Tietoja päivämäärien käyttämisestä kaavioissa

Kun luot kaavion laskentataulukon päivämääriä sisältävistä tiedoista ja tiedot muodostavat kaavion luokka-akselin (x-akselin), Microsoft Excel käyttää automaattisesti aika-asteikkoluokka-akselia.

Päivämäärien näyttäminen       Aika-asteikkoluokka-akselissa päivämäärät näkyvät aikajärjestyksessä tietyin välein tai tiettyinä "perusyksiköinä", vaikka taulukon päivämäärät eivät ole järjestyksessä tai käytä samoja perusyksiköitä.

Kaaviot, joissa on aika-akselit

Excel määrittää ensin aika-akselin perusyksiköt (päivät, kuukaudet tai vuodet) taulukon tietojen minkä tahansa kahden päivämäärän välisen pienimmän eron mukaan. Jos taulukossa on esimerkiksi pörssikurssitietoja ja päivämäärien pienin ero on seitsemän päivää, Excel määrittää aika-akselin perusyksiköksi päivät.

Voit muuttaa perusyksiköksi kuukaudet, jos haluat nähdä pörssikurssien kehityksen pitemmällä tai lyhyemmällä ajanjaksolla, kuten esimerkin ensimmäisessä kaaviossa. Jos haluat muuttaa perusyksikköä, napsauta akselia, valitse Muotoile-valikosta Valittu akseli ja valitse sitten haluamasi vaihtoehdot Asteikko-välilehdestä.

Aika-akselikaaviot ja kellonajat       Et voi luoda aika-akselikaavioita tiedoista, joita mitataan tuntiin, minuuttiin tai sekuntiin perustuvin väliajoin. Vain päivät, kuukaudet ja vuodet kelpaavat aika-akselikaavioiden perusyksiköiksi.

Kaaviolajit, joissa voidaan käyttää aika-akselia       Aika-akseleita (akseli: Kaavion piirtoalueen yhdellä sivulla oleva viiva, joka muodostaa kaavion mitta-asteikon. Pystysuora akseli on tavallisesti y-akseli, joka sisältää tiedot. Vaakasuora akseli on tavallisesti x-akseli, joka sisältää luokat.) voidaan käyttää sellaisissa pörssikaavioissa sekä kaksi- ja kolmiulotteisissa viiva-, pylväs-, palkki- ja aluekaavioissa, joissa ei ole monitasoisia luokkaotsikoita (monitasoiset luokkaotsikot: Työkirjan tietoihin perustuvat kaavion luokkaotsikot, jotka näytetään automaattisesti hierarkian usealla viivalla. Esimerkiksi otsikko Tuotteet saattaa esiintyä otsikot Persikat, Omenat ja Päärynät sisältävän rivin yläpuolella.). Aika-akselit eivät ole käytettävissä pivot-kaavioraporteissa (pivot-kaavioraportti: Kaavio, joka analysoi tiedot vuorovaikutteisesti pivot-taulukkoraportin tapaan. Tietoja voidaan tarkastella erilaisissa näkymissä, yksityiskohdat voidaan nähdä eri tasoilla, ja kaavion ulkoasua voidaan muuttaa kenttiä vetämällä sekä näyttämällä tai piilottamalla kentissä olevia kohteita.).

 Huomautus   Aika-akselia ei voi käyttää, jos kaavion päivämäärät näkyvät selitteessä (selite: Kehys, josta näkee, mikä kuvio tai väri liittyy mihinkin kaavion arvosarjaan tai luokkaan.). Voit muuttaa tapaa, jolla tiedot piirtyvät kaavioon, siten, että päivämäärät näkyvät luokka-akselilla.

 
 
Käyttö:
Excel 2003