Työkirjan tallentaminen eri tiedostomuodossa

Haluat todennäköisesti tallentaa työkirjat nykyisessä tiedostomuodossa (.xlsx). Joskus työkirjan tallentaminen voi kuitenkin olla tarpeen toisessakin tiedostomuodossa, kuten Excelin aiempien versioiden muodossa, tekstitiedostona, tai PDF- tai XPS-tiedostona. Muista kuitenkin, että aina, kun työkirja tallennetaan toisessa tiedostomuodossa, kaikki sen muotoilut, tiedot ja ominaisuudet eivät välttämättä tallennu.

Luettelo tiedostomuodoista (tai tiedostotyypeistä), jotka Excel 2013 voi avata tai tallentaa, on kohdassa Excelin tukemat tiedostomuodot tämän artikkelin lopussa.

  1. Avaa työkirja, jonka haluat tallentaa.
  2. Valitse Tiedosto > Tallenna nimellä.

Tiedosto-välilehden Tallenna nimellä -vaihtoehto

  1. Valitse Sijainnit-kohdassa sijainti, johon haluat tallentaa työkirjan. Valitse esimerkiksi OneDrive, jos haluat tallentaa tiedoston verkkosijaintiin, tai Tietokone, jos haluat tallentaa tiedoston paikalliseen kansioon, kuten Omat tiedostot -kansioon.

Valitse sijainti -vaihtoehto

  1. Siirry Tallenna nimellä -valintaikkunassa haluamaasi sijaintiin.

Tallenna nimellä -valintaikkuna

  1. Valitse Tallennusmuoto-luettelosta haluamasi tiedostomuoto. Tuo luettelossa näkymättömät tiedostomuodot näkyviin napsauttamalla nuolia.

 Huomautus    Näkyvissä olevat tiedostomuodot vaihtelevat sen mukaan, millainen taulukko työkirjassa on aktiivisena (laskentataulukko, kaaviotaulukko tai muu taulukko).

  1. Hyväksy Tiedostonimi-ruudussa ehdotettu nimi tai kirjoita työkirjalle uusi nimi.

Excel 97-2003 -työkirjan muuntaminen nykyiseen tiedostomuotoon

Jos avattuna on Excel 97-2003 -työkirja, jota ei välttämättä tarvitse pitää samassa tiedostomuodossa, voit muuntaa sen nykyiseen tiedostomuotoon (.xlsx).

  1. Valitse Tiedosto > Tiedot.
  2. Valitse Muunna.

Muunna-painike

Excelin tukemat tiedostomuodot

Voit avata ja tallentaa tiedostoja seuraavissa tiedostomuodoissa Excel 2013 -ohjelmassa:Excelin tiedostomuodot

Muoto Tunniste Kuvaus
Excel-työkirja .xlsx Excel 2007-2013:n oletuksena käyttämä XML-pohjainen tiedostomuoto. Ei tallenna Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) -makrokoodia tai Microsoft Office Excel 4.0 -makrolomakkeita (.xlm).
Tarkka Open XML -laskentataulukko .xlsx Tarkasti ISO-standardin mukainen versio Excel-työkirja-tiedostomuodosta (.xlsx).
Excel-työkirja (koodi) .xlsm Excel 2007-2013:n XML-pohjainen makroja käyttävä tiedostomuoto. Tallentaa VBA-makrokoodin ja Excel 4.0 -makrolomakkeet (.xlm).
Excelin binaarimuotoinen työkirja .xlsb Excel 2007-2013:n binaaritiedostomuoto (BIFF12).
Malli .xltx Excel 2007-2013:n Excel-mallien oletustiedostomuoto. Ei tallenna VBA-makrokoodia tai Excel 4.0 -makrolomakkeita (.xlm).
Malli (koodi) .xltm Excel 2007-2013:n Excel-mallien makroja käyttävä tiedostomuoto. Tallentaa VBA-makrokoodin ja Excel 4.0 -makrolomakkeet (.xlm).
Excel 97–Excel 2003 -työkirja .xls Excel 97–Excel 2003 -binaaritiedostomuoto (BIFF8).
Excel 97–Excel 2003 -malli .xlt Excel 97–Excel 2003 -mallin binaaritiedostomuoto (BIFF8)
Microsoft Excel 5.0/95 -työkirja .xls Excel 5.0/95 -binaaritiedostomuoto (BIFF5).
XML-laskentataulukon 2003-versio .xml XML-laskentataulukon 2003-tiedostomuoto (XMLSS).
XML-tiedot .xml XML-tiedostomuoto.
Excel-apuohjelma .xlam Excel 2007-2013:n XML-pohjainen ja makroja käyttävä apuohjelmamuoto. Apuohjelmalla tarkoitetaan ohjelmaa, joka suorittaa lisäkoodia. Tukee VBA-projekteja ja Excel 4.0 -makrolomakkeita (.xlm).
Excel 97–2003 -apuohjelma .xla Excel 97-2003-apuohjelma, joka suorittaa lisäkoodia. Tukee VBA-projekteja.
Excel 4.0 -työkirja .xlw Excel 4.0 -tiedostomuoto, joka tallentaa vain laskentataulukoita, kaaviotaulukoita ja makrotaulukoita. Voit avata työkirjan tässä tiedostomuodossa Excel 2013:ssa, mutta et voi tallentaa Excel-tiedostoa tässä muodossa.

