VIIKONPÄIVÄ

Palauttaa päivämäärää vastaavan viikonpäivän. Päivä annetaan kokonaislukuna siten, että oletusarvon mukaan sunnuntai on 1 ja lauantai on 7.

Syntaksi

VIIKONPÄIVÄ(järjestysnro;palauta_tyyppi)

Järjestysnro     on järjestysnumero, joka vastaa etsittävää päivää. Päivämäärät on annettava PÄIVÄYS-funktiolla tai muiden kaavojen tai funktioiden palauttamana laskenta-arvona. Esimerkiksi päivämäärä 23.5.2008 muotoillaan PÄIVÄYS(2008; 5; 23). Ongelmia voi seurata, jos päivämäärät annetaan tekstimuotoisina.

Palauta_tyyppi     on palautettavan arvon tyypin määrittävä luku.

Palauta_tyyppi: Funktion palautusarvo:
1 tai puuttuu Luvut 1–7 (sunnuntai–lauantai). Toimii samoin kuin Microsoft Excelin aiemmat versiot.
2 Luvut 1–7 (maanantai–sunnuntai)
3 Luvut 0–6 (maanantai–sunnuntai)


Huomautuksia

Microsoft Excel tallentaa päivämäärät järjestyslukuina, jolloin niitä voidaan käyttää laskentaan. Oletusarvon mukaan päivämäärän 1.1.1900 järjestysluku on 1, ja päivämäärän 1.1.2008 järjestysluku on 39448, koska näiden päivämäärien välisenä aikana on kulunut 39 447 päivää. Microsoft Macintosh Excel käyttää oletusarvona erilaista päivämääräjärjestelmää.

Esimerkki

Esimerkkiä on ehkä helpompi tarkastella, jos kopioit sen tyhjään laskentataulukkoon.

NäytäToimintaohjeet

  1. Luo tyhjä työkirja tai laskentataulukko.
  2. Valitse esimerkki ohjeaiheesta. Älä valitse rivi- tai saraketunnuksia. 

Esimerkin valitseminen ohjeesta

Esimerkin valitseminen ohjeesta
  1. Paina CTRL+C.
  2. Valitse taulukosta solu A1 ja paina CTRL+V.
  3. Voit vaihdella tulosten tarkastelemisen ja tuloksia palauttavien kaavojen tarkastelemisen välillä painamalla CTRL+’ (heittomerkki) tai valitsemalla Työkalut-valikosta Kaavan tarkistaminen ja valitsemalla sitten Kaavan tarkistamistila.
 
1
2
A
Tiedot:
14.2.2008
Kaava: Kuvaus (tulos):
=VIIKONPÄIVÄ(A2) Viikonpäivä sunnuntaista lauantaihin lukuna väliltä 1–7 (5)
=VIIKONPÄIVÄ(A2;2) Viikonpäivä maanantaista sunnuntaihin lukuna väliltä 1–7 (4)
=VIIKONPÄIVÄ(A2;3) Viikonpäivä maanantaista sunnuntaihin lukuna väliltä 0–6 (3)

 Huomautus   14.2.2008 on torstai.

 
 
Käyttö:
Excel 2003