Yksinkertaisen kaavan luominen

 Tärkeää   Kaavojen ja joidenkin Excel-laskentataulukkofunktioiden lasketut tulokset saattavat olla hieman erilaisia tietokoneissa, joissa käytetään x86- tai x86-64-arkkitehtuuria, sekä Windows RT PC:ssä, jossa käytetään ARM-arkkitehtuuria. Lisätietoa eroista.

Voit luoda yksinkertaisen kaavan, jonka avulla voit suorittaa yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja laskentataulukossa. Yksinkertaiset kaavat alkavat aina yhtäläisyysmerkillä (=), jonka jälkeen tulevat numeerisia arvoja olevat vakiot (vakio: Arvo, jota ei tuoteta laskemalla. Esimerkiksi luku 210 ja teksti Vuosineljänneksen tulos ovat vakioita. Lauseke tai sen tuottama arvo ei ole vakio.) ja operaattorit (operaattori: Merkki tai symboli, joka määrittää kaavan osilla suoritettavan laskutoimituksen lajin. Käytössä on matemaattisia ja loogisia sekä vertailu- ja viittausoperaattoreita.) kuten plus- (+), miinus- (-), tähti- (*) tai vinoviivamerkit (/).

Kun esimerkiksi kirjoitat kaavan =5+2*3, Excel kertoo kaksi viimeistä lukua keskenään ja lisää ensimmäinen luvun tulokseen. Kertolasku suoritetaan ennen yhteenlaskua laskutoimitusten vakiojärjestyksen mukaisesti.

  1. Valitse laskentataulukossa solu, johon haluat kirjoittaa kaavan.
  2. Kirjoita = (yhtäläisyysmerkki), ja sen jälkeen laskutoimituksessa käytettävät vakiot ja operaattorit.

Voit käyttää kaavassa niin monta vakiota ja operaattoria kuin laskutoimituksessa tarvitaan, enintään 8192 merkkiä.

 Vihje    Sen sijaan, että kirjoittaisit vakiot kaavaasi, voit valita solut, jotka sisältävät haluamasi arvot, ja kirjoittaa operaattorit solujen valitsemisen välissä.

  1. Paina Enter-painiketta.


 Huomautuksia 

Esimerkkejä

Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel-laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, että näet kaikki tiedot.

Tiedot
2
5
Kaava Kuvaus Tulos
'=A2+A3 Laskee yhteen solujen A1 ja A2 arvot. =A2+A3
'=A2-A3 Vähentää solun A2 arvon solun A1 arvosta =A2-A3
'=A2/A3 Jakaa solun A1 arvon solun A2 arvolla =A2/A3
'=A2*A3 Kertoo solun A1 arvon solun A2 arvolla =A2*A3
'=A2^A3 Korottaa solun A1 arvon solussa A2 määritettyyn eksponentiaaliseen arvoon =A2^A3
Kaava Kuvaus Tulos
'=5+2 Laskee yhteen luvut 5 ja 2 =5+2
'=5-2 Vähentää luvun 2 luvusta 5 =5-2
'=5/2 Jakaa luvun 5 luvulla 2 =5/2
'=5*2 Kertoo luvun 5 luvulla 2 =5*2
'=5^2 Korottaa luvun 5 toiseen potenssiin =5^2

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Excel 2013