Tekstitiedostomuodot

Muoto Tunniste Kuvaus
Muotoiltu teksti (välilyöntierotin) .prn Lotuksen välilyönneillä erotettu tiedostomuoto. Tallentaa vain aktiivisen taulukon.
Teksti (sarkainerotin) .txt Tallentaa työkirjan sarkainerottimet sisältävänä tekstitiedostona, jota voidaan käyttää muissa Microsoft Windows -käyttöjärjestelmissä. Tämä muoto varmistaa, että sarkainmerkkien, rivinvaihtojen ja muiden merkkien tulkitseminen tapahtuu oikein. Tallentaa vain aktiivisen taulukon.
Teksti (Macintosh) .txt Tallentaa työkirjan sarkainerottimet sisältävänä tekstitiedostona, jota voidaan käyttää muissa Macintosh-käyttöjärjestelmissä. Tämä muoto varmistaa, että sarkainmerkkien, rivinvaihtojen ja muiden merkkien tulkitseminen tapahtuu oikein. Tallentaa vain aktiivisen taulukon.
Teksti (MS-DOS) .txt Tallentaa työkirjan sarkainerottimet sisältävänä tekstitiedostona, jota voidaan käyttää muissa MS-DOS-käyttöjärjestelmissä. Tämä muoto varmistaa, että sarkainmerkkien, rivinvaihtojen ja muiden merkkien tulkitseminen tapahtuu oikein. Tallentaa vain aktiivisen taulukon.
Unicode-teksti .txt Tallentaa työkirjan Unicode-tekstinä, joka on Unicode Consortiumin kehittämä merkistön koodausstandardi.
CSV (pilkkuerotin) .csv Tallentaa työkirjan tekstitiedostona, jonka arvot on erotettu luetteloerottimella. Sitä voidaan käyttää muissa Windows-käyttöjärjestelmissä. Tämä muoto varmistaa, että sarkainmerkkien, rivinvaihtojen ja muiden merkkien tulkitseminen tapahtuu oikein. Tallentaa vain aktiivisen taulukon.
CSV (Macintosh) .csv Tallentaa työkirjan tekstitiedostona, jonka arvot on erotettu luetteloerottimella. Sitä voidaan käyttää muissa Macintosh-käyttöjärjestelmissä. Tämä muoto varmistaa, että sarkainmerkkien, rivinvaihtojen ja muiden merkkien tulkitseminen tapahtuu oikein. Tallentaa vain aktiivisen taulukon.
CSV (MS-DOS) .csv Tallentaa työkirjan tekstitiedostona, jonka arvot on erotettu luetteloerottimella. Sitä voidaan käyttää muissa MS-DOS-käyttöjärjestelmissä. Tämä muoto varmistaa, että sarkainmerkkien, rivinvaihtojen ja muiden merkkien tulkitseminen tapahtuu oikein. Tallentaa vain aktiivisen taulukon.
DIF .dif DIF (Data Interchange Format) -muoto. Tallentaa vain aktiivisen taulukon.
SYLK .slk SYLK (Symbolic Link Format) -muoto. Tallentaa vain aktiivisen taulukon.

 Huomautus    Jos tallennat työkirjan tekstimuodossa, kaikki muotoilut menetetään.

Muut tiedostomuodot

Muoto Tunniste Kuvaus
DBF 3 ja DBF 4 .dbf dBase III ja IV. Voit avata näitä tiedostomuotoja Excelissä, mutta et voi tallentaa Excel-tiedostoa dBase-muotoon.
OpenDocument-laskentataulukko .ods OpenDocument-laskentataulukko. Voit tallentaa Excel 2010 -tiedostoja, jotta ne voi avata taulukkolaskentasovelluksilla, jotka käyttävät OpenDocument-esitysmuotoa, kuten Google Docs ja OpenOffice.org Calc. Voit myös avata .odp-muotoisia esityksiä Excel 2010:ssä. Muotoilu voi kadota, kun tiedosto tallennetaan ja avataan ods-muodossa.
PDF .pdf PDF (Portable Document Format) -muoto. Tämä tiedostomuoto säilyttää asiakirjan muotoilut ja mahdollistaa tiedostojen jakamisen. Kun PDF-muotoista tiedostoa tarkastellaan verkossa tai kun se tulostetaan, siinä säilyvät alun perin määritetyt muotoilut. Tiedoston tietoja ei voi helposti muuttaa. PDF-muotoa hyödynnetään usein myös painoon vietävissä asiakirjoissa.
XPS-tiedosto .xps XPS (XML Paper Specification) -muoto. Tämä tiedostomuoto säilyttää asiakirjan muotoilut ja mahdollistaa tiedostojen jakamisen. Kun XPS-tiedostoa tarkastellaan verkossa tai kun se tulostetaan, siinä säilyvät alun perin määritetyt muotoilut eikä tiedoston tietoja voi helposti muuttaa.

