäisraja, vuokraajalla ei välttämättä ole käytettävissä riittävästi tallennustilaa 10 000:ta 1 teratavun kokoista sivustokokoelmaa varten.

 Tärkeää    Roskakori kannattaa tarkistaa ja tyhjentää säännöllisesti. Roskakorin sisältö lasketaan vuokraajan tallennuskiintiöön. Jos sivuston roskakorissa on esimerkiksi 25 gigatavua sisältöä, nämä 25 gigatavua vähennetään käytettävissä olevasta tilasta.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Sivustoelementtien rajoitukset SharePoint Onlinessa

SharePoint Online -sivustoissa on myös sivustoelementtejä koskevia rajoituksia. Seuraavassa on esimerkkejä:

 • Luettelojen ja kirjastojen rajoitukset   Erityyppisillä sarakkeilla on erilaisia rajoituksia. Luettelossa voi esimerkiksi olla enintään 276 saraketta, joissa on yksi tekstirivi.
 • Sivujen rajoitukset   Yhdelle wiki- tai verkkosivulle voi lisätä enintään 25 verkko-osaa.
 • Suojausrajoitukset   Suojausominaisuuksilla on erilaisia rajoituksia. Yksittäinen käyttäjä voi esimerkiksi kuulua enintään 5 000 käyttöoikeusryhmään.

Edellä mainittujen sivustoelementtien yksityiskohtainen luettelo on liian pitkä esitettäväksi tässä, mutta voit tutustua niihin tarkemmin TechNet-artikkelissa SharePoint 2013:n ohjelmiston rajat ja rajoitukset. Linkitetyssä artikkelissa ainoastaan luettelojen ja kirjastojen rajoituksia, sivujen rajoituksia ja suojausrajoitukset käsittelevät osiot koskevat SharePoint Onlinea.

 Varoitus    Kyseisen TechNet-artikkelin ominaisuuskohtaiset tiedot eivät välttämättä päde SharePoint Onlineen.

Sivun alkuun Sivun alkuun

Lisätietoja OneDrive for Business -sovelluksen rajoituksista

Kullekin Office 365:n SharePoint Online -käyttäjälle varataan 1 Tt henkilökohtaista tallennustilaa oman sivuston sisältöä varten. Omat sivustot sisältävät käyttäjän OneDrive for Business -kirjaston, roskakorin ja oman uutissyötteen tiedot.

Käyttäjien omille sivustoille varatun tallennustilan määrä on sama kaikissa Office 365:n SharePoint Online -palvelupaketeissa. Tämä tallennustilan varaus ei sisälly vuokraajalle varattuun tallennustilaan.

Lisätietoja siitä, miten käyttäjät voivat hallita henkilökohtaisen OneDrive for Business -tallennustilan varausta, on artikkelissa OneDrive for Business -kirjaston rajoitukset.

Lisäresurssit

Lisätietoja aiheesta: Mene kohtaan
Office 365:n yhteysrajoitukset

Lisätietoja Office 365 -palvelupakettien edellyttämistä porteista ja protokollista sekä Internetin kaistanleveydestä on artikkelissa Office 365:n portit ja protokollat.

SharePoint-ominaisuuksien saatavuus

Lisätietoja SharePoint-ominaisuuksien saatavuudesta ja Office 365 -version SharePoint Online -palvelusta on artikkelissa SharePoint Online -palvelukuvaukset.

SharePoint Onlinen hakurajat Lisätietoja SharePoint Onlinen hakurajoista on ohjeaiheessa SharePoint Onlinen hakurajat.
Mobiililaitteet

Lisätietoja SharePoint-sivuston avaamisesta mobiililaitteella on artikkelissa SharePoint Online -sivustojen käyttäminen mobiililaitteella.

Tiedostotyypit

Lisätietoja tiedostotyypeistä, joita ei voi lisätä luetteloihin, on artikkelissa Tiedostotyypit, joita ei voi lisätä luetteloon tai kirjastoon.

URL-osoitteet

Lisätietoja SharePoint Onlinen osoitteista on artikkelissa SharePoint Onlinen URL- ja IP-osoitteet.

Sivustojen kielet Lisätietoja sivustojen kieliasetusten määrittämisestä on artikkelissa Kieli- ja alueasetusten muuttaminen.
SharePoint Onlinen suunnittelu ja käyttöönotto
Tallennustilan muuttaminen

 Tärkeää    Kokeiluversioon ei voi ostaa lisätallennustilaa .

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
SharePoint Online Enterprise (E1 & E2), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business Premium, SharePoint Online yrityksille (E3 & E4), SharePoint-hallintakeskus