TYÖPÄIVÄT (TYÖPÄIVÄT-funktio)

Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Excelin TYÖPÄIVÄT-funktion (funktio: Valmiiksi kirjoitettu kaava, joka ottaa käsittelyyn yhden tai useita arvoja, suorittaa laskutoimituksen ja palauttaa yhden tai useita arvoja. Funktioita käytetään laskentataulukon kaavojen yksinkertaistamiseen ja lyhentämiseen, erityisesti jos ne suorittavat pitkiä tai monimutkaisia laskutoimituksia.) kaavasyntaksi ja käyttö.

Kuvaus

Palauttaa kokonaisten työpäivien määrän aloituspäivä- ja lopetuspäivä-argumenttien välisellä ajanjaksolla. Työpäiviin ei sisälly viikonloppuja eikä lomapäiviksi määritettyjä päiviä. Funktiolla TYÖPÄIVÄT voit esimerkiksi laskea työntekijöiden palkkioita, jotka määräytyvät ajanjaksona tehtyjen työpäivien lukumäärän mukaan.

 Vihje   Jos haluat laskea kahden päivämäärän välisten työpäivien määrän siten, että määrität viikonlopun päivät parametreilla, käytä TYÖPÄIVÄT.KANSVÄL-funktiota.

Syntaksi

TYÖPÄIVÄT(aloituspäivä; lopetuspäivä; [vapaapäivät])

TYÖPÄIVÄT-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit (argumentti: Arvo, joka välittää tietoja toiminnolle, tapahtumalle, menetelmälle, ominaisuudelle, funktiolle tai toimintosarjalle.):

Päivämäärät on annettava PÄIVÄYS-funktiolla tai muiden kaavojen tai funktioiden palauttamana laskenta-arvona. Esimerkiksi päivämäärä 23.5.2012 annetaan muodossa PÄIVÄYS(2012;5;23). Ongelmia saattaa ilmetä, jos päivämäärät syötetään tekstinä.

Huomautuksia

  • Microsoft Excel tallentaa päivämäärät järjestyslukuina, jotta niitä voidaan käyttää laskennassa. Oletusarvoisesti päivämäärän 1.1.1900 järjestysluku on 1, jolloin päivämäärän 1.1.2012 järjestysluku on 40909, sillä päivämäärän 1.1.1900 jälkeen on kulunut 40 909 päivää.
  • Elleivät kaikki argumentit ole kelvollisia päivämääriä, TYÖPÄIVÄT palauttaa #ARVO! ‑virhearvon.

Esimerkki

Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel-laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, jotta näet kaikki tiedot.

Päivämäärä Kuvaus
1.10.2012 Projektin aloituspäivä
1.3.2013 Projektin lopetuspäivä
22.11.2012 Loma
4.12.2012 Loma
21.1.2013 Loma
Kaava Kuvaus Tulos
=TYÖPÄIVÄT(A2;A3) Työpäivien määrä alkupäivämäärän (1.10.2012) ja loppupäivämäärän (1.3.2013) välillä. 110
=TYÖPÄIVÄT(A2;A3;A4) Työpäivien määrä alkupäivämäärän (1.10.2012) ja loppupäivämäärän (1.3.2013) välillä, lomapäivä 22.11.2012 katsotaan vapaapäiväksi. 109
=TYÖPÄIVÄT(A2;A3;A4:A6) Työpäivien määrä alkupäivämäärän (1.10.2012) ja loppupäivämäärän (1.3.2013) välillä, kolme lomapäivää katsotaan vapaapäiviksi. 107

Sivun alkuun Sivun alkuun

 
 
Käyttö:
Excel 2013