Leikepöytää hyödyntävät tiedostomuodot

Jos olet kopioinut tietoja leikepöydälle jossakin seuraavista tiedostomuodoista, voit liittää tiedot Exceliin käyttämällä Liitä- tai Liitä määräten -komentoa (Aloitus > Leikepöytä > Liitä).

Muoto Tunniste Leikepöydän lajin tunnisteet
Kuva .wmf tai .emf

Windows-metatiedostomuodossa (WMF) tai parannetussa Windows-metatiedostomuodossa (EMF) tallennetut kuvat.

 Huomautus    Jos kopioit Windows-metatiedostomuodossa olevan kuvan toiseen ohjelmaan, Excel liittää kuvan parannetussa metatiedostomuodossa.

Bittikartta .bmp Bittikarttamuodossa (BMP) tallennetut kuvat.
Microsoft Excel -tiedostomuodot .xls Excel 5.0/95:n (BIFF5), Excel 97–2003:n (BIFF8) ja Excel 2013:n (BIFF12) binaaritiedostomuodot.
SYLK .slk SYLK (Symbolic Link Format) -muoto.
DIF .dif DIF (Data Interchange Format) -muoto.
Teksti (sarkainerotin) .txt Sarkaineroteltu tekstimuoto.
CSV (pilkkuerotin) .csv Pilkuilla erotetut arvot sisältävä muoto.
Muotoiltu teksti (välilyöntierotin) .rtf RTF (Rich Text Format) -muoto. Vain Excelistä.
Upotettu objekti .gif, .jpg, .doc, .xls tai .bmp Microsoft Excel -objektit, OLE 2.0:aa (Ownerlink) tukevien, asianmukaisesti rekisteröityjen ohjelmien objektit ja kuvamuoto tai muu esitysmuoto.
Linkitetty objekti .gif, .jpg, .doc, .xls tai .bmp OwnerLink, ObjectLink, linkki, kuva tai muu muoto.
Office-piirrosobjekti .emf Office-piirrosobjektimuoto tai kuva (parannettu Windows-metatiedostomuoto, EMF).
Teksti .txt Näyttöteksti, OEM-teksti.
Yksitiedostoinen verkkosivu .mht, .mhtml Yksitiedostoinen verkkosivu (MHT tai MHTML). Tämä tiedostomuoto sisältää kuvat, sovelmat, linkitetyt tiedostot ja muut tukielementit, joihin tiedostossa viitataan.
Verkkosivu .htm, .html

Hypertekstimerkintäkieli (HTML).

 Huomautus    Kun kopioit tekstiä toisesta ohjelmasta, Excel liittää tekstin HTML-muodossa huolimatta alkuperäisen tekstin muodosta.

Tiedostomuodot, joita Excel 2013 ei tue

Seuraavia tiedostomuotoja ei enää tueta. Kyseisiä tiedostomuotoja käyttäviä tiedostoja ei voi avata eikä tallentaa.

Jos haluat käyttää työkirjan tietoja ohjelmassa, jota ei enää tueta, kokeile seuraavia toimenpiteitä:

  • Etsi verkosta yritys, joka tekee tiedostomuodon muuntimia tiedostomuodoille, joita Excel ei tue.
  • Tallenna työkirja sellaisessa tiedostomuodossa, jonka toinen ohjelma voi avata. Voit esimerkiksi tallentaa tiedoston XML-laskentataulukkona tai tekstitiedostona, jota toinen ohjelma saattaa myös tukea.
Muoto Tunniste Leikepöydän lajin tunnisteet
Excel-kaavio .xlc Excel 2.0-, 3.0- ja 2.x -tiedostomuodot
WK1, FMT, WK2, WK3, FM3 ja WK4 .wk1, .wk2, .wk3, .wk4 ja .wks Lotus 1-2-3 -tiedostomuodot (kaikki versiot)
Microsoft Works .wks Microsoft Works -tiedostomuoto (kaikki versiot)
DBF 2 .dbf DBASE II -tiedostomuoto
WQ1 .wq1 Quattro Pro for MS-DOS -tiedostomuoto
WB1, WB3 .wb1, .wb3 Quattro Pro 5.0/7.0 for Windows.
 
 
Käyttö:
Excel 2013